Vælg indstillinger for Autokorrektur for brugen af store bogstaver, stavning og symboler

Vælg indstillinger for Autokorrektur for brugen af store bogstaver, stavning og symboler

Du kan bruge funktionen Autokorrektur til at rette slåfejl, fejl i brugen af store bogstaver og forkert stavede ord og til at indsætte symboler og andre tekstelementer automatisk. Autokorrektur bruger en standardliste med typiske stavefejl og symboler, men du kan ændre elementerne på listen.

Bemærk!: Tekst i links rettes ikke automatisk.

Alle de opgaver, der er beskrevet i denne artikel, udføres under fanen Autokorrektur.

Dialogboksen Autokorrektur

Først skal du åbne fanen Autokorrektur ved at følge vejledningen til dit Office-program og derefter klikke nedenfor på den opgave, du ønsker.

Find fanen Autokorrektur i dit Office-program

Alle programmer undtagen Outlook:

 • Klik på Filer > Indstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

Outlook:

 • Klik på Filer >Indstillinger > Mail > Redigeringsindstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

Word, Excel, Access og PowerPoint:

 • Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade > Indstillinger for [program] > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

Outlook:

 • Åbn et mailelement, og klik derefter på Microsoft Office-knappen Office-knapflade > Redigeringsindstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

OneNote, Project, Publisher og Visio:

 • Klik på Indstillinger for Autokorrektur i menuen Funktioner.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

Klik på overskrifterne nedenfor for at få mere at vide

Du kan aktivere eller deaktivere forskellige indstillinger for automatisk rettelse af brugen af store bogstaver under fanen Autokorrektur.

Under fanen Autokorrektur skal du markere eller fjerne markeringen i følgende afkrydsningsfelter:

 • Ret andet bogstav i ord til lille

 • Første bogstav i sætninger med stort

 • Første bogstav i tabelceller med stort (Ikke i Excel eller OneNote)

 • Engelske ugedage med stort

 • Ret utilsigtet brug af Caps Lock-tast

Du kan angive undtagelser for et par af reglerne for brugen af store bogstaver. De undtagelser, du angiver, anvendes på alle Office-programmer, der understøtter funktionen Autokorrektur, hvilket betyder, at de ændringer, du foretager på listen i ét program, også påvirker andre programmer.

Under fanen Autokorrektur skal du klikke på Undtagelser og derefter gøre et af følgende:

 • Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet REt andet bogstav i ord til lille, og du vil forhindre, at Autokorrektur retter bestemte ord, der indeholder en blanding af store og små bogstaver (f.eks. "CV'er"), skal du klikke på fanen Stort begyndelsesbogstav på alle ord.

  Hvis du vil føje et ord til listen over undtagelser, skal du skrive ordet i feltet og derefter klikke på Tilføj. Slet et ord ved at markere ordet og klikke på Slet.

 • Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Første bogstav i sætninger med stort, og Autokorrektur ikke skal rette til stort begyndelsesbogstav efter bestemte forkortelser (f.eks. "dvs."), skal du klikke på fanen Første bogstav.

  Hvis du vil føje et ord til listen over undtagelser, skal du skrive ordet i feltet og derefter klikke på Tilføj. Slet et ord ved at markere ordet og klikke på Slet.

Bemærk!: I nogle Office-programmer kan du også markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tilføj automatisk ord på listen. Indstillingen bruges, når du redigerer en fil eller et element. Hvis Autokorrektur foretager en uønsket rettelse, kan du annullere den ved at trykke på Ctrl+Z. Hvis afkrydsningsfeltet Tilføj automatisk ord på listen er markeret, vil de uønskede rettelser, du annullerer, blive føjet til listen over undtagelser.

Du kan bruge funktionen Autokorrektur til følgende:

 • Automatisk registrere og rette slåfejl og stavefejl – Hvis du f.eks. skriver sakl og et mellemrum, erstatter Autokorrektur det, du har skrevet, med skal. Eller hvis du skriver Komme førn ogen og et mellemrum, erstatter Autokorrektur det, du har skrevet, med Komme før nogen.

 • Hurtigt indsætte symboler – Skriv f.eks. (c), når du vil indsætte ©. Hvis listen med indbyggede autokorrekturelementer ikke indeholder de ønskede symboler, kan du selv tilføje elementer.

 • Hurtigt indsætte en lang tekststreng – Hvis du f.eks. ofte skal skrive udtrykket Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr på DKK, kan du indstille programmet til automatisk at indsætte udtrykket, når du skriver vsen.

Alle disse anvendelser af funktionen Autokorrektur bruger to sideordnede lister med ord. Det første ord er det ord, du skriver, og det andet ord eller udtryk er det, som programmet automatisk indsætter i stedet for ordet.

Autokorrekturliste

Autokorrekturlisten gælder for alle de Office-programmer, der understøtter Autokorrektur, så når du tilføjer eller sletter et ord på listen i ét Office-program, påvirkes de andre Office-programmer også.

Du kan tilføje flere poster, der peger på den samme "Med" tekst. "duhar", "du hsr" og "du hhr" kan f.eks. alle erstattes med "du har". Bare tilføj en særskilt post for hver af disse ændringer.

Vigtigt!: Hvis Autokorrektur ikke ser ud til at virke, skal du kontrollere på fanen Autokorrektur, at afkrydsningsfeltet Udskift teksten under skrivning er markeret.

Tilføj, rediger eller slet en post på autokorrekturlisten

Hvis du vil tilføje en post, skal du gøre følgende:

 1. Gå til fanen Autokorrektur.

 2. Skriv et ord eller udtryk, du ofte skriver forkert, i feltet Erstat – f.eks. skræmen.

 3. Skriv ordets rigtige stavemåde i feltet Med – f.eks. skærmen.

 4. Klik på Tilføj.

Hvis du vil ændre erstatningsteksten til en post, skal du markere den på listen over poster og skrive en ny post i feltet Med.

Hvis du vil slette en post, skal du markere den på listen og klikke på Slet.

Tip!: Følg disse trin for at bruge Autokorrektur til at indsætte et symbol: Indsæt et symbol ved hjælp af Autokorrektur

Hvis du vil forhindre alle ændringer og erstatninger, der automatisk foretages af Autokorrektur, skal du åbne fanen Autokorrektur og derefter gøre følgende:

 • Fjern markeringen i alle afkrydsningsfelter øverst under fanen for at deaktivere alle automatiske rettelser af store bogstaver.

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Udskift teksten under skrivning for at deaktivere alle automatiske teksterstatninger.

Når du installerer Microsoft Office, er Autokorrektur som standard indstillet til at sammenligne et forkert stavet ord med et ord i hovedordbogen og rette det til et ord fra ordbogen. Men hvis du vil sikre, at denne indstilling er aktiveret, skal du gøre følgende.

 1. Under fanen Autokorrektur skal du markere Anvend automatisk forslag fra stavekontrollen, hvis feltet ikke allerede er markeret.

 2. Hvis du har foretaget en ændring, skal du klikke på OK for at anvende den.

Se også

Kontrollér stavning og grammatik på et andet sprog

Tilføj eller rediger ord i ordbogen til en stavekontrol

Konfigurer eller deaktiver automatisk tekstformatering (Autoformat)

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×