Udskriv dine PowerPoint-slides eller uddelingskopier

Du kan bruge PowerPoint til at udskrive dine slides (én slide pr. side), udskrive sliden med præsentationsværtens noter, eller du kan udskrive en disposition. Du kan også udskrive uddelingskopier af præsentationen – med en, to, tre, fire, seks eller ni slides på en side. Dit publikum kan derefter bruge disse uddelingskopier til at følge med, når du viser præsentationen, eller de kan beholde dem til fremtidig brug.

Uddelingskopier med noter

Uddelingskopien med tre slides pr. side indeholder linjer til deltagernes noter.

På din pc kan du indstille slidestørrelse, sideretning og nummer på første slide, indstille udskrivningsindstillinger og gemme dine udskriftsindstillinger. Se Udskriv dine slides, hvis du vil have hjælp til at udskrive i PowerPoint 2007.

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Angiv, hvor mange kopier du vil udskrive.

  Vælg det antal kopier, der skal udskrives
 3. Kontrollér, at den valgte printer er den, du vil bruge.

  Den aktuelt tilsluttede printer

  Klik på Pil ned som illustreret for at få vist flere printerindstillinger, herunder kommandoen Tilføj printer, der hjælper dig med at oprette forbindelse til en anden printer, der er tilgængelig på netværket:

  Rulleliste med tilgængelige printere
 4. Hvis du er færdig med at angive udskriftsindstillinger, skal du vælge Udskriv. Ellers skal du fortsætte for at markere andre indstillinger (f.eks. hvilke slides, der skal udskrives, samt layoutet for noter eller uddelingskopier), sådan som det er beskrevet i følgende fremgangsmåder.

Hvis du beslutter dig for ikke at udskrive, når du har åbnet dialogboksen Udskriv, kan du blot skifte til en anden fane på båndet i PowerPoint_generic, f.eks. Hjem, for at lukke dialogboksen Udskriv.

Angiv, hvilke slides der skal udskrives

Som standard er den første indstilling under Indstillinger i dialogboksen Udskriv indstillet til Udskriv alle slides.

Hvis du ikke vil udskrive alle slides, kan du skrive numrene på de slides, der skal udskrives, i feltet Slides. Skriv de enkelte slidenumre og/eller slideintervaller med bindestreger, og adskil dem med semikolon (mellemrum ikke er nødvendigt):

Angiv en brugerdefineret række slides til udskrivning

Hvis du f.eks. skriver: 1,3,5-7,10, udskrives slidene 1,3, 5, 6, 7 og 10.

Du kan også klikke på pil ned og ændre Udskriv alle slides til en anden indstilling, f.eks. Udskriv aktuel slide eller Udskriv markering:

Indstillinger til at vælge, hvilke slides der skal udskrives
 • Hvis du vil udskrive én slide eller flere slides, som du vælger, skal du gå tilbage til fanen Hjem og vælge dine slides i miniatureruden til venstre i visningen Normal. Hvis du vil vælge flere slides, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på de slides, du vil udskrive. Når du er færdig med at vælge, skal du klikke på Filer > Udskriv og derefter bruge indstillingen Udskriv markering.

 • Hvis du vil udskrive den slide, du arbejdede på, lige før du valgte Filer > Udskriv, skal du bruge indstillingen Udskriv markering. Når du vælger denne indstilling, viser indholdsruden, hvilke slides der udskrives.

Når du udskriver talerens noter, får du én slide pr. side, hvor der er lavet plads til talerens noter under sliden. Indholdsruden i dialogboksen Udskriv viser, hvordan den udskrevne side ser ud.

 1. I dialogboksen Udskriv skal du under Indstillinger vælge det andet felt (der som standard indstillet til Slides på hele siden) for at udvide listen over indstillinger. Derefter skal du under Udskriftslayout vælge Notesider.

  Layoutet Noter
 2. Hvis du er færdig med at angive udskriftsindstillinger, skal du vælge Udskriv. Ellers skal du fortsætte med at markere andre indstillinger, sådan som det er beskrevet i de andre fremgangsmåder i denne artikel.

De andre indstillinger under Udskriftslayout og alle indstillinger under Uddelingskopier udskriver kun slides eller slideindhold, ikke noter.

Du kan udskrive uddelingskopier, der viser 1, 2, 3, 4, 6 eller 9 slides pr. side. Hvis du udskriver tre slides pr. side, vises slidene i venstre side på siden med udskrevne linjer til notetagning til højre på siden. Dette layout med tre slides er det eneste, der har udskrevne linjer til notetagning.

Hvis du vil have mere at vide om design af uddelingskopier, f.eks. hvordan du konfigurerer slidelayout og papirretning eller ændrer dine sidehoveder, sidefødder eller baggrunden, skal du se Opret eller rediger en præsentations uddelingskopi.

 1. I dialogboksen Udskriv skal du under Indstillinger vælge det andet felt (der som standard indstillet til Slides på hele siden) for at udvide listen over indstillinger. Derefter skal du under Uddelingskopier vælge det ønskede sidelayout.

  Layoutet til udskrivning af uddelingskopier

  For uddelingskopier, der indeholder fire, seks eller ni slides, er der to indstillinger at vælge mellem for hver: vandret sortering (som vist i det første billede nedenfor) eller lodret sortering (det andet billede nedenfor).

  Vandret layout med flere slides på en udskrevet side

  Lodret layout med flere slides på en udskrevet side

 2. Hvis du er færdig med at angive udskriftsindstillinger, skal du vælge Udskriv. Ellers skal du fortsætte med at markere andre indstillinger, sådan som det er beskrevet i de andre fremgangsmåder i denne artikel.

Med denne indstilling får du én slide pr. side. Retningen (liggende eller stående) på de udskrevne sider matches automatisk med slidelayoutets retning.

 1. I dialogboksen Udskriv skal du sikre dig, at det andet felt under Indstillinger er angivet til Slides på hele siden. Hvis det ikke er det, skal du klikke på pilen på kontrolelementet for at udvide listen over indstillinger. Derefter skal du under Udskriftslayout vælge Slides på hele siden.

  Slidelayout i fuld størrelse
 2. Hvis du er færdig med at angive udskriftsindstillinger, skal du vælge Udskriv. Ellers skal du fortsætte med at markere andre indstillinger, sådan som det er beskrevet i de andre fremgangsmåder i denne artikel.

Andre layoutmuligheder: Vælg Ramme om slides for at printe en tynd ramme rundt om hvert slide. Vælg Skaler til papir for at sikre, at slideindholdet udskrives i den maksimale størrelse, der passer til den sidestørrelse og retning, du har valgt. Vælg indstillingen Høj kvalitet for at øge opløsningen, blande transparent grafik og udskrive bløde skygger på udskriften. Hvis du vælger Udskriv kommentarer og håndskrift, udskrives en separat side med de kommentarer, der er i præsentationen.

 1. I dialogboksen Udskriv skal du under Indstillinger vælge det andet felt (der som standard indstillet til Slides på hele siden) for at udvide listen over indstillinger. Derefter skal du under Udskriftslayout vælge Disposition.

  Layoutet til udskrivning af en disposition
 2. Hvis du er færdig med at angive udskriftsindstillinger, skal du vælge Udskriv. Ellers skal du fortsætte med at markere andre indstillinger, sådan som det er beskrevet i de andre fremgangsmåder i denne artikel.

Den aktuelt tilsluttede printer

Vælg knappen Printeregenskaberne for at gøre følgende:

 • Vælg et outputmedie på fanen Papir/kvalitet: Almindeligt papir, Gennemsigtighed, Karton, Blankt papir osv.

 • Vælg en udskriftskvalitet for grafikelementer: Denne indstilling kan variere afhængigt af printeren, men det kan f.eks. betyde et valg af enten 600 x 600 punkter pr. tomme eller en højere opløsning med 1200 x 1200 punkter pr. tomme.

 • Vælg en sideretning: PowerPoint vælger normalt den rigtige sideretning ud fra de indstillinger, du allerede har valgt. Men du kan vælge en sideretning (Stående eller Liggende) i dialogboksen Printeregenskaber.

Vælg listen Farve, og vælg derefter en af følgende:

Farveindstillinger i dialogboksen Udskriv

Indstilling

Beskrivelse

Farve

Denne indstilling udskriver i farver på en farveprinter.

Hvis du vil forhindre, at en baggrundsfarve udskrives, kan du enten udskrive dine slides i gråtoneskala (se Gråtoneskala herunder for at få mere at vide), eller du kan fjerne farvebaggrunde fra præsentationen. Hvis du vil fjerne farvebaggrunde, skal du på fanen Design i gruppen Baggrund klikke på Baggrundstypografier og derefter vælge Typografi 1.

Gråtoneskala

Denne indstilling udskriver billeder og indeholder variationer af gråtoner mellem sort og hvid. Baggrundsfyld bliver udskrevet som hvid, så teksten bliver lettere at læse. (Gråtoneskala vises nogle gange ligesom Kun sort-hvid).

Kun sort-hvid

Denne indstilling udskriver uddelingskopierne uden gråt fyld.

Hvis du vil bevare de samme udskriftsindstillinger for en bestemt præsentation, skal du gøre følgende:

 1. Vælg Indstillinger > Avanceret på fanen Filer.

 2. Vælg enten Benyt de senest benyttede udskriftsindstillinger eller Brug disse udskriftsindstillinger. Hvis du vælger sidstnævnte indstilling, skal du angive de ønskede indstillinger, f.eks. hvilket layout, der skal bruges, og om du vil udskrive skjulte slides:

  Angiv standardindstillinger for udskrift en bestemt præsentation

Disse indstillinger gælder kun for en enkelt præsentation. De gælder ikke for alle præsentationer, du udskriver derefter.

På din Mac kan du indstille slidestørrelse, sideretning og nummer på første slide, gennemse din præsentation og indstille dine udskriftsindstillinger.

Følg disse trin, før du tilføjer indhold. Hvis du ændrer slidestørrelsen eller retningen, efter at du har tilføjet indhold, kan indholdet blive skaleret igen.

 1. På fanen Design skal du klikke på Slidestørrelse > Sideopsætning.

 2. Markér den papirstørrelse, du vil bruge, på listen Slidestørrelse for.

  Bemærk: Klik på Transparent, hvis du vil udskrive en transparent.

 3. Hvis du vælger Brugerdefineret i trin 2, skal du indtaste eller angive de ønskede mål i felterne Bredde og Højde.

 4. Hvis du vil indstille papirretningen for slides, skal du i dialogboksen Sideopsætning under Retning klikke på Stående eller Liggende.

  Bemærk: Alle slides i en præsentation har den samme retning. Noter, uddelingskopier og dispositioner kan have en anden retning end slides i en præsentation.

 5. Sådan nummerer du dine slides:

  1. I dialogboksen Sideopsætning skal du klikke på Sidehoved/Sidefod.

  2. Klik på Slidenummer, og indtast det nummer, du vil have på den første slide eller uddelingskopier i feltet Starter ved. Efterfølgende slides nummereres fortløbende.

 6. Klik på Anvend, efterfulgt af OK.

Se Skift størrelsen på dine slides for at få mere at vide om at konfigurere slidestørrelser og om at gemme dine valg til fremtidige præsentationer.

Præsentationer kan indeholde grafiske elementer, der måske ser anderledes ud, når du udskriver dem. Derfor er det en god ide at se et eksempel på dine slides, inden du udskriver.

Hvis du bruger PowerPoint 2016 til Mac

 1. I menuen Filer skal du klikke på Udskriv > Vis detaljer.

 2. Vælg et layout på listen Layout. Vælg f.eks. Uddelingskopier (2 slides pr. side).

  Der vises et eksempel på layoutet i venstre side af dialogboksen Udskriv. Du kan bruge kontrolelementerne frem og tilbage for at bladre gennem eksemplet.

Hvis du bruger PowerPoint 2011 til Mac

Hvis du hurtigt vil se et eksempel på miniaturebilleder af hver side:

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis hurtig introduktion.

  Hvis du ikke kan se afkrydsningsfeltet Vis hurtig introduktion, skal du klikke på pilen Pilen for udvid i dialogboksen Udskriv for at udvide dialogboksen Udskriv.

 3. Brug pilene under indholdsruden for at gennemgå slides i præsentationen.

Sådan får du vist sider på fuld skærm:

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. I dialogboksen Udskriv skal du klikke på Eksempel.

Følg disse trin for at indstille dine udskriftsindstillinger (inklusive antal kopier, printer, slides der skal udskrives, antal slides pr. side, farveindstillinger m.m.), og udskriv derefter dine slides.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Hvis du bruger PowerPoint til Mac 2016, skal du klikke på Udskriv > Vis detaljer.

 3. I feltet Printer skal du vælge den printer, du vil bruge. (Hvis du vil udskrive i farver, skal du sørge for at vælge en farveprinter).

 4. I feltet Kopier skal du angive det antal kopier, du vil udskrive.

 5. Ud for Slides skal du markere de slides, du vil udskrive:

  • Klik på Alt, hvis du vil udskrive alle slides.

  • Hvis du vil udskrive en serie af slides, skal du klikke på Fra og derefter angive slidenumrene i felterne Fra og Til.

  • Hvis du vil udskrive én eller flere slides, som du vælger, skal du klikke på Annuller, og derefter vælge dine slides fra venstre rude på fanen Vis i Normal visning. Tryk på kommandotasten KOMMANDO , og hold den nede, mens du klikker på de slides, du vil udskrive. Klik på Fil > Udskriv > Valgte slides, når du er færdig med at vælge.

  • Hvis du vil udskrive bestemte slides efter nummer, skal du klikke på Udskriv alle slides > Brugerdefineret område og derefter skrive en liste med individuelle slides efter nummer, et interval eller begge. Brug kommaer til at adskille tallene og uden mellemrum, f.eks. 1,3,5-12.

 6. Hvis du bruger PowerPoint 2016 til Mac, skal du vælge blandt følgende indstillinger på listen Layout. Hvis du bruger PowerPoint 2011 til Mac, skal du foretage dine valg fra pop op-feltet Udskriftsområde.

  • Klik på Slides for at udskrive en slide på en fuld side.

  • Hvis du vil udskrive én slide eller flere slides pr. side i formatet uddelingskopi, skal du klikke på det antal slides, du ønsker pr. side, under Uddelingskopier.

  • Hvis du vil udskrive præsentationen med præsentationsværtens noter, skal du klikke på Noter.

  • Hvis du vil udskrive en disposition for præsentationen, skal du klikke på Disposition.

 7. Hvis du vil ændre retningen, skal du klikke på ikonet Stående eller Liggende.

 8. Vælg blandt følgende indstillinger under Output.

  Bemærk: I PowerPoint 2011 skal du muligvis klikke på pilen Pilen for udvid i dialogboksen Udskriv for at udvide dialogboksen Udskriv.

  • Farve – Denne indstilling udskriver i farver på en farveprinter. Hvis du vil forhindre, at en baggrundsfarve udskrives, kan du enten udskrive dine slides i gråtoneskala (se Gråtoneskala herunder for at få mere at vide), eller du kan fjerne farvebaggrunde fra præsentationen. Hvis du vil fjerne baggrundsfarver, skal du klikke på Formatér baggrund på fanen Design og derefter vælge Skjul baggrundsgrafik.

  • Gråtoneskala - Denne indstilling udskriver billeder, der indeholder variationer af gråtoner mellem sort og hvid. Baggrundsfyld bliver udskrevet som hvid, så teksten bliver lettere at læse. (Gråtoneskala vises nogle gange ligesom Kun sort-hvid). Se tabellen herunder for en detaljeret beskrivelse af indstillingerne for gråtoneskala.

  • Kun sort-hvid – Denne indstilling udskriver uddelingskopierne uden gråt fyld.

 9. Hvis du vil ændre sidehoveder eller sidefødder, skal du klikke på knappen Sidehoved/sidefod og derefter foretage dine valg. Slides kan kun have sidefødder. Noter og uddelingskopier kan have både sidehoveder og sidefødder. Klik på Anvend på alle for at gemme ændringerne.

 10. Klik på Udskriv, når du er færdig med dine markeringer.

Objekt

Viser i gråtoneskala som

Viser i sort-hvid med stærk kontrast som

Tekst

Sort

Sort

Tekstskygger

Skjult

Skjult

Relief

Skjult

Skjult

Fyld

Gråtoneskala

Hvid

Rammer

Sort

Sort

Mønsterfyld

Gråtoneskala

Hvid

Linjer

Sort

Sort

Objektskygger

Gråtoneskala

Sort

Bitmapbilleder

Gråtoneskala

Gråtoneskala

Slidebaggrunde

Hvid

Hvid

Diagrammer

Gråtoneskala

Gråtoneskala

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×