Udskriv

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Vigtigt: Du kan finde oplysninger om drivere og fejlfinding af printere på følgende sted:

Hvilket 2007 Microsoft Office-system-program bruger du?

Excel

InfoPath

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Navn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Status      Viser status for den valgte printer, f.eks. ledig eller optaget, eller antallet af filer i kø før dit udskriftsjob.

 • Type      Viser den valgte printers type, f.eks. laser.

 • Hvor      Viser printerens placering eller identificerer den port, som printeren er tilsluttet.

 • Kommentar      Viser eventuelle yderligere oplysninger, du kan have brug for at vide om den valgte printer.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Søg efter printer      Vælg denne knap for at søge efter en printer, du har adgang til.

 • Skriv til fil      Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil oprette en fil ud fra dokumentet i stedet for at dirigere det direkte til en printer. Filen gemmes med udskriftsformatering, f.eks. skrifttypevalg og farveangivelse, i en fil, der kan udskrives på en anden printer.

 • Antal kopier      Vælg det antal kopier, som du vil udskrive, på listen.

 • Sætvis      Marker afkrydsningsfeltet, hvis siderne i udskriftsjobbet skal udskrives i samme rækkefølge, som de har i dokumentet. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du udskriver flere kopier.

 • Markeringen      Vælg indstillingen for kun at udskrive det, du har markeret.

 • De aktive ark      Vælg indstillingen for kun at udskrive de aktive regneark.

 • Hele projektmappen      Vælg indstillingen for at udskrive hele projektmappen, herunder alle regnearkene i projektmappen.

 • Tabel      Vælg indstillingen for kun at udskrive tabellen i regnearket.

 • Ignorer udskriftsområder      Marker afkrydsningsfeltet for at ignorere udskriftsområder, du eventuelt har angivet.

 • Alle      Vælg denne indstilling, hvis alle siderne i filen skal udskrives.

 • Sider      Vælg denne indstilling, og skriv sidetallene eller sideintervallerne i boksen.

 • Eksempel      Vælg denne knap, hvis du vil have vist regnearket, inden det udskrives, og eventuelt vælge andre udskriftsindstillinger, f.eks. sideopsætning.

 • OK      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

InfoPath

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Navn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Status      Viser status for den valgte printer, f.eks. ledig eller optaget, eller antallet af filer i kø før dit udskriftsjob.

 • Type      Viser den valgte printers type, f.eks. laser.

 • Hvor      Viser printerens placering eller identificerer den port, som printeren er tilsluttet.

 • Kommentar      Viser eventuelle yderligere oplysninger, du kan have brug for at vide om den valgte printer.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Søg efter printer      Vælg denne knap for at søge efter en printer, du har adgang til.

 • Antal kopier      Vælg det antal kopier, som du vil udskrive, på listen.

 • Sætvis      Marker afkrydsningsfeltet, hvis siderne i udskriftsjobbet skal udskrives i samme rækkefølge, som de har i dokumentet. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du udskriver flere kopier.

 • Alle      Vælg denne indstilling, hvis alle siderne i filen skal udskrives.

 • Sider      Vælg denne indstilling, og skriv sidetallene eller sideintervallerne i boksen.

 • Eksempel      Vælg denne knap, hvis du vil have vist regnearket, inden det udskrives, og eventuelt vælge andre udskriftsindstillinger, f.eks. sideopsætning.

 • OK      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

Outlook

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Navn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Status      Viser status for den valgte printer, f.eks. ledig eller optaget, eller antallet af filer i kø før dit udskriftsjob.

 • Type      Viser den valgte printers type, f.eks. laser.

 • Hvor      Viser printerens placering eller identificerer den port, som printeren er tilsluttet.

 • Kommentar      Viser eventuelle yderligere oplysninger, du kan have brug for at vide om den valgte printer.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Skriv til fil      Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil oprette en fil ud fra dokumentet i stedet for at dirigere det direkte til en printer. Filen gemmes med udskriftsformatering, f.eks. skrifttypevalg og farveangivelse, i en fil, der kan udskrives på en anden printer.

 • Antal sider      Vælg det antal sider, som du vil udskrive, på listen.

 • Antal kopier      Vælg det antal kopier, som du vil udskrive, på listen.

 • Sætvis      Marker afkrydsningsfeltet, hvis siderne i udskriftsjobbet skal udskrives i samme rækkefølge, som de har i dokumentet. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du udskriver flere kopier.

 • Udskriv vedhæftede filer. Vedhæftede filer udskrives kun til standardprinteren.      Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive filer, der er vedhæftet Outlook-emner.

 • Tabeltypografi      Klik på det format på listen Udskriftslayout, som Outlook-emnet skal udskrives med.

 • Notatformat      Klik på det format på listen Udskriftslayout, som Outlook-emnet skal udskrives med.

 • Sideopsætning      Vælg knappen for at angive andre printer- og papirindstillinger.

 • Definer typografier      Vælg indstillingen for at definere de layout, der skal bruges ved udskrivning af Outlook-emner.

 • OK      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

PowerPoint

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Navn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Status      Viser status for den valgte printer, f.eks. ledig eller optaget, eller antallet af filer i kø før dit udskriftsjob.

 • Type      Viser den valgte printers type, f.eks. laser.

 • Hvor      Viser printerens placering eller den port, som printeren er tilsluttet.

 • Kommentar      Viser eventuelle yderligere oplysninger, du kan have brug for at vide om den valgte printer.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Søg efter printer      Vælg denne knap for at søge efter en printer, du har adgang til.

 • Antal kopier      Vælg det antal kopier, som du vil udskrive, på listen.

 • Sætvis      Marker afkrydsningsfeltet, hvis siderne i udskriftsjobbet skal udskrives i samme rækkefølge, som de har i dokumentet. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du udskriver flere kopier.

 • Slides      Vælg det antal dias på listen, der skal vises på én udskrevet side.

 • Rækkefølge      Vælg enten Vandret eller Lodret for at angive, hvordan slides skal placeres på den udskrevne side.

 • Skaler til papir      Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive slides på det papir, der er valgt for printeren.

 • Ramme om slides      Marker afkrydsningsfeltet for at udskriv en tynd kant om dine slides.

 • Udskriv kommentarer og håndskrift      Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive kommentarer og håndskrift.

 • Udskriv skjulte dias      Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil medtage dias, der er skjult, i udskriftsjobbet.

 • Høj kvalitet      Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive skygger på tekst og billeder.

 • Farve/gråtoneskala      Vælg på listen, om der skal udskrives med gråtoneskala, farve eller ren sort og hvid.

 • Udskriftsområde      Vælg de elementer på listen, der skal udskrives.

 • Alle      Vælg denne indstilling, hvis alle siderne i filen skal udskrives.

 • Brugerdefineret slideshow      Vælg indstillingen for kun at udskrive et bestemt brugerdefineret slideshow – en gruppe slides i det overordnede slideshow.

 • Slides      Vælg denne indstilling, og skriv sidetallene eller sideintervallerne i boksen.

 • Aktuelle slide      Vælg denne indstilling for kun at udskrive den markerede slide.

 • Markeringen      Vælg indstillingen for kun at udskrive det, du har markeret.

 • Alle      Vælg denne indstilling, hvis alle siderne i filen skal udskrives.

 • Eksempel      Vælg knappen, hvis du vil have vist dine slides, inden de udskrives, og eventuelt vælge andre udskriftsindstillinger, f.eks. sideopsætning.

 • OK      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

Publisher

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

Fanen Indstillinger for publikation og papir

 • Printernavn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Skriv til fil      Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil oprette en fil ud fra dokumentet i stedet for at dirigere det direkte til en printer. Filen gemmes med udskriftsformatering, f.eks. skrifttypevalg og farveangivelse, i en fil, der kan udskrives på en anden printer.

 • Udskriftsindstillinger      Vælg den indstilling, der svarer til den måde, filen skal udskrives på.

 • Vis papiret efter udskrivning      Vælg denne indstilling under Eksempel for at få vist et miniaturebillede af filen.

 • Vis, hvordan papiret lægges i      Vælg denne indstilling under Eksempel for at se, hvordan du skal ilægge papir ved dobbeltsidet udskrivning.

 • Antal kopier      Under Kopier skal du vælge det antal kopier, som du vil udskrive.

 • Sætvis      Marker dette afkrydsningsfelt under Kopier, hvis siderne i udskriftsjobbet skal udskrives i samme rækkefølge, som de har i dokumentet. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du udskriver flere kopier.

 • Indstillinger for dobbeltsidet udskrivning      Vælg denne indstilling for at angive, hvordan du vil udskrive den dobbeltsidede udskrift.

 • Alle sider      Vælg denne indstilling under Sideområde, hvis du vil udskrive alle sider i filen.

 • Aktuel side      Vælg denne indstilling underSideområde for kun at udskrive de sider, du har markeret.

 • Sider      Vælg denne indstilling under Sideområde, og tilføj sidetallene eller sideintervallerne i boksen.

 • Størrelse      Vælg den papirstørrelse, du vil bruge, under Papir.

 • Papirkilde      Vælg den papirkilde, du vil bruge, under Papir.

 • Papirretning      Vælg indstillingen for, hvordan filen skal udskrives.

 • Vis udskrift      Vælg knappen for at få vist et eksempel på filen.

 • Udskriv      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Printeroplysninger

 • Printernavn      Vælg en printer, du har installeret og vil have vist oplysninger om, på listen. Oplysningerne vises under Status, Type, Hvor, Kommentar, Funktioner og Udskriftsområde.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Søg efter printer      Vælg denne knap for at søge efter en printer, du har adgang til.

 • Avanceret printeropsætning      Vælg knappen, når du vil ændre indstillinger for separationer, sideopsætning, grafik, skrifttyper og angive dobbeltsidet udskrivning.

 • Vis udskrift      Vælg knappen for at få vist et eksempel på filen.

 • Udskriv      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

Visio

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Navn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Status      Viser status for den valgte printer, f.eks. ledig eller optaget, eller antallet af filer i kø før dit udskriftsjob.

 • Type      Viser den valgte printers type, f.eks. laser.

 • Hvor      Viser printerens placering eller identificerer den port, som printeren er tilsluttet.

 • Kommentar      Viser eventuelle yderligere oplysninger, du kan have brug for at vide om den valgte printer.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Ingen baggrund      Marker afkrydsningsfeltet for ikke at udskrive en eventuel baggrund for Visio-siderne.

 • Farve som sort      Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive farver i sort-hvid.

 • Skriv til fil      Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil oprette en fil ud fra dokumentet i stedet for at dirigere det direkte til en printer. Filen gemmes med udskriftsformatering, f.eks. skrifttypevalg og farveangivelse, i en fil, der kan udskrives på en anden printer.

 • Antal kopier      Vælg det antal kopier, som du vil udskrive, på listen.

 • Alle      Vælg denne indstilling, hvis alle siderne i filen skal udskrives.

 • Aktuel side      Vælg denne indstilling for kun at udskrive den aktuelle side.

 • Sider      Vælg denne indstilling, og skriv sidetallene eller sideintervallerne i boksen.

 • Markeringen      Vælg indstillingen for kun at udskrive de figurer, der er markeret.

 • Aktuel visning      Vælg denne indstilling for kun at udskrive den aktuelle visning.

 • Tilpas størrelsen til et ark      Marker afkrydsningsfeltet, hvis filen skal udskrives på én side.

 • OK      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

Word

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Navn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Status      Viser status for den valgte printer, f.eks. ledig eller optaget, eller antallet af filer i kø før dit udskriftsjob.

 • Type      Viser den valgte printers type, f.eks. laser.

 • Hvor      Viser printerens placering eller identificerer den port, som printeren er tilsluttet.

 • Kommentar      Viser eventuelle yderligere oplysninger, du kan have brug for at vide om den valgte printer.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Søg efter printer      Vælg denne knap for at søge efter en printer, du har adgang til.

 • Skriv til fil      Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil oprette en fil ud fra dokumentet i stedet for at dirigere det direkte til en printer. Filen gemmes med udskriftsformatering, f.eks. skrifttypevalg og farveangivelse, i en fil, der kan udskrives på en anden printer.

 • Antal kopier      Vælg det antal kopier, som du vil udskrive, på listen.

 • Sætvis      Marker afkrydsningsfeltet, hvis siderne i udskriftsjobbet skal udskrives i samme rækkefølge, som de har i dokumentet. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du udskriver flere kopier.

 • Sider pr. ark      Vælg det antal sider på listen, som skal vises på én udskrevet side.

 • Skaler til papirstørrelse     Vælg den papirstørrelse på listen, dokumentet skal udskrives på.

 • Alle      Vælg denne indstilling, hvis alle siderne i filen skal udskrives.

 • Aktuel side     Vælg denne indstilling, hvis du kun vil udskrive den side, markøren er placeret på.

 • Sider      Vælg denne indstilling, og skriv sidetallene eller sideintervallerne i boksen.

 • Udskriftsområde      Vælg de elementer på listen, der skal udskrives.

 • Udskriv      Vælg på listen, om alle sider, ulige sider eller lige sider skal udskrives.

 • Indstillinger      knappen for at få vist flere udskriftsindstillinger i kategorien Vis i dialogboksen Word-indstillinger.

 • OK      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×