Udgåede funktioner og ændret funktionalitet i Outlook 2007

Hvis du kender til Microsoft Office Outlook 2003 eller tidligere versioner af Microsoft Outlook, kan du på nedenstående liste finde en beskrivelse af funktioner og funktionalitet, som er udgået eller blevet ændret i Microsoft Office Outlook 2007.

 • Outlooks indbyggede e-mail-editor    Office Outlook 2007 bruger en editor, der er baseret på Microsoft Office Word 2007. I tidligere udgaver kunne du deaktivere Word som editor og bruge en indbygget editor, der var inkluderet i Outlook.

 • Understøttelse af onlinemøder     Opkald, der bruger Microsoft Windows NetMeeting, eller som angiver et onlinemøde af NetMeeting-typen, understøttes ikke længere. Muligheden for at konvertere en mødeindkaldelse til et onlinemøde ved hjælp af listen Dette er et onlinemøde, der bruger er blevet fjernet. Microsoft Exchange-møde, Microsoft Windows Media Services og NetMeeting understøttes ikke i Office Outlook 2007. Vi anbefaler, at du i stedet bruger Microsoft Office Live Meeting. Office Live Meeting giver udvidet funktionalitet.

 • Privat adressekartotek     Det private adressekartotek understøttes ikke længere. Dette adressekartotek blev erstattet af Kontaktpersoner i Microsoft Outlook 97. Posterne i det private adressekartotek er gemt i en fil med filtypenavnet .pab. Alle kontaktpersonerne i det private adressekartotek overføres til Outlook-standardmappen Kontaktpersoner. Du kan vælge at flytte dem til en separat mappe eller at annullere overførslen og senere importere .pab-filen. Denne .pab-fil findes fortsat i filsystemet, men det private adressekartotek er fjernet fra Outlook. Denne .pab-fil understøtter ikke Unicode, og den kan ikke flyttes til flere computere, som du eventuelt bruger.

 • Guiden E-mail-konti er erstattet af dialogboksen Kontoindstillinger     Mange e-mail-konti kan konfigureres automatisk i Office Outlook 2007. Du kan stadig konfigurere e-mail-konti manuelt, hvis du ønsker det. Guiden E-mail-konti er erstattet af dialogboksen Kontoindstillinger. Med dialogboksen Kontoindstillinger har du adgang til e-mail-konto-konfigurationer, datafiler, RSS-feeds, adressekartoteker og SharePoint-abonnementer.

 • Opgaveblok     Du kan ikke længere se opgaveblokken i kalenderen eller Opgaveblok-menuindstillingerne i menuen Vis. Opgaveblokken er erstattet af det nye Opgavepanel.

 • Mødeopdateringer     En person, der opretter et møde, kan ikke længere ændre mødetidspunktet eller -stedet uden at sende en opdatering. På samme måde kan en mødearrangør ikke længere annullere et møde eller sende en annulleringsanmodning uden at sende en opdatering. En mødearrangør kan dog stadig ændre mødeteksten, emnelinjen og påmindelsestidspunktet uden at sende en opdatering.

 • Forældede mødeindkaldelser     Du kan ikke længere videresende en forældet mødeindkaldelse. Hvis du forsøger at videresende en forældet mødeindkaldelse, sender Outlook nu automatisk den seneste kopi af det opdaterede møde. Denne nye funktionsmåde forhindrer, at der sendes forkerte oplysninger til andre personer.

 • Opfølgningsflag     Opfølgningsflagene, som blev lanceret i Microsoft Office Outlook 2003, er erstattet af opgaveflag og farvekategorier. Du kan ikke længere se farvede flag i e-mail-visningen. Hvis du har markeret emner i den tidligere version af Outlook for at angive, at de var vigtige, eller at de tilhørte en bestemt gruppe, skal du nu i stedet bruge farvekategorier. Hvis du har brugt flag til at angive tidspunktet for, hvornår du skulle foretage dig noget, skal du nu bruge opgaveflag. Denne ændring sker for at øge flagenes funktionalitet. Med opgavemarkering kan du anbringe et emne i det overordnede system til styring af opgaver, så du kan se dine opgaver i opgavepanelet, på listen over daglige opgaver i Kalender og i opgavevisningen. Når du kategoriserer et emne, kan du let scanne indbakken for kategoriserede emner, ligesom du tidligere kunne scanne indbakken for emner, der var markeret med et flag. Du kan også søge efter kategoriserede emner i søgemapper til kategoriseret post.

 • Farvekategorier i e-mails     Som standard kan kategorier ikke sendes i en e-mail. I tidligere versioner af Outlook kunne kategorier være indeholdt i indkommende e-mails og automatisk blive anvendt i svar og videreforsendelser af de kategoriserede meddelelser.

 • Ledig/Optaget-bjælke     Ledig/optaget-bjælken er fjernet i kalenderemner, hvis emnet er markeret som Optaget. Denne ændring er én blandt flere forbedringer, der skal gøre det nemmere at læse kalenderen. Ledig/optaget-bjælken vises, hvis emnet er markeret som Ledigt, Foreløbigt eller Ikke til stede.

 • Mødeikon i Kalender     Mødeikonet er fjernet fra kalenderemner. Denne ændring er én blandt flere forbedringer, der skal gøre det nemmere at læse kalenderen.

 • Knappen Opfølgning     Knappen Opfølgning og dialogboksen Marker til opfølgning er erstattet af en rullemenu. Markeringsfunktionen er blevet forbedret. Denne ændring vises, første gang du klikker på kolonnen Mærkning med flag. Ændringen af funktionsmåden for knappen Opfølgning er én af de overordnede forbedringer af systemet, der styrer klokkeslæt og opgaver i Outlook.

 • Understøttelse af Symantec ACT! og Microsoft Schedule+     Import af oplysninger fra ACT! og Schedule+ understøttes ikke længere i Office Outlook 2007. Du kan importere oplysninger fra ACT! til Microsoft Office Outlook Business Contact Manager. Schedule+ er ikke længere et understøttet Microsoft-produkt.

 • Menuen Hyperlink i Kontaktpersoner     Kommandoen Hyperlink er ikke længere tilgængelig, når du højreklikker på en kontaktperson i Office Outlook 2007.

 • Navigationsknapper i Adressekartotek     Højre og venstre navigationsknap i dialogboksene i Adressekartotek er blevet fjernet. Navigationsknapperne er ikke længere nødvendige, fordi du nu kan åbne flere kontaktpersoner samtidig.

 • Hyperlinks i SharePoint-emner     Tidligere var brødteksten i SharePoint-emner skrivebeskyttet, og et hyperlink pegede på webbrowserens version af emnet, så du kunne foretage ændringer. Nu kan brødteksterne i SharePoint-emner i Office Outlook 2007 opdateres i Office Outlook 2007 og holdes synkroniseret med SharePoint-emnet. Hyperlinket er ikke tilgængeligt og er erstattet af værktøjslinjeknappen Vis på internettet. Når du klikker på værktøjslinjeknappen, åbnes SharePoint-emnet i webbrowseren.

 • Sende meddelelser, når postkassen er fuld     Når din postkasse var fuld, og du brugte Cachelagret Exchange-tilstand, blev alle udgående meddelelser tidligere sendt til en mappe (placeret på e-mail-serveren), som kontrollerede postkassens størrelse for at se, om meddelelserne kunne sendes. I Office Outlook 2007 får du en besked, hvis din postkasse overskrider størrelsesgrænsen under afsendelse af meddelelser.

 • Flag ved IMAP-e-mails     Du kan kun aktivere eller deaktivere Marker til opfølgning i en e-mail, som modtages på en IMAP-e-mail-konto. Denne ændring er sket for at sikre bedre overensstemmelse med IMAP-protokollen.

 • Signaturer fra en HTML-fil     Signaturer oprettes nu i dialogboksen Signatur i Office Word 2007.

 • CDO.DLL ikke inkluderet     CDO.DLL er ikke længere inkluderet i Office Outlook 2007. CDO (Collaboration Data Object) er et udvidelsesbibliotek, som tilbydes af Microsoft Exchange, og som bruges sammen med MAPI-protokollen. Tredjepartsprogrammers kunder, som kræver CDO.DLL, får nu en meddelelse om, at der ikke blev fundet et objekt. CDO skal nu installeres fra internettet. Tredjeparter skal ændre deres instruktioner om installation af CDO fra brug af Office CDO til installation fra internettet. Exchange tilbyder overførsel af CDO.DLL.

 • Ressourceplanlægning     Når der bruges en Exchange 2007-e-mail-konto i forbindelse med den nye kalenderassistent i Exchange, fungerer funktionen Ressourceplanlægning, som Outlook bruger til automatisk at svare på mødeindkaldelser på vegne af ressourcer. Funktionen Ressourceplanlægning må ikke forveksles med funktionen Direkte reservering, som stadig fungerer. Grunden til, at den Outlooks automatiske svarfunktion for ressourcer ikke fungerer i Exchange 2007 er, at kalenderassistenten i Exchange 2007 behandler alle mødeindkaldelser automatisk, og derfor er der ikke brug for den automatisk svarfunktion i Outlook. Når du bruger Office Outlook 2007 og Exchange 2007 sammen, kan du ikke bruge funktionen Ressourceplanlægning (menuen Funktioner, kommandoen Indstillinger, kommandoen Kalenderindstillinger, kommandoen Ressourceplanlægning) til at styre mødelokaler. Du skal nu bruge en ny funktion i Exchange 2007, der kaldes Ressourcebookingassistent. Denne funktion indeholder alle funktionerne fra den tidligere ressourceplanlægningsfunktion.

 • Administrere Exchange Server-scripts     Administrationen af Exchange Server-scripts i Office Outlook 2007 er blevet fjernet. Filen scrptxtn.dll understøttes ikke længere af Microsoft. Event Service fra Microsoft Exchange Server 2003 og tidligere versioner er ikke inkluderet i Exchange 2007. Brugen af denne Exchange Server-funktionalitet blev frarådet i august 2000 i forbindelse med udgivelsen af Microsoft Exchange Server 2000, og funktionen blev deaktiveret som standard i Exchange 2003. Exchange-administratorer kan ikke længere vedligeholde Exchange Server-scripts. Scriptene anbefales ikke af Exchange.

 • Exchange-sikkerhedsformular     Exchange-sikkerhedsformularen i Office Outlook 2007, som er en brugerdefineret formular til administration af Outlook-sikkerhedsindstillinger, når Outlook har forbindelse til en Exchange Server-postkasse, er tilgængelig i gruppepolitikken Windows Server Active Directory Domain Services. Denne ændring er sket, fordi offentlige mapper er valgfri i Exchange 2007, og Outlook tidligere har brugt offentlige mapper til visse indstillinger.

 • Microsoft Exchange Server 5.5 og tidligere versioner    Office Outlook 2007 kan oprette forbindelse til Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007. Hvis virksomheden bruger offentlige mapper, skal de også findes på Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007.

 • Kommandoen Deling     Kommandoen Deling er blevet fjernet fra navigationsrudens genvejsmenuer til e-mail-mapper. Du kan stadig få adgang til deleegenskaberne via kommandoen Egenskaber og derefter klikke på fanen Tilladelser.

 • Sikkerhedsindstillinger     Sikkerhedsindstillingerne vises nu i det nye Sikkerhedscenter. Denne ændring er sket for at sikre konsistens på tværs af flere Microsoft Office-programmer og for at samle alle sikkerhedsindstillingerne på ét sted.

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×