Udforme en formularskabelon baseret på en Microsoft SQL Server-database

Du kan udforme en formularskabelon, der kan arbejde sammen med en Microsoft SQL Server-database for enten at forespørge på data eller forespørge på og sende data.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Overvejelser om kompatibilitet

Før du går i gang

Udforme formularskabelonen.

Konfigurere afsendelsesindstillingerne

Oversigt

En formular kan have en primær dataforbindelse kaldet hoveddataforbindelsen og kan have én eller flere dataforbindelser. Afhængigt af, hvilke mål du har med formularen, kan en dataforbindelse forespørge eller sende formulardata til en ekstern datakilde, f.eks. en Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Når du udformer en formularskabelon, der er baseret på en database, oprettes der i Microsoft Office InfoPath en hoveddatakilde med gruppe, der indeholder forespørgselsfelt og datafelt og en dataforbindelse til forespørgsel som den primære dataforbindelse for formularskabelonen. Disse felter og grupper svarer til den måde, hvorpå data er gemt i tabellerne i databasen. Forespørgselsfelter indeholder de data, som indtastes af en bruger for at begrænse forespørgselsresultaterne til poster, der matcher dataene i forespørgselsfelterne. Når en formular, der er baseret på denne formularskabelon, anvender den primære dataforbindelse, oprettes der i InfoPath en forespørgsel med dataene i forespørgselsfelterne. InfoPath sender derefter forespørgslen via dataforbindelsen til forespørgsel. Databasen returnerer resultaterne af forespørgslen tilbage til formularen via dataforbindelsen til forespørgsel. Resultaterne af forespørgslen indsættes i datafelter, der kan redigeres med kontrolelementer, som er bundet til disse felter.

Da datastrukturen i forespørgslen og datafelterne skal passe til den måde, hvorpå data er gemt i databasen, kan du ikke redigere disse felter eller grupper i hoveddatakilden. Du kan kun føje felter eller grupper til rodgruppen i hoveddatakilden. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om datakilder i afsnittet Se også.

En formular kan sende data til en database via formularens hoveddataforbindelse, hvis den formularskabelon, formularen er baseret på, og databasen opfylder følgende krav:

 • Formularskabelonen er ikke en browserkompatibel formularskabelon    InfoPath opretter ikke en dataforbindelse til afsendelse i hoveddataforbindelsen, hvis du udformer en browserkompatibel formularskabelon. Hvis brugere skal have tilladelse til at sende data i en formular, der er baseret på browserkompatibel formularskabelon, skal du bruge en webtjeneste, som arbejder sammen med databasen.

 • Den venstre tabel i hvert par relaterede tabeller i hoveddatakilden indeholder en primær nøgle    Mindst én relation for hvert par relaterede tabeller skal inkludere en primær nøgle fra den venstre tabel.

 • Ingen af datafelterne i hoveddatakilden for formularen gemmer en stor binær datatype    InfoPath deaktiverer dataforbindelsen til afsendelse, hvis forespørgslen omfatter felter, der kan gemme en stor binær datatype, f.eks. billeder, billedelementer, OLE-objekter, vedhæftede filer, Office Access-datatypen Notat eller SQL-datatypen Tekst.

Når InfoPath aktiverer dataforbindelsen til afsendelse, får brugerne mulighed for at sende dataene i datafelterne i hoveddatakilde til databasen. Hvis InfoPath aktiverer dataforbindelsen til afsendelse, kan du tilpasse afsendelsesindstillingerne for de formularer, der er baseret på denne formularskabelon.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Når du udformer en formularskabelon, der er baseret på en database, har du mulighed for at udforme en webbrowserkompatibel formularskabelon. InfoPath opretter en dataforbindelse til forespørgsel som den primære dataforbindelse i en webbrowserkompatibel formularskabelon. Men webbrowserkompatible formularskabeloner kan ikke konfigureres, så brugere kan sende data til en database. Hvis du derfor udformer en formularskabelon baseret på en SQL Server-database og brugerne skal kunne sende formulardata til databasen via den primære dataforbindelse, kan du ikke gøre formularskabelonen webbrowserkompatibel.

Toppen af siden

Før du går i gang

For at udforme formularskabelonen baseret på en SQL Server-database skal du bruge følgende oplysninger fra databaseadministratoren:

 • Navnet på den server, der indeholder den database, som formularskabelonen skal tilsluttes til.

 • Navnet på den database, du skal bruge til denne formularskabelon.

 • Den godkendelse, som databasen kræver. Databasen anvender enten Microsoft Windows-godkendelse eller SQL Server-godkendelse til at bestemme, hvordan brugere kan få adgang til databasen.

 • Navnet på den tabel, der indeholder de data, som skal sendes til formularen, eller som modtager data fra formularen. Dette er den primære tabel. Hvis du vil bruge flere tabeller i databasen, skal du bruge navnene på disse andre, underordnede tabeller. Du skal også bruge navnene på de felter i de underordnede tabeller, der har relationer til felterne i den primære tabel.

Toppen af siden

Udforme formularskabelonen.

Benyt følgende fremgangsmåde for at udforme en formularskabelon med en dataforbindelsen til forespørgsel:

 1. Oprette formularskabelonen    Når du opretter en formularskabelon, der er baseret på en database, oprettes der i InfoPath en forespørgselsdatabase som den primære dataforbindelse mellem formularskabelonen og databasen. Dermed oprettes formularskabelonens hoveddatakilde automatisk.

 2. Tilføje et kontrolelement for at få vist forespørgselsresultaterne    Hvis du vil tillade brugere at få vist og redigere dataene i felterne i hoveddatakilden, når de åbner formularen, kan du føje et kontrolelement til formularen og derefter binde det pågældende kontrolelement til et felt i hoveddatakilden.

Trin 1: Oprette formularskabelonen

 1. Klik på Udform en formularskabelon i menuen Filer.

 2. Klik på Formularskabelon under Udform en ny i dialogboksen Udform en formularskabelon.

 3. Klik på Database på listen Baseret på.

 4. Hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible funktioner.

  Bemærk: Guiden Dataforbindelse aktiverer ikke dataforbindelsen til afsendelse i en webbrowserkompatibel formularskabelon. For at give brugere mulighed for at sende data til en database fra formularer, der er baseret på en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du føje en sekundær dataforbindelse til en webtjeneste, der fungerer sammen med databasen. Du kan finde hyperlinks til oplysninger om sekundære dataforbindelser i afsnittet Se også.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på Vælg database i guiden Dataforbindelse.

 7. Klik på Ny kilde i dialogboksen Vælg datakilde.

 8. Klik på Microsoft SQL Server på listen Hvilken type datakilde vil du oprette forbindelse til, og klik derefter på Næste.

 9. Skriv navnet på den server, der indeholder SQL Server-databasen, i boksen Servernavn.

 10. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Legitimationsoplysninger til logon:

  • Hvis databasen bestemmer, hvem der har adgang, på grundlag af de legitimationsoplysninger, der bruges i et Microsoft Windows-netværk, skal du klikke på Brug Windows-godkendelse.

  • Hvis databasen bestemmer, hvem der har adgang, på grundlag af et angivet brugernavn og en angivet adgangskode, som du modtager fra databaseadministratoren, skal du klikke på Brug følgende brugernavn og adgangskode og derefter skrive brugernavnet og adgangskoden i felterne Brugernavn og Adgangskode.

 11. Klik på Næste.

 12. Klik på navnet på den database, du vil bruge, på listen Vælg den database, der indeholder de ønskede data, marker afkrydsningsfeltet Opret forbindelse til en bestemt tabel, klik på navnet på den primære tabel, og klik derefter på Næste.

 13. Skriv et navn for den fil, som dataforbindelsesoplysningerne gemmes i, i boksen Filnavn på næste side i guiden, og klik derefter på Udfør for at gemme disse indstillinger.

  Hvis du planlægger at bruge andre tabeller i dataforbindelsen til forespørgsel, kan du tilføje de andre tabeller på denne side i guiden.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tilføj tabel

  2. Klik i dialogboksen Tilføj tabel eller forespørgsel på navnet på den underordnede tabel og klik derefter på Næste. InfoPath forsøger at angive relationerne ved at finde tilsvarende feltnavne i begge tabeller. Hvis du ikke vil bruge den foreslåede relation, skal du markere relationen og derefter klikke på Fjern relation. Hvis du vil tilføje en relation, skal du klikke på Tilføj relation. Klik på navnene på de relaterede felter i begge kolonner i dialogboksen Tilføj relation, og klik derefter på OK.

  3. Klik på Udfør.

  4. Gentag disse trin for at tilføje yderligere underordnede tabeller.

 14. Klik på Næste.

 15. Skriv et navn for den primære dataforbindelsen på sidste side i guiden. Dette navn vises på listen Datakilde i opgaveruden Datakilde.

 16. Hvis formularskabelonen opfylder betingelserne i afsnittet Oversigt, angiver denne side i guiden, at InfoPath har aktiveret dataforbindelsen til afsendelse i den primære dataforbindelse. For at ændre navnet på dataforbindelsen til afsendelse skal du indtaste et nyt navn i den relevante boks. Hvis brugerne skal sende formulardata via en anden dataforbindelse til afsendelse, som du føjer til formularskabelonen senere, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver send for denne forbindelse.

  Bemærk: Hvis formularskabelonen ikke opfylder betingelserne i afsnittet Oversigt, deaktiverer InfoPath dataforbindelsen til afsendelse, og afkrydsningsfelterne Indtast navnet på afsendelsesforbindelsen og Aktiver send for denne forbindelse er ikke tilgængelige (deaktiverede). Hvis InfoPath deaktiverer dataforbindelsen til afsendelse, har formularskabelonens primære dataforbindelse kun en dataforbindelse til forespørgsel.

Trin 2: Binde et kontrolelement til feltet

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 2. Træk et kontrolelement til formularskabelonen.

 3. Vælg det felt, som kontrolelementet skal bindes til, i dialogboksen Binding af kontrolelement.

Toppen af siden

Konfigurere afsendelsesindstillingerne

Hvis formularskabelonen og de tabeller, du har valgt i guiden Dataforbindelse, opfylder betingelserne i afsnittet Oversigt, konfigurerer InfoPath formularskabelonen til at sende data via den primære dataforbindelse. Hvis du vælger at bruge denne dataforbindelse til afsendelse, konfigurerer InfoPath formularskabelonen, så brugere kan sende formulardata til databasen, og føjer både knappen Send til standardværktøjslinjen og kommandoen Send til menuen Filer, når brugere udfylder formularen. InfoPath konfigurerer formularskabelonen, så formularen forbliver åben og der vises en meddelelse for brugeren, der angiver, om formularen er blevet sendt, når brugere sender formularer. Du kan ændre teksten på knappen Send og funktionsmåden, når brugeren har sendt en formular.

 1. Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

  Hvis du vil ændre navnet på knappen Send, der vises på værktøjslinjen Standard, og kommandoen Send, der vises i menuen Filer, når brugere udfylder formularen, skal du skrive det nye navn i feltet Titeltekst i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

  Tip: Hvis du vil tildele knappen og kommandoen en tastaturgenvej, skal du skrive et og-tegn (&) før det tegn, du vil bruge som tastaturgenvej. Hvis du f.eks. vil tildele N som tastaturgenvej for knappen og kommandoen Send, skal du skrive Se&nd.

 2. Hvis du ikke ønsker, at brugerne skal kunne bruge kommandoen Send eller knappen Sendstandardværktøjslinjen, når de udfylder formularen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis menupunktet Send og knappen Send på værktøjslinjen.

  Som standard bevarer InfoPath formularen åben og viser en meddelelse, der angiver om formularen er overført korrekt, når brugerne har sendt en formular. Hvis du vil ændre denne standardfunktionsmåde, skal du klikke på Avanceret og derefter gøre et af følgende:

  • Hvis du vil lukke formularen eller oprette en ny, tom formular, efter at brugeren har sendt en udfyldt formular, skal du klikke på den ønskede indstilling på listen Efter afsendelse.

  • Hvis du vil oprette en brugerdefineret meddelelse for at angive, om formularen er overført korrekt, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug brugerdefinerede meddelelser og derefter skrive dine meddelelser i boksene Ved fuldførelse og Ved fejl.

   Tip: Brug en meddelelse i boksen Ved fejl, der fortæller brugerne, hvad de skal gøre, hvis de ikke kan sende deres formular. Du kan f.eks. foreslå, at brugerne gemmer deres formular og kontakter en person for at få flere instruktioner.

  • Hvis du ikke vil vise en meddelelse, efter at brugeren har sendt en formular, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelser om fuldført eller mislykket handling.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×