Udskriv

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Vigtigt: Du kan finde oplysninger om drivere og fejlfinding af printere på følgende sted:

Hvilket 2007 Microsoft Office-system-program bruger du?

Excel

InfoPath

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Navn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Status      Viser status for den valgte printer, f.eks. ledig eller optaget, eller antallet af filer i kø før dit udskriftsjob.

 • Type      Viser den valgte printers type, f.eks. laser.

 • Hvor      Viser printerens placering eller identificerer den port, som printeren er tilsluttet.

 • Kommentar      Viser eventuelle yderligere oplysninger, du kan have brug for at vide om den valgte printer.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Søg efter printer      Vælg denne knap for at søge efter en printer, du har adgang til.

 • Skriv til fil      Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil oprette en fil ud fra dokumentet i stedet for at dirigere det direkte til en printer. Filen gemmes med udskriftsformatering, f.eks. skrifttypevalg og farveangivelse, i en fil, der kan udskrives på en anden printer.

 • Antal kopier      Vælg det antal kopier, som du vil udskrive, på listen.

 • Sætvis      Marker afkrydsningsfeltet, hvis siderne i udskriftsjobbet skal udskrives i samme rækkefølge, som de har i dokumentet. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du udskriver flere kopier.

 • Markeringen      Vælg indstillingen for kun at udskrive det, du har markeret.

 • De aktive ark      Vælg indstillingen for kun at udskrive de aktive regneark.

 • Hele projektmappen      Vælg indstillingen for at udskrive hele projektmappen, herunder alle regnearkene i projektmappen.

 • Tabel      Vælg indstillingen for kun at udskrive tabellen i regnearket.

 • Ignorer udskriftsområder      Marker afkrydsningsfeltet for at ignorere udskriftsområder, du eventuelt har angivet.

 • Alle      Vælg denne indstilling, hvis alle siderne i filen skal udskrives.

 • Sider      Vælg denne indstilling, og skriv sidetallene eller sideintervallerne i boksen.

 • Eksempel      Vælg denne knap, hvis du vil have vist regnearket, inden det udskrives, og eventuelt vælge andre udskriftsindstillinger, f.eks. sideopsætning.

 • OK      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

InfoPath

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Navn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Status      Viser status for den valgte printer, f.eks. ledig eller optaget, eller antallet af filer i kø før dit udskriftsjob.

 • Type      Viser den valgte printers type, f.eks. laser.

 • Hvor      Viser printerens placering eller identificerer den port, som printeren er tilsluttet.

 • Kommentar      Viser eventuelle yderligere oplysninger, du kan have brug for at vide om den valgte printer.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Søg efter printer      Vælg denne knap for at søge efter en printer, du har adgang til.

 • Antal kopier      Vælg det antal kopier, som du vil udskrive, på listen.

 • Sætvis      Marker afkrydsningsfeltet, hvis siderne i udskriftsjobbet skal udskrives i samme rækkefølge, som de har i dokumentet. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du udskriver flere kopier.

 • Alle      Vælg denne indstilling, hvis alle siderne i filen skal udskrives.

 • Sider      Vælg denne indstilling, og skriv sidetallene eller sideintervallerne i boksen.

 • Eksempel      Vælg denne knap, hvis du vil have vist regnearket, inden det udskrives, og eventuelt vælge andre udskriftsindstillinger, f.eks. sideopsætning.

 • OK      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

Outlook

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Navn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Status      Viser status for den valgte printer, f.eks. ledig eller optaget, eller antallet af filer i kø før dit udskriftsjob.

 • Type      Viser den valgte printers type, f.eks. laser.

 • Hvor      Viser printerens placering eller identificerer den port, som printeren er tilsluttet.

 • Kommentar      Viser eventuelle yderligere oplysninger, du kan have brug for at vide om den valgte printer.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Skriv til fil      Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil oprette en fil ud fra dokumentet i stedet for at dirigere det direkte til en printer. Filen gemmes med udskriftsformatering, f.eks. skrifttypevalg og farveangivelse, i en fil, der kan udskrives på en anden printer.

 • Antal sider      Vælg det antal sider, som du vil udskrive, på listen.

 • Antal kopier      Vælg det antal kopier, som du vil udskrive, på listen.

 • Sætvis      Marker afkrydsningsfeltet, hvis siderne i udskriftsjobbet skal udskrives i samme rækkefølge, som de har i dokumentet. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du udskriver flere kopier.

 • Udskriv vedhæftede filer. Vedhæftede filer udskrives kun til standardprinteren.      Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive filer, der er vedhæftet Outlook-emner.

 • Tabeltypografi      Klik på det format på listen Udskriftslayout, som Outlook-emnet skal udskrives med.

 • Notatformat      Klik på det format på listen Udskriftslayout, som Outlook-emnet skal udskrives med.

 • Sideopsætning      Vælg knappen for at angive andre printer- og papirindstillinger.

 • Definer typografier      Vælg indstillingen for at definere de layout, der skal bruges ved udskrivning af Outlook-emner.

 • OK      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

PowerPoint

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Navn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Status      Viser status for den valgte printer, f.eks. ledig eller optaget, eller antallet af filer i kø før dit udskriftsjob.

 • Type      Viser den valgte printers type, f.eks. laser.

 • Hvor      Viser printerens placering eller den port, som printeren er tilsluttet.

 • Kommentar      Viser eventuelle yderligere oplysninger, du kan have brug for at vide om den valgte printer.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Søg efter printer      Vælg denne knap for at søge efter en printer, du har adgang til.

 • Antal kopier      Vælg det antal kopier, som du vil udskrive, på listen.

 • Sætvis      Marker afkrydsningsfeltet, hvis siderne i udskriftsjobbet skal udskrives i samme rækkefølge, som de har i dokumentet. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du udskriver flere kopier.

 • Slides      Vælg det antal dias på listen, der skal vises på én udskrevet side.

 • Rækkefølge      Vælg enten Vandret eller Lodret for at angive, hvordan slides skal placeres på den udskrevne side.

 • Skaler til papir      Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive slides på det papir, der er valgt for printeren.

 • Ramme om slides      Marker afkrydsningsfeltet for at udskriv en tynd kant om dine slides.

 • Udskriv kommentarer og håndskrift      Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive kommentarer og håndskrift.

 • Udskriv skjulte dias      Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil medtage dias, der er skjult, i udskriftsjobbet.

 • Høj kvalitet      Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive skygger på tekst og billeder.

 • Farve/gråtoneskala      Vælg på listen, om der skal udskrives med gråtoneskala, farve eller ren sort og hvid.

 • Udskriftsområde      Vælg de elementer på listen, der skal udskrives.

 • Alle      Vælg denne indstilling, hvis alle siderne i filen skal udskrives.

 • Brugerdefineret slideshow      Vælg indstillingen for kun at udskrive et bestemt brugerdefineret slideshow – en gruppe slides i det overordnede slideshow.

 • Slides      Vælg denne indstilling, og skriv sidetallene eller sideintervallerne i boksen.

 • Aktuelle slide      Vælg denne indstilling for kun at udskrive den markerede slide.

 • Markeringen      Vælg indstillingen for kun at udskrive det, du har markeret.

 • Alle      Vælg denne indstilling, hvis alle siderne i filen skal udskrives.

 • Eksempel      Vælg knappen, hvis du vil have vist dine slides, inden de udskrives, og eventuelt vælge andre udskriftsindstillinger, f.eks. sideopsætning.

 • OK      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

Publisher

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

Fanen Indstillinger for publikation og papir

 • Printernavn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Skriv til fil      Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil oprette en fil ud fra dokumentet i stedet for at dirigere det direkte til en printer. Filen gemmes med udskriftsformatering, f.eks. skrifttypevalg og farveangivelse, i en fil, der kan udskrives på en anden printer.

 • Udskriftsindstillinger      Vælg den indstilling, der svarer til den måde, filen skal udskrives på.

 • Vis papiret efter udskrivning      Vælg denne indstilling under Eksempel for at få vist et miniaturebillede af filen.

 • Vis, hvordan papiret lægges i      Vælg denne indstilling under Eksempel for at se, hvordan du skal ilægge papir ved dobbeltsidet udskrivning.

 • Antal kopier      Under Kopier skal du vælge det antal kopier, som du vil udskrive.

 • Sætvis      Marker dette afkrydsningsfelt under Kopier, hvis siderne i udskriftsjobbet skal udskrives i samme rækkefølge, som de har i dokumentet. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du udskriver flere kopier.

 • Indstillinger for dobbeltsidet udskrivning      Vælg denne indstilling for at angive, hvordan du vil udskrive den dobbeltsidede udskrift.

 • Alle sider      Vælg denne indstilling under Sideområde, hvis du vil udskrive alle sider i filen.

 • Aktuel side      Vælg denne indstilling underSideområde for kun at udskrive de sider, du har markeret.

 • Sider      Vælg denne indstilling under Sideområde, og tilføj sidetallene eller sideintervallerne i boksen.

 • Størrelse      Vælg den papirstørrelse, du vil bruge, under Papir.

 • Papirkilde      Vælg den papirkilde, du vil bruge, under Papir.

 • Papirretning      Vælg indstillingen for, hvordan filen skal udskrives.

 • Vis udskrift      Vælg knappen for at få vist et eksempel på filen.

 • Udskriv      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Printeroplysninger

 • Printernavn      Vælg en printer, du har installeret og vil have vist oplysninger om, på listen. Oplysningerne vises under Status, Type, Hvor, Kommentar, Funktioner og Udskriftsområde.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Søg efter printer      Vælg denne knap for at søge efter en printer, du har adgang til.

 • Avanceret printeropsætning      Vælg knappen, når du vil ændre indstillinger for separationer, sideopsætning, grafik, skrifttyper og angive dobbeltsidet udskrivning.

 • Vis udskrift      Vælg knappen for at få vist et eksempel på filen.

 • Udskriv      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

Visio

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Navn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Status      Viser status for den valgte printer, f.eks. ledig eller optaget, eller antallet af filer i kø før dit udskriftsjob.

 • Type      Viser den valgte printers type, f.eks. laser.

 • Hvor      Viser printerens placering eller identificerer den port, som printeren er tilsluttet.

 • Kommentar      Viser eventuelle yderligere oplysninger, du kan have brug for at vide om den valgte printer.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Ingen baggrund      Marker afkrydsningsfeltet for ikke at udskrive en eventuel baggrund for Visio-siderne.

 • Farve som sort      Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive farver i sort-hvid.

 • Skriv til fil      Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil oprette en fil ud fra dokumentet i stedet for at dirigere det direkte til en printer. Filen gemmes med udskriftsformatering, f.eks. skrifttypevalg og farveangivelse, i en fil, der kan udskrives på en anden printer.

 • Antal kopier      Vælg det antal kopier, som du vil udskrive, på listen.

 • Alle      Vælg denne indstilling, hvis alle siderne i filen skal udskrives.

 • Aktuel side      Vælg denne indstilling for kun at udskrive den aktuelle side.

 • Sider      Vælg denne indstilling, og skriv sidetallene eller sideintervallerne i boksen.

 • Markeringen      Vælg indstillingen for kun at udskrive de figurer, der er markeret.

 • Aktuel visning      Vælg denne indstilling for kun at udskrive den aktuelle visning.

 • Tilpas størrelsen til et ark      Marker afkrydsningsfeltet, hvis filen skal udskrives på én side.

 • OK      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

Word

Dialogboksen Udskriv indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Navn      På listen skal du vælge en printer, som du har installeret og ønsker at bruge.

 • Status      Viser status for den valgte printer, f.eks. ledig eller optaget, eller antallet af filer i kø før dit udskriftsjob.

 • Type      Viser den valgte printers type, f.eks. laser.

 • Hvor      Viser printerens placering eller identificerer den port, som printeren er tilsluttet.

 • Kommentar      Viser eventuelle yderligere oplysninger, du kan have brug for at vide om den valgte printer.

 • Egenskaber      Vælg denne knap, hvis du vil ændre egenskaberne, f.eks. papirtypen, for den printer, du bruger.

 • Søg efter printer      Vælg denne knap for at søge efter en printer, du har adgang til.

 • Skriv til fil      Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil oprette en fil ud fra dokumentet i stedet for at dirigere det direkte til en printer. Filen gemmes med udskriftsformatering, f.eks. skrifttypevalg og farveangivelse, i en fil, der kan udskrives på en anden printer.

 • Antal kopier      Vælg det antal kopier, som du vil udskrive, på listen.

 • Sætvis      Marker afkrydsningsfeltet, hvis siderne i udskriftsjobbet skal udskrives i samme rækkefølge, som de har i dokumentet. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du udskriver flere kopier.

 • Sider pr. ark      Vælg det antal sider på listen, som skal vises på én udskrevet side.

 • Skaler til papirstørrelse     Vælg den papirstørrelse på listen, dokumentet skal udskrives på.

 • Alle      Vælg denne indstilling, hvis alle siderne i filen skal udskrives.

 • Aktuel side     Vælg denne indstilling, hvis du kun vil udskrive den side, markøren er placeret på.

 • Sider      Vælg denne indstilling, og skriv sidetallene eller sideintervallerne i boksen.

 • Udskriftsområde      Vælg de elementer på listen, der skal udskrives.

 • Udskriv      Vælg på listen, om alle sider, ulige sider eller lige sider skal udskrives.

 • Indstillinger      knappen for at få vist flere udskriftsindstillinger i kategorien Vis i dialogboksen Word-indstillinger.

 • OK      Vælg knappen for at sende dokumentet til printeren.

 • Annuller      Vælg knappen for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×