Vælge tekstkodning, når du åbner og gemmer filer

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan oftest dele tekstfiler med andre, uden at du behøver bekymre dig om de underliggende detaljer, f.eks. hvordan teksten er gemt. Hvis du imidlertid deler tekstfiler med personer, som benytter andre sprog, henter tekstfiler via internettet eller deler tekstfiler med andre computersystemer, skal du eventuelt vælge en kodningsstandard, når du åbner eller gemmer en fil.

Når du eller en anden en tekstfil åbnes i Microsoft Word eller i et andet program – måske på en computer, der indeholder systemsoftware på et sprog, der er anderledes end det sprog, der blev brugt til at oprette filen – den kodningsstandard hjælper med at bestemme, hvordan til at repræsentere teksten, så den kan læses programmet.

Hvad vil du foretage dig?

Om tekstkodning

Vælge en kodningsstandard, når du åbner en fil

Vælge en kodningsstandard, når du gemmer en fil

Slå op kodning standarder, der er tilgængelige i Word

Om tekstkodning

Det, du kan se som tekst på skærmen, er faktisk lagret som numeriske værdier i tekstfilen. Computeren oversætter de numeriske værdier til synlige tegn. Det gør den ved hjælp af en kodningsstandard.

En kodningsstandard er et nummereringsskema, som knytter hvert teksttegn i et tegnsæt til en numerisk værdi. Et tegnsæt kan indeholde alfabetiske tegn, tal og andre symboler. Forskellige sprog består typisk af forskellige sæt af tegn, så der findes mange forskellige kodningsstandarder, som repræsenterer de tegnsæt, der bruges på forskellige sprog.

Forskellige kodningsstandarder til forskellige alfabeter

Den kodningsstandard, der gemmes med en tekstfil, indeholder de oplysninger, computeren skal bruge for at vise tekst på skærmen. I kodningen Kyrillisk (Windows) har tegnet Й f.eks. den numeriske værdi 201. Når du åbner en fil, som indeholder dette tegn, på en computer, som bruger kodningen Kyrillisk (Windows), læser computeren den numeriske værdi 201 og viser tegnet Й på skærmen.

Hvis du åbner den samme fil på en computer, som bruger en anden kodning, viser computeren det tegn, der svarer til den numeriske værdi 201 i den kodningsstandard, som denne computer bruger som standard. Hvis din computer f.eks. bruger kodningsstandarden Vesteuropæisk (Windows), vises tegnet i den oprindelige kyrilliskbaserede fil som É i stedet for Й, fordi værdien 201 svarer til tegnet É i kodningsstandarden Vesteuropæisk (Windows).

Unicode: Én kodningsstandard for mange alfabeter

For at undgå problemer med at kode og afkode tekstfiler kan du gemme filer med Unicode-kodning. Unicode omfatter de fleste tegnsæt på tværs af alle sprog, som er almindelige blandt computerbrugere i dag.

Fordi Word er baseret på Unicode, gemmer Word automatisk filer kodet som Unicode. Du kan åbne og læse Unicode-kodede filer på et system, der er baseret på engelsk, uanset sproget i teksten. Når du bruger et system, der er baseret på engelsk, til at gemme filer, der er kodet som Unicode, kan filerne indeholde tegn, der ikke findes i de vesteuropæiske alfabeter, f.eks. græske, kyrilliske, arabiske eller japanske tegn.

Toppen af siden

Vælge en kodningsstandard, når du åbner en fil

Hvis, når du åbner en fil, tekst vises forvansket eller som spørgsmålstegn eller felterne, kan Word ikke har nøjagtigt registreres kodningsstandard af tekst i filen. Du kan angive den kodningsstandard, som du kan bruge til at vise (afkode) teksten.

Bemærk: Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade for Microsoft Office Word 2007, til de første to trin, og klik derefter på Word-indstillinger. Fortsætte som nedenfor (Klik på Avanceret ).

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Klik på Avanceret.

 4. Rul til afsnittet Generelt, og marker derefter afkrydsningsfeltet Bekræft konvertering af filformat ved åbning.

  Bemærk: Når dette afkrydsningsfelt er markeret, Word viser dialogboksen Konverter fil, hver gang du åbner en fil i et andet format end et Word-format (Word-formater omfatter .doc, .dot, .docx, .docm, .dotx eller .dotm-filer). Hvis du ofte arbejder med disse filer, men sjældent ønsker at vælge en kodningsstandard, huske at slå denne indstilling fra for at undgå at denne dialogboks, der er åbne unødvendigt.

 5. Luk filen, og åbn den derefter igen.

 6. Markér Kodet tekst i dialogboksen Konverter fil.

 7. Markér Anden kodning i dialogboksen Filkonvertering, og markér derefter den ønskede kodningsstandard på listen.

  Du kan få vist et eksempel på teksten i området Eksempel, så du kan kontrollere, at al tekst kan læses med den valgte kodningsstandard.

Hvis næsten hele teksten ser ens ud (f.eks. kun bokse eller kun prikker), er den skrifttype, der er nødvendig for at vise tegnene, muligvis ikke installeret. Hvis du ikke kan finde den rigtige skrifttype, kan du installere ekstra skrifttyper.

Benyt nedenstående fremgangsmåde til at installere flere skrifttyper:

 1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel i Microsoft Windows.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  I Windows 7

  1. Klik på Fjern et program i Kontrolpanel.

  2. Klik på listen for Microsoft Office eller Microsoft Word på programlisten, afhængigt af om du har installeret Word som en del af Office eller som et enkelt program, og klik derefter på Skift.

  I Windows Vista

  1. Klik på Fjern et program i Kontrolpanel.

  2. Klik på listeelementet Microsoft Office eller Microsoft Word på programlisten, afhængigt af om du har installeret Word som en del af Office eller som et enkelt program, og klik derefter på Skift.

  I Microsoft Windows XP

  1. Klik på Tilføj eller fjern programmer i Kontrolpanel.

  2. Klik på listelementet Microsoft Office eller Microsoft Word i boksen Installerede programmer, afhængigt af om du har installeret Word som en del af Office eller som et enkelt program, og klik derefter på Skift.

 3. Klik på Tilføj/fjern funktioner under Rediger Microsoft Office-installationen, og klik derefter på Fortsæt.

 4. Udvid Delte funktioner i Office under Indstillinger for installation, og udvid derefter Understøttelse af internationale indstillinger.

 5. Markér det skrifttypesæt, du ønsker, klik på pilen ved siden af det markerede element, og markér derefter Kør fra Denne computer.

Tip: Når du åbner en kodet tekstfil, anvender Word de skrifttyper, der er defineret i dialogboksen Webindstillinger. (For at åbne dialogboksen Webindstillinger skal du klikke på Microsoft Office-knappen, klikke på Word-indstillinger og derefter klikke på Avanceret. Klik på Webindstillinger i afsnittet Generelt). Du kan vælge indstillingerne under fanen Skrifttyper i dialogboksen Webindstillinger for at tilpasse skrifttypen for hvert tegnsæt.

Toppen af siden

Vælge en kodningsstandard, når du gemmer en fil

Hvis du ikke vælger en kodningsstandard, når du gemmer en fil, kodes filen som Unicode. Som regel, kan du bruge den standard Unicode-kodning, fordi den understøtter de fleste tegn i de fleste sprog.

Hvis dine dokumenter åbnes i et program, der ikke understøtter Unicode, kan du vælge en kodningsstandard, som svarer til standarden i destinationsprogrammet. Unicode sætter dig f.eks. i stand til at oprette et dokument på traditionelt kinesisk på et system, der er baseret på engelsk. Hvis dokumentet skal åbnes i et program baseret på traditionelt kinesisk, som ikke understøtter Unicode, kan du gemme dokumentet med kodningen Traditionelt kinesisk (Big5). Når dokumentet åbnes i et program, der er baseret på traditionelt kinesisk, vises hele teksten korrekt.

Bemærk: Unicode er den mest omfattende standard, og derfor kan visse tegn i nogle tilfælde ikke længere vises, hvis du gemmer teksten i en anden kodning. Et dokument, der er kodet i Unicode, kan f.eks. indeholde hebraisk og kyrillisk tekst. Hvis dette dokument gemmes med kodningen Kyrillisk (Windows), kan den hebraiske tekst ikke længere vises. Hvis dokumentet gemmes med kodningen Hebraisk (Windows), kan den kyrilliske tekst ikke længere vises.

Hvis du vælger en kodningsstandard, som ikke understøtter de tegn, du har brugt i filen, markerer Word de tegn, der ikke kan gemmes, med rødt. Du kan få vist teksten i den kodningsstandard, du vælger, før du gemmer filen.

Tekst, der er formateret med skrifttypen Symbol eller i feltkoder, fjernes fra filen, når du gemmer en fil som kodet tekst.

Vælge en kodningsstandard

 1. Klik på fanen filer, eller klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade i Word 2007.

 2. Klik på Gem som.

  Hvis du vil gemme filen i en anden mappe, skal du finde mappen og åbne den.

 3. Skriv et nyt navn til filen i boksen Filnavn.

 4. Marker Almindelig tekst i boksen Filtype.

 5. Klik på Gem.

 6. Hvis dialogboksen Microsoft Office Word-kompatibilitetskontrol vises, skal du klikke på Fortsæt.

 7. Vælg indstillingen for den kodningsstandard, du vil bruge, i dialogboksen Filkonvertering:

  • Hvis du vil bruge den kodning, der er standard for systemet, skal du klikke på Windows (standard).

  • Hvis du vil bruge MS-DOS-kodningsstandard, skal du klikke på MS-DOS.

  • Hvis du vil vælge en bestemt kodningsstandard, skal du klikke på Anden kodning og derefter markere den ønskede standard på listen. Du kan få vist et eksempel i området Eksempel, så du kan se, om al teksten kan læses med den kodningsstandard, du har valgt.

   Bemærk: Du kan ændre størrelsen på dialogboksen Filkonvertering, så du kan se mere af dokumentet.

 8. Hvis du modtager meddelelsen "Tekst markeret med rødt gemmes ikke korrekt med den valgte kodning", kan du prøve at vælge en anden kodning, eller du kan markere afkrydsningsfeltet Tillad tegnerstatning.

  Når du tillader tegnerstatning, erstatter Word et tegn, som ikke kan vises, med det tilsvarende tegn, der kommer tættest på i den valgte kodning. Tre prikker erstatter f.eks. en ellipse, og lige anførselstegn erstatter krøllede anførselstegn.

  Hvis den valgte kodning ikke har et tilsvarende tegn for et tegn, der er markeret med rødt, gemmes det tegn, der er markeret med rødt, som et tegn uden for kontekst, f.eks. et spørgsmålstegn.

 9. Hvis dokumentet åbnes i et program, der ikke ombrydes tekst fra en linje til næste, du kan medtage tvungne linjeskift i dokumentet ved at markere afkrydsningsfeltet Indsæt linjeskift, og derefter angive, om du vil linjen sideskift skal ske med en vognretur (CR), linjeskift (LF) eller begge dele, i feltet Slut linjer med.

Toppen af siden

Se kodningsstandarder, der er tilgængelige i Word

Word genkender flere regler, og den understøtter de regler, der kan bruges med system-programmer på computeren.

Følgende liste over skriver systemer viser de kodning standarder (også kaldet tegntabeller), der er knyttet til hvert skrivesystem, du.

Skriftsystem

Kodningsstandarder

Anvendt skrifttype

Flersproget

Unicode (UCS-2 Little-endian og Big-endian, UTF-8, UTF-7)

Standardskrifttype baseret på typografien Normal for din sprogversion af Word

Arabisk

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Kinesisk (forenklet)

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Kinesisk (traditionelt)

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Kyrillisk

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Engelsk, vesteuropæiske sprog eller andre latinske skriftsprog

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Græsk

Windows 1253

Courier New

Hebraisk

Windows 1255

Courier New

Japansk

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Koreansk

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Thai

Windows 874

Tahoma

Vietnamesisk

Windows 1258

Courier New

Indisk: tamil

ISCII 57004

Latha

Indisk: nepali

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indisk: konkani

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indisk: hindi

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indisk: assamesisk

ISCII 57006

Indisk: bengali

ISCII 57003

Indisk: gujarati

ISCII 57010

Indisk: kannada

ISCII 57008

Indisk: malayalam

ISCII 57009

Indisk: oriya

ISCII 57007

Indisk: marathi

ISCII 57002 (Devanagari)

Indisk: punjabi

ISCII 57011

Indisk: sanskrit

ISCII 57002 (Devanagari)

Indisk: telugu

ISCII 57005

Bemærk: 

 • Brug af indiske sprog forudsætter systemunderstøttelse og de nødvendige OpenType-skrifttyper.

 • Nepali, assamesisk, bengalsk, gujarati, malayalam og odia understøttes kun i begrænset omfang.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×