Understøttelse af Unicode for flersprogede data i Outlook 2007

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Microsoft Outlook understøtter Unicode og yder fuld understøttelse af flersprogede data. Hvis du arbejder i en multinationale organisationer eller deler meddelelser og emner med personer, der bruger Outlook på systemer, der kører på andre sprog, kan du drage fordel af Unicode i Outlook.

Outlook kan køre i to forskellige postkassetilstande med Exchange-konti – Unicode eller ikke-Unicode. Unicode-tilstand anbefales og er standardtilstanden, hvis konfigurationen af dine profil-, Exchange-konto- og administratorindstillinger tillader det. Tilstanden bestemmes automatisk af Outlook, baseret på disse indstillinger, og kan ikke ændres manuelt. 

Hvis du kører Outlook i Unicode-tilstand, kan du arbejde med meddelelser og emner, der er oprettet på forskellige sprog. Kontakt administratoren, hvis Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med Exchange-kontoen, og du gerne vil skifte til Unicode-tilstand.

Bemærk!: Tidligere versioner af Outlook understøttede flersprogede Unicode-data i brødteksten af Outlook-emner. Men Outlook-data, f.eks. linjerne Til og Emne i meddelelser og egenskaberne Navn på kontaktperson og Telefon, arbejde for kontaktpersoner, var begrænset til tegn, der var defineret af systemets tegntabel. Denne begrænsning findes ikke længere i Microsoft Office Outlook 2003 og Microsoft Office Outlook 2007, forudsat at Outlook kører i Unicode-tilstand med en Exchange-konto.

POP3-konti har også mulighed for at understøtte flersprogede Unicode-data i Microsoft Office Outlook 2003 og Office Outlook 2007, forudsat at emnerne leveres til en Personal Folders file (.pst), der kan understøtte flersprogede Unicode-data. Som standard understøtter nye POP3-profiler, der leverer til en ny .pst-fil, oprettet i Microsoft Office Outlook 2003 og Office Outlook 2007, flersprogede Unicode-data.

Bemærk!: Andre konti som IMAP- og HTTP understøtter ikke Unicode.

Scripts

Flersprogede meddelelser og emner kan indeholde tekst på sprog, der kræver forskellige scripts. Et enkelt script kan bruges til at repræsentere mange sprog.

Det latinske script har f.eks. tegnformer – tekstsymboler – til de 28 bogstaver (både store og små) i det danske alfabet samt de udvidede tegn, der bruges til at repræsentere lyde på andre vesteuropæiske sprog.

Det latinske script har tekstsymboler, der repræsenterer alle tegn på de fleste europæiske sprog og et par stykker mere. Andre europæiske sprog, f.eks. græsk eller russisk, har tegn, som der ikke findes tekstsymboler til i det latinske script. Disse sprog har deres egne scripts.

Nogle asiatiske sprog bruger ideografiske scripts, der indeholder tekstsymboler, baseret på kinesiske tegn. Andre sprog, f.eks. thai og arabisk, bruger scripts, der har tekstsymboler, som består af flere mindre tekstsymboler, eller tekstsymboler, der skal formes forskelligt, afhængigt af de tilstødende tegn.

En udbredt måde at gemme almindelig tekst på er ved at repræsentere de enkelte tegn ved hjælp af en enkelt byte. Værdien af hver enkelt byte er et numerisk indeks (eller kodepunkt) i en tabel med tegn. Et kodepunkt svarer til et tegn i standardtegntabellen på den computer, hvor tekstdokumentet er oprettet. En byteværdi for decimal 189 (kodepunktet for decimalværdien 189) repræsenterer f.eks. forskellige tegn i forskellige tegntabeller.

Tegntabeller

En tabel med tegn, der er grupperet, kaldes en tegntabel. I enkeltbytetegntabeller indeholder hver enkelt tegntabel maksimalt 256 byteværdier. Da hvert tegn i tegntabellen er repræsenteret af en enkelt byte, kan en tegntabel indeholde helt op til 256 tegn.

Det rækker ikke med én enkelt tegntabel med en begrænsning på 256 tegn til alle sprog. Det kræver meget mere end 256 tegn. Derfor bruger forskellige scripts separate tegntabeller. Der er én tegntabel til græsk, en anden til japansk osv.

Desuden er enkeltbytetegntabeller utilstrækkelige til de fleste asiatiske sprog, som normalt bruger mere end 5.000 kinesisk baserede tegn. Derfor er der udviklet dobbeltbytetegntabeller til disse lande.

Unicode tegnkodningsstandard gør det muligt for Deling af meddelelser og andre elementer i et flersproget miljø når de sprog, der er involveret strækker sig over flere tegntabeller.

Ikke-Unicode-systemer bruger typisk et tegntabelbaseret miljø, hvor hvert script har sin egen tabel med tegn. Emner, der er baseret på tegntabellen i ét operativsystem, bliver sjældent knyttet korrekt til tegntabellen i et andet operativsystem. I nogle tilfælde kan emnerne ikke indeholde tekst, der bruger tegn fra mere end ét script.

Der kan f.eks. være to personer, hvor den ene bruger en dansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med tegntabellen Latin, mens den anden person bruger en japansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med den japanske tegntabel. Den anden person opretter en mødeindkaldelse i den japanske version af Microsoft Outlook 2002 med japanske tegn i feltet Sted og sender den til den første person. Når den person, der bruger den danske version af Outlook 2002, åbner mødeindkaldelsen, bliver kodepunkterne i den japanske tegntabel knyttet til uventede eller ikke-eksisterende tegn i det latinske script, og teksten bliver ulæselig.

Bemærk!: Siden Microsoft Outlook 2000 brødteksten i Outlook-elementer er Unicode og brødteksten i elementet kan læses uanset det sprog, hvor elementet blev oprettet. Men alle de andre elementegenskaber som linjerne til, placering og emne i meddelelser og mødeemner og kontaktperson og BusinessTelephoneNumber egenskaberne for kontaktpersonemner vil være ulæselige i tidligere versioner end Outlook 2003.

Den universelle tegnsæt ved Unicode fjerner problemet. Unicode blev udviklet til at oprette et universal tegnsæt, der kan tage højde for de fleste kendte scripts. Unicode bruger et entydigt, med flere byte kodning for alle tegn i modsætning til tegntabeller har alle tegn så sin egen entydige kodepunkt. For eksempel er den Unicode kode punkt af græsk små zeta ( zeta ) er hexadecimale værdi 03B6 og kyrilliske zhe ( zhe ) 0436.

Microsoft Office Outlook 2003 og Outlook 2007 kan begge bruge Unicode. Tekst kan også repræsenteres vha. tegntabeller i Outlook. Men Unicode-tilstand anbefales og er standardtilstanden, hvis konfigurationen af dine profil-, Exchange-konto- og administratorindstillinger tillader det. Tilstanden bestemmes automatisk af Outlook, baseret på disse indstillinger, og kan ikke ændres manuelt.

Kører Outlook i Unicode-tilstand med en Exchange-konto sikrer, at som standard offlinemappefil filer (.ost) og privatmapper datafiler (.pst), bruges til profilen har mulighed for at lagre flersprogede Unicode-data og giver større lagerkapacitet til elementer og mapper. Hvis Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto, og du gerne vil skifte til Unicode-tilstand, skal du kontakte din administrator.

Hvis du ikke deler meddelelser og emner med personer, der bruger Outlook på systemer, der kører på andre sprog, kan du køre Outlook i Unicode eller ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto.

Hvis du arbejder i en multinational organisation eller deler meddelelser og emner med personer, som bruger Outlook på systemer, der kører på andre sprog, skal Outlook køre i Unicode-tilstand med en Exchange-konto. Kontakt administratoren for at skifte til Unicode-tilstand.

Når Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto, bruges det kode side-baserede system til visning af tegn. På siden-baseret system knytte et tegn, der er angivet på ét sprog ikke til det samme tegn på et andet sprog. Derfor er du sandsynligvis at få vist forkerte tegn, herunder spørgsmålstegn.

Der kan f.eks. være to personer, hvor den ene bruger en dansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med tegntabellen Latin, mens den anden person bruger en japansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med den japanske tegntabel. Den anden person opretter en mødeindkaldelse i den japanske version af Outlook 2002 og sender den til den første person. Når den person, der bruger den danske version af Outlook 2002, åbner mødeindkaldelsen, bliver kodepunkterne i den japanske tegntabel knyttet til uventede eller ikke-eksisterende tegn i det latinske script, og teksten bliver ulæselig.

Bemærk!: Efter Outlook 2000 er brødteksten i Outlook-emner Unicode, og brødteksten i emnet kan læses, uanset hvilket sprog emnet er oprettet i. Men alle emnets øvrige egenskaber, f.eks. linjerne Til, Sted og Emne i meddelelser og mødeemner samt egenskaberne Navn på kontaktperson og Telefon, arbejde for kontaktemner, vil være ulæselige i versioner tidligere end Outlook 2003.

Skrifttypen Arial Unicode MS er en fuld Unicode-skrifttype. Den indeholder alle de tegn, ideografiske tegn og symboler, der er defineret i Unicode 2.1-standarden. Denne universelle skrifttype installeres automatisk, hvis du bruger Windows Vista eller Microsoft Windows XP.

På grund af dens meget store størrelse og de typografiske kompromiser, det kræver at oprette en sådan skrifttype, bør Arial Unicode MS kun bruges, når du ikke kan bruge flere skrifttyper, der er tilpasset forskellige skrivesystemer. Hvis du f.eks. har flersprogede data fra mange forskellige skrivesystemer i Microsoft Office Access, kan du bruge Arial Unicode MS som den skrifttype, der viser datatabellerne, da Access ikke kan bruge mange forskellige skrifttyper.

 1. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Outlook-datafil.

 2. Klik på Privatmappefil for din version af Outlook for at oprette en privatmappefil (.pst), der tilbyder større lagerkapacitet til emner og mapper og understøtter flersprogede Unicode-data, og klik på OK.

 3. Skriv navnet på filen i boksen Filnavn, og klik derefter på OK.

 4. Skriv et visningsnavn til .pst-mappen i boksen Navn.

 5. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

  Navnet på den mappe, der er knyttet til datafilen vises på Mappelisten. For at se på Mappelisten, i menuen skal du klikke på Mappelisten. Som standard kaldes mappen privatmapper.

Kontroller følgende liste for at finde løsninger, hvis du oplever problemer med brugen af Unicode.

Jeg har opgraderet til Outlook 2003 eller Outlook 2007, men kører ikke Outlook i Unicode-tilstand med en Exchange-konto

Der kan være flere årsager til, at Outlook stadig ikke kører i Unicode-tilstand.

 • Hvis din profil blev konfigureret til at køre i offlinetilstand, før du har opgraderet til Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007, bruger du stadig den gamle offlinemappefil (.ost), der ikke understøtter Unicode. Det vil resultere i Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto. For at skifte til Unicode-tilstand, skal du deaktivere brugen af offline-mapper, og derefter oprette en ny offlinemappefil (.ost) og synkronisere dine data.

 • Hvis din profil var konfigureret til at levere til en Personal Folders file (.pst), inden du opgraderede til Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007, bruger du stadig den gamle privatmappefil (.pst), der ikke understøtter Unicode. Dette medfører, at Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto. Du kan skifte til Unicode-tilstand ved at ændre leveringsplaceringen til en privatmappefil, der understøtter flersprogede Unicode-data, eller du kan ændre standardleveringsplaceringen til Exchange-kontoen.

 • Hvis din profil var konfigureret til at bruge en privatmappefil til automatisk arkivering (.pst), inden du opgraderede til Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007, bruger du stadig den gamle privatmappefil til automatisk arkivering (.pst), der ikke understøtter Unicode. Det anbefales, at du opretter en ny privatmappefil til automatisk arkivering, der understøtter flersprogede Unicode-data.

 • Exchange-versionen eller de politikker, der er angivet af administratoren, kan forhindre Outlook i at køre i Unicode-tilstand.

Hvis ingen af ovennævnte forslag hjalp dig til at skifte til Unicode-tilstand, skal du kontakte Exchange-administratoren.

Jeg har opgraderet til Outlook 2003 eller Outlook 2007, men min POP3-konto stadig understøtter ikke flersprogede Unicode-data

Hvis din profil var konfigureret til at levere til en privatmappefil (.pst), inden du opgraderede til Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007, bruger du stadig den gamle privatmappefil (.pst), der ikke understøtter Unicode, til lagring af emner, som leveres fra POP3-kontoen. Problemet kan løses ved, at du ændrer leveringsplaceringen til en privatmappefil (.pst), der understøtter flersprogede Unicode-data.

Den offlinemappefil jeg markeret fik Outlook til at skifte til ikke-Unicode-tilstand, og nu nogle elementer vises '?' tegn og er ikke kan læses

Når Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto, bruges det kode side-baserede system til visning af tegn. På siden-baseret system knytte et tegn, der er angivet på ét sprog ikke til det samme tegn på et andet sprog. Derfor er du sandsynligvis at få vist forkerte tegn, herunder spørgsmålstegn.

Der kan f.eks. være to personer, hvor den ene bruger en dansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med tegntabellen Latin, mens den anden person bruger en japansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med den japanske tegntabel. Den anden person opretter en mødeindkaldelse i den japanske version af Microsoft Outlook 2002 og sender den til den første person. Når den person, der bruger den danske version af Outlook 2002, åbner mødeindkaldelsen, bliver kodepunkterne i den japanske tegntabel knyttet til uventede eller ikke-eksisterende tegn i det latinske script, og teksten bliver ulæselig. I flersprogede miljøer anbefales det derfor, at Outlook kører i Unicode-tilstand med en Exchange-konto.

Problemet kan løses ved at deaktivere offlinemapper, lukke og genstarte Outlook og derefter oprette en ny offlinemappe og synkronisere dataene.

Hvordan ved hjælp af en ikke-Unicode-datafil eller kører Outlook i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto påvirker mig?

Hvis du ikke deler meddelelser og emner med personer, der bruger Outlook på computere, som kører på andre sprog, kan du køre Outlook i Unicode- eller ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto. En ulempe ved at køre i ikke-Unicode-tilstand er, at offlinemappen til profilen oprettes i det format, som ikke giver bedre lagerkapacitet til emner og mapper. Hvis du er bekymret over begrænsninger i størrelsen på offlinemappefilen, bør du køre Outlook i Unicode-tilstand med en Exchange-konto.

Hvis du arbejder i en multinational virksomhed, eller du deler meddelelser og emner med personer, som bruger Outlook på systemer på andre sprog, bør Outlook køre i Unicode-tilstand med en Exchange-konto. Dette sikrer desuden, at de .pst-filer, der understøtter Unicode, bruges til den profil, som understøtter lagring af flersprogede Unicode-data. Hvis du vil skifte til Unicode-tilstand, skal du se afsnittet "Jeg har opgraderet til Outlook 2003 eller Outlook 2007, men Outlook kører ikke i Unicode-tilstand med en Exchange-konto" ovenfor.

Når Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto, bruges det kode side-baserede system til visning af tegn. Et tegn, der er angivet på ét sprog nødvendigvis ikke til det samme tegn på et andet sprog i side-baseret system, og derfor, hvis Outlook kører i ikke-Unicode-tilstand med en Exchange-konto, du sandsynligvis at få vist forkerte tegn, herunder spørgsmålstegn.

Der kan f.eks. være to personer, hvor den ene bruger en dansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med tegntabellen Latin, mens den anden person bruger en japansk version af operativsystemet Microsoft Windows XP med den japanske tegntabel. Den anden person opretter en mødeindkaldelse i den japanske version af Microsoft Outlook 2002 og sender den til den første person. Når den person, der bruger den danske version af Outlook 2002, åbner mødeindkaldelsen, bliver kodepunkterne i den japanske tegntabel knyttet til uventede eller ikke-eksisterende tegn i det latinske script, og teksten bliver ulæselig. I flersprogede miljøer anbefales det derfor, at Outlook kører i Unicode-tilstand med en Exchange-konto.

Bemærk!: Siden Outlook 2000 brødteksten i Outlook-elementer er blevet Unicode og brødteksten kan læses uanset det sprog, hvor elementet blev oprettet. Outlook-data, som de til og emne linjer af meddelelser og kontaktperson og BusinessTelephoneNumber egenskaberne for kontaktpersonemner, vil dog være begrænset til tegn, der er defineret af din tegntabel, hvis Outlook kører i ikke-Unicode-med en Exchange-konto.

Se også

Tilføj et sprog, eller angiv sprogindstillinger i Office

Udfør stave- og grammatikkontrol på et andet sprog

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×