Udskrive en publikation

Publisher 2010 bruges hovedsageligt til at fremstille publikationer i høj kvalitet, der kan udskrives. Publikationerne kan udskrives på en desktopprinter eller sendes til et kopicenter eller trykkeri. Hvis du ønsker mere hjælp til at vælge mellem disse muligheder, kan du gå til Udskrivning: Vælge mellem udskrivning på en desktopprinter, i et kopicenter og på et trykkeri.

Bemærk   Vinduet med et eksempel på et udskrift vises i sort/hvid, selvom dine publikationer indeholder farve, hvis den valgte printer ikke understøtter farveudskrivning, eller hvis den valgte printer understøtter farve, og du valgte indstillingen Gråskala, som ikke er farvesepareret.

I denne artikel

Hvor er kommandoen til udskrivning?

Udskriftsindstillinger og eksempel på udskrift

Udskrive publikationen

Hvor er kommandoen til udskrivning?

Kommandoen Udskriv er nu i Backstage-visningen. Hvis du vil åbne Backstage-visningen, skal du klikke på knappen Filer i det øverste venstre hjørne i Publisher Knappen Filer Ud over udskrivning indeholder Backstage-visningen kommandoer til at gemme, åbne og lukke filer samt oplysninger om den aktuelle publikation og deling af publikationen og Publisher-indstillinger. Se artiklerne Nyheder i Publisher 2010 og Hvad er der sket med menuen Filer? for at få mere detaljerede oplysninger.

Toppen af siden

Udskriftsindstillinger og eksempel på udskrift

Den nye Backstage-visning til udskrivning ser sådan her ud: Oversigt over udskriftsindstillinger i Publisher

Til venstre findes udskriftsindstillingerne, og til højre vises ruden med eksempel på udskrift. Indstillingerne til venstre påvirker den trykte publikation, mens indstillingen til højre kun påvirker visningen af publikationen.

Bemærk   Nogle af disse indstillinger afhænger af andre indstillinger, f.eks. er farvekontrol kun tilgængelig, hvis din printer kan udskrive i farve, og skyderen til gennemsigtighed foran/bagpå er kun tilgængelig, hvis du vælger at udskrive på begge sider af papiret.

Med udskriftsindstillingerne kan du konfigurere:

Udskriftsindstillinger i Publisher 2010

1. Udskriv:     Angiv, hvor mange kopier af udskriftsopgaven du vil udskrive, og tryk på Udskriv for at sende opgaven til printeren.

2. Printer:     Ud over at vælge fra en liste med tilgængelige printere kan du også tilføje en ny printer, få adgang til avancerede outputindstillinger og udskrive til en fil.

3. Indstillinger:     Indstillingerne i dette område giver dig kontrol over:

 • Sider:     Giver dig mulighed for at vælge bestemte sider, eller hvilke sideområder der skal udskrives.

 • Udskriv udskydning:     Her kan du angive, hvor på siden din publikation skal udskrives, og hvordan siderne i publikationen kommer til at se ud på papiret.

 • Papirstørrelse:     Vælg størrelse og type til det papir, du vil udskrive publikationen på.

 • Udskrivning på én eller to sider:     Vælg, om der skal udskrives på den ene eller begge sider af papiret, og hvilken kant der skal bruges til at spejlvende papiret.

 • Farve:     Hvis printeren understøtter farve, kan du med denne indstilling vælge udskrivning i farve eller gråtoner.

 • Gem indstillinger sammen med publikation:     Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, gemmes valgene under Indstillinger med denne publikation.

Bemærk   I Office Publisher refererer sidestørrelsen til et arbejdsområde i din publikation. Papir- eller arkstørrelsen er størrelsen på det papir, du bruger til udskrivning. Et ark papir kan indeholde flere sider, og en stor side kan være sprede sig over flere ark.

Eksempelruden ændres for at afspejle ændringer til udskriftsindstillingerne. Her har du også mulighed for følgende:

Vis udskrift i Publisher 2010

1. Arknavigation:     Gå igennem siderne i publikationen.

2. Knapper til forside og bagside:     Disse knapper kan vælges til udskrivning på begge sider af papiret. Klik for at få vist forside eller bagside på arket.

3. Zoomskyder:     Skub skyderen til venstre for at zoome ud, og skub til højre for at zoome ind i publikationen.

4. Tilpas til ark:     Hvis du ser mere end et ark, zoomer denne knap for at vise et ark.

5. Vis flere ark:     Hvis din publikation udskrives på flere ark, kan du bruge denne knap til at se et eksempel på mere end et ark ad gangen.

6. Vis/skjul sidetal:     Denne skyder viser rækkefølgen på de sider, der udskrives. Dette er især nyttigt, når du udskriver en publikation med mere end en side på arket, f.eks. et lykønskningskort.

7. Vis/skjul linealer: Viser eller skjuler linealerne til højde og bredde på det valgte papir. Hvis du ændrer papirstørrelsen i Indstillinger, ændres linealen tilsvarende.

8. Skyder i gennemsigtig visning:     Hvis du udskriver to sider af arket, kan du se gennem den anden side med denne skyder, som hvis du holdt udskriften hen over et lysbord. Dette sikrer, at publikationens linjer er korrekte på begge sider af papiret.

Toppen af siden

Udskrive publikationen

 1. Klik på knappen Filer for at åbne Backstage-visningen.

 2. Klik på Udskriv for at åbne siden med udskriftsindstillinger.

  Bemærk   Det kan være, at du skal vente et øjeblik, før Publisher har oprettet forbindelse til din printer.

 3. Angiv antallet af kopier, der skal udskrives, i Kopier af udskriftsjob i sektionen Udskriv.

 4. Kontrollér, at den korrekte printer er valgt i sektionen Printer.

  Bemærk   Eksempelvinduet vises i sort-hvidt, uanset om publikationen indeholder farver, medmindre du har valgt en farveprinter.

 5. I sektionen Indstillinger:

  1. Kontrollér, at det korrekte sæt sider eller sektioner er valgt.

  2. Vælg det format til at præge siderne på arket.

  3. Angiv papirstørrelsen.

  4. Indstil, om der skal udskrives på en side af papiret eller begge, og hvis der udskrives på begge sider, om papiret skal vendes på den lange eller korte kant.

  5. Hvis din printer kan udskrive i farver, kan du vælge at udskrive i farver eller gråtoner.

 6. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

Udskrive mere end en kopi af en publikation

 1. Klik på knappen Filer for at åbne Backstage-visningen.

 2. Klik på Udskriv for at åbne siden med udskriftsindstillinger.

  Bemærk   Det kan være, at du skal vente et øjeblik, før Publisher har oprettet forbindelse til din printer.

 3. Angiv antallet af kopier, der skal udskrives, i Kopier af udskriftsjob i sektionen Udskriv.

 4. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

Toppen af siden

Udskrive bestemte sider af en publikation

 1. Klik på knappen Filer for at åbne Backstage-visningen.

 2. Klik på Udskriv for at åbne siden med udskriftsindstillinger.

  Bemærk   Det kan være, at du skal vente et øjeblik, før Publisher har oprettet forbindelse til din printer.

 3. Klik på tekstboksen Sider i sektionen Indstillinger.

 4. Angiv sidetallet på den første side, du vil udskrive, i tekstboksen, skriv en bindestreg, og angiv derefter den sidste side i det område, du vil udskrive, f.eks.: 2-4.

 5. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

Udskrive enkelte sider

 1. Klik på knappen Filer for at åbne Backstage-visningen.

 2. Klik på Udskriv for at åbne siden med udskriftsindstillinger.

  Bemærk   Det kan være, at du skal vente et øjeblik, før Publisher har oprettet forbindelse til din printer.

 3. Klik på tekstboksen Sider i sektionen Indstillinger.

 4. Angiv sidetallet på den første side, du vil udskrive, i tekstboksen, skriv et komma, og angiv derefter den næste side, du vil udskrive. Gentag fremgangsmåden for hvert sidetal, du vil udskrive, f.eks. 2,4,6,8.

 5. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

Toppen af siden

Udskrive flere kopier af hver side

Hvis du udskriver etiketter eller visitkort, er standardindstillingen Flere kopier pr. ark. Denne indstilling udskriver mere end en kopi af hver side af din publikation med hvert sæt med sider er på separate ark. Når du vælger denne indstilling, kan du bruge knappen Layoutindstillinger til at justere margenstyrene for at øge eller formindske antallet af kopier af din publikation, så de passer til et enkelt ark papir. Hvis publikationen med dit visitkort f.eks. består af to sider - hver side indeholder et andet visitkort - og du vælger Flere kopier pr. ark og 10 kopier, en total på 20 kopier - 10 kopier af hvert slags visitkort - udskrives det på to ark papir, et ark til hver side.

 1. Klik på knappen Filer for at åbne Backstage-visningen.

 2. Klik på Udskriv for at åbne siden med udskriftsindstillinger.

  Bemærk   Det kan være, at du skal vente et øjeblik, før Publisher har oprettet forbindelse til din printer.

 3. I sektionen Indstillinger skal du vælge Flere kopier pr. ark og derefter vælge antallet af kopier.

 4. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

  Bemærkninger  

  • Hvis du klikker på Én side pr. ark, udskrives publikationen midt på papirarket.

  • Hvis du vil udskrive én side af publikationen pr. ark et bestemt sted på arket, skal du klikke på Flere kopier pr. ark, klikke på Layoutindstillinger og derefter ændre publikationens placering på arket ved at justere rækkeindstillingerne, kolonneindstillingerne og værdierne for vandret og lodret afstand under Flere udskriftsindstillinger. Denne indstilling er tilgængelig for publikationer med sidestørrelser, der er mindre end papirstørrelserne, f.eks. Reklamer, Visitkort og Med venlig hilsen-kort.

Udskrive flere sider på hvert ark

Når du udskriver etiketter, navnemærker eller visitkort, er det mest effektivt at udskrive en hel serie på et enkelt ark papir. Du kan gøre dette i Publisher med indstillingen Flere sider pr. ark på siden Udskriv. Når du vælger denne indstilling, kan du bruge knappen Layoutindstillinger til at justere margenstyrene til at øge eller formindske antallet af kopier af din publikation, så de passer til et enkelt ark papir. Hvis du f.eks. har et sæt med 10 postkort, og du vælger Flere sider pr. ark og en kopi, udskrives alle ti sider på et ark papir.

Bemærk   Disse indstillinger er kun tilgængelige, når publikationens sidestørrelse er mindre end det ark, som publikationen er indstillet til at blive udskrevet på.

 1. Klik på knappen Filer for at åbne Backstage-visningen.

 2. Klik på Udskriv for at åbne siden med udskriftsindstillinger.

  Bemærk   Det kan være, at du skal vente et øjeblik, før Publisher har oprettet forbindelse til din printer.

 3. I sektionen Indstillinger skal du vælge Flere sider pr. ark og derefter vælge antallet af kopier.

 4. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

Gælder: Publisher 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog