Understrege data i et regneark

Du kan tilføje understregning af data i et regneark på flere måder. Du kan understrege alle data eller markeret tekst i celler, anvende en nederste kant på celler eller rækker eller tegne en streg for at understrege celler.

Hvad vil du foretage dig?

Understrege alt eller markeret celleindhold

Bruge en nederste kant til at understrege hele celler eller rækker

Tegne en streg for at understrege celler

Understrege alt eller markeret celleindhold

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Marker cellen eller celleområdet for at understrege al tekst eller alle tal i en celle eller et område.

   Sådan markeres en celle eller et område

   Hvis du vil markere

   Skal du benytte følgende fremgangsmåde

   En enkelt celle

   Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

   Et område af celler

   Klik på den første celle i området, og træk derefter til den sidste celle, eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

   Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

   Et større område af celler

   Klik på den første celle i området, og hold derefter Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan bruge rullepanelet til at gøre den sidste celle synlig.

   Alle celler i et regneark

   Klik på knappen Markér alt.

   Knappen Markér alt

   Du kan også trykke på Ctrl+A for at markere hele regnearket.

   Bemærk: Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele regnearket.

   Separate celler eller celleområder

   Markér den første celle eller det første celleområde, og hold derefter Ctrl nede, mens du markerer de øvrige celler eller områder.

   Du kan også markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en ny separat celle eller et nyt separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 for at stoppe tilføjelsen af celler eller områder til markeringen.

   Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en separat markering uden at annullere hele markeringen.

   En hel række eller kolonne

   Klik på række- eller kolonneoverskriften.

   Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

   Billedtekst 1 Rækkeoverskrift

   Boble 2 Kolonneoverskrift

   Du kan også markere celler i en række eller kolonne ved at markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

   Bemærk: Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markerer Ctrl+Skift+piletast rækken eller kolonnen for den sidst benyttede celle. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+piletast igen, markeres hele rækken eller hele kolonnen.

   Tilstødende rækker eller kolonner

   Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Eller markér den første række eller kolonne, og hold derefter Skift nede, mens du markerer den sidste række eller kolonne.

   Separate rækker eller kolonner

   Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften for den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på kolonne- eller rækkeoverskrifterne for de øvrige rækker eller kolonner, du vil føje til markeringen.

   Første eller sidste celle i en række eller kolonne

   Markér en celle i rækken eller kolonnen, og tryk derefter på Ctrl+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

   Den første eller sidste celle i et regneark eller en Microsoft Office Excel-tabel

   Tryk på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller en Excel-liste.

   Tryk på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller i en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

   Celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne)

   Markér den første celle, og tryk derefter på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne).

   Celler til starten af regnearket

   Markér den første celle, og tryk derefter på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

   Flere eller færre celler end den aktive markering

   Hold Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, du vil medtage i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, du klikker på, bliver den nye markering.

   Tip: Hvis du vil annullere en markering af celler, skal du klikke på en vilkårlig celle i regnearket.

  • Hvis du kun vil understrege en del af indholdet i en celle, skal du dobbeltklikke på cellen og markere den tekst eller de tal, du vil understrege.

   Bemærk: Hvis redigering i en celle er aktiveret, kan du markere celleindholdet ved at dobbeltklikke på cellen. Hvis redigering i en celle er deaktiveret, kan du klikke på cellen og derefter markere den tekst eller de tal, du vil understrege i formellinje. Du kan også trykke på F2 for at redigere den aktive celle, bruge piltasterne til at placere indsætningspunktet og derefter bruge SKIFT + piletasterne for at markere indholdet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under fanen Startside i gruppen Skrifttype:

  • Klik på Understreget Knapflade , hvis du vil anvende en enkelt understregning.

  • Klik på dialogboksstarteren Knapflade ved siden af Skrifttype for at anvende en anden typografi for understregning, f.eks. en dobbelt understregning eller en enkelt eller dobbelt revisionsunderstregning (en understregning, der udfylder bredden af en celle), og klik derefter på den typografi, du vil bruge, i boksen Understreget.

   Billede af Excel-båndet

Toppen af siden

Bruge en nederste kant til at understrege hele celler eller rækker

 1. Marker den celle, det område eller de rækker, du vil understrege.

  Sådan markeres en celle eller et område

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klik på den første celle i området, og træk derefter til den sidste celle, eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et større område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan bruge rullepanelet til at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Markér alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på Ctrl+A for at markere hele regnearket.

  Bemærk: Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele regnearket.

  Separate celler eller celleområder

  Markér den første celle eller det første celleområde, og hold derefter Ctrl nede, mens du markerer de øvrige celler eller områder.

  Du kan også markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en ny separat celle eller et nyt separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 for at stoppe tilføjelsen af celler eller områder til markeringen.

  Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en separat markering uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  Billedtekst 1 Rækkeoverskrift

  Boble 2 Kolonneoverskrift

  Du kan også markere celler i en række eller kolonne ved at markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Bemærk: Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markerer Ctrl+Skift+piletast rækken eller kolonnen for den sidst benyttede celle. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+piletast igen, markeres hele rækken eller hele kolonnen.

  Tilstødende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Eller markér den første række eller kolonne, og hold derefter Skift nede, mens du markerer den sidste række eller kolonne.

  Separate rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften for den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på kolonne- eller rækkeoverskrifterne for de øvrige rækker eller kolonner, du vil føje til markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markér en celle i rækken eller kolonnen, og tryk derefter på Ctrl+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Den første eller sidste celle i et regneark eller en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller en Excel-liste.

  Tryk på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller i en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne)

  Markér den første celle, og tryk derefter på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markér den første celle, og tryk derefter på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, du vil medtage i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, du klikker på, bliver den nye markering.

  Tip: Hvis du vil annullere en markering af celler, skal du klikke på en vilkårlig celle i regnearket.

 2. Klik på pilen ud for Nederste kant Button image under fanen Startside i gruppen Skrifttype, og klik derefter på en typografi for nederste kant på paletten.

  Billede af Excel-båndet

Toppen af siden

Tegne en streg for at understrege celler

 1. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.

  Gruppen Illustrationer på fanen Indsæt

 2. Klik på Button image under Streger.

 3. Træk for at tegne en streg under de celler, du vil understrege.

  Tip: Hvis du vil tegne en helt lige streg, skal du holde SKIFT nede, mens du trækker for at tegne stregen.

 4. Hvis du vil ændre formateringen af stregen, skal du klikke på stregen for at markere den.

  Dette viser Tegnefunktioner, som tilføjer fanen Formater.

 5. Vælg de ønskede formateringsindstillinger under fanen Formater i gruppen Figurtypografier.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×