Understøttelse af Unicode for flersprogede data i Outlook

Microsoft Outlook understøtter Unicode, hvilket betyder, at flersprogede data understøttes til fulde. Hvis du arbejder i en multinational organisation eller deler meddelelser og element med personer, som bruger Outlook på systemer, der kører på andre sprog, kan du udnytte Unicode-understøttelsen i Outlook.

Dette emne indeholder

Mere om Unicode-understøttelse

Forstå scripts og tegntabeller

Fordele ved at køre i Unicode-tilstand med Microsoft Exchange-konti

Virkning af at køre i ikke-Unicode-tilstand med Exchange-konti

Om den universelle skrifttype til Unicode

Oprette en Unicode-privatmappefil (.pst)

Fejlfinding i forbindelse med Unicode-relaterede problemer

Mere om Unicode-understøttelse

Outlook kan køre i to forskellige postkassetilstande med Exchange-konti – Unicode eller ikke-Unicode. Unicode-tilstand anbefales og er standardtilstanden, hvis konfigurationen af dine profil-, Exchange-konto- og administratorindstillinger tillader det. Tilstanden bestemmes automatisk af Outlook, baseret på disse indstillinger, og kan ikke ændres manuelt. 

Hvis du kører Outlook i Unicode-tilstand, kan du arbejde med meddelelser og emner, der er oprettet på forskellige sprog. Kontakt administratoren, hvis Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med Exchange-kontoen, og du gerne vil skifte til Unicode-tilstand.

Bemærk: Tidligere versioner af Outlook understøttede flersprogede Unicode-data i brødteksten af Outlook-emner. Men Outlook-data, f.eks. linjerne Til og Emne i meddelelser og egenskaberne Navn på kontaktperson og Telefon, arbejde for kontaktpersoner, var begrænset til tegn, der var defineret af systemets tegntabel. Denne begrænsning findes ikke længere i Microsoft Office Outlook 2003 og Microsoft Office Outlook 2007, forudsat at Outlook kører i Unicode-tilstand med en Exchange-konto.

POP3-konti har også mulighed for at understøtte flersprogede Unicode-data i Microsoft Office Outlook 2003 og Office Outlook 2007, forudsat at emnerne leveres til en Personal Folders file (.pst), der kan understøtte flersprogede Unicode-data. Som standard understøtter nye POP3-profiler, der leverer til en ny .pst-fil, oprettet i Microsoft Office Outlook 2003 og Office Outlook 2007, flersprogede Unicode-data.

Bemærk: Andre konti som Internet Message Access Protocol (IMAP) og Hypertext Transfer Protocol (HTTP) understøtter ikke Unicode.

Toppen af siden

Forstå scripts og tegntabeller

Scripts

Flersprogede meddelelser og emner kan indeholde tekst på sprog, der kræver forskellige scripts. Et enkelt script kan bruges til at repræsentere mange sprog.

Det latinske script har f.eks. tegnformer – tekstsymboler – til de 28 bogstaver (både store og små) i det danske alfabet samt de udvidede tegn, der bruges til at repræsentere lyde på andre vesteuropæiske sprog.

Det latinske script har tekstsymboler, der repræsenterer alle tegn på de fleste europæiske sprog og et par stykker mere. Andre europæiske sprog, f.eks. græsk eller russisk, har tegn, som der ikke findes tekstsymboler til i det latinske script. Disse sprog har deres egne scripts.

Nogle asiatiske sprog bruger ideografiske scripts, der indeholder tekstsymboler, baseret på kinesiske tegn. Andre sprog, f.eks. thai og arabisk, bruger scripts, der har tekstsymboler, som består af flere mindre tekstsymboler, eller tekstsymboler, der skal formes forskelligt, afhængigt af de tilstødende tegn.

En udbredt måde at gemme almindelig tekst på er ved at repræsentere de enkelte tegn ved hjælp af en enkelt byte. Værdien af hver enkelt byte er et numerisk indeks (eller kodepunkt) i en tabel med tegn. Et kodepunkt svarer til et tegn i standardtegntabellen på den computer, hvor tekstdokumentet er oprettet. En byteværdi for decimal 189 (kodepunktet for decimalværdien 189) repræsenterer f.eks. forskellige tegn i forskellige tegntabeller.

Tegntabeller

En tabel med tegn, der er grupperet, kaldes en tegntabel. I enkeltbytetegntabeller indeholder hver enkelt tegntabel maksimalt 256 byteværdier. Da hvert tegn i tegntabellen er repræsenteret af en enkelt byte, kan en tegntabel indeholde helt op til 256 tegn.

Det rækker ikke med én enkelt tegntabel med en begrænsning på 256 tegn til alle sprog. Det kræver meget mere end 256 tegn. Derfor bruger forskellige scripts separate tegntabeller. Der er én tegntabel til græsk, en anden til japansk osv.

Desuden er enkeltbytetegntabeller utilstrækkelige til de fleste asiatiske sprog, som normalt bruger mere end 5.000 kinesisk baserede tegn. Derfor er der udviklet dobbeltbytetegntabeller til disse lande.

Toppen af siden

Fordele ved at køre i Unicode-tilstand med Microsoft Exchange-konti

Tegnkodningsstandarden Unicode giver mulighed for at dele meddelelser og andre emner i et flersproget miljø, når de involverede sprog benytter flere forskellige kodeside.

Ikke-Unicode-systemer bruger typisk et tegntabelbaseret miljø, hvor hvert script har sin egen tabel med tegn. Emner, der er baseret på tegntabellen i ét operativsystem, bliver sjældent knyttet korrekt til tegntabellen i et andet operativsystem. I nogle tilfælde kan emnerne ikke indeholde tekst, der bruger tegn fra mere end ét script.

Der kan f.eks. være to personer, hvor den ene bruger en dansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med tegntabellen Latin, mens den anden person bruger en japansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med den japanske tegntabel. Den anden person opretter en mødeindkaldelse i den japanske version af Microsoft Outlook 2002 med japanske tegn i feltet Sted og sender den til den første person. Når den person, der bruger den danske version af Outlook 2002, åbner mødeindkaldelsen, bliver kodepunkterne i den japanske tegntabel knyttet til uventede eller ikke-eksisterende tegn i det latinske script, og teksten bliver ulæselig.

Bemærk: Efter Microsoft Outlook 2000 er brødteksten i Outlook-element Unicode, og brødteksten i emnet kan læses, uanset hvilket sprog emnet er oprettet i. Men alle emnets øvrige egenskaber, f.eks. linjerne Til, Sted og Emne i meddelelser og mødeemner samt egenskaberne Navn på kontaktperson og Telefon, arbejde for kontaktemner, vil være ulæselige i versioner tidligere end Outlook 2003.

Det universelle tegnsæt, der leveres af Unicode, fjerner dette problem. Unicode blev udviklet for at oprette et universelt tegnsæt, der kan bruges med de fleste kendte scripts. Unicode bruger en entydig multibytekodning for alle tegn. Derfor har alle tegn sit eget entydige kodningspunkt, i modsætning til tegntabeller. Unicode-kodepunktet for det græske zeta ( zeta ) med småt er f.eks. hexadecimalværdien 03B6, og det kyrilliske zhe ( zhe ) med småt er 0436.

Microsoft Office Outlook 2003 og Outlook 2007 kan begge bruge Unicode. Tekst kan også repræsenteres vha. tegntabeller i Outlook. Men Unicode-tilstand anbefales og er standardtilstanden, hvis konfigurationen af dine profil-, Exchange-konto- og administratorindstillinger tillader det. Tilstanden bestemmes automatisk af Outlook, baseret på disse indstillinger, og kan ikke ændres manuelt.

Hvis du kører Outlook i Unicode-tilstand med en Exchange-konto, sikrer du også, at de Offlinemappefil og Personal Folders file (.pst), der bruges til profilen, som standard har mulighed for at gemme flersprogede Unicode-data og også har større lagerkapacitet til emner og mapper. Kontakt administratoren, hvis Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto, og du gerne vil skifte til Unicode-tilstand.

Toppen af siden

Virkning af at køre i ikke-Unicode-tilstand med Exchange-konti

Hvis du ikke deler meddelelser og element med personer, som bruger Outlook på systemer, der kører på andre sprog, kan du køre Outlook i Unicode- eller ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto.

Hvis du arbejder i en multinational organisation eller deler meddelelser og emner med personer, som bruger Outlook på systemer, der kører på andre sprog, skal Outlook køre i Unicode-tilstand med en Exchange-konto. Kontakt administratoren for at skifte til Unicode-tilstand.

Når Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto, bruges det kodeside system til tilknytning af tegn. I et tegntabelbaseret system bliver et tegn, der er indtastet på ét sprog, måske ikke knyttet til det samme tegn på et andet sprog. Derfor kan du risikere at se forkerte tegn, herunder spørgsmålstegn.

Der kan f.eks. være to personer, hvor den ene bruger en dansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med tegntabellen Latin, mens den anden person bruger en japansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med den japanske tegntabel. Den anden person opretter en mødeindkaldelse i den japanske version af Outlook 2002 og sender den til den første person. Når den person, der bruger den danske version af Outlook 2002, åbner mødeindkaldelsen, bliver kodepunkterne i den japanske tegntabel knyttet til uventede eller ikke-eksisterende tegn i det latinske script, og teksten bliver ulæselig.

Bemærk: Efter Outlook 2000 er brødteksten i Outlook-emner Unicode, og brødteksten i emnet kan læses, uanset hvilket sprog emnet er oprettet i. Men alle emnets øvrige egenskaber, f.eks. linjerne Til, Sted og Emne i meddelelser og mødeemner samt egenskaberne Navn på kontaktperson og Telefon, arbejde for kontaktemner, vil være ulæselige i versioner tidligere end Outlook 2003.

Toppen af siden

Om den universelle skrifttype til Unicode

Skrifttypen Arial Unicode MS er en fuld Unicode-skrifttype. Den indeholder alle de tegn, ideografiske tegn og symboler, der er defineret i Unicode 2.1-standarden. Denne universelle skrifttype installeres automatisk, hvis du bruger Windows Vista eller Microsoft Windows XP.

På grund af dens meget store størrelse og de typografiske kompromiser, det kræver at oprette en sådan skrifttype, bør Arial Unicode MS kun bruges, når du ikke kan bruge flere skrifttyper, der er tilpasset forskellige skrivesystemer. Hvis du f.eks. har flersprogede data fra mange forskellige skrivesystemer i Microsoft Office Access, kan du bruge Arial Unicode MS som den skrifttype, der viser datatabellerne, da Access ikke kan bruge mange forskellige skrifttyper.

Toppen af siden

Oprette en Unicode-privatmappefil (.pst)

 1. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Outlook-datafil.

 2. Klik på Privatmappefil for din version af Outlook for at oprette en privatmappefil (.pst), der tilbyder større lagerkapacitet til emner og mapper og understøtter flersprogede Unicode-data, og klik på OK.

 3. Skriv navnet på filen i boksen Filnavn, og klik derefter på OK.

 4. Skriv et visningsnavn til .pst-mappen i boksen Navn.

 5. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

  Navnet på den mappe, der er tilknyttet datafilen, vises på Mappeliste. Klik på Mappeliste i menuen Skift til, hvis du vil have vist mappelisten. Mappen får som standard navnet Private mapper.

Toppen af siden

Fejlfinding i forbindelse med Unicode-relaterede problemer

Kontroller følgende liste for at finde løsninger, hvis du oplever problemer med brugen af Unicode.

Jeg har opgraderet til Outlook 2003 eller Outlook 2007, men Outlook kører ikke i Unicode-tilstand med en Exchange-konto

Der kan være flere årsager til, at Outlook stadig ikke kører i Unicode-tilstand.

 • Hvis din profil var konfigureret til at køre i offlinetilstand, inden du opgraderede til Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007, bruger du stadig den gamle Offlinemappefil, som ikke understøtter Unicode. Dette medfører, at Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto. Du kan skifte til Unicode-tilstand ved at deaktivere offlinemapper, oprette en ny offlinemappefil (.ost) og synkronisere dataene.

 • Hvis din profil var konfigureret til at levere til en Personal Folders file (.pst), inden du opgraderede til Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007, bruger du stadig den gamle privatmappefil (.pst), der ikke understøtter Unicode. Dette medfører, at Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto. Du kan skifte til Unicode-tilstand ved at ændre leveringsplaceringen til en privatmappefil, der understøtter flersprogede Unicode-data, eller du kan ændre standardleveringsplaceringen til Exchange-kontoen.

 • Hvis din profil var konfigureret til at bruge en privatmappefil til automatisk arkivering (.pst), inden du opgraderede til Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007, bruger du stadig den gamle privatmappefil til automatisk arkivering (.pst), der ikke understøtter Unicode. Det anbefales, at du opretter en ny privatmappefil til automatisk arkivering, der understøtter flersprogede Unicode-data.

 • Exchange-versionen eller de politikker, der er angivet af administratoren, kan forhindre Outlook i at køre i Unicode-tilstand.

Hvis ingen af ovennævnte forslag hjalp dig til at skifte til Unicode-tilstand, skal du kontakte Exchange-administratoren.

Jeg har opgraderet til Outlook 2003 eller Outlook 2007, men min POP3-konto understøtter stadig ikke flersprogede Unicode-data

Hvis din profil var konfigureret til at levere til en privatmappefil (.pst), inden du opgraderede til Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007, bruger du stadig den gamle privatmappefil (.pst), der ikke understøtter Unicode, til lagring af emner, som leveres fra POP3-kontoen. Problemet kan løses ved, at du ændrer leveringsplaceringen til en privatmappefil (.pst), der understøtter flersprogede Unicode-data.

Den offlinemappefil, jeg valgte, fik Outlook til at skifte til ikke-Unicode-tilstand, og nogle emner vises med spørgsmålstegn og er ulæselige

Når Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto, bruges det kodeside system til tilknytning af tegn. I et tegntabelbaseret system bliver et tegn, der er indtastet på ét sprog, måske ikke knyttet til det samme tegn på et andet sprog. Derfor kan du risikere at se forkerte tegn, herunder spørgsmålstegn.

Der kan f.eks. være to personer, hvor den ene bruger en dansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med tegntabellen Latin, mens den anden person bruger en japansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med den japanske tegntabel. Den anden person opretter en mødeindkaldelse i den japanske version af Microsoft Outlook 2002 og sender den til den første person. Når den person, der bruger den danske version af Outlook 2002, åbner mødeindkaldelsen, bliver kodepunkterne i den japanske tegntabel knyttet til uventede eller ikke-eksisterende tegn i det latinske script, og teksten bliver ulæselig. I flersprogede miljøer anbefales det derfor, at Outlook kører i Unicode-tilstand med en Exchange-konto.

Problemet kan løses ved at deaktivere offlinemapper, lukke og genstarte Outlook og derefter oprette en ny offlinemappe og synkronisere dataene.

Hvad medfører det, hvis jeg bruger en ikke-Unicode-datafil eller kører Outlook i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto?

Hvis du ikke deler meddelelser og emner med personer, der bruger Outlook på computere, som kører på andre sprog, kan du køre Outlook i Unicode- eller ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto. En ulempe ved at køre i ikke-Unicode-tilstand er, at offlinemappen til profilen oprettes i det format, som ikke giver bedre lagerkapacitet til emner og mapper. Hvis du er bekymret over begrænsninger i størrelsen på offlinemappefilen, bør du køre Outlook i Unicode-tilstand med en Exchange-konto.

Hvis du arbejder i en multinational virksomhed, eller du deler meddelelser og emner med personer, som bruger Outlook på systemer på andre sprog, bør Outlook køre i Unicode-tilstand med en Exchange-konto. Dette sikrer desuden, at de .pst-filer, der understøtter Unicode, bruges til den profil, som understøtter lagring af flersprogede Unicode-data. Hvis du vil skifte til Unicode-tilstand, skal du se afsnittet "Jeg har opgraderet til Outlook 2003 eller Outlook 2007, men Outlook kører ikke i Unicode-tilstand med en Exchange-konto" ovenfor.

Når Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto, bruges det kodeside system til tilknytning af tegn. I et tegntabelbaseret system bliver et tegn, der er indtastet på ét sprog, måske ikke knyttet til det samme tegn på et andet sprog, og derfor kan du risikere at se forkerte tegn, herunder spørgsmålstegn, hvis Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto.

Der kan f.eks. være to personer, hvor den ene bruger en dansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med tegntabellen Latin, mens den anden person bruger en japansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med den japanske tegntabel. Den anden person opretter en mødeindkaldelse i den japanske version af Microsoft Outlook 2002 og sender den til den første person. Når den person, der bruger den danske version af Outlook 2002, åbner mødeindkaldelsen, bliver kodepunkterne i den japanske tegntabel knyttet til uventede eller ikke-eksisterende tegn i det latinske script, og teksten bliver ulæselig. I flersprogede miljøer anbefales det derfor, at Outlook kører i Unicode-tilstand med en Exchange-konto.

Bemærk: Siden Outlook 2000 har brødteksten i element i Outlook været baseret på Unicode, så meddelelserne er læselige, uanset hvilket sprog emnet er skrevet på. Mængden af Outlook-data, f.eks. linjerne Til og Emne i meddelelser og egenskaberne Navn på kontaktperson og Telefon, arbejde i kontaktpersonemner, vil være begrænset til de tegn, der er defineret af tegntabellen, hvis Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto.

Når jeg forsøger at bruge en privatmappefil (.pst) som standardleveringsplacering til emner, får jeg en fejl. Fejlen siger, at formatet af den angivne privatmappefil (.pst) ikke svarer til den Unicode-offlinemappefil, jeg bruger.

I Outlook 2003 og Outlook 2007 skal offlinemappefilen og den datafil, der bruges som standardleveringsplacering, have samme format. Problemet kan løses ved at angive en privatmappefil (.pst), der understøtter Unicode, som standardleveringsplacering for emner eller ved at deaktivere brugen af offlinemapper.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Ændre standardleveringsplaceringen for emner til en privatmappefil (.pst), der understøtter Unicode    

  Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Identificer en eksisterende privatmappefil (.pst), der understøtter Unicode:

   1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

   2. Klik på Konfiguration af e-mail, og klik derefter på Datafiler.

   3. Klik på den datafil, hvis format du vil kontrollere, og klik derefter på Indstillinger.

   4. Kontroller, om feltet Format indeholder teksten Privatmappefil eller Privatmappefil (97-2002). Hvis der står Privatmappefil, angiver det, at filen er i det nye format, som understøtter Unicode-data, og som tilbyder større lagerkapacitet til emner og mapper.

  • Opret en privatmappefil (.pst), der understøtter Unicode:

   1. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Outlook-datafil.

   2. Klik på Privatmappefil for din version af Outlook for at oprette en privatmappefil (.pst), der tilbyder større lagerkapacitet til emner og mapper og understøtter flersprogede Unicode-data, og klik på OK.

   3. Skriv et navn på filen i boksen Filnavn, eller benyt standardnavnet, og klik derefter på OK.

   4. Skriv et visningsnavn for .pst-mappen i boksen Navn, eller lad boksen være tom.

   5. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

    Navnet på den mappe, der er tilknyttet datafilen, vises på Mappeliste. Som standard får mappen navnet Private mapper.

  • Angiv en privatmappefil (.pst), der understøtter Unicode, som standardleveringsplacering for emner.

 • Deaktivere brugen af offlinemapper    

  1. Synkroniser Offlinemappefil manuelt, hvis du vil kopiere nye element fra offlinemapperne til servermapperne.

   Sådan gør du:

   Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du vil synkronisere den valgte mappe, skal du pege på Send/modtag i menuen Funktioner og derefter klikke på Denne mappe.

   • Hvis du vil synkronisere alle de mapper, der er angivet til offlinebrug, skal du pege på Send/modtag i menuen Funktioner og klik derefter klikke på Send og modtag alt.

   • Hvis du vil synkronisere en Send/modtag-mappegruppe skal du pege på Send/modtag i menuen Funktioner og derefter klikke på navnet på Send/modtag-gruppen.

  2. Klik på E-mail-konti i menuen Funktioner.

  3. Klik på Få vist eller rediger eksisterende e-mail-konti, og klik derefter på Næste.

  4. Klik på Microsoft Exchange-server på listen, og klik derefter på Rediger.

  5. Klik på Flere indstillinger.

  6. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på Indstillinger for offlinemappefiler.

  7. Klik på Deaktiver offlinebrug.

  8. Hvis du har konfigureret Outlook til at spørge, om du vil arbejde online eller offline, skal du ændre indstillingen til, at du ikke længere bliver spurgt, når du konfigurerer Outlook til at arbejde offline.

   Sådan gør du:

   1. Klik på E-mail-konti i menuen Funktioner, vælg Få vist eller rediger eksisterende e-mail-konti, klik på Næste, vælg Microsoft Exchange Server, og klik derefter på Rediger.

   2. Klik på Flere indstillinger, og klik derefter på fanen Generelt.

   3. Vælg Find forbindelsesmåden automatisk under Ved start.

   Bemærk: 

  9. Højreklik på Indbakke, hvis du vil gendanne .ost-filen, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen. Klik på fanen Synkronisering, og klik på Offline eller online under Denne mappe er tilgængelig.

  10. Hvis du vil fjerne .ost-filen permanent fra harddisken, skal du slette den.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×