Udgive som PDF eller XPS

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Mange af 2007 Microsoft Office-system-programmerne omfatter funktioner til at gemme eller udgive dokumenter som PDF (Portable Document Format) eller XPS (XML Paper Specification). Det giver dig også mulighed for at kontrollere, hvad der skal gemmes eller udgives, ligesom når du udskriver. Du vælger indstillingerne i dialogboksen Indstillinger, som du kan åbne ved at klikke på Indstillinger (eller ved at klikke på Rediger i Microsoft Office Publisher 2007) i dialogboksen Udgiv som PDF eller XPS.

Bemærk: Du kan gemme som PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program, når du har installeret tilføjelsesprogrammet. Yderligere oplysninger finder du i Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

Hvilket 2007 Microsoft Office-system-program bruger du?

Access

Excel

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Adgang

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på pilen ud for Gem som, og klik derefter på PDF eller XPS.

 2. Klik på PDF eller XPS på listen Filtype.

 3. Klik på Indstillinger for at få vist følgende punkter.

  Under Område:

  • Alle     Klik for at udgive alle poster i databasen.

  • Markerede poster     Klik for kun at udgive de poster, der er markeret.

  • Sider     Klik for at udgive posterne inden for det angivne sideområde. Du kan skrive eller vælge den første og sidste side i boksene Fra og Til.

   Under Medtag oplysninger, der ikke udskrives:

  • Koder til dokumentstrukturering for hjælp til handicappede      Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, så den fil, der oprettes, er lettere tilgængelig for handicappede brugere. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis filen skal være så lille som muligt, og du ikke vil medtage data, der forbedrer tilgængeligheden. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, medtages der f.eks. ikke data i filen, der gør det muligt for læserne at navigere gennem filen ved hjælp af skærmlæsere.

   Hvis du gemmer en PDF-fil, skal du benytte følgende fremgangsmåde under PDF-indstillinger:

  • Marker afkrydsningsfeltet ISO 19005-1-kompatibelt (PDF/A), hvis PDF-filen skal have dette format.

   Hvordan ved jeg, om du vil markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet?

   Nogle begrundelser for at markere afkrydsningsfeltet:

   • Du skal sende filen til en offentlig instans, der kræver dette format.

   • Du skal langtidsarkivere filen og ønsker, at de oplysninger, den indeholder, skal kunne vises på en lignende måde på et senere tidspunkt.

    Nogle begrundelser for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet:

   • Det er vigtigt, hvordan filen ser ud, og PDF-filen skal ligne det oprindelige dokument så meget som muligt. Designfunktioner, f.eks. effekter og gennemsigtighed er aktiveret.

   • Filens størrelse er vigtig. Du ønsker, at filen er så lille som muligt.

Toppen af siden

Excel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på pilen ud for Gem som, og klik derefter på PDF eller XPS.

 2. Klik på PDF eller XPS på listen Filtype.

 3. Klik på Indstillinger for at få vist følgende punkter.

  Under Sideområde:

  • Alle     Klik for at udgive alle sider med oplysninger i projektmappen.

  • Sider     Klik for at udgive de angivne sider i projektmappen. Du kan skrive eller vælge den første og sidste side i boksene Fra og Til.

   Under Hvad skal udgives:

  • Markering     Klik for at udgive de markerede celler på det aktive regneark.

  • De aktive ark     Klik for at udgive det eller de markerede regneark.

  • Hele projektmappen     Klik for at udgive alle data i projektmappen.

  • Tabel     Klik for at udgive den markerede tabel.

  • Ignorer udskriftsområder     Klik for at udskrive hele regnearket, selvom der er defineret udskriftsområder i regnearket.

   Under Medtag oplysninger, der ikke udskrives:

  • Dokumentegenskaber     Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, medtages dokumentegenskaberne i den version, der udgives som PDF eller XPS. Disse egenskaber omfatter titel, emne, forfatter og lignende oplysninger.

   Beskytte dine personlige oplysninger

   Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at beskytte dine personlige oplysninger og ikke dele disse oplysninger. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om visning og ændring af dokumentegenskaber i afsnittet Se også.

  • Koder til dokumentstrukturering for hjælp til handicappede      Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, så den fil, der oprettes, er lettere tilgængelig for handicappede brugere. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis filen skal være så lille som muligt, og du ikke vil medtage data, der forbedrer tilgængeligheden. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, medtages der f.eks. ikke data i filen, der gør det muligt for læserne at navigere gennem filen ved hjælp af skærmlæsere.

   Hvis du gemmer en PDF-fil, skal du benytte følgende fremgangsmåde under PDF-indstillinger:

  • ISO 19005-1-kompatibelt (PDF/A)     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis PDF-filen skal have dette format.

   Hvordan ved jeg, om du vil markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet?

   Nogle begrundelser for at markere afkrydsningsfeltet:

   • Du skal sende filen til en offentlig instans, der kræver dette format.

   • Du skal langtidsarkivere filen og ønsker, at de oplysninger, den indeholder, skal kunne vises på en lignende måde på et senere tidspunkt.

    Nogle begrundelser for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet:

   • Det er vigtigt, hvordan filen ser ud, og PDF-filen skal ligne det oprindelige dokument så meget som muligt. Designfunktioner, f.eks. effekter og gennemsigtighed er aktiveret.

   • Filens størrelse er vigtig. Du ønsker, at filen er så lille som muligt.

   Hvis du gemmer en XPS-fil under Indstillinger for XPS-dokument:

  • Behold begrænsede tilladelser i XPS     Marker dette afkrydsningsfelt for at sikre, at en projektmappe med aktiveret IRM-beskyttelse, beholder IRM-indstillingerne efter konvertering til XPS. Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, når du gemmer som XPS. IRM-indstillinger beholdes for alle XPS-dokumenter, du opretter, medmindre du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet.

Toppen af siden

PowerPoint

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på pilen ud for Gem som, og klik derefter på PDF eller XPS.

 2. Klik på PDF eller XPS-dokument på listen Filtype.

 3. Klik på Indstillinger i dialogboksen Udgiv som PDF eller XPS for at få vist følgende punkter.

  Under Område:

  • Alle      Klik for at udgive alle dias i præsentationen.

  • Aktuelt dias      Klik for kun at udgive det dias, der aktuelt vises.

  • Markering      Klik for at udgive de markerede dias.

  • Brugerdefineret diasshow      Klik for kun at udgive de dias, der findes i den angivne brugerdefinerede præsentation, hvis du har oprettet en eller flere brugerdefinerede præsentationer, der viser markerede dias.

  • Dias      Klik for at udgive det angivne område af dias. Du kan skrive eller vælge den første og sidste side i boksene Fra og Til.

   Under Indstillinger for udgivelse:

  • Hvad skal udgives      Marker det, du vil udgive: Dias, Uddelingskopier, Noter eller Disposition.

  • Dias pr. side      Marker, hvor mange dias du vil udskrive på hver side.

  • Ramme om dias      Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der skal være en ramme om hvert udgivet dias.

  • Medtag skjulte dias      Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil udgive skjulte dias.

  • Medtag kommentarer og håndskrift     Marker dette afkrydsningsfelt for at udgive dokumentet med synlige kommentarer og håndskrift.

  • Rækkefølge     Klik på Vandret eller Lodret for at vælge den rækkefølge, dias skal vises i på en side, hvis dias udgives som uddelingskopier.

   Under Medtag oplysninger, der ikke udskrives:

  • Dokumentegenskaber      Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage dokumentegenskaberne i den version, der udgives som PDF eller XPS. Disse egenskaber omfatter titel, emne, forfatter og lignende oplysninger.

   Beskytte dine personlige oplysninger

   Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at beskytte dine personlige oplysninger og ikke dele disse oplysninger. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om visning og ændring af dokumentegenskaber i afsnittet Se også.

  • Koder til dokumentstrukturering for hjælp til handicappede      Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, så den fil, der oprettes, er lettere tilgængelig for handicappede brugere. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis filen skal være så lille som muligt, og du ikke vil medtage data, der forbedrer tilgængeligheden. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, medtages der f.eks. ikke data i filen, der gør det muligt for læserne at navigere gennem filen ved hjælp af skærmlæsere.

   Hvis du gemmer en PDF-fil, skal du benytte følgende fremgangsmåde under PDF-indstillinger:

  • Marker afkrydsningsfeltet ISO 19005-1-kompatibelt (PDF/A), hvis PDF-filen skal have dette format.

   Hvordan ved jeg, om du vil markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet?

   Nogle begrundelser for at markere afkrydsningsfeltet:

   • Du skal sende filen til en offentlig instans, der kræver dette format.

   • Du skal langtidsarkivere filen og ønsker, at de oplysninger, den indeholder, skal kunne vises på en lignende måde på et senere tidspunkt.

    Nogle begrundelser for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet:

   • Det er vigtigt, hvordan filen ser ud, og PDF-filen skal ligne det oprindelige dokument så meget som muligt. Designfunktioner, f.eks. effekter og gennemsigtighed er aktiveret.

   • Filens størrelse er vigtig. Du ønsker, at filen er så lille som muligt.

  • Bitmaptekst, når skrifttyper ikke er integreret      Dette afkrydsningsfelt er relevant i tilfælde, hvor du ikke har rettigheder til at integrere en eller flere af skrifttyperne i dokumentet. I denne situation gælder følgende:

   • Hvis du markerer afkrydsningsfeltet     Skrifttyperne erstattes med bitmaprepræsentationer. Derved er der større chancer for, at filen ser ud, som du har designet den. Teksten kan være mere grovkornet ved højere opløsninger for nogle brugere, der åbner eller udskriver filen.

   • Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet     Filen oprettes, så skrifttypen bruges, hvis den person, der læser filen, har den pågældende skrifttype. Hvis det ikke er tilfældet, erstattes den af en anden skrifttype.

    Hvis du gemmer en XPS-fil under Indstillinger for XPS-dokument:

  • Behold begrænsede tilladelser i XPS      Marker dette afkrydsningsfelt for at sikre, at en præsentation med aktiveret IRM-beskyttelse, beholder IRM-indstillingerne efter konvertering til XPS. Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, når du gemmer som XPS. IRM-indstillinger beholdes for alle XPS-dokumenter, du opretter, medmindre du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet.

Toppen af siden

Publisher

 1. Klik på Udgiv som PDF eller XPS i menuen Filer.

 2. Klik på PDF eller XPS-dokument på listen Filtype.

 3. Klik på Rediger for at få vist dialogboksen Indstillinger for udgivelse.

 4. Angiv, hvordan denne publikation skal udskrives eller distribueres      Vælg Minimumstørrelse, Standard eller Udskrivning i høj kvalitet. Afhængigt af hvordan publikationen udskrives eller distribueres, anvendes der forskellige komprimeringsalgoritmer til at optimere publikationen.

 5. Avanceret      Klik for at få vist følgende indstillinger.

  Under Billeder:

  • Billeder med farver og gråtoner      Marker tallene på listerne Reducer pixelantallet til og når over. Reduktion af pixelantallet reducerer dpi for et billede, så filstørrelsen reduceres.

  • Streggrafik (1 bit)      Marker tallene på listerne Reducer pixelantallet til og når over. Reduktion af pixelantallet reducerer dpi for et billede, så filstørrelsen reduceres.

   Under Designkontrol:

  • Advar om gennemsigtighed og brugen af farver    Når du markerer dette afkrydsningsfelt, vises der en advarsel, inden dokumentet udgives, hvis grafik bruger gennemsigtighed eller RGB-farver, der kan give problemer under visse udskrivningsprocesser.

   Under Medtag oplysninger, der ikke udskrives:

  • Dokumentegenskaber      Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage dokumentegenskaberne i den version, der udgives som PDF eller XPS. Disse egenskaber omfatter titel, emne, forfatter og lignende oplysninger.

   Beskytte dine personlige oplysninger

   Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at beskytte dine personlige oplysninger og ikke dele disse oplysninger. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om visning og ændring af dokumentegenskaber i afsnittet Se også.

  • Koder til dokumentstrukturering for hjælp til handicappede      Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, så den fil, der oprettes, er lettere tilgængelig for handicappede brugere. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis filen skal være så lille som muligt, og du ikke vil medtage data, der forbedrer tilgængeligheden. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, medtages der f.eks. ikke data i filen, der gør det muligt for læserne at navigere gennem filen ved hjælp af skærmlæsere.

   Hvis du gemmer en PDF-fil, skal du benytte følgende fremgangsmåde under PDF-indstillinger:

  • ISO 19005-1-kompatibelt (PDF/A)      Marker dette afkrydsningsfelt, hvis PDF-filen skal have dette format.

   Hvordan ved jeg, om du vil markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet?

   Nogle begrundelser for at markere afkrydsningsfeltet:

   • Du skal sende filen til en offentlig instans, der kræver dette format.

   • Du skal langtidsarkivere filen og ønsker, at de oplysninger, den indeholder, skal kunne vises på en lignende måde på et senere tidspunkt.

    Nogle begrundelser for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet:

   • Det er vigtigt, hvordan filen ser ud, og PDF-filen skal ligne det oprindelige dokument så meget som muligt. Designfunktioner, f.eks. effekter og gennemsigtighed er aktiveret.

   • Filens størrelse er vigtig. Du ønsker, at filen er så lille som muligt.

  • Bitmaptekst, når skrifttyper ikke er integreret      Dette afkrydsningsfelt er relevant i tilfælde, hvor du ikke har rettigheder til at integrere en eller flere af skrifttyperne i dokumentet. I denne situation gælder følgende:

   • Hvis du markerer afkrydsningsfeltet     Skrifttyperne erstattes med bitmaprepræsentationer. Derved er der større chancer for, at filen ser ud, som du har designet den. Teksten kan være mere grovkornet ved højere opløsninger for nogle brugere, der åbner eller udskriver filen.

   • Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet     Filen oprettes, så skrifttypen bruges, hvis den person, der læser filen, har den pågældende skrifttype. Hvis det ikke er tilfældet, erstattes den af en anden skrifttype.

    Udskriftsindstillinger     Klik for at få vist dialogboksen Udskriftsindstillinger. De fleste indstillinger i denne dialogboks er også tilgængelige i dialogboksen Udskriv under fanen Publikation og papirindstillinger.

Toppen af siden

Visio

 1. Klik på Udgiv som PDF eller XPS i menuen Filer.

 2. Klik på PDF eller XPS-dokument på listen Filtype.

 3. Klik på Indstillinger for at få vist følgende punkter.

  Under Sideområde:

  • Alle      Klik for at udgive alle sider i tegningen.

  • Aktuel visning      Klik for at udgive den del af tegningen, som vises i programvinduet.

  • Aktuel side      Klik for at udgive den tegningsside, der aktuelt vises:

   • Hvis siden er en forgrundsside, udgives den aktuelle forgrundsside og alle dets baggrundssider.

   • Hvis siden er en baggrundsside, udgives baggrunden og alle tilknyttede baggrunde.

   • Hvis du er i Vis udskrift-tilstand , udgives den aktuelle rude.

  • Markering      Klik for at udgive den del af tegningen, som er markeret. Hvis du ikke har foretaget en markering i tegningen, er indstillingen ikke tilgængelig.

  • Sider      Klik for at udgive det sideområde, du vælger i boksene Fra og Til. Hvis tegningen kun består af en side, er indstillingen ikke tilgængelig.

  • Farv sort      Marker dette afkrydsningsfelt, hvis alle farver skal udgives som sort, for at sikre, at alle figurer kan ses på den udskrevne tegning.

  • Medtag baggrund      Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil medtage baggrunden i den udgivne tegning.

   Under Medtag oplysninger, der ikke udskrives:

  • Dokumentegenskaber      Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage dokumentegenskaberne i den version, der udgives som PDF eller XPS. Disse egenskaber omfatter titel, emne, forfatter og lignende oplysninger.

   Beskytte dine personlige oplysninger

   Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at beskytte dine personlige oplysninger og ikke dele disse oplysninger. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om visning og ændring af dokumentegenskaber i afsnittet Se også.

  • Koder til dokumentstrukturering for hjælp til handicappede      Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, så den fil, der oprettes, er lettere tilgængelig for handicappede brugere. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis filen skal være så lille som muligt, og du ikke vil medtage data, der forbedrer tilgængeligheden. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, medtages der f.eks. ikke data i filen, der gør det muligt for læserne at navigere gennem filen ved hjælp af skærmlæsere.

   Hvis du gemmer en PDF-fil, skal du benytte følgende fremgangsmåde under PDF-indstillinger:

  • ISO 19005-1-kompatibelt (PDF/A)      Marker dette afkrydsningsfelt, hvis PDF-filen skal have dette format.

   Hvordan ved jeg, om du vil markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet?

   Nogle begrundelser for at markere afkrydsningsfeltet:

   • Du skal sende filen til en offentlig instans, der kræver dette format.

   • Du skal langtidsarkivere filen og ønsker, at de oplysninger, den indeholder, skal kunne vises på en lignende måde på et senere tidspunkt.

    Nogle begrundelser for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet:

   • Det er vigtigt, hvordan filen ser ud, og PDF-filen skal ligne det oprindelige dokument så meget som muligt. Designfunktioner, f.eks. effekter og gennemsigtighed er aktiveret.

   • Filens størrelse er vigtig. Du ønsker, at filen er så lille som muligt.

Toppen af siden

Word

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på pilen ud for Gem som, og klik derefter på PDF eller XPS.

 2. Klik på PDF eller XPS-dokument på listen Filtype.

 3. Klik på Indstillinger i dialogboksen Udgiv som PDF eller XPS for at få vist følgende punkter.

  Under Sideområde:

  • Alle      Klik for at udgive alle sider i dokumentet.

  • Aktuel side      Klik for kun at udgive den side, som markøren aktuelt er placeret på.

  • Markering      Klik for at udgive den tekst, der er markeret. Hvis der ikke er foretaget en markering i dokumentet, er indstillingen ikke tilgængelig.

  • Sider      Klik for at udgive det sideområde, du vælger i boksene Fra og Til. Hvis dokumentet kun består af en side, er indstillingen ikke tilgængelig.

   Under Hvad skal udgives:

  • Dokument      Klik for at udgive dokumentet i en renset version uden korrekturmærker og kommentarer.

  • Markeringer i dokumentet      Klik for at udgive dokumentet med synlige korrekturmærker og kommentarer.

   Under Medtag oplysninger, der ikke udskrives:

  • Opret bogmærker ved hjælp af     Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette bogmærker i dokumentet ud fra det markerede. Hvis dokumentet indeholder overskrifter, er Overskrifter tilgængelig. Hvis dokumentet indeholder bogmærker, er Bogmærker i Word tilgængelig.

  • Dokumentegenskaber      Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage dokumentegenskaberne i den version, der udgives som PDF eller XPS. Disse egenskaber omfatter titel, emne, forfatter og lignende oplysninger.

   Beskytte dine personlige oplysninger

   Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at beskytte dine personlige oplysninger og ikke dele disse oplysninger. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om visning og ændring af dokumentegenskaber i afsnittet Se også.

  • Koder til dokumentstrukturering for hjælp til handicappede      Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, så den fil, der oprettes, er lettere tilgængelig for handicappede brugere. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis filen skal være så lille som muligt, og du ikke vil medtage data, der forbedrer tilgængeligheden. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, medtages der f.eks. ikke data i filen, der gør det muligt for læserne at navigere gennem filen ved hjælp af skærmlæsere.

   Hvis du gemmer en PDF-fil, skal du benytte følgende fremgangsmåde under PDF-indstillinger:

  • ISO 19005-1-kompatibelt (PDF/A)      Marker dette afkrydsningsfelt, hvis PDF-filen skal have dette format.

   Hvordan ved jeg, om du vil markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet?

   Nogle begrundelser for at markere afkrydsningsfeltet:

   • Du skal sende filen til en offentlig instans, der kræver dette format.

   • Du skal langtidsarkivere filen og ønsker, at de oplysninger, den indeholder, skal kunne vises på en lignende måde på et senere tidspunkt.

    Nogle begrundelser for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet:

   • Det er vigtigt, hvordan filen ser ud, og PDF-filen skal ligne det oprindelige dokument så meget som muligt. Designfunktioner, f.eks. effekter og gennemsigtighed er aktiveret.

   • Filens størrelse er vigtig. Du ønsker, at filen er så lille som muligt.

  • Bitmaptekst, når skrifttyper ikke er integreret      Dette afkrydsningsfelt er relevant i tilfælde, hvor du ikke har rettigheder til at integrere en eller flere af skrifttyperne i dokumentet. I denne situation gælder følgende:

   • Hvis du markerer afkrydsningsfeltet     Skrifttyperne erstattes med bitmaprepræsentationer. Derved er der større chancer for, at filen ser ud, som du har designet den. Teksten kan være mere grovkornet ved højere opløsninger for nogle brugere, der åbner eller udskriver filen.

   • Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet     Filen oprettes, så skrifttypen bruges, hvis den person, der læser filen, har den pågældende skrifttype. Hvis det ikke er tilfældet, erstattes den af en anden skrifttype.

    Hvis du gemmer en XPS-fil under Indstillinger for XPS-dokument:

  • Behold begrænsede tilladelser i XPS      Marker dette afkrydsningsfelt for at sikre, at et dokument med aktiveret IRM-beskyttelse, beholder IRM-indstillingerne efter konvertering til XPS. Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, når du gemmer som XPS. IRM-indstillinger beholdes for alle XPS-dokumenter, du opretter, medmindre du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×