Udforme en formularskabelon ved hjælp af indstillinger i et dataforbindelsesbibliotek

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel beskrives det, hvordan du kan udforme en formularskabelon, der er baseret på de indstillinger, der er gemt i et dataforbindelsesbibliotek på et Microsoft Office SharePoint Server 2007-websted, som kan enten forespørge på eller sende data.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Inden du begynder

Udforme en formularskabelon med en dataforbindelse til forespørgsel

Udforme en formularskabelon med en dataforbindelse til afsendelse

Oversigt

En sekundær dataforbindelse er en dataforbindelse til en ekstern datakilde, du føjer til en formularskabelon. Denne dataforbindelse er forskellig fra den primære dataforbindelse, som oprettes, når du designer en formularskabelon, der er baseret på en database, webtjeneste eller indstillinger i et bibliotek for dataforbindelser. Du kan tilføje en sekundær dataforbindelse, kun, hvis du ikke kan forespørgsel eller sende data via den primære dataforbindelse.

En formular kan have en primær dataforbindelse, der kaldes hoveddataforbindelsen, og den kan eventuelt have en eller flere sekundære dataforbindelser. Afhængigt af dit mål med formularen kan en dataforbindelse forespørge eller sende formulardata til en ekstern datakilde som f.eks. Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Hvis du er ved at designe flere formularskabeloner, der bruger lignende dataforbindelser, kan du overveje at bruge en dataforbindelsesfil i stedet for at oprette en dataforbindelse til en ekstern datakilde for hver formularskabelon. Denne måde, skal du opdatere kun én dataforbindelsesfil, når oplysningerne om dataforbindelsen ændres til et sæt af relaterede formularskabeloner. For eksempel, når du flytter dine formularskabeloner fra et test netværk til et fremstilling netværk, vil du opdatere data forbindelsesindstillingerne kun én gang i biblioteket forbindelse i stedet for at opdatere dataforbindelse i hver formularskabelon. Når en formular, der er baseret på en formularskabelon, der bruger en dataforbindelsesfil bruger dataforbindelsen, opdateres dataforbindelsen automatisk med de nye indstillinger.

En dataforbindelsesfil er en XML-fil med filtypenavnet .xml eller .udcx, der indeholder forbindelsesoplysninger for en enkelt ekstern datakilde. Denne fil er gemt i et bibliotek for dataforbindelser på en server, der kører Microsoft Office SharePoint Server 2007. En dataforbindelsesfil er oprettet af en udvikler eller ved at konvertere en dataforbindelse i en eksisterende formularskabelon til en dataforbindelsesfil ved at klikke på knappen Konverter i dialogboksen Dataforbindelser (menuenFunktioner ).

Fordele ved at bruge dataforbindelsesfiler omfatter:

 • Flere formularer kan bruge den samme dataforbindelsesfil, så det er ikke nødvendigt at oprette den samme dataforbindelse fra bunden for hver formularskabelon.

 • Hvis stedet eller forbindelsesindstillingerne for en ekstern datakilde ændres, skal du kun opdatere dataforbindelsesfilen, ikke hver formularskabelon.

 • Dataforbindelsesfilen kan indeholde alternative godkendelsesoplysninger, der kan bruges af serveren, når en bruger udfylder en formular ved hjælp af en webbrowser.

 • Formularer, der er baseret på en webbrowserkompatibel formularskabelon, der er udfyldt i en browser kan oprette forbindelse til servere i et andet domæne kun med dataforbindelser, bruge dataforbindelsesfiler.

Microsoft Office InfoPath bruger dataforbindelsesfiler, som følger Universal dataforbindelse version 2.0-filformatet. Denne version er et udsnit af version 1.0-filformat bruges af Office bliver og Microsoft Office Excel. InfoPath kan ikke bruge dataforbindelsesfiler i version 1.0-filformatet.

Når du opretter en formularskabelon, der er baseret på indstillinger i en dataforbindelsesfil, opretter Microsoft Office InfoPath en dataforbindelse, der er baseret på siden Indstillinger i biblioteket for dataforbindelser. Hvis dataforbindelsesfilen indeholder indstillinger for dataforbindelse til en forespørgsel, opretter InfoPath formularens primære datakilde med forespørgselsfelter, datafelter og grupper, der svarer til den måde, data er gemt i den eksterne datakilde, der refereres til af indstillingerne i dataforbindelsesfilen. Forespørgselsfelter indeholder de data, den eksterne datakilde, der bruges til at bestemme, hvad der skal sendes til formularen. Resultaterne af forespørgslen er placeret i datafelter. Hvis du vil aktivere brugere at forespørge på den eksterne datakilde, føjer InfoPath knappen Kør forespørgsel til formularskabelonen.

Da datastrukturen i forespørgslen og datafelterne skal passe til den måde, hvorpå data er gemt i den eksterne datakilde, kan du ikke redigere eksisterende felter eller grupper i hoveddatakilden. Du kan kun føje felter eller grupper til rodgruppen i hoveddatakilden.

Hvis du bruger indstillinger for en dataforbindelse til afsendelse, aktiverer InfoPath knappen Sendstandardværktøjslinjen og kommandoen Send i menuen Filer i formularer, der er baseret på denne formularskabelon. Det giver brugere mulighed for at sende dataene i deres formularer til den eksterne datakilde.

Øverst på siden

Inden du begynder

For at udforme en formularskabelon, der er baseret på indstillingerne i et dataforbindelsesbibliotek, skal du bruge følgende oplysninger fra administratoren af dataforbindelsesbiblioteket eller den udvikler, der oprettede dataforbindelsesfilen:

 • Placeringen af Office SharePoint Server 2007 webstedet med forbindelsesbiblioteket.

 • Navnet på dataforbindelsesfilen i det dataforbindelsesbibliotek, du vil bruge.

Øverst på siden

Udforme en formularskabelon med en dataforbindelse til forespørgsel

For at udforme en formularskabelon, der er baseret på en dataforbindelsesfil med indstillinger for en dataforbindelse til forespørgsel, skal du gøre følgende:

 1. Udforme den formularskabelon, der er baseret på dataforbindelsesfilen    I dette trin oprettes hoveddatakilden for formularskabelonen med de relevante felter og grupper, der er baseret på indstillingerne i dataforbindelsesfilen.

 2. Føje et kontrolelement til formularskabelonen, der viser forespørgselsresultaterne    For at vise de data, der er gemt i felterne og grupperne i hoveddatakilde, for brugerne skal du føje et kontrolelement til formularskabelonen og derefter binde kontrolelementet til et forespørgselsfelt eller datafelt i hoveddatakilden.

Trin 1: Udforme formularskabelonen baseret på dataforbindelsesfilen

 1. Klik på Design en formularskabelon i menuen Filer.

 2. Klik på Formularskabelon under Udform en ny i dialogboksen Udform en formularskabelon.

 3. Klik på Forbindelsesbibliotek på listen Baseret på.

 4. Hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible funktioner.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på navnet på det websted på den server, der kører Office SharePoint Server 2007, som indeholder dataforbindelsesbiblioteket, på listen Websted, i guiden Dataforbindelse.

  Føje dit websted til listen

  1. Klik på Administrer websteder.

  2. Klik på Tilføj i dialogboksen Administrer websteder.

  3. Skriv placeringen af biblioteket for dataforbindelser, i feltet URL-adresse.

  4. Skriv et navn til biblioteket for dataforbindelser, i feltet vist navn. Dette navn vises på listen websted i guiden Dataforbindelse.

  5. Klik på OK.

  6. Klik på Luk.

 7. Klik på navnet på dataforbindelsesbiblioteket for at se en liste over dataforbindelsesfiler, klik på navnet på den dataforbindelsesfil, du vil bruge til denne dataforbindelse, og klik derefter på Næste.

 8. Hvis du har valgt en dataforbindelsesfil med forbindelsesindstillinger til en webtjeneste, bliver du på næste side af guiden muligvis bedt om at angive eksempelværdier for hver parameter for at bestemme, hvilke felter eller grupper der skal føjes til den sekundære datakilde.

  Hvordan?

  1. Vælg en parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Angiv værdi for eksempel.

  2. Skriv en værdi, brugeren kan bruge til dette felt, og klik derefter på OK i feltet eksempelværdi.

  3. Gentag disse trin for hver parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Næste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en dataforbindelse til en webtjeneste i guiden Dataforbindelse, Microsoft Office InfoPath opretter forbindelse til webtjenesten og anmoder om Web Service beskrivelse sprog (WSDL)-fil. WSDL-filen indeholder skemaet bruges af webtjenesten. Webtjenesten besvarer anmodningen ved at sende denne fil til InfoPath. InfoPath bruger oplysningerne i denne fil til at føje de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde i formularskabelonen. Hvis InfoPath finder en ukendt elementtype i WSDL-filen, InfoPath anvender eksempeldata til at bestemme definitionen af ukendt elementtype og lægger derefter de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde.

 9. Hvis den eksterne datakilde, der refereres til i indstillingerne, returnerer et Microsoft ADO.NET DataSet, bliver du på næste side i guiden spurgt, om ændringsoplysninger skal inkluderes, når brugere sender formulardata. I de fleste tilfælde skal afkrydsningsfeltet Inkluder ændringsoplysninger, når data sendes være markeret. Klik derefter på Næste. Hvis ændringsoplysningerne ikke skal inkluderes, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Inkluder ændringsoplysninger, når data sendes og derefter klikke på Næste.

  Tekniske detaljer

  Denne side i guiden vises, kun hvis indstillingerne er for en webtjeneste og WSDL-filen (Web Service Description Language) angiver, at webtjenesten returnerer et ADO.NET DataSet.

 10. Skriv et navn for dataforbindelsen på den næste side i guiden, og klik derefter på Udfør.

Trin 2: Tilføje et kontrolelement for at vise dataene i felterne

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 2. Træk et kontrolelement til formularskabelonen.

 3. Vælg det felt, som kontrolelementet skal bindes til, i dialogboksen Binding af kontrolelement.

Øverst på siden

Udforme en formularskabelon med en dataforbindelse til afsendelse

Hvis dataforbindelsesfilen indeholder indstillinger for en dataforbindelse til afsendelse, kan du konfigurere formularskabelonen, så brugere kan sende formulardata via dataforbindelsen. Når du gør det, føjer InfoPath knappen Send til standardværktøjslinjen og kommandoen Send til menuen Filer. Du kan konfigurere afsendelsesindstillingerne for formularen i dialogboksen Indstillinger for afsendelse (menuen Funktioner). Afsendelsesindstillingerne konfigureres på samme måde, som hvis du udformede en formularskabelon, der er baseret på en database eller webtjeneste. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om udformning af en formularskabelon, der er baseret på en database eller webtjeneste i afsnittet Se også.

 1. Klik på Udform en formularskabelon i menuen Filer.

 2. Klik på Formularskabelon under Udform en ny i dialogboksen Udform en formularskabelon.

 3. Klik på Forbindelsesbibliotek på listen Baseret på.

 4. Hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du markere Aktiver kun webbrowserkompatible funktioner.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på navnet på det websted på den server, der kører Office SharePoint Server 2007, som indeholder forbindelsesbiblioteket på listen Websted, i guiden Dataforbindelse.

  Føje dit websted til listen

  1. Klik på Administrer websteder.

  2. Klik på Tilføj i dialogboksen Administrer websteder.

  3. Skriv placeringen af biblioteket for dataforbindelser, i feltet URL-adresse.

  4. Skriv et navn til biblioteket for dataforbindelser, i feltet vist navn. Dette navn vises på listen websted i guiden Dataforbindelse.

  5. Klik på OK.

  6. Klik på Luk.

 7. Klik på navnet på dataforbindelsesbiblioteket for at se en liste over dataforbindelsesfiler, klik på navnet på den dataforbindelsesfil, du vil bruge til denne dataforbindelse, og klik derefter på Næste.

 8. Hvis du har valgt en dataforbindelsesfil med forbindelsesindstillinger til en webtjeneste, bliver du på næste side af guiden muligvis bedt om at angive eksempelværdier for hver parameter for at bestemme det bedste felt eller den bedste gruppe, der skal føjes til den sekundære datakilde.

  Hvordan?

  1. Vælg en parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Angiv værdi for eksempel.

  2. Skriv en værdi, brugeren kan bruge til dette felt, og klik derefter på OK i feltet eksempelværdi.

  3. Gentag disse trin for hver parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Næste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en dataforbindelse til en webtjeneste i guiden Dataforbindelse, Microsoft Office InfoPath opretter forbindelse til webtjenesten og anmoder om Web Service beskrivelse sprog (WSDL)-fil. WSDL-filen indeholder skemaet bruges af webtjenesten. Webtjenesten besvarer anmodningen ved at sende denne fil til InfoPath. InfoPath bruger oplysningerne i denne fil til at føje de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde i formularskabelonen. Hvis InfoPath finder en ukendt elementtype i WSDL-filen, InfoPath anvender eksempeldata til at bestemme definitionen af ukendt elementtype og lægger derefter de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde.

 9. Skriv et beskrivende navn på dataforbindelsen på næste side i guiden, og klik derefter på Udfør.

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×