Vælge den rigtige visning for opgaven i PowerPoint

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan få vist dine PowerPoint-slides på flere forskellige måder, alt efter hvilken opgave du står over for. Nogle visninger er mest praktiske, når du opretter præsentationen, og nogle visninger er mest praktiske, når du fremlægger præsentationen.

Du kan finde de forskellige indstillinger for visninger i PowerPoint under fanen Vis som vist nedenfor.

Viser menuen Vis i PowerPoint

Du kan også finde de mest anvendte visninger på proceslinjen nederst til højre i slidevinduet, som vist nedenfor.

Viser visningsknapperne nederst på skærmen i PowerPoint

Bemærk!: Hvis du vil ændre standardvisningen i PowerPoint, skal du se ændre standardvisningen.

Visninger til oprettelse af præsentationen

Normal visning

Du kan åbne visningen Normal på proceslinjen Knappen Normal visning i PowerPoint nederst i slidevinduet eller under fanen Vis på båndet.

Visningen Normal er redigeringstilstanden, hvor du arbejder mest ved oprettelsen af dine slides. Nedenfor kan du se visningen Normal, som viser slideminiaturer i venstre side, et stort vindue med den aktuelle slide og en sektion under den aktuelle slide, hvor du kan skrive talenoter for den pågældende slide.

Viser den normale visning i PowerPoint

Visningen Slidesortering

Du kan åbne visningen Slidesortering på proceslinjen Viser knappen Slidevisning i PowerPoint nederst i slidevinduet eller under fanen Vis på båndet.

Slidesortering (nedenfor) viser alle slidene i præsentationen i miniatureformat i vandret rækkefølge. Visningen Slideshow er en praktisk visning til omorganisering af dine slides – du skal blot klikke på slidene og trække dem til en ny placering eller tilføje sektioner for at organisere dine slides i relevante grupper.

Viser slidesorteringsvisning i PowerPoint

Du kan finde flere oplysninger om sektioner, se organisere dine PowerPoint-slides i sektioner.

Visningen Noter

Du kan vise eller skjule dine talenoter med knappen Noter Knappen Noter i PowerPoint nederst i slidevinduet, eller du kan gå til visningen Noter under fanen Vis på båndet.

Ruden Noter findes under slidevinduet. Du kan udskrive dine noter eller medtage dem i en præsentation, som du sender til publikum, eller du kan bruge dem som angivelser til dig selv, mens du præsenterer.

Viser ruden Talerens noter i PowerPoint

Du kan finde flere oplysninger om noter i Føje talenoter til dine slides.

Dispositionsvisning

Du åbner visningen Disposition på fanen Vis på båndet. (I PowerPoint 2013 og senere versioner kan du ikke længere åbne visningen Disposition i visningen Normal. Du skal åbne den på fanen Vis.)

Brug visningen Disposition til at oprette en disposition eller et storyboard for præsentationen. Den viser kun teksten i dine slides og ikke billeder eller andre grafiske elementer.

Viser Konturvisning i PowerPoint

Mastervisninger

Den kan åbne en mastervisning ved at vælge en i gruppen Mastervisninger under fanen Vis.

Mastervisninger indeholder Slide, Uddelingskopi og Noter. Den største fordel ved at arbejde i en mastervisning er, at du kan foretage universelle typografiændringer på alle slides, noter eller uddelingskopier, der er knyttet til præsentationen.

Du kan få flere oplysninger om arbejde med mastervisninger i:

Visninger til kørsel og visning af en præsentation

Visningen Slideshow

Du kan åbne visningen Slideshow i proceslinjen Viser knappen Slideshowvisning i PowerPoint nederst i slidevinduet.

Brug visningen Slideshow til at levere præsentationen til din målgruppe. Visningen Slideshow optager hele computerskærmen på samme måde, som din præsentation vil se ud på en storskærm, når målgruppen ser den.

Præsentationsvisning

Du kan åbnePræsentationsvisning ved i visningen Slideshow klikke på Knappen Vis præsentationsvisning i PowerPoint nederst til venstre i skærmbilledet og derefter klikke på Vis præsentationsvisning (som vist nedenfor).

Brug visningen Præsentation til at få vist dine noter, mens du fremlægger præsentationen. Dit publikum kan ikke se dine noter i visningen Præsentation.

Viser menuen PowerPoint-præsentationsvisning

Du kan finde flere oplysninger om brug af Præsentationsvisning under Få vist dine talernoter, mens du præsenterer dit slideshow.

Fuldskærmsvisning

Du kan åbne Læsevisning på proceslinjen Knappen Læsevisning i PowerPoint nederst i slidevinduet.

De fleste personer, der ser en PowerPoint-præsentation uden en præsentationsvært, vil foretrække læsevisningen. Den viser præsentationen i fuld skærm som visningen Slideshow, og den indeholder enkle kontrolelementer, der gør det nemt at bladre fra slide til slide.

Visninger til oprettelse af præsentationen

Du kan finde flere visninger i PowerPoint, der kan hjælpe dig med at oprette en professionel præsentation.

Normal visning

Normal visning er den primære redigeringsvisning, hvor du skriver og designer dine præsentationer. Normal visning har fire arbejdsområder:

Normal visning

1: Fanen Disposition Her kan du med fordel starte med at skrive dit indhold – registrere dine idéer, planlægge, hvordan du vil præsentere dem, og flytte rundt på slides og tekst. Fanen Disposition viser din slidetekst i dispositionsform.

Bemærk!: Hvis du vil udskrive en papirversion af en disposition af din præsentation kun med tekst (som den ser ud i visningen Disposition) og uden grafik eller animation, så skal du først klikke på fanen Filer.

Du skal derefter klikke på Udskriv, klikke på Slides på hele siden under Andre indstillinger, klikke på Disposition og derefter klikke på Udskriv øverst.

2: Fanen Slides Få vist slides i din præsentation som miniaturebilleder, mens du redigerer. Miniaturerne gør det nemt for dig at navigere gennem din præsentation og se indvirkninger af designændringer. Du kan også nemt arrangere, tilføje eller slette slides her.

3: Ruden Slide I sektionen øverst til højre i PowerPoint-vinduet viser ruden Slide den aktuelle slide i stor udgave. Når det aktuelle slideshow er i denne visning, kan du tilføje tekst og indsætte billeder, tabeller, SmartArt-grafik, diagrammer, tegningsobjekter, tekstbokse, film, lyde, links og animationer.

4: Noterude  I Noteruden neden for ruden Slide kan du skrive noter til den aktuelle slide. Du kan derefter udskrive noterne og henvise til dem, når du fremlægger din præsentation. Du kan også udskrive noterne og give dem til dit publikum eller indsætte noterne i en præsentation, som du sender til publikum eller lægger ud på en webside.

Du kan veksle mellem fanerne Slides og Disposition. Hvis du vil udvide eller skjule ruden med fanerne Disposition og Slide, skal du se Vis eller skjul fanen Disposition og Slides.

Bemærk!: Hvis du vil have vist linealen eller gitterlinjer i visningen Normal, skal du på fanen Vis i gruppen Visning markere afkrydsningsfeltet Lineal eller Gitterlinjer.

Visningen Slidesortering

Visningen Slidesortering giver dig en visning af dine slides i miniatureform. Denne visning gør det nemt for dig at sortere og organisere rækkefølgen af dine slides, i takt med at du opretter præsentationen, og derefter når du forbereder din præsentation til udskrivning.

Du kan også tilføje sektioner i visningen Slidesortering samt sortere slides i forskellige kategorier eller sektioner. Du kan åbne visningen Slidesortering på proceslinjen nederst i slidevinduet eller under fanen Vis på båndet.

Visningen Slidesortering

Visningen Noter

Noteruden er placeret under ruden Slide. Du kan skrive noter, der gælder for det aktuelle slide. Senere kan du udskrive dine noter og henvise til dem, mens du fremlægger din præsentation. Du kan også udskrive noterne og give dem til dit publikum eller medtage dem i en præsentation, som du sender til målgruppen eller lægger ud på en webside.

Når du vil have vist og arbejde med dine noter i helsideformat, skal du på fanen Vis i gruppen Præsentationsvisninger klikke på Noter.

Mastervisninger

Mastervisningerne inkluderer visningerne Slide, Uddelingskopier samt Noter. De er de primære slides, der lagrer oplysninger om præsentationen herunder baggrund, farve, skrifttyper, effekter, pladsholderstørrelse og -placering. Den største fordel ved at arbejde i en mastervisning er, at du i slidemaster, master til noter eller master til uddelingskopier kan foretage universelle typografiændringer på alle slides, noter eller uddelingskopier, der er knyttet til din præsentation.

Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med mastere i Hvad er en slidemaster? og Opret og tilpas en slidemaster.

Visninger til fremføring af præsentationen

Visningen Slideshow

Brug visningen Slideshow til at fremlægge præsentationen for dit publikum. Visningen Slideshow optager hele computerskærmen på samme måde, som din præsentation vil se ud på en storskærm, når målgruppen ser den. Du kan se, hvordan din grafik, tidsindstillinger, film, animerede effekter og overgangseffekter ser ud under den faktiske præsentation.

Tryk på Esc for at lukke visningen Slideshow.

Præsentationsvisning

Præsentationsvisning er en vigtig slideshow-baseret visning, du kan bruge, mens du fremlægger præsentationen. Når du bruger to skærme, kan du køre andre programmer og få vist talerens noter, som dit publikum ikke kan se.

Når du bruger Præsentationsvisning, skal du sørge for, at din computer har mulighed for flerskærmsvisning, at du har aktiveret understøttelser af flere skærme og har aktiveret Præsentationsvisning.

Du kan få flere oplysninger om brugen af Præsentationsvisning under Få vist talerens noter privat, mens du fremfører en præsentation på flere skærme

Fuldskærmsvisning

Brug læsevisning til at fremlægge din præsentation til en person, der ser den på sin egen computer i stedet for at præsentere den for et publikum (f.eks. via storskærm). Eller brug Læsevisning på din egen computer, når du vil have vist en præsentation i et vindue med enkle kontrolelementer, der gør det nemt at gennemse præsentationen, i stedet for visningen Diasshow i fuldskærmsvisning. Du kan altid skifte fra Læsevisning til en af de andre visninger, hvis du vil redigere præsentationen.

Visninger til at forberede og udskrive din præsentationen

For at hjælpe dig med at spare papir og blæk er det en god ide at forberede udskriftsjobbet, før du udskriver. PowerPoint leverer visninger og indstillinger, som kan hjælpe dig med at angive, hvad du vil udskrive (slides, uddelingskopier eller notesider), og hvordan du vil have jobs udskrevet (i farve, gråtoneskala, sort-hvid, med rammer og mere).

Du kan få flere detaljerede oplysninger om udskrivning og vis udskrift under Udskriv dine PowerPoint-slides eller uddelingskopier.

Visningen Slidesortering

I visningen Slidesortering kan du få vist dine slides i miniatureformat. Denne visning gør det nemt for dig at sortere og organisere rækkefølgen af dine slides, mens du forbereder dig på at udskrive dine slides. Du kan åbne visningen Slidesortering på proceslinjen nederst i slidevinduet eller under fanen Vis på båndet.

Visningen Slidesortering

Vis udskrift

I Vis udskrift kan du angive indstillinger for, hvad du vil udskrive – uddelingskopier, noter, dispositioner eller slides. Klik på Filer > Udskriv, og vælg derefter under Indstillinger.

Visninger til oprettelse af præsentationen

Du kan finde flere visninger i PowerPoint, der kan hjælpe dig med at oprette en professionel præsentation.

Normal visning

Normal visning er den primære redigeringsvisning, hvor du skriver og designer dine præsentationer. Normal visning har fire arbejdsområder:

Normal visning

1: Fanen Disposition Her kan du med fordel starte med at skrive dit indhold – registrere dine idéer, planlægge, hvordan du vil præsentere dem, og flytte rundt på slides og tekst. Fanen Disposition viser din slidetekst i dispositionsform.

Bemærk!: Hvis du vil udskrive en papirversion af en disposition af din præsentation kun med tekst (som den ser ud i visningen Disposition) og uden grafik eller animation, så skal du klikke på knappen Microsoft Office Office-knapflade , klikke på Udskriv og vælge Dispositionsvisning under Udskriftsområde. Klik derefter på OK.

2: Fanen Slides Her kan du med fordel få vist slides i din præsentation som miniaturebilleder, mens du redigerer. Miniaturerne gør det nemt for dig at navigere gennem din præsentation og se indvirkninger af designændringer. Du kan også nemt arrangere, tilføje eller slette slides her.

3: Ruden Slide I sektionen øverst til højre i PowerPoint-vinduet viser ruden Slide den aktuelle slide i stor udgave. Når det aktuelle slideshow er i denne visning, kan du tilføje tekst og indsætte billeder, tabeller, SmartArt-grafik, diagrammer, tegningsobjekter, tekstbokse, film, lyde, links og animationer.

4: Noterude  I Noteruden neden for ruden Slide kan du skrive noter til den aktuelle slide. Du kan derefter udskrive noterne og henvise til dem, når du fremlægger din præsentation. Du kan også udskrive noterne og give dem til dit publikum eller indsætte noterne i en præsentation, som du sender til publikum eller lægger ud på en webside.

Du kan veksle mellem fanerne Slides og Disposition. Hvis du vil udvide eller skjule ruden med fanerne Disposition og Slide, skal du se Vis eller skjul fanen Disposition og Slides.

Bemærk!: Hvis du vil have vist linealen eller gitterlinjer i visningen Normal, skal du på fanen Vis i gruppen Vis/Skjul markere afkrydsningsfeltet Lineal eller Gitterlinjer.

Visningen Slidesortering

Visningen Slidesortering giver dig en visning af dine slides i miniatureform. Denne visning gør det nemt for dig at sortere og organisere rækkefølgen af dine slides, i takt med at du opretter præsentationen, og derefter når du forbereder din præsentation til udskrivning.

Du kan åbne visningen Slidesortering på proceslinjen nederst i slidevinduet eller under fanen Vis på båndet.

Visningen Slidesortering

Visningen Noter

I Noteruden lige neden for ruden Slide kan du skrive noter til den aktuelle slide. Du kan derefter udskrive noterne og henvise til dem, når du fremlægger din præsentation. Du kan også udskrive noterne og give dem til dit publikum eller indsætte noterne i en præsentation, som du sender til publikum eller lægger ud på en webside.

Når du vil have vist og arbejde med dine noter i helsideformat, skal du på fanen Vis i gruppen Præsentationsvisninger klikke på Noter.

Mastervisninger

Mastervisningerne inkluderer visningerne Slide, Uddelingskopier samt Noter. De er de primære slides, der lagrer oplysninger om præsentationen herunder baggrund, farve, skrifttyper, effekter, pladsholderstørrelse og -placering. Den største fordel ved at arbejde i en mastervisning er, at du i slidemaster, master til noter eller master til uddelingskopier kan foretage universelle typografiændringer på alle slides, noter eller uddelingskopier, der er knyttet til din præsentation.

Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med mastere i Hvad er en slidemaster? og Opret og tilpas en slidemaster.

Visninger til fremføring af præsentationen

Visningen Slideshow

Brug visningen Slideshow til at fremlægge præsentationen for dit publikum. Visningen slideshow fylder hele computerskærmen svarende til en faktisk præsentation. I denne visning kan se du præsentationen, som dit publikum vil se den. Du kan se, hvordan din grafik, tidsindstillinger, film, animerede effekter og overgangseffekter ser ud under den faktiske præsentation.

Tryk på Esc for at lukke visningen Slideshow.

Bemærk!: Du kan afslutte en præsentation, mens du er i visningen Slideshow, ved at trykke på ESC.

Præsentationsvisning

Præsentationsvisning er en vigtig Slideshow-baseret visning, du kan bruge, mens du fremlægger præsentationen. Når du bruger to skærme, kan du køre andre programmer og få vist talerens noter, som dit publikum ikke kan se.

Når du bruger Præsentationsvisning, skal du sørge for, at din computer har mulighed for flerskærmsvisning, at du har aktiveret understøttelser af flere skærme og har aktiveret Præsentationsvisning.

Du kan få flere oplysninger om brugen af Præsentationsvisning under Få vist talerens noter privat, mens du fremfører en præsentation på flere skærme

Visninger til at forberede og udskrive en præsentation

For at hjælpe dig med at spare papir og blæk er det en god ide at forberede udskriftsjobbet, før du udskriver. PowerPoint leverer visninger og indstillinger, som kan hjælpe dig med at angive, hvad du vil udskrive (slides, uddelingskopier eller notesider), og hvordan du vil have jobs udskrevet (i farve, gråtoneskala, sort-hvid, med rammer og mere).

Visningen Slidesortering

I visningen Slidesortering kan du få vist dine slides i miniatureformat. Denne visning gør det nemt for dig at sortere og organisere rækkefølgen af dine slides, mens du forbereder dig på at udskrive dine slides. Du kan åbne visningen Slidesortering på proceslinjen nederst i slidevinduet eller under fanen Vis på båndet.

Visningen Slidesortering

Vis udskrift

I Vis udskrift kan du angive indstillinger for, hvad du vil udskrive – uddelingskopier, noter, dispositioner eller slides, før du udskriver. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade , peg på Udskriv, klik på Vis udskrift, og vælg en indstilling under Udskriftsområde.

Visninger i PowerPoint, som du kan bruge til at redigere, udskrive og deliver præsentationen er som følger:

 • Normal visning

 • Visningen Slidesortering

 • Visningen Noter

 • Dispositionsvisning (findes i PowerPoint 2016 til Mac og nyere versioner)

 • Visningen Slideshow

 • Præsentationsvisning

 • Mastervisninger: Slide, uddelingskopier og noter

Du kan skifte mellem PowerPoint visninger i to forskellige steder:

Brug menuen Visning til at skifte mellem en hvilken som helst af visningerne

Menuen Vis i PowerPoint

Få adgang til de tre vigtigste visninger (Normal, Slidesortering eller diasshow) nederst i vinduet PowerPoint

Visningsknapper nederst i PowerPoint-vinduet

Visninger til oprettelse eller redigering af din præsentationen

Flere visninger i PowerPoint kan hjælpe dig med at oprette en professionel præsentation.

 • Normal visning     Normal visning er den primære redigeringsvisning, hvor du skriver og designe dine præsentationer. Normal visning har tre arbejdsområder:

  • Miniatureruden

  •  Ruden Slides

  • Noterude

  Miniaturerude, sliderude og noterude i PowerPoint til Mac

  Bemærk!: PowerPoint til Mac 2011 dividerer miniatureruden i to arbejdsområder: fanerne Disposition og dias

 • Visningen Slidesortering     Visningen Slidesortering giver dig en oversigt over dine slides i miniature. Denne visning gør det nemt for dig at sortere og organisere rækkefølgen af dine slides, i takt med at du opretter præsentationen, og derefter når du forbereder din præsentation til udskrivning. Du kan også tilføje sektioner i visningen Slidesortering samt sortere slides i forskellige kategorier eller sektioner.

 • Notesidevisning     Ruden Noter er placeret under ruden Slide. Du kan skrive noter, der gælder for det aktuelle slide. Senere kan du udskrive dine noter og henvise til dem mens du giver din præsentation. Du kan også udskrive noterne og give dem til dit publikum eller medtage dem i en præsentation, som du sender til målgruppen eller lægger ud på en webside.

 • Dispositionsvisning    (Indført i PowerPoint 2016 til Mac ) Dispositionsvisning viser din præsentation som en disposition, der udgøres af navne og hovedtekst fra hver slide. Hver titel vises i venstre side af ruden, der indeholder dispositionsvisning, sammen med et diasikon og diasnummer. Arbejde i dispositionsvisning er særligt nyttige, hvis du vil lave globale ændringer, få en oversigt over din præsentation, ændre rækkefølgen af punkttegn eller dias eller foretage ændringer i formateringen.

 • Mastervisninger     Mastervisningerne inkluderer visningerne Slide, Uddelingskopier samt Noter. De er de primære slides, der lagrer oplysninger om præsentationen herunder baggrund, temafarver, temaskrifttyper, temaeffekter, pladsholderstørrelse og -placering. Den største fordel ved at arbejde i en mastervisning er, at du i slidemaster, master til noter eller master til uddelingskopier kan foretage universelle typografiændringer på alle slides, noter eller uddelingskopier, der er knyttet til din præsentation. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med mastere i Sådan ændrer du en slidemaster.

Visninger til fremføring af præsentationen

 • Slideshowvisningen     Brug slideshowvisningen til at fremføre præsentationen for dit publikum. I denne visning fylder dine slides hele computerskærmen.

 • Præsentationsvisning     Præsentationsvisning hjælper dig med at administrere dine slides, mens du præsenterer ved at spore, hvor lang tid er gået, hvilket dias er næste og vise noter, som kun du selv kan se (mens også gør det muligt at tage noter som du præsentere).

Visninger til at forberede og udskrive din præsentationen

For at hjælpe dig med at spare papir og blæk er det en god ide at forberede udskriftsjobbet, før du udskriver. PowerPoint leverer visninger og indstillinger, som kan hjælpe dig med at angive, hvad du vil udskrive (slides, uddelingskopier eller notesider), og hvordan du vil have jobs udskrevet (i farve, gråtoneskala, sort-hvid, med rammer og mere).

 • Visningen Slidesortering     Visningen Slidesortering giver dig en oversigt over dine slides i miniature. Denne visning gør det nemt for dig at sortere og organisere rækkefølgen af dine slides, mens du forbereder dig på at udskrive dine slides.

 • Vis udskrift     I Vis udskrift kan du angive indstillinger for, hvad du vil udskrive – uddelingskopier, noter, dispositioner eller slides.

Se også

Om at designe en præsentation

Organiser dine slides i sektioner

Udskriv dine slides og uddelingskopier

Giv din præsentation

Brug præsentationsvisning i PowerPoint til Mac

I PowerPoint til internettet, når filen er gemt på OneDrive er standardvisningen læsevisning. Når filen er gemt på OneDrive for Business eller SharePoint Online, standardvisningen er redigeringsvisning.

Få vist for oprettelse af præsentationen

Redigeringsvisning

Du kan få til Redigeringsvisning under fanen Vis eller på proceslinjen nederst i slidevinduet.

Redigeringsvisning er i redigeringstilstand, hvor du vil arbejde hyppigst til at oprette dine slides. Nedenfor viser Redigeringsvisning slideminiaturer i venstre side, et store vindue med det aktuelle dias og en noteruden under det aktuelle dias, hvor du kan skrive talerens noter til dette dias.

Redigeringsvisning i PowerPoint Online

Visninger til kørsel og visning af en præsentation

Visningen Slideshow

Du kan få adgang til visningen SlideShow fra opgave liggende Viser knappen Slideshowvisning i PowerPoint nederst i slidevinduet.

Bruge visningen Diasshow til at fremvise din præsentation til målgruppen. Visningen Diasshow fylder hele computerskærmen nøjagtigt præsentationen ser ud på en stor skærm, når dit publikum får vist den.

Læsevisning

Bemærk!: Læsevisning er ikke tilgængelig for PowerPoint til internettet filer, der er gemt i OneDrive for Business /SharePoint Online.

Du kan åbne læsevisning under fanen Vis eller under opgave liggende Knappen Læsevisning i PowerPoint nederst i slidevinduet.

De fleste personer, der gennemser en PowerPoint præsentation uden en præsentationsvært skal bruge læsevisning. Præsentationen vises i fuld skærm som slideshowvisningen, og den indeholder et par enkle kontrolelementer for at gøre det nemt at bladre gennem slides. Du kan også få vist talerens noter i læsevisning.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×