Udveksle (kopiere, importere og eksportere) data mellem Excel og Access

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan udveksle data mellem Microsoft Office Access og Microsoft Office Excel på mange måder.

 • Hvis du vil sætte data ind i Excel fra Access, kan du kopiere data fra et Access-dataark og sætte dem ind i et Excel-regneark, oprette forbindelse til en Access-database fra et Excel-regneark eller eksportere Access-data til et Excel-regneark.

 • Hvis du vil sætte data ind i Access fra Excel, kan du kopiere data fra et Excel-regneark og sætte dem ind i et Access-dataark, importere et Excel-regneark til en Access-tabel eller oprette en kæde til et Excel-regneark fra en Access-tabel.

  Bemærkninger!: 

  • Ordet import har to forskellige betydninger i Excel og Access. I Excel betyder ordet import at oprette en permanent forbindelse til data, der kan opdateres. I Access betyder ordet import at føre data ind i Access én gang og uden en permanent dataforbindelse.

  • Du kan ikke gemme en Excel-projektmappe som en Access-database. Hverken Excel eller Access indeholder funktionalitet, der kan oprette en Access-database fra Excel-data.

Hvad vil du foretage dig?

Arbejde med Access-data i Excel

Arbejde med Excel-data i Access

Arbejde med data fra Access i Excel

Du kan arbejde med data fra Access i en Excel-projektmappe for at udnytte funktionerne til dataanalyse og diagrammer, fleksibiliteten for opstilling og layout af data eller de mange funktioner, der ikke er tilgængelige i Access.

Kopiere data fra Access til Excel

Fra Access kan du kopiere data fra en dataarkvisning og derefter sætte dataene ind i et Excel-regneark.

 1. Start Access, og åbn derefter den tabel, forespørgsel eller formular, som indeholder de poster, der skal kopieres.

 2. Klik på Visning under fanen Startside, og klik derefter på Dataarkvisning.

 3. Marker de poster, der skal kopieres.

  Hvis du vil markere bestemte kolonner, skal du trække hen over tilstødende kolonneoverskrifter.

 4. Klik på Kopier Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

  Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + C.

 5. Start Excel, og åbn derefter det regneark, hvor du vil indsætte dataene.

 6. Klik i øverste venstre hjørne i det regnearksområde, hvor det første feltnavn skal vises.

  Hvis du vil sikre, at de kopierede poster ikke erstatter eksisterende data, skal du kontrollere, at regnearket ikke indeholder data under eller til højre for den celle, du klikker på.

 7. Klik på Indsæt Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + V.

Toppen af siden

Eksportere data fra Access til Excel

Hvis du bruger guiden Eksporter i Access, kan du eksportere et Access databaseobjekt, f.eks. en tabel, forespørgsel eller formular eller valgte poster i en visning, til et Excel-regneark. Når du udfører en eksport, kan du gemme oplysningerne til senere brug og tilmed planlægge eksporten, så den kører automatisk eller med angivne intervaller.

I det følgende beskrives almindelige situationer ved eksport af data fra Access til Excel:

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger både Access og Excel til at arbejde med data. Du gemmer dine data i Access-databaser, men bruger Excel til at analysere dataene og til at distribuere resultaterne af analyserne. Gruppen eksporterer i øjeblikket data til Excel, når der er brug for det, men du ønsker at gøre denne proces mere effektiv.

 • Du har brugt Access i lang tid, men din chef foretrækker at få vist rapporter i Excel. Med regelmæssige intervaller kopierer du dataene til Excel, men vil gerne automatisere processen for at spare tid.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om eksport af data fra Access til Excel, skal du se Access Hjælp.

Toppen af siden

Oprette forbindelse til Access-data fra Excel

Hvis du vil indsætte data, der kan opdateres, fra Access i Excel, kan du oprette en forbindelse, ofte gemt i en .odc-fil (Office Data Connection), til Access-databasen og hente alle dataene fra en tabel eller forespørgsel. Den vigtigste fordel ved at oprette forbindelse til Access-data i stedet for at importere dem er, at du regelmæssigt kan analysere dataene i Excel uden hver gang at skulle kopiere eller eksportere dataene fra Access. Når du har oprettet forbindelse til dataene, kan du også automatisk opdatere dine Excel-projektmapper fra den oprindelige Access-database, når databasen opdateres med nye oplysninger. Du kan f.eks. opdatere en budgetoversigtsrapport i Excel, som du distribuerer hver måned, så den indeholder den aktuelle måneds data.

 1. Klik på cellen, hvor du vil placere dataene fra Access-databasen.

 2. Klik på Fra Access i gruppen Hent eksterne data under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 3. Brug listen Søg i til at finde den Access-database, der skal importeres, og dobbeltklik på den.

  Klik på tabellen eller forespørgslen, du vil importere, i dialogboksen Vælg tabel, og klik derefter på OK.

 4. Benyt følgende fremgangsmåde i dialogboksen Importer data:

  • Benyt en af følgende fremgangsmåder under Vælg, hvordan disse data skal vises i projektmappen:

   • Hvis du vil have vist dataene som en tabel, skal du vælge Tabel.

   • Vælg pivottabel for at få vist dataene som en pivottabel i Excel.

   • Vælg pivotdiagrammer og pivottabeller rapport for at få vist dataene som en pivotdiagrammer og pivottabeller.

  • Du kan også klikke på Egenskaber for at angive indstillinger for opdatering, formatering og layout for de importerede data og derefter klikke på OK.

  • Benyt en af følgende fremgangsmåder under Hvor skal dataene anbringes?

   • Hvis du vil returnere dataene til placeringen, du valgte, skal du klikke på Eksisterende regneark.

   • Hvis du vil returnere dataene til øverste venstre hjørne i det nye regneark, skal du klikke på Nyt regneark.

 5. Klik på OK.

  Det eksterne dataområde anbringes på den angivne placering.

Du kan finde flere oplysninger om at oprette forbindelse til data, skal du se oprette forbindelse til (importere) eksterne data.

Toppen af siden

Arbejde med data fra Excel i Access

Du kan arbejde med data fra Excel i en Access-database for at udnytte Access-funktionerne til datastyring, sikkerhed eller flere brugere. Selvom der er mange nyttige funktioner i Access, er der især to funktioner, der kan være nyttige for brugerne til Excel-data:

 • Rapporter    Hvis du ved, hvordan man designer Access-rapporter og vil opsummere og organisere dine Excel-data i denne type rapport, kan du oprette en Access-rapport. Du kan blandt andet oprette mere fleksible rapporter, f.eks. gruppe- og oversigtsrapporter, trykte etiketter og grafiske rapporter.

 • Formularer    Hvis du vil bruge en formular til at søge efter eller få vist data i Excel, kan du oprette en Access-formular. Du kan f.eks. oprette en Access-formular til at vise felter i en anden rækkefølge end rækkefølgen af kolonner i regnearket eller lettere at få vist en lang række med data på én skærm.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om arbejde med Access-formularer og -rapporter, skal du se Access Hjælp.

Toppen af siden

Kopiere data fra Excel til Access

Fra Excel kan du kopiere data i en regnearksvisning og derefter indsætte dataene i et Access-dataark.

Bemærk!: Hvis du indsætter data fra flere felter på et regneark i et dataark, skal du sørge for, at kolonnerne svarer til rækkefølgen af de data, som du vil kopiere. Når du indsætter data fra flere felter til en formular, indsættes dataene i felter med det samme navn som kildefelterne uanset deres rækkefølge på formularen. Hvis dataene, som du vil kopiere, indeholder felter, der ikke findes på destinationsformularen, bliver du spurgt, om du kun vil indsætte felter med identiske navne. Hvis der ikke er identiske feltnavne, indsættes felter ifølge fanerækkefølgen på destinationsformularen, og det er ikke nødvendigvis den rækkefølge, du vil have. Hvis kildens feltnavne er forskellige fra destinationens feltnavne, kan du indsætte dataene i et dataark i stedet for en formular.

 1. Start Excel, og åbn derefter det regneark, som indeholde de data, du vil kopiere.

 2. Marker de rækker, der skal kopieres.

 3. Klik på Kopier Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

  Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + C.

 4. Start Access, og åbn derefter den tabel, forespørgsel eller formular, hvor du vil indsætte rækkerne.

 5. Klik på Visning i gruppen Visninger under fanen Dataark, og klik derefter på Dataarkvisning.

  Billede af båndet i Access

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg disse poster for at erstatte poster, skal, og klik derefter på Indsæt Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

   Billede af båndet i Access

   Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + V.

  • Hvis du vil vedhæfte dataene som nye poster, skal du klikke på Indsæt til sidst i menuen Rediger i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

Toppen af siden

Importere data fra Excel til Access

Hvis du vil gemme data fra Excel i en Access-database og derefter bruge og vedligeholde dataene i Access, kan du importere dataene. Når du importerer data, gemmes dataene i Access i en ny eller eksisterende tabel uden at ændre dataene i Excel. Du kan kun importere ét regneark ad gangen under en import. Hvis du vil importere data fra flere regneark, skal du gentage importproceduren for hvert regneark.

I det følgende beskrives almindelige situationer ved import af data fra Excel til Access:

 • Du har brugt Excel i lang tid, men i fremtiden vil du bruge Access til at arbejde med disse data. Du vil flytte dataene i dine Excel-regneark til en eller flere nye Access-databaser.

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Access, men nogle gange modtager du data i Excel-format, som skal flettes med din Access-database. Du vil gerne importere disse Excel-regneark i din database, efterhånden som du modtager dem.

 • Du bruger Access til at administrere dine data, men de ugentlige rapporter, du modtager fra resten af din gruppe, er Excel-projektmapper. Du vil gerne ensrette importen for at sikre, at dataene importeres i databasen på et bestemt tidspunkt hver uge.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om import af data fra Excel til Access, skal du se Access Hjælp.

Toppen af siden

Oprette en kæde til Excel-data fra Access

Du kan oprette en kæde til et Excel-område fra en Access-database som en tabel. Brug denne fremgangsmåde, når du regner med fortsat at skulle vedligeholde området i Microsoft Excel, men også ønsker, at det skal være tilgængeligt fra Microsoft Access. Du opretter denne type kæde fra Access-databasen og ikke fra Microsoft Excel.

Når du opretter en kæde til et Excel-regneark eller et navngivet område, opretter Access en ny tabel, der er sammenkædet med kildecellerne. Alle ændringer, du foretager i kildecellerne i Excel, afspejles i den sammenkædede tabel. Men du kan ikke redigere indholdet af den tilsvarende tabel i Access. Hvis du vil tilføje, redigere eller slette data, skal du foretage disse ændringer i kildefilen.

I det følgende beskrives almindelige situationer ved oprettelse af kæder til et Excel-regneark inde fra Access:

 • Du vil fortsætte med at opbevare dine data i Excel-regneark, men vil også bruge de effektive forespørgsels- og rapporteringsfunktioner i Access.

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Access, men data fra eksterne kilder, som du samarbejder med, er i Excel-regneark. Du vil ikke bevare kopier af eksterne data, men vil i stedet kunne arbejde med dem i Access.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om sammenkædning af data fra Access til Excel, skal du se Access Hjælp.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×