Udforme en skabelondel til genbrug i flere formularskabeloner

Du kan udforme en enkelt skabelondel og derefter distribuere den til andre designere af formularskabeloner i organisationen, så den kan bruges i deres formularskabeloner. Dette er nyttigt, når du vil sikre et ensartet design på tværs af flere formularskabeloner.

Du kan f.eks. administrere en gruppe, der udformer og vedligeholder en serie af formularskabeloner, der hver især skal indeholde et firmalogo og adskillige tekstbokse til indsamling af kontaktoplysninger fra brugere. Hvis du udformer logoet og kontrolelementerne som en skabelondelfil (.xtp), kan du gemme denne fil på en fælles placering og derefter gøre gruppen opmærksom på, at den er tilgængelig. Når gruppemedlemmerne føjer skabelondelen til opgaveruden Kontrolelementer, vises den under overskriften Brugerdefineret og kan indsættes i en formularskabelon.

Du kan redigere en eksisterende skabelondel ved at åbne den, foretage de nødvendige ændringer, gemme skabelondelen og derefter distribuere den til formulardesignerne. Når formulardesignerne føjer den seneste version af skabelondelen til opgaveruden Kontrolelementer, kan du bruge den i formularskabelonerne. Hvis de åbner en formularskabelon, der indeholder en ældre version af skabelondelen, bliver de i Microsoft Office InfoPath bedt om at opdatere skabelondelen med den seneste version.

Denne artikel indeholder

Oversigt over skabelondele

Funktioner, der ikke er tilgængelige i skabelondele

Udforme en skabelondel

Genbruge designet af en eksisterende skabelondel

Oversigt over skabelondele

En skabelondel er en del af en formularskabelon, som kan gemmes til genbrug i flere formularskabeloner. En typisk skabelondel består af kontrolelementer og en datakilde og kan også indeholder dataforbindelse, datavalidering og regel.

Ved at oprette og bruge skabelondele kan du være med til at sikre, at formularskabelonerne i din organisation er ensartede i tone, struktur og funktionsmåde. I personaleafdelingen bruges f.eks. måske en enkelt skabelondel, der hedder "Kontaktoplysninger", i alle formularskabeloner.

Skabelondel i formularskabelon

I en formularskabelon vises indholdet af en skabelondel i et sektionskontrolelement. Du kan adskille en skabelondel fra en almindelig sektion, da ordene Sektion (Skabelondel: Navn) vises som sektionsetiketten, hvor Navn er navnet på skabelondelen.

For at udforme en skabelondel skal du markere indstillingen Skabelondel i stedet for indstillingen Formularskabelon i opgaveruden Udform en formularskabelon. Når du åbner en skabelondel, vises der et præfiks (Design af skabelondel) i titellinjen i InfoPath, der angiver, at du er i den korrekte tilstand for at udforme en skabelondel.

I modsætning til en formularskabelon skal du ikke udgive en skabelondel, når du er færdig med et udforme den. Du gemmer den i stedet som en skabelondelfil (.xtp). Derefter kan du gøre .xtp-filen tilgængelig for andre formulardesignere, der skal bruge den. Du kan f.eks. kopiere .xtp-filen til en filserver på din organisations netværk og sende en e-mail til formulardesignerne, der beskriver formålet med skabelondelen, hvor den er placeret, og hvordan de kan føje den til opgaveruden Kontrolelementer i InfoPath.

Når en formulardesigner indsætter en skabelondel i en formularskabelon, bliver den en del af formularskabelonen, og en formulardesigner kan tilpasse den, hvis det er nødvendigt.

Bemærk: Det er ikke muligt at forhindre formulardesignere i at ændre en skabelondel, efter at de indsætter den i en formularskabelon. Hvis andre ikke skal kunne tilpasse skabelondelen, skal du gøre det klart, når du distribuerer den.

For at indsætte skabelondelen i en InfoPath-formularskabelon skal formulardesignere først føje skabelondelen til opgaveruden Kontrolelementer ved hjælp af guiden Tilføj brugerdefineret kontrolelement. Når du har fuldført guiden, vises skabelondelen i opgaveruden Kontrolelementer under overskriften Brugerdefineret.

Skabelondel under overskriften Brugerdefineret i opgaveruden Kontrolelementer

Du kan redigere en skabelondel ved at åbne den i designtilstand i InfoPath, foretage de ønskede ændringer og derefter gemme skabelondelen igen. Du skal derefter sende den opdaterede skabelondel til de formulardesignere, der har brugt den oprindelige version af skabelondelen. Formulardesignere kan bruge guiden Tilføj brugerdefineret kontrolelement til at føje den opdaterede version af skabelondelen til opgaveruden Kontrolelementer. Når de har gjort det, kan de åbne alle påvirkede formularskabeloner og få InfoPath til at erstatte den oprindelige skabelondel med den nye version.

Bemærk: Hvis din organisation opretter mange skabelondele, kan du bygge et bibliotek over skabelondele, der er tilgængelige fra en fælles placering på et firmanetværk, f.eks. en delt mappe, en webserver eller et formularbibliotek på et Microsoft Windows SharePoint Services-websted. Det er muligt at konfigurere InfoPath-indstillingerne i registreringsdatabasen, så skabelondele vises automatisk i opgaveruden Kontrolelementer for brugere, der har installeret InfoPath. For at gøre dette skal du evt. samarbejde med IT-afdelingen eller andre, der er ansvarlige for at administrere InfoPath i din organisation. Yderligere oplysninger om dette emne finder du i InfoPath-dokumentationen på Microsoft TechNet. TechNet er den ressource, som it-eksperter bruger til at planlægge, installere, administrere og understøtte Microsoft-produkter.

Toppen af siden

Funktioner, der ikke er tilgængelige i skabelondele

Når du udformer en skabelondel, er der visse begrænsninger, du skal være opmærksom på. Visse funktioner understøttes f.eks. ikke i skabelondele, f.eks. muligheden for at oprette flere visninger eller at angive globale indstillinger på skabelonniveau i dialogboksen Formularindstillinger. Med undtagelse af ActiveX-objekter kan alle kontrolelementer bruges i skabelondele. Alle funktioner, der ikke understøttes i skabelondele, er skjult i brugergrænsefladen, når du udformer skabelondele.

Følgende kontrolelementer, funktioner eller indstillinger understøttes ikke i skabelondele:

 • ActiveX-objekter

 • Farveskemaer

 • Baggrundsbilleder

 • Dataforbindelser, der sender data

 • IRM-indstillinger (Information Rights Management)

 • Script og administreret kode

 • Funktioner til at skrive kode, f.eks. Microsoft Script Editor

 • Guiden Udgivelse

 • Guiden Eksporter

 • Visse funktioner i forbindelse med visning, bl.a. muligheden for at oprette flere visninger, skrivebeskyttede visninger, standardvisninger og udskrivningsvisninger

 • Visse funktioner i forbindelse med udskrivning, bl.a. muligheden for at angive indstillinger for sideopsætning og oprette sidehoveder og sidefødder

 • Visse funktioner i forbindelse med formularskabelonen generelt, bl.a. muligheden for at angive digitale signaturer, brugerdefinerede opgaveruder, sikkerhedsniveauer og brugerdefinerede indstillinger for at gemme og åbne

 • Muligheden for at bruge afkrydsningsfeltet Kontrollér på server i opgaveruden Designkontrol til at hente servergenererede fejl og advarsler for skabelondele, der er udformet til browserkompatible formularskabeloner

Du kan udforme en formularskabelon, der kan åbnes i InfoPath eller en webbrowser. Hvis formularskabelonen kan åbnes i en browser, kaldes den en browserkompatibel formularskabelon. På samme måde kan du udforme en skabelondel, der er beregnet til brug i browserkompatible formularskabeloner. Når du udformer skabelondelen i dette tilfælde, har du adgang til færre kontrolelementer og funktioner, end når du udformer en skabelon, der kun skal bruges i InfoPath. Det skyldes, at visse kontrolelementer og funktioner ikke understøttes til brug i browserkompatible formularskabeloner.

Toppen af siden

Udforme en skabelondel

I dialogboksen Udform en formular kan du vælge at udforme en skabelondel i stedet for en formularskabelon. Hvis du gør det, bliver InfoPath-funktioner, der ikke understøttes i skabelondele, enten skjult eller deaktiveret, så du ikke fristes til at bruge dem i skabelondelen.

 1. Klik på Udform en formularskabelon i menuen Filer.

 2. Klik på Skabelondel under Udform en ny i dialogboksen Udform en formularskabelon.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i galleriet Baseret på:

  • Hvis du vil definere datakilde, mens du udformer skabelondelen, skal du klikke på Tom.

  • Hvis du vil bruge et XML-dokument (.xml) eller et XML-skema (.xsd) som datakilde for skabelondelen, skal du klikke på XML eller skema.

   Bemærk: Hvis du baserer skabelondelen på et XML-dokument eller XML-skema, udfyldes opgaveruden Datakilde med felt og gruppe, der er knyttet til XML-element i dokumentet eller skemaet. Datakilden er låst. Afhængigt af dokumentet eller skemaet kan du muligvis ikke føje nye felter eller grupper til en del af eller hele datakilden eller ændre bestemte aspekter ved eksisterende felter og grupper.

 4. Du kan gøre skabelondelen kompatibel med InfoPath Forms Services ved at markere afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible funktioner.

 5. Klik på OK.

  Der åbnes en nye skabelondel i InfoPath.

 6. Udform skabelondelen.

 7. Når du er færdig med at udforme skabelondelen, skal du klikke på Gem i menuen Filer.

Toppen af siden

Genbruge designet af en eksisterende skabelondel

Hvis du vil basere udformningen af en ny skabelondel på en eksisterende skabelondel, skal du åbne den eksisterende skabelondel, ændre dens navn i dialogboksen Egenskaber for skabelondel og derefter gemme den nye skabelondel med et nyt, entydigt filnavn. Når du ændrer navnet på skabelondelen i dialogboksen Egenskaber for skabelondel, opdateres dens skabelondel-id automatisk. Dette id adskiller også denne skabelon fra andre skabeloner.

 1. Klik på Udform en formularskabelon i menuen Filer.

 2. Klik på På denne computer under Åbn en formularskabelon i dialogboksen Udform en formularskabelon.

 3. Klik på InfoPath-skabelondele på listen Filtype.

 4. Gå til den skabelondel, du vil åbne, klik på den, og klik derefter på Åbn.

 5. Klik på Egenskaber i menuen Filer.

 6. Skriv et nyt navn i boksen Navn på skabelondel i dialogboksen Egenskaber for skabelondel.

  Når du gør dette, afspejler den beskrivende tekst i boksen Skabelondel-id det nye navn. Skabelondel-id genereres automatisk af InfoPath. Det skal være entydigt for hver ny skabelondel, du opretter.

 7. Klik på Gem som i menuen Filer, og indtast et nyt filnavn til skabelondelen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×