Udgive en database til et SharePoint-websted

Når du udgiver en Microsoft Office Access 2007-database til et Windows SharePoint Services 3.0-websted, kan andre medlemmer af organisationen arbejde med databasen.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Udgive en database til et SharePoint-websted

Genudgive en database til et SharePoint-websted

Oversigt

Når du udgiver en database til et SharePoint-websted, kan du dele dataene med andre, som bruger SharePoint-webstedet, samtidigt med at du fortsat bruger Access som frontend til formularerne, rapporterne og forespørgslerne i databasen.

Der er to måder, du kan arbejde med en udgivet database på. Hvis du er databasedesigner, kan du opbygge forespørgsler, formularer og rapporter, som bruger dataene fra SharePoint-webstedet. Hvis du er databasebruger, kan du bruge Access til at angive, få vist og analysere data fra SharePoint-webstedet.

Du kan udgive en database, du allerede har oprettet, eller du kan opbygge en database fra én eller flere tabeller, der er kædet til SharePoint-lister eller -biblioteker. Når data fra en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek kædes til en Access-tabel, kan du oprette visninger for de lister eller biblioteker, der er baseret på formularer, forespørgsler og rapporter i Access. Det gør det muligt for dig at opbygge et Access-program, som sporer dataene på dit SharePoint-websted.

Hvis dit SharePoint-websted f.eks. indeholder lister, der sporer kundeserviceproblemer og gemmer medarbejderoplysninger, kan du oprette en database i Access som frontend for listerne. Du kan opbygge Access-forespørgsler for at analysere problemerne og Access-rapporterne for at formatere og udgive skriftlige rapporter til et teamstatusmøde. Hvis brugere har Access på deres computere, bliver Access-forespørgslerne og -rapporterne tilgængelige i menuen Vis Menuen Vis for SharePoint-listen. Når brugere får vist listen på SharePoint-webstedet, kan de finde og åbne forespørgslerne, rapporterne og andre Access-objekter ved at klikke på menuen Vis.

Når du udgiver en database til et SharePoint-websted for første gang, kan Access vise en liste over webservere, som gør det nemmere at navigere til den placering, du vil udgive til, f.eks. et dokumentbibliotek. Når du har udgivet databasen, husker Access placeringen, så du ikke behøver at finde serveren igen, når du udgiver eventuelle ændringer.

Funktionen Udgive en database til et SharePoint-websted er kun tilgængelig for databasefiler, der er gemt i Office Access 2007-format.

Arbejde med data på et SharePoint-websted

Hvis du vil oprette en database, der er baseret på en SharePoint-liste, kan du starte fra SharePoint-listen. Du kan klikke på Åbn med Microsoft Access i menuen Handlinger Menubillede for SharePoint-listen og derefter vælge at oprette forbindelse til dataene på SharePoint-webstedet. Du kan derefter oprette formularer, rapporter og forespørgsler for dataene såvel som alle andre lister, du føjer til databasen.

Når du udgiver databasen til et bibliotek på SharePoint-webstedet, er de objekter, som du oprettede i Access, tilgængelige til brug for andre i menuen Vis for SharePoint-listen. Når brugere åbner visningerne, er Access-objekterne tilgængelige som skrivebeskyttede. Hvis du vil opdatere visningerne, kan du opdatere de tilsvarende objekter ved at redigere den database, som du udgav.

Når brugere arbejder med en udgivet database, bliver de bedt om at gemme en lokal kopi. Ændringerne gemmes lokalt, indtil de udgiver dem. Dette øger som regel hastigheden og gør det nemmere at gendanne dataene, hvis der opstår en netværksfejl. Når du foretager ændringer til dataene eller objekterne, skal du genudgive databasen, for at ændringerne skal blive tilgængelige for andre brugere.

Access indeholder adskillige knapper, som gør det nemt at arbejde med dataene fra SharePoint-listerne, f.eks. at oprette beskeder og ændre kolonnerne for listerne. Når du bruger Access til at redigere de tabeller, der er kædet til SharePoint-lister i en udgivet database, er knapperne tilgængelige i gruppen SharePoint-liste på fanen Dataark.

Når du udgiver en database til et SharePoint-websted, bliver databasen tilgængelig for brugere med tilladelse til at arbejde med webstedet. Hvis brugere har tilladelse til at ændre listerne på det sted, hvor du udgav databasen, f.eks. i et dokumentbibliotek, kan de opdatere databasen. Hvis brugere har tilladelse til at bidrage til listerne på SharePoint-webstedet, kan de føje data til databasen. Hvis brugere har tilladelse til at få vist listerne, kan de få vist dataene i databasen.

Genudgive en database

Når du udgiver en database til et SharePoint-websted og derefter foretager ændringer til dataene, skal du genudgive databasen, så de seneste ændringer gemmes. Når du genudgiver, vises databasen som en tilgængelig database, næste gang Access åbnes.

Toppen af siden

Udgive en database til et SharePoint-websted

Når du udgiver en database, kan du starte med en eksisterende database eller opbygge en database ved hjælp af listerne på SharePoint-webstedet.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Udgiv, og klik derefter på Dokumenthåndteringsserver.

 2. Skriv URL-adressen på det SharePoint-websted, som du vil udgive databasen til.

  Hvis du brugte den samme placering, sidste gang du åbnede Access, vises databasen i dialogboksen Udgiv til webserver.

  Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis databasen er gemt i Office Access 2007-format.

 3. Marker det bibliotek, som du vil udgive databasen til, f.eks. et dokumentbibliotek, og klik derefter på Åbn.

 4. Skriv et filnavn på databasen i boksen Navn.

 5. Klik på Udgiv.

Bemærk: Når du åbner databasen fra SharePoint-webstedet, bliver du bedt om at gemme en lokal kopi.

Toppen af siden

Genudgive en database til et SharePoint-websted

Når du har foretaget ændringer til dataene eller en databases design, skal du genudgive den til dit SharePoint-websted. Når du genudgiver en database, husker Access placeringen, så du ikke behøver at navigere til den igen.

Når du åbner en database, som er udgivet til et SharePoint-bibliotek, for at redigere den, vises der øverst i databasen en meddelelseslinje med knappen Udgiv til SharePoint-websted. Hvis meddelelseslinjen af en eller anden grund ikke er tilgængelig - hvis du f.eks. lukkede meddelelseslinjen, mens du arbejdede - kan du bruge udgivelseskommandoerne under Microsoft Office-knappen.

 1. Klik på knappen Udgiv til SharePoint-websted på meddelelseslinjen.

  Bemærk: Hvis der ikke vises en meddelelseslinje med knappen Udgiv til SharePoint-websted, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , pege på Udgiv og derefter klikke på Dokumenthåndteringsserver.

 2. I dialogboksen Udgiv til webserver skal du bekræfte, at det viste bibliotek er det sted, som du vil genudgive til.

 3. Klik på Udgiv.

 4. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil erstatte kopien af databasen på webstedet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×