Understøttede filformater i Excel

Du kan gemme en Microsoft Excel 2010-fil i et andet filformat ved at klikke på fanen Filer og derefter klikke på Gem som. De filformater, der er tilgængelige i dialogboksen Gem som , varierer efter, hvilken type ark der er aktiv (et regneark, et diagramark eller en anden type ark).

I Excel 2010 kan du åbne en fil, der er oprettet i et andet filformat, enten i en tidligere version af Excel eller i et andet program, ved at klikke på fanen Filer og derefter klikke på Åbn. Hvis du åbner en Excel 97-2003-projektmappe, åbnes den automatisk i kompatibilitetstilstand. Hvis du vil anvende de nye funktioner i Excel 2010, kan du gemme projektmappen i et Excel 2010-filformat. Du har dog også mulighed for at fortsætte med at arbejde i kompatibilitetstilstand, så det oprindelige filformat bevares med henblik på bagudkompatibilitet.

Når du gemmer en fil i et andet filformat, overføres noget af formateringen og nogle af dataene og funktionerne måske ikke.

Denne artikel indeholder

Excel-filformater

Tekstfilformater

Andre filformater

Filformater, der bruger Udklipsholder

Filformater, der ikke understøttes i Excel 2010

Formatering og funktioner, der ikke overføres i filformatkonverteringer til Excel

Excel-filformater

Format

Lokalnummer

Beskrivelse

Excel-projektmappe

.xlsx

Det XML-standardbaserede filformat til Excel 2010 og Excel 2007. Kan ikke gemme Microsoft VBA-makrokode (Visual Basic for Applications) eller Microsoft Excel 4.0-makroark (.xlm).

Excel-projektmappe (kode)

.xlsm

Det XML-baserede og makroaktiverede filformat for eExcel 2010 and Excel 2007 gemmer VBA-makrokode eller Excel 4.0-makroark (.xlm).

Binær Excel-projektmappe

.xlsb

Det binære filformat (BIFF12) til Excel 2010 og Excel 2007.

Skabelon

.xltx

Standardfilformatet for en Excel-skabelon til Excel 2010 og Excel 2007. Kan ikke gemme VBA-makrokode eller Excel 4.0-makroark (.xlm).

Skabelon (kode)

.xltm

Filformatet med aktiverede makroer for en Excel-skabelon i Excel 2010 og Excel 2007 kan gemme VBA-makrokode eller Excel 4.0-makroark (.xlm).

Excel 97 - Excel 2003-projektmappe

.xls

Binært Excel 97 - Excel 2003-filformat (BIFF8).

Excel 97 - Excel 2003-skabelon

.xlt

Binært Excel 97 - Excel 2003-filformat (BIFF8) til en Excel-skabelon.

Microsoft Excel 5.0/95-projektmappe

.xls

Binært Excel 5.0/95-filformat (BIFF8).

XML-regneark 2003

.xml

XML-regneark 2003-filformat (XMLSS).

XML-data

.xml

XML-dataformat.

Excel-tilføjelsesprogram

.xlam

Det XML-baserede og makrobaserede format for tilføjelsesprogrammer til Excel 2010 og Excel 2007. Et tilføjelsesprogram er et supplerende program, der er designet til at køre yderligere kode. Understøtter brugen af VBA-projekter og Excel 4.0-makroark (.xlm).

Excel 97-2003-tilføjelsesprogram

.xla

Excel 97-2003-tilføjelsesprogram, et supplerende program, der er udviklet til at køre yderligere kode. Understøtter brugen af VBA-projekter.

Excel 4.0-projektmappe

.xlw

Et Excel 4.0-filformat, du kun kan bruge til at gemme regneark, diagramark og makroark. Du kan åbne en projektmappe i dette filformat i Excel 2010, men du kan ikke gemme en Excel-fil i dette filformat.

Toppen af siden

Tekstfilformater

Format

Lokalnummer

Beskrivelse

Formateret tekst (mellemrumssepareret)

.prn

Lotus mellemrumssepareret format. Gemmer kun det aktive ark.

Tekst (tabulatorsepareret)

.txt

Gemmer en projektmappe som en tabulatorsepareret tekstfil til brug på andre Microsoft Windows-operativsystemer og sikrer, at tabulatortegn, linjeskift og andre tegn fortolkes korrekt. Gemmer kun det aktive ark.

Tekst (Macintosh)

.txt

Gemmer en projektmappe som en tabulatorsepareret tekstfil til brug på Macintosh-operativsystemet og sikrer, at tabulatortegn, linjeskift og andre tegn fortolkes korrekt. Gemmer kun det aktive ark.

Tekst (MS-DOS)

.txt

Gemmer en projektmappe som en tabulatorsepareret tekstfil til brug på MS-DOS-operativsystemet og sikrer, at tabulatortegn, linjeskift og andre tegn fortolkes korrekt. Gemmer kun det aktive ark.

Unicode-tekst

.txt

Gemmer en projektmappe som Unicode-tekst; en tegnkodningsstandard, der blev udviklet af Unicode Consortium.

CSV (kommasepareret)

.csv

Gemmer en projektmappe som en kommasepareret tekstfil til brug på andre Microsoft Windows-operativsystemer og sikrer, at tabulatortegn, linjeskift og andre tegn fortolkes korrekt. Gemmer kun det aktive ark.

CSV (Macintosh)

.csv

Gemmer en projektmappe som en kommasepareret tekstfil til brug på Macintosh-operativsystemet og sikrer, at tabulatortegn, linjeskift og andre tegn fortolkes korrekt. Gemmer kun det aktive ark.

CSV (MS-DOS)

.csv

Gemmer en projektmappe som en kommasepareret tekstfil til brug på MS-DOS-operativsystemet og sikrer, at tabulatortegn, linjeskift og andre tegn fortolkes korrekt. Gemmer kun det aktive ark.

DIF

.dif

Dataudvekslingsformat. Gemmer kun det aktive ark.

.sylk

.slk

Symbolic Link-format. Gemmer kun det aktive ark.

Bemærk!    Hvis du gemmer en projektmappe i tekstformat, går al formatering tabt.

Toppen af siden

Andre filformater

Format

Lokalnummer

Beskrivelse

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBASE III og IV. Du kan åbne disse filformater i Excel, men du kan ikke gemme en Excel-fil i dBASE-format.

OpenDocument-regneark

.ods

OpenDocument-regneark. Du kan gemme Excel 2010-filer, så de kan åbnes i regnearksprogrammer, der bruger formatet for OpenDocument-regneark, f.eks. Google Docs og OpenOffice.org Calc. Du kan også åbne regneark i formatet .ods i Excel 2010. Formateringen går måske tabt, når du gemmer og åbner .ods-filer.

PDF

.pdf

PDF (Portable Document Format). Med dette filformat bevares dokumentets formatering, og du får mulighed for at dele filer. Når filen i PDF-format vises online eller udskrives, bevares det format, du havde til hensigt. Det er ikke nemt at ændre data i filen. PDF-formatet er også praktisk for dokumenter, der skal reproduceres ved hjælp af kommercielle udskrivningsmetoder.

XPS-dokument

.xps

XPS (XML Paper Specification). Med dette filformat bevares dokumentets formatering, og du får mulighed for at dele filer. Når XPS-filen vises online eller udskrives, bevarer den præcis det format, du havde til hensigt, og det er ikke nemt at ændre dataene i filen.

Toppen af siden

Filformater, der bruger Udklipsholder

Du kan indsætte data fra Microsoft Office Udklipsholder i Excel ved hjælp af kommandoen Sæt ind eller Indsæt speciel (knappen Indsæt i gruppen Udklipsholder under fanen Startside), hvis dataene i Office Udklipsholder er i et af følgende formater:

Format

Lokalnummer

Udklipsholder-typeidentifikatorer

Billede

.wmf eller .emf

Billeder i formatet Windows Metafile Format (WMF) eller Windows Enhanced Metafile Format (EMF).

Noter    Hvis du kopierer et Windows-metafilbillede fra et andet program, indsættes det i Excel som en udvidet metafil.

Bitmap

.bmp

Billeder gemt i bitmapformat (BMP).

Microsoft Excel-filformater

.xls

Binære filformater til Excel, version 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) og Excel 2010 (BIFF12).

.sylk

.slk

Symbolic Link-format.

DIF

.dif

Dataudvekslingsformat

Tekst (tabulatorsepareret)

.txt

Tabulatorsepareret tekstformat.

CSV (kommasepareret)

.csv

Kommasepareret værdiformat.

Formateret tekst (mellemrumssepareret)

.rtf

RTF (Rich Text Format). Kun fra Excel.

Integreret objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls eller .bmp

Microsoft Excel-objekter fra korrekt registrerede programmer, der understøtter OLE 2.0 (OwnerLink) og Billede eller et andet præsentationsformat.

Sammenkædet objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls eller .bmp

EjerKæde, ObjectLink, Kæde, Billede eller et andet format.

Office-tegneobjekt

.emf

Office-tegneobjektsformat eller Billede (Windows-metafil).

Tekst

.txt

Vis tekst, OEM-tekst.

Webside i én fil

.mht, .mhtml

Webside i én fil (MHT eller MHTML). Med dette filformat integreres indbygget grafik, applets, sammenkædede dokumenter og andre understøttende elementer, der henvises til i dokumentet.

Webside

.htm, .html

(HTML) Hypertext Markup Language.

Noter    Når du kopierer tekst fra et andet program, sætter Excel teksten ind i HTML-format uafhængigt af den oprindelige teksts format.

Toppen af siden

Filformater, der ikke understøttes i Excel 2010

Følgende filformater understøttes ikke længere i Excel 2010. Du kan ikke åbne eller gemme filer i disse filformater.

Format

Lokalnummer

Udklipsholder-typeidentifikatorer

Excel-diagram

.xlc

Excel 2.0, 3.0 og 2.x-filformater

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3 og WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4 og .wks

Lotus 1-2-3 filformater (alle versioner)

Microsoft Works

.wks

Microsoft Works-filformat (alle versioner)

DBF 2

.dbf

DBASE II-filformat

WQ1

.wq1

Quattro Pro til MS-DOS-filformat

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 og 7.0 til Windows.

Tip til filformater, der ikke understøttes af Microsoft Excel

Hvis et filformat, du vil bruge, ikke understøttes i Excel, kan du prøve følgende:

 • Søg på internettet efter en virksomhed, der producerer konverteringsprogrammer til filformater, der ikke understøttes af Excel.

 • Gem i et filformat, som et andet program understøtter. Du kan f.eks. importere dit regneark i et andet program, der ikke understøtter Excel-filformatat. Dette andet program kan muligvis importere et andet understøttet filformat, f.eks. XML-regneark eller et tekstfilformat. I så fald kan du gemme din projektmappe i XML-regnearksformatet og derefter importere XML-filen fra det andet program.

Toppen af siden

Formatering og funktioner, der ikke overføres i filformatkonverteringer til Excel

Hvis du gemmer en projektmappe i et andet filformat, f.eks. tekstfilformat, kan noget af formateringen og nogle af dataene gå tabt, og andre funktioner understøttes måske ikke.

Følgende filformater har forskelle i funktioner og formatering som beskrevet.

Filformat

Forskel i funktioner

Formateret tekst (mellemrumssepareret)

I dette filformat (.prn) gemmes tekst og værdier, som de vises i cellerne i det aktive regneark.

Hvis en cellerække indeholder mere end 240 tegn, ombrydes tegnene ud over 240 til en ny linje ved slutningen af den konverterede fil. Hvis f.eks. rækkerne 1-10 hver indeholder mere end 240 tegn, indsættes den resterende tekst fra række 1 i række 11, den resterende tekst fra række 2 indsættes i række 12 osv.

Kolonner af data separeres af tabulatortegn, og hver række afsluttes med vognretur. Hvis der vises formler i stedet for formelværdier i celler, gemmes formlerne som tekst. Al formatering, grafik, objekter og andet regnearksindhold går tabt. Eurosymbolet konverteres til et spørgsmålstegn.

Note    Inden du gemmer et regneark i dette format, skal du kontrollere, at alle de data, der skal konverteres, er synlige, og at der er tilstrækkeligt mellemrum mellem kolonnerne. I modsat fald kan data gå tabt eller ikke være korrekt afgrænset i den konverterede fil. Du skal evt. justere kolonnebredden i regnearket, før du konverterer det til et formateret tekstformat.

Tekst (tabulatorsepareret)

I dette filformat (.txt) gemmes tekst og værdier, som de vises i cellerne i det aktive regneark.

Kolonner af data separeres af tabulatortegn, og hver række afsluttes med vognretur. Hvis en celle indeholder et komma, indsættes cellens indhold i dobbelte anførselstegn. Hvis dataene indeholder et anførselstegn, erstattes anførselstegnet af dobbelte anførselstegn, og cellens indhold indsættes også i dobbelte anførselstegn. Al formatering, grafik, objekter og andet regnearksindhold går tabt. Eurosymbolet konverteres til et spørgsmålstegn.

Hvis der vises formler i stedet for formelværdier i celler, gemmes formlerne som tekst. Hvis du vil bevare formlerne, skal du åbne filen i Excel igen, markere indstillingen Afgrænset i guiden Tekstimport og vælge tabulatortegn som afgrænser.

Bemærk!    Hvis projektmappen indeholder specialtegn, f.eks. et copyrightsymbol (©), og du vil bruge den konverterede tekstfil på en computer med et andet operativsystem, skal du gemme projektmappen i det tekstfilformat, der passer til det pågældende system. Hvis du f.eks. bruger Microsoft Windows og vil bruge tekstfilen på en Macintosh-computer, skal du gemme filen i formatet Tekst (Macintosh). Hvis du bruger en Macintosh-computer og vil bruge tekstfilen på et system, der kører Windows, skal du gemme filen i formatet Tekst (Windows).

Tekst (Unicode)

I dette filformat gemmes al tekst og alle værdier som tekstformat (.txt), når de optræder i celler i et aktivt regneark. Men hvis du åbner en fil i tekstformat (Unicode) ved hjælp af et program, der ikke kan læse Unicode, går dataene tabt.

CSV (kommasepareret)

I dette filformat (.csv) gemmes tekst og værdier, som de vises i cellerne i det aktive regneark. Alle rækker og alle tegn i hver celle gemmes. Kolonner af data adskilles af komma, og hver række afsluttes med vognretur. Hvis en celle indeholder et komma, indsættes cellens indhold i dobbelte anførselstegn.

Hvis der vises formler i stedet for formelværdier i celler, gemmes formlerne som tekst. Al formatering, grafik, objekter og andet regnearksindhold går tabt. Eurosymbolet konverteres til et spørgsmålstegn.

Bemærk!    Hvis projektmappen indeholder specialtegn, f.eks. et copyrightsymbol (©), og du vil bruge den konverterede tekstfil på en computer med et andet operativsystem, skal du gemme projektmappen i det tekstfilformat, der passer til det pågældende system. Hvis du f.eks. bruger Windows og vil bruge tekstfilen på en Macintosh-computer, skal du gemme filen i formatet CSV (Macintosh). Hvis du bruger en Macintosh-computer og vil bruge tekstfilen på et system, der kører Windows eller Windows NT, skal du gemme filen i formatet CSV (Windows).

DIF-format (Data Interchange Format)

I dette filformat (.dif) gemmes kun tekst, værdier og formler i det aktive regneark.

Hvis regnearksindstillinger er angivet til at vise formelresultater i cellerne, gemmes kun formelresultatet i den konverterede fil. Hvis du vil gemme formlerne, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få vist formlerne i regnearket, før du gemmer filen.

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

 2. Klik på Avanceret, og markér derefter afkrydsningsfeltet Vis formler i celler i stedet for deres beregnede resultater under Visningsindstillinger for dette regneark

Kolonnebredder og de fleste talformater gemmes, men alle andre formater går tabt.

Indstillinger for sideopsætning og manuelle sideskift går tabt.

Cellekommentarer, grafik, integrerede diagrammer, objekter, formularkontrolelementer, hyperlinks, indstillinger for datavalidering, betinget formatering og andre regnearksfunktioner går tabt.

De data, der vises i den nuværende visning af en pivottabel, gemmes. Alle andre pivottabeldata går tabt.

Microsoft VBA-kode (Visual Basic for Applications) går tabt.

Eurosymbolet konverteres til et spørgsmålstegn.

SYLK (Symbolic Link)

I dette filformat (.slk) gemmes kun værdier, formler og begrænset celleformatering i det aktive regneark.

Der gemmes op til 255 tegn pr. celle.

Hvis en Excel-funktion ikke understøttes i SYLK-format, beregnes funktionen, inden filen gemmes, og formlen erstattes med den resulterende værdi.

De fleste tekstformater gemmes. Konverteret tekst formateres på samme måde som det første tegn i cellen. Roteret tekst, flettede celler og indstillinger for vandret og lodret tekstjustering går tabt. Skriftfarven konverteres muligvis til en anden farve, hvis det konverterede SYLK-ark åbnes i Excel igen. Rammer konverteres til rammer med enkelt linje. Celleskygge konverteres til en punkteret grå skygge.

Indstillinger for sideopsætning og manuelle sideskift går tabt.

Cellekommentarer gemmes. Du kan få vist kommentarerne, hvis du åbner filen i Microsoft Excel igen.

Grafik, integrerede diagrammer, objekter, formularkontrolelementer, hyperlinks, indstillinger for datavalidering, betinget formatering og andre regnearksfunktioner går tabt.

VBA-kode går tabt.

De data, der vises i den nuværende visning af en pivottabel, gemmes. Alle andre pivottabeldata går tabt.

Note    Du kan bruge dette format til at gemme projektmappefiler, der skal bruges i Microsoft Multiplan. Microsoft Excel indeholder ikke filformatkonverteringsprogrammer til direkte konvertering af projektmappefiler til Multiplan-formatet.

Webside og Webside i én fil

Disse filformater for websider (.htm og .html) og filformater for websider i én fil (.mht og .mhtml) kan bruges til at eksportere Excel-data. I Excel 2010 understøttes regnearksfunktioner (f.eks. formler, diagrammer, pivottabeller og VBA-projekter (Visual Basic for Application)) ikke længere i disse filformater, og de går tabt, når du åbner en fil i dette filformat i Excel igen.

XML-regneark 2003

Dette filformat til XML-regneark 2003 (.xml) bevarer ikke følgende funktioner:

 • Revisionspile

 • Diagrammer og andre grafikobjekter

 • Diagramark, makroark og dialogark

 • Brugerdefinerede visninger

 • Henvisninger til datakonsolidering

 • Tegneobjektlag

 • Dispositions- og grupperingsfunktioner

 • Regnearksdata beskyttet med adgangskode

 • Scenarier

 • Brugerdefinerede funktionskategorier

 • VBA-projekter

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×