Udforme en formularskabelon baseret på en webtjeneste

Du kan udforme en formularskabelon, der kan arbejde sammen med en webtjeneste for enten at forespørge på data, sende data eller forespørge på og sende data.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Overvejelser om kompatibilitet

Før du går i gang

Udforme en formularskabelon med en dataforbindelse til forespørgsel

Udforme en formularskabelon med en dataforbindelse til afsendelse

Udforme en formularskabelon med dataforbindelser til forespørgsel og afsendelse

Oversigt

En formular kan have en primær dataforbindelse kaldet hoveddataforbindelsen og kan have én eller flere dataforbindelser. Afhængigt af, hvilke mål du har med formularen, kan en dataforbindelse forespørge eller sende formulardata til en ekstern datakilde, f.eks. en Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Når du udformer en formularskabelon, der er baseret på en webtjeneste, har du mulighed for at konfigurere formularskabelonen, så formularer, der er baseret på den pågældende formularskabelon, kan modtage data fra, sende data til eller sende og modtage data til og fra en webtjeneste. Hvis du udformer en formularskabelon, så formularer kan modtage data fra en webtjeneste, oprettes der i Microsoft Office InfoPath en dataforbindelse til forespørgsel som den primære dataforbindelse for formularen. Baseret på denne dataforbindelse opretter InfoPath en hoveddatakilde med forespørgselsfelt, datafelt og gruppe, der er baseret på webtjenestens XML-skema. Forespørgselsfelter indeholder de data, som webtjenesten bruger til at bestemme, hvad der skal sendes til formularen. Når formularer, der er baseret på denne formularskabelon, bruger den primære dataforbindelse, oprettes der i InfoPath en forespørgsel ved hjælp af dataene i forespørgselsfelterne. InfoPath sender derefter forespørgslen til webtjenesten via dataforbindelsen til forespørgsel. Webtjenesten returnerer resultaterne af forespørgslen tilbage til formularen via dataforbindelsen til forespørgsel.

Da datastrukturen i forespørgslen og datafelterne skal passe til den måde, hvorpå dataene er gemt i webtjenesten, kan du ikke redigere eksisterende felter eller grupper i hoveddatakilden. Du kan kun føje felter eller grupper til rodgruppen i hoveddatakilden. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om datakilder i afsnittet Se også.

Når du udformer en formularskabelon til at sende data til en webtjeneste, oprettes der i InfoPath en dataforbindelse til afsendelse i den primære dataforbindelse for formularen. Dermed kan brugerne sende data i formularerne til webtjenesten. InfoPath føjer også kommandoen Send til menuen Filer og aktiverer knappen Send i standardværktøjslinjen i formularen. Du kan også tilpasse afsendelsesindstillingerne for formularerne. Når du opretter dataforbindelsen til afsendelse, bestemmer InfoPath, hvilke parametre i webtjenesten der er tilgængelige til at modtage data. Baseret på disse oplysninger kan du angive, hvilke felter der skal sendes til webtjenesten.

Hvis du udformer en formularskabelon, der skal sende og modtage data til og fra en webtjeneste, oprettes der i InfoPath både en dataforbindelsen til forespørgsel og en dataforbindelse til afsendelse.

InfoPath bruger følgende webtjenestestandarder til at kommunikere med webtjenester:

 • SOAP (Simple Object Access Protocol)    SOAP er den kommunikationsprotokol, der definerer de XML-meddelelser, som bruges til at kommunikere med webtjenesten.

 • WSDL (Web Services Description Language)    WSDL er den XML-skemastandard, der bruges til at beskrive placeringen, kommunikationsprotokollerne og grænsefladerne for en webtjeneste. InfoPath kan kun bruge webtjenester, der bruger dokument-/konstantkodning.

 • UDDI (Universal Description Discovery and Integration)    UDDI er den katalogtjeneste, som beskriver de webtjenester, der tilbydes af en virksomhed.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Du kan ikke konfigurere dataforbindelsen til afsendelse i en webbrowserkompatibel formularskabelon for at tillade brugere at sende ændringsoplysninger sammen med formulardata til en webtjeneste, der accepterer et Microsoft ADO.NET DataSet. Ændringsoplysninger består af de ændringer, som en bruger foretager i de data, der er lagret i en database. Databasen bruger en webtjeneste til at forbinde brugere til databasen. ADO.NET kan bruge ændringsoplysninger til at bestemme, hvordan dataene i databasen skal opdateres. Spørg administratoren af webtjenesten, om webtjenesten skal bruge ændringsoplysninger for at opdatere en database. Hvis den skal det, skal du udforme en formularskabelon, hvis formularer kan udfyldes udelukkende ved hjælp af InfoPath.

Toppen af siden

Før du går i gang

For at udforme en formularskabelon, der er baseret på en webtjeneste, skal du bruge følgende oplysninger fra administratoren af webtjenesten:

 • Placeringen af webtjenesten.

 • Bekræftelse af, at webtjenesten bruger dokument-/konstantkodning. InfoPath kan kun bruge webtjenester, der bruger dokument-/konstantkodning.

 • Navnet på den webtjeneste, der sender data til eller modtager data fra de formularer, der er baseret på denne formularskabelon.

Toppen af siden

Udforme en formularskabelon med en dataforbindelse til forespørgsel

Benyt følgende fremgangsmåde for at udforme en formularskabelon med en dataforbindelse til forespørgsel:

 1. Oprette formularskabelonen    Når du opretter en formularskabelon, der kan modtage data fra en webtjeneste, oprettes der i InfoPath en primær dataforbindelse med en dataforbindelsen til forespørgsel mellem webtjenesten og en formular, der er baseret på denne formularskabelon. InfoPath opretter også en hoveddatakilde for formularskabelonen.

 2. Tilføje et kontrolelement for at få vist forespørgselsresultaterne    Hvis du vil tillade brugere at få vist og redigere dataene i felterne i hoveddatakilden, når de åbner formularen, kan du føje et kontrolelement til formularen og derefter binde det pågældende kontrolelement til et felt i hoveddatakilden.

Trin 1: Oprette formularskabelonen

 1. Klik på Udform en formularskabelon i menuen Filer.

 2. Klik på Formularskabelon under Udform en ny i dialogboksen Udform en formularskabelon.

 3. Klik på Webtjeneste på listen Baseret på.

 4. Hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible funktioner.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på Modtag data i guiden Dataforbindelse, og klik derefter på Næste.

 7. Angiv placeringen af webtjenesten på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

  Bemærk: Hvis du vil søge efter en webtjeneste vha. en UDDI-server (Universal Description Discovery and IntegrationI), skal du klikke på Søg i UDDI, angive URL-adressen til den UDDI-server, du vil søge i, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter en aktuel tjeneste, indtaste et søgeord og derefter klikke på Søg. Webtjenester, der svarer til dit søgeord, vises på listen Søgeresultater. Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 8. Klik på den webtjenestehandling, der returnerer data fra formularen, på listen Vælg en handling, og klik derefter på Næste.

 9. Hvis guiden Dataforbindelse støder på et ukendt element i webtjenestens skema, bliver du på næste side i guiden muligvis bedt om at angive eksempelværdier for hver parameter for at bestemme, hvilke felter eller grupper der skal føjes til hoveddatakilden.

  Sådan gør du

  1. Markér en parameter i tabellen Parametre, og klik derefter på Indstil eksempelværdi.

  2. Skriv en værdi, som brugeren kan bruge til dette felt, i boksen Eksempelværdi, og klik derefter på OK.

  3. Gentag disse trin for hver parameter i tabellen Parametre, og klik derefter på Næste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en dataforbindelse til en webtjeneste i guiden Dataforbindelse, opretter Microsoft Office InfoPath forbindelse til webtjenesten og forespørger om WSDL-filen (Web Service Description Language). WSDL-filen indeholder det skema, der bruges af webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørgslen ved at sende denne fil til InfoPath. InfoPath bruger oplysningerne i denne fil til at føje de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde i formularskabelonen. Hvis InfoPath finder en ukendt elementtype i WSDL-filen, bruger InfoPath eksempeldataene til at afgøre definitionen af den ukendte elementtype og tilføjer derefter de relevante felter og grupper i den sekundære datakilde.

 10. Hvis webtjenesten accepterer ændringsoplysninger, bliver du på næste side i guiden spurgt, om ændringsoplysninger skal inkluderes i forespørgselsdataene. I de fleste tilfælde skal afkrydsningsfeltet Inkluder ændringsoplysninger, når data sendes være markeret. Klik derefter på Næste. Hvis ændringsoplysningerne ikke skal inkluderes, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Inkluder ændringsoplysninger, når data sendes og derefter klikke på Næste.

  Bemærk: Dette afkrydsningsfelt er deaktiveret, hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon.

  Tekniske detaljer

  Denne side i guiden vises, kun hvis WSDL-filen (Web Services Description Language) for webtjenesten angiver, at webtjenesten returnerer et Microsoft ADO.NET DataSet.

 11. Skriv et navn for dataforbindelsen på den næste side i guiden, og klik derefter på Udfør.

Trin 2: Tilføje et kontrolelement for at få vist forespørgselsresultaterne

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 2. Træk et kontrolelement til formularskabelonen.

 3. Vælg det felt, som kontrolelementet skal bindes til, i dialogboksen Binding af kontrolelement.

Toppen af siden

Udforme en formularskabelon med en dataforbindelse til afsendelse

Du skal gøre følgende for at udforme en formular med en dataforbindelse til afsendelse:

 1. Oprette formularskabelonen    Når du opretter en formularskabelon, der kan sende data til en webtjeneste, oprettes der i InfoPath en primær dataforbindelse med en dataforbindelse til afsendelse mellem webtjenesten og en formular, der er baseret på denne formularskabelon. InfoPath opretter også en hoveddatakilde for formularskabelonen.

 2. Tilføje et kontrolelement og binde det til et felt eller angive kontrolelementegenskaberne for at få vist dataene i et felt    For at give brugere mulighed for at redigere dataene i felterne i hoveddatakilden kan du føje kontrolelementer til formularskabelonen og binde disse kontrolelementer til felter i hoveddatakilden.

 3. Konfigurere afsendelsesindstillinger    Du kan konfigurere, hvilke data der skal sendes til webtjenesten, samt afsendelsesindstillingerne for formularen.

Trin 1: Oprette formularskabelonen

 1. Klik på Udform en formularskabelon i menuen Filer.

 2. Klik på Formularskabelon under Udform en ny i dialogboksen Udform en formularskabelon.

 3. Klik på Webtjeneste på listen Baseret på.

 4. Hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible funktioner.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på Send data i guiden Dataforbindelse, og klik derefter på Næste.

 7. Skriv adressen til den webtjeneste, som brugerne skal sende deres data til, på næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

  Bemærk: Hvis du vil søge efter en webtjeneste vha. en UDDI-server (Universal Description Discovery and IntegrationI), skal du klikke på Søg i UDDI, angive URL-adressen til den UDDI-server, du vil søge i, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter en aktuel tjeneste, indtaste et søgeord og derefter klikke på Søg. Webtjenester, der svarer til dit søgeord, vises på listen Søgeresultater. Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 8. Klik på Næste.

 9. Klik på den webtjenestehandling, der henter de afsendte data, på listen Vælg en handling, og klik derefter på Næste.

 10. Skriv et navn for dataforbindelsen på den næste side i guiden, og klik derefter på Udfør.

Trin 2: Tilføje et kontrolelement og binde det til et felt eller angive kontrolelementegenskaber for at få vist dataene i et felt

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 2. Træk et kontrolelement til formularskabelonen.

 3. Vælg det felt, som kontrolelementet skal bindes til, i dialogboksen Binding af kontrolelement.

Trin 3: Konfigurere indstillingerne for afsendelse

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på dataforbindelsen til afsendelse i den primære dataforbindelse i dialogboksen Dataforbindelser, og klik derefter på Rediger.

 3. Klik på Næste to gange i guiden Dataforbindelse.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder på næste side i guiden for at vælge, hvilke data i formularen der skal sendes for hver parameter i webtjenesten.

  Sende dataene i et felt eller en gruppe

  1. Klik på listen Parametre på den webtjenesteparameter, der vil modtage dataene fra formularen.

  2. Klik på Felt eller gruppe under Parameterindstillinger.

  3. Klik på Indsæt formel Knappen Datakilde .

  4. Klik i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe på det felt eller den gruppe, hvis data du vil sende, og klik derefter på OK.

  5. Klik på Kun tekst og underordnede elementer i boksen Medtag for kun at sende dataene i dette felt og de underordnede elementer for feltet eller gruppen, eller klik på XML-undertræ med det markerede element for at sende feltnavnet, dataene i feltet og de underordnede elementer i den markerede gruppe eller det markerede felt.

  Sende alle data i formularen

  1. Klik på listen Parametre på den webtjenesteparameter, der vil modtage dataene fra formularen.

  2. Klik på Hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner) under Parameterindstillinger.

  Sende dataene som en streng

  1. Klik på listen Parametre på den webtjenesteparameter, der vil modtage dataene fra formularen.

  2. Klik på Hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner) under Parameterindstillinger.

  3. Markér afkrydsningsfeltet Send data som en streng.

   Bemærk: Typisk skal du markere dette afkrydsningsfelt for at sende digitalt signerede data. I de fleste tilfælde skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt.

  Tekniske oplysninger om ADO.NET DataSet-objekter

  Hvis webtjenesten kræver et ADO.NET DataSet-objekt, skal du vælge en dataset-node, når du konfigurerer denne dataforbindelse. Hvis du bruger en anden type node for en dataforbindelse til en webtjeneste, som kræver et ADO-dataset (ActiveX Data Objects), mislykkes afsendelsen.

 5. Klik på Næste.

 6. Klik på Udfør.

 7. Klik på Luk.

 8. Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

  Hvis du vil ændre navnet på knappen Send, der vises på værktøjslinjen Standard, og kommandoen Send, der vises i menuen Filer, når brugere udfylder formularen, skal du skrive det nye navn i feltet Titeltekst i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

  Tip: Hvis du vil tildele knappen og kommandoen en tastaturgenvej, skal du skrive et og-tegn (&) før det tegn, du vil bruge som tastaturgenvej. Hvis du f.eks. vil tildele N som tastaturgenvej for knappen og kommandoen Send, skal du skrive Se&nd.

 9. Hvis du ikke ønsker, at brugerne skal kunne bruge kommandoen Send eller knappen Sendstandardværktøjslinjen, når de udfylder formularen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis menupunktet Send og knappen Send på værktøjslinjen.

  Som standard bevarer InfoPath formularen åben og viser en meddelelse, der angiver om formularen er overført korrekt, når brugerne har sendt en formular. Hvis du vil ændre denne standardfunktionsmåde, skal du klikke på Avanceret og derefter gøre et af følgende:

  • Hvis du vil lukke formularen eller oprette en ny, tom formular, efter at brugeren har sendt en udfyldt formular, skal du klikke på den ønskede indstilling på listen Efter afsendelse.

  • Hvis du vil oprette en brugerdefineret meddelelse for at angive, om formularen er overført korrekt, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug brugerdefinerede meddelelser og derefter skrive dine meddelelser i boksene Ved fuldførelse og Ved fejl.

   Tip: Brug en meddelelse i boksen Ved fejl, der fortæller brugerne, hvad de skal gøre, hvis de ikke kan sende deres formular. Du kan f.eks. foreslå, at brugerne gemmer deres formular og kontakter en person for at få flere instruktioner.

  • Hvis du ikke vil vise en meddelelse, efter at brugeren har sendt en formular, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelser om fuldført eller mislykket handling.

Toppen af siden

Udforme en formularskabelon med dataforbindelser til forespørgsel og afsendelse

Benyt følgende fremgangsmåde for at udforme en formularskabelon med både en dataforbindelse til forespørgsel og en dataforbindelse til afsendelse:

 1. Oprette formularskabelonen    Når du opretter en formularskabelon, der kan både forespørge på og sende data til en webtjeneste, oprettes der i InfoPath en primær dataforbindelse mellem formularskabelonen og webtjenesten med en dataforbindelse til forespørgsel og en dataforbindelse til afsendelse. InfoPath opretter også en hoveddatakilde for formularskabelonen.

 2. Tilføje et kontrolelement og binde det til et felt for at få vist dataene i et felt    For at give brugere mulighed for at se og redigere dataene i felterne i hoveddatakilden kan du føje kontrolelementer til formularskabelonen og binde disse kontrolelementer til felter i hoveddatakilden.

 3. Konfigurere afsendelsesindstillinger    Du kan konfigurere, hvilke data der skal sendes til webtjenesten, samt afsendelsesindstillingerne for formularen.

Trin 1: Oprette formularskabelonen

 1. Klik på Udform en formularskabelon i menuen Filer.

 2. Klik på Formularskabelon under Udform en ny i dialogboksen Udform en formular.

 3. Klik på Webtjeneste på listen Baseret på.

 4. Hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible funktioner.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på Modtage og sende data i guiden Dataforbindelse, og klik derefter på Næste.

 7. Brug næste side i guiden til at angive adressen på webtjenesten med den handling, der sender data til formularskabelonen, og klik derefter på Næste.

  Bemærk: Hvis du vil søge efter en webtjeneste vha. en UDDI-server (Universal Description Discovery and IntegrationI), skal du klikke på Søg i UDDI, angive URL-adressen til den UDDI-server, du vil søge i, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter en aktuel tjeneste, indtaste et søgeord og derefter klikke på Søg. Webtjenester, der svarer til dit søgeord, vises på listen Søgeresultater. Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 8. Klik på den webtjenestehandling, der returnerer data fra formularen, på listen Vælg en handling, og klik derefter på Næste.

 9. Hvis guiden Dataforbindelse støder på et ukendt element i webtjenestens skema, bliver du på næste side i guiden muligvis bedt om at angive eksempelværdier for hver parameter for at bestemme, hvilke felter eller grupper der skal føjes til hoveddatakilden.

  Sådan gør du

  1. Markér en parameter i tabellen Parametre, og klik derefter på Indstil eksempelværdi.

  2. Skriv en værdi, som brugeren kan bruge til dette felt, i boksen Eksempelværdi, og klik derefter på OK.

  3. Gentag disse trin for hver parameter i tabellen Parametre, og klik derefter på Næste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en dataforbindelse til en webtjeneste i guiden Dataforbindelse, opretter Microsoft Office InfoPath forbindelse til webtjenesten og forespørger om WSDL-filen (Web Service Description Language). WSDL-filen indeholder det skema, der bruges af webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørgslen ved at sende denne fil til InfoPath. InfoPath bruger oplysningerne i denne fil til at føje de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde i formularskabelonen. Hvis InfoPath finder en ukendt elementtype i WSDL-filen, bruger InfoPath eksempeldataene til at afgøre definitionen af den ukendte elementtype og tilføjer derefter de relevante felter og grupper i den sekundære datakilde.

 10. Hvis webtjenesten accepterer ændringsoplysninger, bliver du på næste side i guiden spurgt, om ændringsoplysninger skal inkluderes i forespørgselsdataene. I de fleste tilfælde skal afkrydsningsfeltet Inkluder ændringsoplysninger, når data sendes være markeret. Klik derefter på Næste. Hvis ændringsoplysningerne ikke skal inkluderes, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Inkluder ændringsoplysninger, når data sendes og derefter klikke på Næste.

  Bemærk: Afkrydsningsfeltet er deaktiveret, hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon.

  Tekniske detaljer

  Denne side i guiden vises, kun hvis WSDL-filen (Web Services Description Language) for webtjenesten angiver, at webtjenesten returnerer et ADO.NET DataSet.

 11. Skriv et navn for dataforbindelsen til forespørgsel på næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 12. Skriv på den næste side i guiden adressen til den webtjeneste, som brugerne skal sende deres formularer til, og klik derefter på Næste.

  Bemærk: Hvis du vil søge efter en webtjeneste vha. en UDDI-server (Universal Description Discovery and IntegrationI), skal du klikke på Søg i UDDI, angive URL-adressen til den UDDI-server, du vil søge i, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter en aktuel tjeneste, indtaste et søgeord og derefter klikke på Søg. Webtjenester, der svarer til dit søgeord, vises på listen Søgeresultater. Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 13. Klik på den webtjenestehandling, der henter de afsendte data, på listen Vælg en handling, og klik derefter på Næste.

 14. Benyt en af følgende fremgangsmåder på næste side i guiden for at vælge, hvilke data i formularen der skal sendes for hver parameter i webtjenesten.

  Sende dataene i et felt eller en gruppe

  1. Klik på listen Parametre på den webtjenesteparameter, der vil modtage dataene fra formularen.

  2. Klik på Felt eller gruppe under Parameterindstillinger.

  3. Klik på Indsæt formel Knappen Datakilde .

  4. Klik i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe på det felt eller den gruppe, hvis data du vil sende, og klik derefter på OK.

  5. Klik på Kun tekst og underordnede elementer i boksen Medtag for kun at sende dataene i dette felt og de underordnede elementer for feltet eller gruppen, eller klik på XML-undertræ med det markerede element for at sende feltnavnet, dataene i feltet og de underordnede elementer i den markerede gruppe eller det markerede felt.

  Sende alle data i formularen

  1. Klik på listen Parametre på den webtjenesteparameter, der vil modtage dataene fra formularen.

  2. Klik på Hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner) under Parameterindstillinger.

  Sende dataene som en streng

  1. Klik på listen Parametre på den webtjenesteparameter, der vil modtage dataene fra formularen.

  2. Klik på Hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner) under Parameterindstillinger.

  3. Markér afkrydsningsfeltet Send data som en streng.

   Bemærk: Typisk skal du markere dette afkrydsningsfelt for at sende digitalt signerede data. I de fleste tilfælde skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt.

  Tekniske oplysninger om ADO.NET DataSet-objekter

  Hvis webtjenesten kræver et ADO.NET DataSet-objekt, skal du vælge en dataset-node, når du konfigurerer denne dataforbindelse. Hvis du bruger en anden type node for en dataforbindelse til en webtjeneste, som kræver et ADO.NET DataSet, mislykkes afsendelsen.

 15. Klik på Næste.

 16. Skriv et navn for dataforbindelsen til afsendelse på næste side i guiden, og klik derefter på Udfør.

Trin 2: Tilføje et kontrolelement og binde det til et felt for at få vist dataene i et felt

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 2. Træk et kontrolelement til formularskabelonen.

 3. Vælg det felt, som kontrolelementet skal bindes til, i dialogboksen Binding af kontrolelement.

Trin 3: Konfigurere indstillingerne for afsendelse

 1. Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

  Hvis du vil ændre navnet på knappen Send, der vises på værktøjslinjen Standard, og kommandoen Send, der vises i menuen Filer, når brugere udfylder formularen, skal du skrive det nye navn i feltet Titeltekst i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

  Tip: Hvis du vil tildele knappen og kommandoen en tastaturgenvej, skal du skrive et og-tegn (&) før det tegn, du vil bruge som tastaturgenvej. Hvis du f.eks. vil tildele N som tastaturgenvej for knappen og kommandoen Send, skal du skrive Se&nd.

 2. Hvis du ikke ønsker, at brugerne skal kunne bruge kommandoen Send eller knappen Sendstandardværktøjslinjen, når de udfylder formularen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis menupunktet Send og knappen Send på værktøjslinjen.

  Som standard bevarer InfoPath formularen åben og viser en meddelelse, der angiver om formularen er overført korrekt, når brugerne har sendt en formular. Hvis du vil ændre denne standardfunktionsmåde, skal du klikke på Avanceret og derefter gøre et af følgende:

  • Hvis du vil lukke formularen eller oprette en ny, tom formular, efter at brugeren har sendt en udfyldt formular, skal du klikke på den ønskede indstilling på listen Efter afsendelse.

  • Hvis du vil oprette en brugerdefineret meddelelse for at angive, om formularen er overført korrekt, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug brugerdefinerede meddelelser og derefter skrive dine meddelelser i boksene Ved fuldførelse og Ved fejl.

   Tip: Brug en meddelelse i boksen Ved fejl, der fortæller brugerne, hvad de skal gøre, hvis de ikke kan sende deres formular. Du kan f.eks. foreslå, at brugerne gemmer deres formular og kontakter en person for at få flere instruktioner.

  • Hvis du ikke vil vise en meddelelse, efter at brugeren har sendt en formular, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelser om fuldført eller mislykket handling.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×