Udskrive forskellige visitkort, etiketter eller navnemærkater på samme ark

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du vil udskrive etiketter, navneskilte eller visitkort, er det normalt mest effektivt at udskrive en hel serie på et enkelt ark. Du kan gøre dette i Microsoft Office Publisher 2007 under indstillingen Flere sider pr. ark i dialogboksen Udskriv. Denne indstilling er kun tilgængelig, når publikationens sidestørrelse er mindre end det ark, som publikationen er indstillet til at udskrive på.

Bemærk: I Office Publisher 2007 henviser sidestørrelsen til publikationsområdet. Papir‑ eller arkstørrelsen er størrelsen på det papir, som du bruger til udskrivning.

Du kan oprette en publikation med flere sider på disse to måder: manuelt ved at indsætte sider eller automatisk ved hjælp af brevfletning.

Denne artikel indeholder:

Vælge den bedste metode til opgaven

Bruge den manuelle metode

Bruge den automatiserede metode

Vælge den bedste metode til opgaven

Måske vil du sætte etiketter på din cd-samling på én gang. Eller måske skal du udskrive skilte til din butiks efterårssalg.

Flere sider udskrevet på et enkelt ark

Måske vil du også opdatere og udskrive et indeks over dine cd‹er. Eller måske vil du sætte etiketter på de mapper, som du skal give til alle deltagerne på forårskonferencen for din faglige organisation. Du vil måske også udskrive navneskilte til alle deltagere samt individuelle pladskort eller visitkort til deltagernes pladser.

For at afgøre, om du skal bruge den manuelle metode eller den automatiserede metode, skal du overveje følgende:

 • Hvor mange forskellige måder, du skal bruge de samme oplysninger på, og hvor mange gange

 • Hvor mange forskellige sider, du skal udskrive

Den manuelle metode

Den manuelle metode fungerer bedst, når du vil udskrive flere sider på samme ark, og du kun skal oprette nogle enkelte etiketter, navneskilte, løbesedler, visitkort eller andre små publikationer. Denne metode er også praktisk, hvis du vil bruge den samme tekst, der kun føjes til alle publikationerne denne ene gang.

Den automatiserede metode

Når du vil udskrive flere sider på samme ark, og du har en lang liste over navne, adresser eller andre data, som du vil bruge senere hen, skal du bruge brevfletning til at samle og gemme dataene på din liste. Projekter, der bruger de samme tekst- og billeddata, vil være nemme at lave senere.

Toppen af siden

Bruge den manuelle metode

Når du bruger denne metode, føjer du sider til en publikation (din primære publikation), så du kan indsætte en side fra hver enkel af de flere forskellige publikationer på hver enkelte ekstra side.

Den manuelle metode indeholder tre generelle trin.

 1. Tilføje sider i den primære publikation.

 2. Kopiere sider fra de andre publikationer.

 3. Udskrive publikationen.

Bemærk: 

 • Hvis du arbejder med filer, der er forskellige i forhold til publikationstype, design eller farveskema, sidestørrelse eller papirretning, ændres indholdet fra de andre publikationer, som du indsætter i den primære publikation, så det passer til de indstillinger, der bruges i den primære publikation. Du skal muligvis justere layoutet for at få plads til alt dit indhold på siden.

 • Du kan bruge forskellige sæt med virksomhedsoplysninger i hver enkelt forskellige publikation, som du indsætter i den primære publikation.

Tilføje sider i den primære publikation

 1. Åbn den publikation, du vil bruge som den primære publikation, og kopiér dine andre publikationer ind i denne.

  Hvis du f.eks. udskriver navneskilte, skal du åbne en af dine publikationer med navneskilte.

 2. Klik på Side i menuen Indsæt.

 3. Indtast det antal sider, du vil tilføje, i dialogboksen Indsæt side.

  Hvis du f.eks. vil udskrive otte forskellige navneskilte på det samme ark papir, skal du indsætte syv sider.

 4. Klik på enten Før den aktuelle side eller Efter den aktuelle side, og kontrollér derefter, at Indsæt tomme sider er markeret.

 5. Klik på OK.

Kopiere sider fra de andre publikationer

 1. Åbn publikationen eller de publikationer, som du vil kopiere ind i den primære publikation.

 2. I publikationen, som du vil kopiere, skal du klikke på Markér alt i menuen Rediger.

 3. Klik på Kopiér i menuen Rediger, eller tryk på CTRL+C.

 4. Klik på en af de tomme sider, som du har indsat, i den primære publikation.

 5. Klik på Indsæt i menuen Rediger, eller tryk på CTRL+V.

 6. Gentag trin 1-5 for hver forskellige publikation, du vil udskrive på den samme side.

Udskrive publikationen

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer, og klik derefter på fanen Indstillinger for publikation og papir.

 2. Under Udskriftsindstillinger skal du klikke på Flere sider pr. ark.

  Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig, når publikationens sidestørrelse er mindre end det ark, som publikationen er indstillet til at udskrive på.

 3. Klik på Udskriv.

  Dialogboksen Udskriv med indstillingen Flere sider pr. ark

  Tip: Udskriv et prøveark på et ark almindeligt papir for at bekræfte, at publikationen udskrives som forventet, inden du udskriver på en producents produkt eller dyrere papir.

Bemærk: 

 • Hvis den primære publikation anvender en masterside, skal du muligvis ignorere mastersiden på siderne med de kopierede publikationer. I den primære publikation skal du gå til siden, hvis mastersideobjekter du vil skjule, og derefter klikke på menuen Visning, klikke på Ignorer masterside.

 • Hvis du vil udskrive publikationen på et bestemt sted på arket, skal du ændre publikationens placering på arket ved at justere rækkeindstillingerne, kolonneindstillingerne og værdierne for vandret og lodret mellemrum under Flere udskriftsindstillinger. Du kan finde flere oplysninger under Udskrive etiketter, postkort, navneskilte eller visitkort på en bestemt placering i et ark.

 • For at gøre det nemmere at tilpasse en publikation i forhold til en bestemt producents produkt eller udskrive flere sider i en publikation på et enkelt ark skal du slå skæremærker til og derefter udskrive et prøveark på et ark almindeligt papir. Læg producentens produkt oven på prøvearket, hold dem op mod lyset for at se, om de passer sammen. Foretag eventuelle justeringer i indstillingerne under Flere udskriftsindstillinger, og udskriv derefter en prøve igen for at bekræfte, at justeringen er korrekt. Du kan slå skæremærkerne fra, når du har justeret publikationen på papirarket. Du kan finde flere oplysninger om udskrivning af skæremærker som hjælp til at justere publikationer, i Udskrive skæremærker.

Toppen af siden

Bruge den automatiserede metode

Hvis du gemmer navn og tilknytning på hver deltager til forårskonferencen for din faglige organisation i en adresseliste, der er en separat datafil eller datakilde, kan du bruge disse oplysninger til en række forskellige formål. Du kan f.eks. bruge den samme datakilde til at generere:

 • Et sæt navneskilte og stedkort med navne og tilknytninger på.

 • Visitkort til organisationsmedlemmer.

 • Adresseetiketter til en særlig forsendelse.

Du kan bruge den samme datakilde til andre projekter, som f.eks. en årlig medlemskabsliste eller et månedligt nyhedsbrev, der er tilpasset med hvert organisationsmedlems navn og postadresse

Vigtigt:  Hvis datakilden indeholder tal, som f.eks. datoer, klokkeslæt, priser eller procenter, skal du gemme din datakilde som en tekstfil (.txt) eller formatere talkolonnerne som tekst, så tallene ser rigtige ud, når du fletter dem på dine etiketter.

Denne metode omfatter seks generelle trin.

 1. Konfigurere en datakilde.

 2. Åbne en etiketpublikation.

 3. Oprette forbindelse til datakilden.

 4. Tilføje og formatere en pladsholder.

 5. Forhåndsvise publikationen.

 6. Udskrive den flettede publikation.

Konfigurere en datakilde

Du kan konfigurere en datakilde ved hjælp af Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office Outlook eller Microsoft Office Outlook med Business Contact Manager. Her er et eksempel på en datakilde, der er oprettet i Office Publisher 2007 til medlemmerne af en faglig organisation.

Eksempel på datafil

1. Hver kolonne repræsenterer en kategori af oplysninger. Kolonneoverskrifterne svarer til pladsholdere (også kaldet datafelter), som du føjer til den generiske etiketpublikation.

2. Oplysningerne i hver række indeholder et komplet sæt oplysninger for hver post og svarer til de oplysninger, der vises på én etiket på etiketarket.

Når datakilden er konfigureret, er du klar til at oprette et ark med etiketter med entydige navneskilte ved at flette oplysninger fra datakilden på etiketterne. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af datakilder i Oprette en datakilde til en brevfletning.

Åbne en etiketpublikation

 1. Start Publisher.

 2. På listen Publikationstyper skal du klikke på Størrelser - tomme sider og derefter klikke på den ønskede publikation. Klik f.eks. på Adresseetiketter, Navneskilte eller Visitkort.

  Under Tilpas kan du angive farve- og skrifttypeskemaerne og sættet med virksomhedsoplysninger, der skal anvendes på designet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på den sidestørrelse, du vil starte med.

  • Hvis du vil bruge en producents ark med navneskilte, etiketter eller visitkort, skal du finde navnet på producenten af dit produkt, udvide listen og derefter klikke på produktnummeret eller -størrelsen, der svarer til dit produkt.

   .

 4. Klik på Opret.

  Jeg kan ikke finde mit produkt på listen

  Hvis du ikke kan se et publikationsnummer, der præcis passer til nummeret på pakken, kan du se på pakken og se de oplysninger, der fulgte med produktet. Andre produktnumre, som svarer i størrelse og layout til etiketterne, står muligvis på den pakke, du har købt, og disse produktnumre er muligvis tilgængelige i Publisher. Hvis du f.eks. vil udskrive på Avery 8163, kan du vælge Avery 8463, 8663, 15163 eller 18163 i Publisher.

  Hvis du ikke kan finde et produkt på listen, der svarer til målene og layoutet på det produkt, du har købt, kan du tilpasse en publikation.

  1. Klik på publikationen på listen, der kommer frem på et ark med det samme antal kolonner og rækker som de ark, du har købt, og klik derefter på Opret.

  2. Klik på Skift sidestørrelse under Publikationsindstillinger i opgaveruden Formater publikation.

  3. I dialogboksen Sideopsætning under Margenhjælpelinjer skal du klikke på Avanceret.

  4. I dialogboksen Brugerdefineret sidestørrelse skal du skrive et navn på etiketten (f.eks. Leverandør X adresseetiketter). Ved hjælp af retningslinjerne i forhåndsvisningen til højre kan du ændre margen og mellemrumsstørrelser, så de passer til størrelserne på dine produktark. Sørg for, at Flere sider pr. ark er markeret under Layouttype.

  5. Klik på OK.

Oprette forbindelse til datakilden

Når din publikation er åben, er du klar til at forbinde den til filen, der indeholder de navne, adresser eller andre data, du vil udskrive. Når du har oprettet forbindelse, kan du flette oplysninger fra hver række i datakilden til én side i produktarket. Sådan kan du oprette forbindelse.

 1. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning.

 2. Klik på Brug en eksisterende liste i opgaveruden Brevfletning under Opret modtagerliste, og klik derefter på Næste: Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste.

 3. I dialogboksen Vælg datakilde skal du klikke på den datakilde, der indeholder listen over deltagere.

  Som standard gemmes datakilder i Publisher i mappen Datakilder. Du skal muligvis vælge gennemse for at finde datakilden.

 4. Klik på Åbn.

  Det er muligt, at der vises andre dialogbokse, hvor du skal angive bestemte oplysninger. Det afhænger af, hvilken type datakilde du vælger. Hvis datakilden f.eks. er et Microsoft Office Excel-regneark med oplysninger på flere regneark, skal du vælge det regneark, der indeholder de ønskede oplysninger, og derefter klikke på OK.

 5. Dialogboksen Brevfletningsmodtagere giver dig mulighed for at begrænse eller sortere posterne i datakilden. F.eks. er det sandsynligvis ikke alle medlemmer af din faglige organisation, der deltager, så du behøver ikke at udskrive navneskilte til dem, der ikke kommer.

  For at begrænse eller sortere oplysningerne kan du gøre en eller alle af følgende handlinger:

  • Hvis oplysningerne i en bestemt række ikke skal vises på et navneskilt, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet øverst i rækken for at fjerne dem fra fletningen.

  • Hvis du vil sortere rækkerne i stigende eller faldende oplysningsrækkefølge i en bestemt kolonne, skal du klikke på kolonneoverskriften.

  • Hvis du vil indsnævre listen med rækker efter specifikke kriterier, skal du klikke på pilen ud for en kolonneoverskrift.

 6. Klik på OK for at vende tilbage til opgaveruden Brevfletning.

Tilføje og formatere en pladsholder

Pladsholdere, også kaldet datafelter, svarer til kolonneoverskrifterne fra din datakilde. Ved at angive navne- og organisationsdatafelterne i en etiketpublikation angiver du, hvor oplysningerne fra navne- og organisationskolonnerne skal vises i de udskrevne kopier. Du kan formatere felterne, så oplysningerne på de udskrevne etiketter har det ønskede udseende.

 1. Klik i det øverste venstre hjørne af etiketten. Skriv de oplysninger, der skal vises på hver publikation, du udskriver, som f.eks. navnet på din faglige organisation. Du kan også indsætte et billede, som f.eks. et logo.

 2. I opgaveruden Brevfletning under Forbered din publikation skal du klikke på et af de felter, der svarer til de oplysninger, du vil have med i din publikation. I forbindelse med f.eks. et navneskilt skal du klikke på feltet Fornavn, trykke på mellemrumstasten for at indsætte et mellemrum og derefter klikke på feltet Efternavn. Eller hvis datakilden indeholder for- og efternavn i det samme felt, skal du klikke på det felt.

 3. Tryk på ENTER, eller klik på det tekstfelt, hvor du vil indsætte ekstra oplysninger, som f.eks. organisationens navn, og klik derefter på navnet på det datafelt, der svarer til de oplysninger, du vil indsætte.

 4. Vælg de felter, herunder vinkeltegn («»), der omgiver pladsholderens feltnavne, som du vil formatere.

 5. Klik på Skrifttype i menuen Formater.

 6. I dialogboksen Skrifttype kan du ændre skrifttype, størrelse, farve og andre ønskede indstillinger og derefter klikke på OK.

  Sådan kan et navneskilt til din organisations kvartalsmøde se ud, når du har skrevet indholdet og tilføjet pladsholdere.

Mærk navnemærkatpublikation med felter

1. Navn og logo på den faglige organisation, som du har skrevet og indsat på etiketpublikationen. Dette vises på hver etiket, du udskriver.

2. Pladsholdere til deltagerens for- og efternavn, adskilt af et mellemrum. Lange navne kan godt bruge op til to eller endda tre linjer.

3. Pladsholder til deltagerens tilknytning eller virksomhed.

Bemærk, at pladsholderfelterne altid er omgivet af vinkeltegn (« »).

Se eksempel på publikationen

Du kan se eksempel på resultatet af brevfletningen, inden du afslutter brevfletningen og udskriver, så du er sikker på, at publikationerne ser ud, som de skal. Når du ser eksempel på publikationerne, kan du opdage eventuelle problemer, der skal løses, inden du udskriver publikationerne. Du kan se eksempel på brevfletningen på to måder.

 • Mens du finjusterer layoutet, kan du se eksempel på layoutet på de enkelte publikationer.

 • Når du skal til at udskrive, kan du se eksempel på, hvordan publikationerne er arrangeret på arket.

Se eksempel på layout

Datafelterne udfyldes med dataene fra den første post i datakilden. Du kan bruge navigationsknapperne til at gennemse oplysningerne fra de resterende datakildeposter.

 1. I opgaveruden Brevfletning skal du klikke på navigationsknapperne knappen Frem Knappen Tilbage for at se, hvordan hver post vises i de flettede publikationer.

  Du kan ikke redigere datakildeposterne her, men du kan formatere, flytte eller slette data ved at formatere, flytte eller slette datafelterne.

  Sådan kan en flettet publikation se ud.

  Navnemærke for én mødedeltager

 2. Hvis der er problemer, så er det nu, at de skal løses. Måske vil du gerne ændre skrifttypen eller skriftstørrelsen og farven på deltagernavnene. Vælg navnefelterne, herunder vinklerne. I menuen Formater skal du klikke på Skrifttype for at åbne dialogboksen Skrifttype og derefter foretage de ønskede ændringer.

 3. Hvis du er tilfreds med det, du ser, skal du klikke på Næste: Opret flettede publikationer nederst i opgaveruden.

Se eksempel på, hvordan publikationer er arrangeret på arket

Du kan foretage en sidste kontrol af den flettede publikation ved at se eksempel på brevfletningen, inden du udskriver.

 1. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.

 2. Klik på Flere sider pr. ark i dialogboksen Sideopsætning, og klik derefter på OK.

  Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig, når publikationens sidestørrelse er mindre end det ark, som publikationen er indstillet til at udskrive på.

 3. I opgaveruden Brevfletning under Opret flettede publikationer skal du klikke på Vis udskrift for at sikre, at oplysningerne passer til arket med navneskilte eller etiketter.

 4. Klik på Luk for at lukke eksempelvinduet.

Udskrive og gemme den flettede publikation

Når du har udskrevet publikationen, kan du gemme den, så du hurtigt kan oprette andre publikationer ud fra denne, når behovet opstår. Det, du gemmer, er ikke det sæt navneskilte, som du har udskrevet. Det er i stedet publikationen med dets forbindelse til din datakilde og dens pladsholderfelter. Publikationen opretholder linket til den datakilde, som du har forbundet den med, så du kan gå videre til eksempelvisningen.

 1. Klik på Udskriv i opgaveruden Brevfletning under Opret flettede publikationer, og klik derefter på fanen Indstillinger for publikation og papir.

 2. I dialogboksen Udskriv under Udskriftsindstillinger skal du klikke på Flere sider pr. ark, foretage eventuelle ændringer i andre indstillinger og derefter klikke på Udskriv.

 3. Klik på Gem i menuen Filer for at gemme publikationen.

  Bemærk: For at gøre det nemmere at tilpasse en publikation i forhold til en bestemt producents produkt eller udskrive flere sider i en publikation på et enkelt ark skal du slå skæremærker til og derefter udskrive et prøveark på et ark almindeligt papir. Læg producentens produkt oven på prøveudskriften, og hold dem op mod lyset for at se, om de passer sammen. Du kan slå skæremærkerne fra, når du har justeret publikationen på papirarket. Du kan finde flere oplysninger om udskrivning af skæremærker som hjælp til at justere publikationer i Udskrive skæremærker.

  Vigtigt: Hvis du vil udskrive forskellige sæt flettede data – f.eks. forskellige navne og adresser – på hvert enkelt papirark, skal du klikke påFlere sider pr. ark i sektionen Printindstillinger. Hvis du vælger Flere kopier pr. ark, vil hvert enkelt papirark indeholde flere kopier af de samme data.

  Dialogboksen Udskriv med indstillingen Flere sider pr. ark

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×