Udskrive en projektplan

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Udskrivning af en visning eller rapport i Project sker næsten på samme måde som udskrivning i andre Office-programmer:

 • Klik på Filer > Udskriv > Udskriv.

  Knappen Udskriv i backstage.

Bemærk: I Project 2007: Klik på filer > Udskriv > OK.

Men der skal en smule forberedende arbejde til, før du klikker på knappen Udskriv, for kun at medtage netop de projektoplysninger, du vil have med i udskriften. Læs videre for at få oplysninger om, hvordan du får de rigtige oplysninger for dig selv og interessenterne med på siden.

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2016, 2013 og 2010.

Gøre klar til at skrive ud

Forbered en visning til udskrivning

Formatér visningen

Angiv indstillinger for udskrift og sidelayout

Tilføj et sidehoved, en sidefod eller en forklaring

Forbered en rapport til udskrivning

Formatér rapporten

Se udskriftslayoutet, mens du arbejder med rapporten

Tilføje et sidehoved eller en sidefod

Andre måder at dele projektoplysninger på

Forberede en visning til udskrivning

Formatere visningen

 1. Vælg den ønskede visning.

 2. Rediger visningen, så den kun viser de data, som du vil dele. For eksempel:

Angive indstillinger for udskrift og sidelayout

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Vælg, hvor meget af projektet der skal udskrives, under Indstillinger. Du kan udskrive det hele eller vælge dato- og sideintervaller.

 3. Angiv andre udskriftsindstillinger, for eksempel antal kopier, sideretning og papirformat.

Afsnittet Udskriftsindstillinger i backstage

Tilføje et sidehoved, en sidefod eller en forklaring.

Du kan medtage sidehoveder og sidefødder på hver udskrevet side. Nogle visninger medtager også en forklaring i form af Gantt-søjler på hver udskrevet side. Du kan tilføje, fjerne eller redigere sidehoveder, sidefødder og forklaringer på følgende måde:

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Klik på Sideopsætning (lidt under afsnittet Indstillinger).

 3. Klik på fanen Sidehoved, Sidefod eller Forklaring.

 4. Skriv din tekst i tekstboksen Venstre, Centreret eller Højre.

 5. Brug knapperne under tekstboksen til at formatere teksten og tilføje elementer:

Grafikelementet Indsæt sidetal

Sidetal

Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt

Klokkeslæt

Grafikelementet Indsæt antal sider

Antal sider

Grafikelementet Indsæt filnavn

Filnavn

Grafikelementet Indsæt dags dato

Dato

Grafikelementet Indsæt billede

Billede

Vil du være helt fri for forklaringen? Klik på Ingen under Placeret i på fanen Forklaring.

Vil du ændre, hvilke Gantt-søjler der vises i forklaringen? Det gør du i dialogboksen Søjleformater. Se under Skifte forklaringen for en udskrevet visning for at få hjælp.

Forberede en rapport til udskrivning

Formatere rapporten

Opret og tilpas rapporten, indtil den viser netop de oplysninger, du vil udskrive. Du kan tilføje diagrammer, tabeller og links samt ændre farver og tilføje visuelle effekter.

Se udskriftslayoutet, mens du arbejder med rapporten

Du kan se, hvordan den udskrevne rapport vil se ud, mens du arbejder med den.

 1. Klik et vilkårligt sted i rapporten, og klik derefter på Rapportværktøjer – Design.

 2. Klik på den ønskede indstilling i gruppen Sideopsætning: Sideskift, Margener, Sideretning eller Størrelse.

Gruppen Sideopsætning på fanen Rapportværktøjer – Design

 1. Rapporten viser gitterlinjer, der ændres afhængigt af dine valg.

Du kan for eksempel klikke på Sideskift for at få vist, hvor meget af rapporten der vises på en udskrevet side. Klik derefter på Størrelse for at vælge et andet papirformat eller omarrangere elementerne i rapporten, indtil de alle kan være på en side.

Hvis du vil angive andre udskriftsindstillinger, for eksempel antal kopier, eller hvilke sider der skal udskrives, skal du klikke på Filer > Udskriv og vælge indstillinger under Indstillinger.

Afsnittet Udskriftsindstillinger i backstage

Tilføje et sidehoved eller en sidefod

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Klik på Sideopsætning (lidt under afsnittet Indstillinger).

 3. Klik på fanen Sidehoved eller Sidefod.

 4. Skriv din tekst i tekstboksen Venstre, Centreret eller Højre.

 5. Brug knapperne under tekstboksen til at formatere teksten og tilføje elementer:

Grafikelementet Indsæt sidetal

Sidetal

Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt

Klokkeslæt

Grafikelementet Indsæt antal sider

Antal sider

Grafikelementet Indsæt filnavn

Filnavn

Grafikelementet Indsæt dags dato

Dato

Grafikelementet Indsæt billede

Billede

Bemærk:  Rapportudskrifter har ikke forklaringer.

Andre måder at dele projektoplysninger på

Øverst på siden

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Hvad vil du foretage dig?

Forberede en visning til udskrivning

Forberede en rapport til udskrivning

Ændre tidsintervallet for udskrivning af visningen Kalender

Udskrive noter, når du udskriver en visning eller rapport

Forberede en visning til udskrivning

 1. Menuen Vis, klik på den visning, du vil udskrive.

 2. Klik på Sideopsætning i menuen filer, og klik derefter på fanen side.

 3. Hvis du vil ændre sideretningen, under retning skal du klikke på Stående (lodret) eller liggende (vandret).

 4. Hvis du vil skalere sider, under Skalering, klikke på Juster til, og skriv derefter den procentdel, som du vil have oplysningerne skal vises på dine udskrevne sider i feltet % af normal størrelse.

 5. Hvis du vil justere sidetilpasning under Skalering, klik på Tilpas, og derefter angive antallet sider, du vil i felterne side(r) i bredden og højden.

 6. Hvis du vil ændre papirstørrelsen, skal du klikke på den papirstørrelse, du ønsker, i boksen Papirstørrelse .

Bemærk: 

 • Du kan angive, hvor meget af tidsskala, du vil medtage, når du udskriver visningen. Klik på datoer i afsnittet tidsskalaen i dialogboksen Udskriv, og vælg derefter den tid, der viser en liste over område i felterne fra og til.

 • Standardindstillingen for skalering er 100%. Hvis indstillingen forøges til 125% udvides billedet, og udskrives færre oplysninger på hver side, men bliver større tekst og grafik. Hvis indstillingen reduceres til 75% komprimeres billedet, og udskrives kan finde flere oplysninger på hver side.

 • Du kan ikke tilpasse siden til at passe til visningen Kalender eller Ressourcediagram.

 • En visning kan ikke tilpasse antallet af sider, du angiver. For eksempel hvis en udskrevet visning er fire side(r) i bredden af én side høj, det passer måske ikke til en bred efter en høj. I så fald bestemmer på en udskrevet de to tal siden Tilpas.

 • Hvis du justerer sidetilpasning i visningen Netværksdiagram, kan du justere for sideskift. Indstillingen Juster for sideskift er ikke tilgængelig, fordi antallet sider tilsidesætter muligheden for at sprede felterne Netværksdiagram for at undgå sideskift. Denne indstilling findes under Feltet Layout i dialogboksen Layout (Klik på Layout i menuen Formater ).

Forberede en rapport til udskrivning

Denne fremgangsmåde hjælper dig med at forberede grundlæggende rapporter til udskrivning. Hvis du vil forberede visuelle rapporter til udskrivning, skal du bruge Microsoft Office Excel 2007 eller Microsoft Office Visio 2007.

 1. På menuen Vis skal du klikke på rapporter.

 2. Klik på den rapport, du vil, og klik derefter på Vælg. Hvis du vælger brugerdefineret som rapporttype, skal du klikke på en rapport på listen rapporter, klik på Indstillinger og derefter gå til trin 4.

 3. Klik på den rapport, du vil, og klik derefter på Vælg.

 4. Klik på Sideopsætning, og klik derefter på fanen side.

 5. Hvis du vil ændre sideretningen, under retning skal du klikke på Stående (lodret) eller liggende (vandret).

 6. Hvis du vil skalere sider, under Skalering, klikke på Juster til, og skriv derefter den procentdel, som du vil have oplysningerne skal vises på dine udskrevne sider i feltet % af normal størrelse.

 7. Hvis du vil ændre papirstørrelsen, skal du klikke på den papirstørrelse, du ønsker, i boksen Papirstørrelse .

Bemærk: Standardindstillingen for skalering er 100%. Hvis indstillingen forøges til 125% udvides billedet, og udskrives færre oplysninger på hver side, men bliver større tekst og grafik. Hvis indstillingen reduceres til 75% komprimeres billedet, og udskrives kan finde flere oplysninger på hver side.

Ændre tidsintervallet for udskrivning af visningen Kalender

I kalenderen, kan du angive antallet måneder (op til 2) eller uger (op til 99), du vil udskrive på hver side.

 1. I menuen Vis skal du klikke på Kalender.

 2. Klik på Sideopsætning i menuen filer, og klik derefter på fanen Vis.

 3. Hvis du vil angive måneder, under Udskriv, klik på måneder hver side, og klik derefter på 1 eller 2.

  Hvis du vil angive antallet uger til at vise, klik på uger hver side, og derefter skrive eller vælge antallet af uger, du vil have vist i feltet tilstødende. Hvis du vil uger på den udskrevne kalender skal have samme højde som dem, i visningen, skal du klikke på Ugehøjde som på skærmen.

  Alternativt kan du ændre antallet uger hver side ved at forstørre visningen. Klik på Zoom i menuen Vis. Vælg antallet uger, der skal vises under Zoom til, eller Angiv det datointerval, du vil vise.

  Bemærk, at kalenderen kan læses, hvis du forsøger at udskrive for mange uger hver side. Se nedenstående tip for at få ideer om, hvordan du kan formatere kalenderen at gøre det lettere at læse.

 4. Hvis du vil medtage de forrige eller næste månedskalendere under Detaljer, skal du markere afkrydsningsfeltet Udskriv forrige/næste måned kalendere.

Du kan ikke udskrive en læsbar kalendervisning med hele året. I stedet bruge et Gantt-diagramvisningen og følge disse tip:

 • Ændre tidsskalaen i Gantt-diagrammet til visningen år. For eksempel kan du ændre tidsskalaen til at få vist kvartaler over måneder og bruge forkortelser til kvartaler og måneder.

 • Mindske skriftstørrelsen for at give plads til mere tekst på siden.

 • Skjule alle opgaverne, så kun hovedopgaverne vises.

 • Brug felterne Tilpas til at udskrive visningen på én side i dialogboksen Sideopsætning. Angiv datoer felterne for at udskrive hele året i dialogboksen Udskriv.

Bemærk: 

 • Hvis du udskriver visningen Kalender, kan du angive intervallet af datoer til at udskrive ved hjælp af datoer felterne i dialogboksen Udskriv.

 • Du kan formatere visningen Kalender for at maksimere mængden oplysninger, der vises på en side ved at formatere tidsskalaen og teksttypografier.

 • Du kan angive et datointerval eller et antal på hinanden følgende uger. Du kan ikke markere ikke-sammenhængende uger til visning eller udskrivning.

Udskrive noter, når du udskriver en visning eller rapport

Noter kan udskrives på den sidste side i en visning. De noter, der udskrives er dem, der er tættest tilknyttet visningen. Eksempelvis hvis du vælger at udskrive noter, når du udskriver Gantt-diagramvisningen, derefter Opgave noterne udskrives.

 1. Klik på den ønskede visning i menuen Vis .

  Hvis du vil bruge en visning, der ikke er i menuen Vis, klik på Flere visninger, skal du klikke på den visning, du vil bruge på listen visninger, og klik derefter på Anvend.

 2. Klik på Sideopsætning i menuen filer, og klik derefter på fanen Vis.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Udskriv noter.

 4. Klik på Udskriv.

Du kan også udskrive noter i kolonner sammen med deres tilknyttede opgaver ved at udskrive en rapport, der indeholder de oplysninger, du vil udskrive.

 1. Klik på menuen rapportrapporter.

 2. Vælg en rapportkategori, du vil bruge, i dialogboksen rapporter, og klik derefter på Vælg.

 3. Vælg en rapport i dialogboksen næste, og klik derefter på Rediger.

 4. Klik på fanen Detaljer i dialogboksen rapport, og derefter markere afkrydsningsfeltet noter.

  Bemærk: Visse rapporter muligt ikke at angive, at noter skal udskrives.

 5. Klik på OK, og klik derefter på Luk.

 6. Klik på Udskriv i menuen Filer.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×