Udskriv dine PowerPoint-slides eller uddelingskopier

Du kan bruge PowerPoint til at udskrive dine dias (ét dias pr. side), udskrive dias med præsentationsværtens noter, eller du kan udskrive en disposition. Du kan også udskrive uddelingskopier af præsentationen – med en, to, tre, fire, seks eller ni dias på en side. Dit publikum kan derefter bruge disse uddelingskopier til at følge med, når du viser præsentationen, eller de kan beholde dem til fremtidig brug.

Uddelingskopier med noter

Uddelingskopien med tre dias pr. side indeholder linjer til deltagernes noter.

En grøn idé ... Grønt blad

For at spare på papir og blæk kan du inden du udskriver dias eller uddelingskopier overveje at placere præsentationen på en delt placering i stedet for. Derefter kan du fortælle dit publikum, hvor præsentationen er placeret, inden du giver din præsentation. Dem, der ønsker at udskrive uddelingskopier, kan udskrive dem, og dem, der ikke ønsker dem, kan lade være at udskrive dem.

På din pc

Følg disse trin, inden du tilføjer indhold. Hvis du ændrer slidestørrelsen eller retningen, efter at du har tilføjet indhold, kan indholdet blive skaleret igen.

 1. Hvis du bruger PowerPoint 2016 eller 2013, skal du på fanen Design, i gruppen Brugerdefineret klikke på Slidestørrelse > Brugerdefineret slidestørrelse.

  Hvis du bruger PowerPoint 2010, skal du på fanen Design, i gruppen Sideopsætning, klikke på Sideopsætning.

 2. Klik på den papirstørrelse, du vil bruge, på listen Slidestørrelse for.

  Bemærk: Klik på Transparent, hvis du vil udskrive en transparent.

 3. Hvis valgte Brugerdefineret i trin 2, skal du indtaste eller angive de ønskede mål i boksene Bredde og Højde.

 4. Hvis du vil indstille papirretningen for slides, skal du gå ind under Retning under Slides og klikke på Ståendeeller Liggende.

  Bemærk: Som standard vises PowerPoint-dias i en liggende retning. De kan kun vises i ét format (enten liggende eller stående) i en præsentation, men du kan knytte to præsentationer sammen, så der både vises stående og liggende dias i de to præsentationer, der vises som én præsentation. Se "Brug stående og liggende slideformat i samme præsentation" i Skift sideretning i din PowerPoint- præsentation.

 5. Angiv det nummer, der skal stå på den første slide eller den første side i uddelingskopien, i feltet Nummerer slides fra. Efterfølgende slides nummereres efter det angivne nummer.

 6. Klik på OK.

Følg disse trin for at indstille dine udskriftsindstillinger (inklusive antal kopier, printer, slides der skal udskrives, antal slides pr. side, farveindstillinger m.m.), og udskriv derefter dine dias.

Se Opret og udskriv noter for at få mere at vide om at oprette og udskrive noter.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Udskriv, og skriv derefter det antal kopier, der skal udskrives, i feltet Kopier under Udskriv.

 3. Vælg den printer, du vil bruge, under Printer. (Hvis du vil udskrive i farver, skal du sørge for at vælge en farveprinter.)

 4. Markér den slide, du vil udskrive, under Indstillinger:

  • Klik på Udskriv alle dias, hvis du vil udskrive alle dias.

  • Hvis du vil udskrive én eller flere dias, som du vælger, skal du klikke på pil-tilbage og på fanen Start, i visningen Normal, vælge dine dias fra fanen Dias i venstre rude. Tryk på Ctrl og hold den nede, mens du klikker på de dias, du vil udskrive. Klik på Fil > Udskriv > Udskriv alle slides > Udskriv markering, når du er færdig med at vælge.

   Bemærk: For at komme til Normal visning skal du klikke på Normal på fanen Vis i gruppen Præsentationsvisninger.

  • Klik på Udskriv alle slides > Udskriv aktuel slide for kun at udskrive den slide, der vises i øjeblikket.

  • Hvis du vil udskrive bestemt slides efter nummer, skal du klikke på Udskriv alle slides > Brugerdefineret område og derefter skrive en liste med individuelle slides, et interval eller begge. Brug kommaer til at adskille tallene og uden mellemrum, f.eks. 1,3,5-12.

 5. Når du udvider listen Slides på hele siden, kan du gøre følgende:

  • Under Udskriftslayout skal du klikke på Slides på hele siden for at udskrive én slide pr. side. Hvis du vil udskrive slides med præsentationsværtens noter, skal du klikke på Noter. Hvis du vil udskrive en disposition for præsentationen, skal du klikke på Disposition.

   Bemærk: Hvis du vil konfigurere og udskrive brugerdefinerede noter, skal du se Opret og udskriv noter.

  • Hvis du vil udskrive et eller flere dias pr. side i uddelingskopiformat, skal du klikke på det antal dias , du ønsker pr. side, under Uddelingskopier, og om de skal vises i lodret eller vandret rækkefølge.

   Bemærk: Hvis du ønsker at oprette mere komplekse uddelingskopier, end dem du kan oprette i PowerPoint, kan du udskrive dine uddelingskopier i Microsoft Word. Se Rediger eller udskriv PowerPoint-uddelingskopier i Word, hvis du vil have mere at vide.

  • Hvis du vil udskrive en tynd ramme omkring dine dias, skal du vælge Ramme om slides. (Klik igen for at annullere valget og forhindre en udskrivning af en ramme.)

  • Hvis du ønsker at udskrive dine dias på det papir, du har valgt til printeren, skal du klikke på Skaler til papir.

  • Klik på Høj kvalitet for at øge opløsningen, blande gennemsigtig grafik og udskrive bløde skygger.

   Tip: Når du udskriver i høj kvalitet, kan det tage længere tid at udskrive din præsentation. Fjern markeringen af Høj kvalitet, når du er færdig med at udskrive, for at forhindre en mulig forringelse af computerens ydeevne.

 6. Klik på listen Sætvis, og vælg, om dine dias skal udskrives sætvis.

 7. Klik på Farve, og klik derefter på en af følgende:

  • Farve – Denne indstilling udskriver i farver på en farveprinter.

   Hvis du vil forhindre, at en baggrundsfarve udskrives, kan du enten udskrive dine dias i gråtoneskala (se Gråtoneskala herunder for at få mere at vide), eller du kan fjerne farvebaggrunde fra præsentationen. Hvis du vil fjerne farvebaggrunde, skal du på fanen Design i gruppen Baggrund klikke på Baggrundstypografier og derefter vælge Typografi 1.

  • Gråtoneskala - Denne indstilling udskriver billeder, der indeholder variationer af gråtoner mellem sort og hvid. Baggrundsfyld bliver udskrevet som hvid, så teksten bliver lettere at læse. (Gråtoneskala vises nogle gange ligesom Kun sort-hvid.)

  • Kun sort-hvid - Denne indstilling udskriver uddelingskopierne uden gråt fyld.

 8. Hvis du vil inkludere eller ændre sidehoveder og sidefødder, skal du klikke på linket Rediger sidehoved og sidefod og derefter foretage dine valg i dialogboksen Sidehoved og sidefod.

 9. Klik på Udskriv, når du er færdig med dine valg.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil nulstille udskriftsindstillingerne og beholde dem som dine standardindstillinger:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Udskriv, og vælg derefter dine indstillinger som beskrevet i afsnittet Angive udskriftsindstillinger og herefter udskrive dias eller uddelingskopier i denne artikel.

 3. Hvis du bruger PowerPoint 2013 eller 2016, skal du klikke på Indstillinger > Avanceret på fanen Fil.

  Hvis du bruger PowerPoint 2010, skal du klikke på Indstillinger > Avanceret under Hjælp på fanen Fil.

 4. Under Ved udskrivning af dette dokument skal du klikke på Benyt de senest benyttede udskriftsindstillinger og derefter klikke på OK.

På din Mac

Følg disse trin, inden du tilføjer indhold. Hvis du ændrer slidestørrelsen eller retningen, efter at du har tilføjet indhold, kan indholdet blive skaleret igen.

 1. Klik på Slidestørrelse > Sideopsætning på fanen Design.

 2. Markér den papirstørrelse, du vil bruge, på listen Slidestørrelse for.

  Bemærk: Klik på Transparent, hvis du vil udskrive en transparent.

 3. Hvis du vælger Brugerdefineret i trin 2, skal du indtaste eller angive de ønskede mål i felterne Bredde og Højde.

 4. Hvis du vil indstille papirretningen for slides, skal du i dialogboksen Sideopsætning under Retning klikke på Stående eller Liggende.

  Bemærk: Alle slides i en præsentation har den samme retning. Noter, uddelingskopier og dispositioner kan have en anden retning end slides i en præsentation.

 5. Hvis du vil nummerere dine slides:

  1. Klik på Sidehoved/Sidefod i dialogboksen Sideopsætning.

  2. Klik på Slidenummer, og indtast det nummer, du vil have på den første slide eller uddelingskopier i feltet Starter ved. Efterfølgende slides nummereres fortløbende.

 6. Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Se Rediger højde-bredde-forhold (størrelse) på dine slides i PowerPoint 2016 til Mac for at få mere at vide om at konfigurere slidestørrelser og gemme dine valg til fremtidige præsentationer.

Præsentationer kan indeholde grafiske elementer, der måske ser anderledes ud, når du udskriver dem. Derfor er det en god ide at se et eksempel på dine slides, inden du udskriver.

Hvis du bruger PowerPoint 2016 til Mac

 1. Klik på Udskriv > Vis detaljer på menuen Fil.

 2. Vælg et layout fra listen Layout. Vælg f.eks. Uddelingskopier (2 slides pr. side).

  Der vises et eksempel på layoutet i venstre side af dialogboksen Udskriv. Du kan bruge kontrolelementerne frem og tilbage for at bladre gennem eksemplet.

Hvis du bruger PowerPoint 2011 til Mac

Hvis du hurtigt vil se et eksempel på miniaturebilleder af hver side:

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis hurtig introduktion.

  Hvis du ikke kan se afkrydsningsfeltet Vis hurtig introduktion, skal du klikke på pilen Pilen for udvid i dialogboksen Udskriv for at udvide dialogboksen Udskriv.

 3. Brug pilene under indholdsruden for at gennemgå slides i præsentationen.

Hvis du vil se sider i fuld skærm:

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Klik på Eksempel i dialogboksen Udskriv.

Følg disse trin for at indstille dine udskriftsindstillinger (inklusive antal kopier, printer, slides der skal udskrives, antal slides pr. side, farveindstillinger m.m.), og udskriv derefter dine slides.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Hvis du bruger PowerPoint til Mac 2016, skal du klikke på Udskriv > Vis detaljer.

 3. I feltet Printer skal du vælge den printer, du vil bruge. (Hvis du vil udskrive i farver, skal du sørge for at vælge en farveprinter.)

 4. I feltet Kopier skal du angive det antal kopier, du vil udskrive.

 5. Ud for Slides skal du markere de slides, du vil udskrive:

  • Klik på Alt, hvis du vil udskrive alle dias.

  • Hvis du vil udskrive en serie af slides, skal du klikke på Fra og derefter angive slidenumrene i felterne Fra og Til.

  • Hvis du vil udskrive én eller flere slides, som du vælger, skal du klikke på Annullér, og derefter vælge dine slides fra venstre rude på fanen Vis i Normal visning. Tryk på kommandotasten KOMMANDO , og hold den nede, mens du klikker på de slides, du vil udskrive. Klik på Fil > Udskriv > Valgte slides, når du er færdig med at vælge.

  • Hvis du vil udskrive bestemt slides efter nummer, skal du klikke på Udskriv alle slides > Brugerdefineret område og derefter skrive en liste med individuelle slides efter nummer, et interval eller begge. Brug kommaer til at adskille tallene og uden mellemrum, f.eks. 1,3,5-12.

 6. Hvis du bruger PowerPoint 2016 til Mac, skal du vælge blandt følgende indstillinger på listen Layout. Hvis du bruger PowerPoint 2011 til Mac, skal du foretage dine valg fra pop op-feltet Udskriv hvad .

  • Klik på Slides for at udskrive en slide på en fuld side.

  • Hvis du vil udskrive én eller flere dias pr. side i formatet uddelingskopi, skal du klikke på det antal slides, du ønsker pr. side, under Uddelingskopier.

   Bemærk: Hvis du ønsker at oprette mere komplekse uddelingskopier, end dem du kan oprette i PowerPoint, kan du udskrive dine uddelingskopier i Microsoft Word. Se Rediger eller udskriv PowerPoint-uddelingskopier i Word.

  • Hvis du vil udskrive præsentationen med præsentationsværtens noter, skal du klikke på Noter.

  • Hvis du vil udskrive en disposition for præsentationen, skal du klikke på Disposition.

 7. Hvis du vil ændre retningen, skal du klikke på ikonet Stående eller Liggende.

 8. Vælg blandt følgende indstillinger under Output.

  Bemærk: I PowerPoint 2011 skal du muligvis klikke på pilen Pilen for udvid i dialogboksen Udskriv for at udvide dialogboksen Udskriv.

  • Farve – Denne indstilling udskriver i farver på en farveprinter. Hvis du vil forhindre, at en baggrundsfarve udskrives, kan du enten udskrive dine slides i gråtoneskala (se Gråtoneskala herunder for at få mere at vide), eller du kan fjerne farvebaggrunde fra præsentationen. Hvis du vil fjerne baggrundsfarver, skal du klikke på Formatér baggrund på fanen Design og derefter vælge Skjul baggrundsgrafik.

  • Gråtoneskala - Denne indstilling udskriver billeder, der indeholder variationer af gråtoner mellem sort og hvid. Baggrundsfyld bliver udskrevet som hvid, så teksten bliver lettere at læse. (Gråtoneskala vises nogle gange ligesom Kun sort-hvid.) Se tabellen herunder for en detaljeret beskrivelse af indstillingerne for gråtoneskala.

  • Kun sort-hvid - Denne indstilling udskriver uddelingskopierne uden gråt fyld.

 9. Hvis du vil ændre sidehoveder eller sidefødder, skal du klikke på knappen Sidehoved/sidefod og derefter foretag dine valg. Slides kan kun have sidefødder. Noter og uddelingskopier kan have både sidehoveder og sidefødder. Klik på Anvend på alle for at gemme ændringerne.

 10. Klik på Udskriv, når du er færdig med dine valg.

Objekt

Viser i gråtoneskala som

Viser i sort-hvid med stærk kontrast som

Tekst

Sort

Sort

Tekstskygger

Skjult

Skjult

Relief

Skjult

Skjult

Fyld

Gråtoneskala

Hvid

Rammer

Sort

Sort

Mønsterfyld

Gråtoneskala

Hvid

Linjer

Sort

Sort

Objektskygger

Gråtoneskala

Sort

Bitmapbilleder

Gråtoneskala

Gråtoneskala

Diasbaggrunde

Hvid

Hvid

Diagrammer

Gråtoneskala

Gråtoneskala

I PowerPoint Online

Du kan bruge PowerPoint Online til at udskrive dine slides og bruge dem som uddelingskopier, eller du kan tilføje talerens noter på dem og bruge dem som et visuelt hjælpemiddel, når du præsenterer.

Vigtigt: Der kræves en PDF-fremviser for at udskrive i PowerPoint Online. Hvis du ikke allerede har en, kan du hente en fra internettet. Her er en liste over (gratis) understøttede PDF-læsere.

 1. Klik på Udskriv > Udskriv til PDF på fanen Fil.

 2. For at se præsentationen, når den er blevet konverteret til PDF, skal du klikke på Klik her for at få vist PDF-versionen af dit dokument.

 3. Brug printerens muligheder og indstillinger til at vælge de ønskede indstillinger for udskriftslayout, og udskriv herefter præsentationen.

  Bemærk: PDF-filen åbnes i et nyt vindue. Du kan lukke den, når du er færdig med at udskrive.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×