Udskriv slides med en skærmlæser

Du kan udskrive slides, uddelingskopier og notesider for din PowerPoint 2016-præsentation ved hjælp af tastaturgenveje og en skærmlæser.

Bemærk: Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

Udskriv præsentationen

Uanset om du vil udskrive slides, uddelingskopier eller notesider for din præsentation, er du kommet til det rette sted. Følg disse trin for at konfigurere et udskriftsjob, der opfylder dine behov:

 1. Tryk på Ctrl+P for at gå til ruden Udskriv. PowerPoint flytter fokus til knappen Udskriv, og du kan høre "Backstage-visning, gruppeboksen Udskriv, knappen Udskriv." (I Oplæser kan du høre "Udskriv, knap.")

 2. Hvis du vil angive antallet af kopier, der skal udskrives, kan du enten trykke på tabulatortasten for at gå til skalafeltet Kopier eller trykke på Alt+P, N. Du kan høre "Kopier kolon rediger skalafelt." (I Oplæser kan du høre "Kopier, redigerer 1.") I skalafeltet Kopier skal du skrive det antal kopier, du vil udskrive.

 3. Hvis du vil vælge en printer, kan du enten trykke på tabulatortasten for at gå til knappen Printer eller trykke på Alt+P, I. Du kan høre navnet på den valgte printer. Brug pil op og pil ned til at gennemgå listen over printere. (I Oplæser kan du høre "Vælg navnet på printeren," nummeret for den valgte printer og det samlede antal tilgængelige printere.)

 4. Hvis du ikke hører navnet på den printer, du vil bruge, skal du trykke på pil ned for at gennemgå alle de angivne printermuligheder. Efter listen med printermuligheder når du til linket Tilføj printer og indstillingen Skriv til fil.

  • Tryk på Enter for at åbne dialogboksen Søg efter printere, og brug tabulatortasten til at navigere.

  • Tryk på mellemrumstasten for at vælge Skriv til fil. Når du vælger knappen Udskriv, åbnes dialogboksen Stifinder, hvor du kan angive et filnavn.

 5. Tryk på tabulatortasten for at gå til gruppen Indstillinger. Vælg de ønskede indstillinger. Følgende liste indeholder links til flere oplysninger senere i dette emne om hver enkelt funktion:

  Som standard udskriver PowerPoint alle slides i præsentationen som helsides-slides (én slide pr. side) i overensstemmelse med standardindstillingerne for printeren. Du kan udskrive med de aktuelle indstillinger ved at trykke på Alt+P, P.

Udskriftsindstillinger

I gruppen Indstillinger kan du angive indstillinger for flere funktioner i forbindelse med udskrivning:

Vælg de slides, der skal udskrives

Hvis du vil udskrive den aktuelle slide eller et bestemt sæt slides, skal du trykke på Alt+P, A for at vælge funktionen Udskriv alle slides. Du kan høre "Udskriv alle slides, gitter, 1 af 4." (I Oplæser kan du høre "Valgt Udskriv alle slides, 1 af 4.") Du kan bruge en anden funktion ved at benytte pil op og pil ned til at vælge mellem følgende funktioner:

 • Udskriv markering. Du kan høre "Udskriv markering, gitter, 2 af 4." (I Oplæser kan du høre "Udskriv markering, 2 af 4.") Denne funktion vises kun, hvis du allerede har valgt et sæt slides.

 • Udskriv aktuel slide. Du kan høre "Udskriv aktuel slide, gitter, 3 af 4." (I Oplæser kan du høre "Udskriv aktuel slide, 3 af 4.") Denne funktion udskriver kun den aktuelle slide.

 • Brugerdefineret område. PowerPoint flytter fokus til tekstfeltet Slides. Du kan høre "Brugerdefineret område, gitter, 4 af 4." (I Oplæser kan du høre "Brugerdefineret område, 4 af 4.") Angiv et område af slides, der skal udskrives, f.eks. 10-12 eller 1,2,5.

Tip: Hvis du har nogen skjulte dias, er funktionen Udskriv skjulte slides aktiv, så du kan udskrive skjulte dias, hvis du ønsker det. Du kan høre "Menu, Udskriv skjulte dias er valgt. Du kan flytte gennem elementer ved at trykke på pil op eller pil ned, P." (I Oplæser kan du høre "Udskriv skjulte slides.")

Når du er færdig med at foretage valg, skal du trykke på Enter for at lukke kombinationsfeltet.

Udskriv flere slides på en side

Hvis du vil udskrive mere end én slide pr. side, skal du trykke på Alt+P, H. Du kan høre "Slides på hele siden, gitter, 1 af 3." (I Oplæser kan du høre "Slides på hele siden, 1 af 3.")

I feltet Slides på hele siden skal du trykke på Enter for at åbne galleriet. Den øverste række er afsnittet Udskriftslayout efterfulgt af det afsnittet Uddelingskopier. Du kan bruge højre og venstre piletast til at vælge mellem følgende indstillinger for udskriftslayout:

 • Slides på hele siden. Vælg denne indstilling for at udskrive alle slides på individuelle sider.

 • Notesider. Vælg denne indstilling for at udskrive slidenoter, enten til en taler eller som uddelingskopier til et publikum. Du kan høre "Notesider, gitter, 2 af 3." (I Oplæser kan du høre "Notesider, 2 af 3.") Denne indstilling udskriver én slide pr. side med talerens noter udskrevet under hver slide.

  De andre indstillinger under Udskriftslayout og alle indstillinger under Uddelingskopier udskriver kun slides eller slideindhold og ikke talerens noter.

 • Disposition. Vælg denne indstilling for at udskrive i dispositionsformat, hvor der kun udskrives teksten på dine slides uden billeder.

Tryk på pil ned for at gå til afsnittet Uddelingskopier, og tryk derefter på tabulatortasten for at vælge et layout. Tryk på pil ned for igen at gå til flere indstillinger for udskriftslayout. Når du er færdig med at foretage valg, skal du trykke på Enter.

Vælg enkelt- eller dobbeltsidet udskrivning

Hvis du vil angive enkelt- eller dobbeltsidet udskrivning, skal du trykke på Alt+P, D. Du kan høre "Udskriv på én side, 1 af 3." Vælg den ønskede funktion på listen Udskriv på én side. (Denne funktion er kun tilgængelig, hvis din printer understøtter dobbeltsidet udskrivning. Hvis du vælger dobbeltsidet udskrivning, kan du høre "Udskriv på begge sider.")

Vælg sortering og hæftning

Du får kun vist indstillingen Sætvis, hvis din printer understøtter den. Hvis du vil angive sorteringen, skal du trykke på Alt+P, C. Tryk på pil ned og pil op for at vælge enten Sætvis (du kan høre "Sætvis, 1 af 2") eller Ikke sætvis (du kan høre "Ikke sætvis"), og tryk derefter på Enter. Du får kun vist denne indstilling, hvis din printer understøtter sortering.

Du får kun vist hæftningsindstillingen, hvis din printer understøtter den. Hvis du vil vælge hæftning, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til kombinationsfeltet Hæftning og derefter trykke på pil ned og pil op for at vælge Ingen hæfteklammer, En hæfteklamme eller To hæfteklammer.

Ændre sideretningen

 1. Hvis du vil ændre retningen, skal du trykke på Alt+P, R for at åbne dialogboksen Printeregenskaber.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du når til fanen Layout eller fanen Papir/kvalitet, og brug om nødvendigt højre eller venstre piletast til at gå til fanen Layout.

 3. Tryk én gang på tabulatortasten for at gå til feltet Retning, og vælg Stående eller Liggende.

 4. Tryk flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK, og tryk derefter på Enter.

Udskriv slides i sort-hvid eller i gråtoneskala

PowerPoint udskriver og viser som standard præsentationer i farver, men slides og uddelingskopier udskrives normalt i sort-hvid eller i gråtoner, også kaldet gråtoneskala. Du kan udskrive hele præsentationen – slides, disposition, notesider og uddelingskopier – i farver, i gråtoneskala eller kun i sort-hvid.

Hvis du vil udskrive i gråtoneskala eller sort-hvid, skal du trykke på Alt+P, O for at åbne kombinationsfeltet Farve. Tryk på pil ned og pil op for at vælge den ønskede funktion som beskrevet nedenfor:

 • Farve. Hvis du vælger farvefunktionen, men ikke har en farveprinter, kommer udskriften til at minde om en udskrift i gråtoneskala, men ikke i samme kvalitet.

 • Gråtoneskala. Hvis du ikke har en farveprinter eller ikke behøver at udskrive i farver, kan du vælge Gråtoneskala, hvor alle objekter på siden udskrives i gråtoner. I gråtoneskala vises objekter som f.eks. diagrammer og tabeller skarpere og renere, end hvis du vælger farveindstillingen på en sort-hvid-printer.

 • Kun sort-hvid. Denne indstilling udskriver slides i sort-hvid. Der er ingen gråtoner. Nogle objekter i slidens designtema, f.eks. relief og skyggeeffekter, udskrives derfor ikke. Teksten udskrives i sort, også selvom du vælger grå som tekstens oprindelige farve.

Flere oplysninger

Bruge tastaturgenveje til at oprette din præsentation

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×