Udforme en formular til at reagere på en arbejdsprocesstatus

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan designe Microsoft Office InfoPath-formularer til at vise bestemte data, der svarer til den aktuelle status for en arbejdsproces. Du kan gøre dette ved at designe en formularskabelon til at bruge regler, der påbegyndes en handling i dens formularer, der er baseret på status for arbejdsprocessen. Dette kan strømline processer, som bruges til at udfylde formularer.

I denne artikel beskrives, hvordan du kan designe skabelon til formular en udgiftsrapport til automatisk at vise forskellige visninger af formularskabelonen, afhængigt af status for en tilknyttet arbejdsproces til godkendelse. For eksempel før arbejdsprocessen startes, vises i formen overblik udgifter, der indeholder en gentaget tabel, hvor brugerne kan angive udgifter. Når status for arbejdsproces er I gang, vises en oversigt over udgifter visning, der viser de samlede udgifter i hver kategori formularen. Når status for arbejdsproces er fuldført, vises formularen afsluttet visningen, som indeholder oplysninger om anslåede refusion gange.

Hvis du vil aktivere en formular til at reagere på statussen af arbejdsprocessen, skal du udføre opgaver på webstedet Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller på webstedet Windows SharePoint Services 3.0, hvor formularerne er placeret, samt opgaver i InfoPath. På SharePoint-webstedet skal du oprette en arbejdsproces og en indholdstype for webstedet, og i InfoPath skal du føje en dataforbindelse til en formularskabelon, oprette en regel og udgive formularskabelonen.

Bemærk!: I denne artikel bruges et eksempelscenario, hvor en formularskabelon udgives som en webstedsindholdstype. Du kan også udgive en formularskabelon på en delt netværksplacering, eller du kan oprette et nyt dokumentbibliotek, hvor du udgiver en formularskabelon til et SharePoint-websted. Du kan finde flere oplysninger om at udgive formularskabeloner i afsnittet Se også.

Denne artikel indeholder

Introduktion til brug af arbejdsprocesser med InfoPath-formularer

Kompatibilitetsovervejelser

Inden du begynder

Trin 1: Føje en arbejdsproces til godkendelse til et bibliotek

Trin 2: Føje en dataforbindelse til en formularskabelon

Trin 3: Føje en regel til en formularskabelon for at vise en bestemt visning

Trin 4: Udgive en formularskabelon som en webstedsindholdstype

Trin 5: Føje en indholdstype til et dokumentbibliotek

Introduktion til brug af arbejdsprocesser med InfoPath-formularer

Arbejdsprocesser hjælper brugere med at samarbejde om dokumenter og administrere projektopgaver ved implementering af bestemte forretningsprocesser på dokumenter og elementer i et Microsoft Office SharePoint Server 2007- eller Windows SharePoint Services 3.0-websted. Arbejdsprocesser hjælper organisationer med at overholde ensartede forretningsprocesser, og de forbedrer virksomhedens effektivitet og produktivitet ved at administrere opgaver og trin i bestemte forretningsprocesser. På denne måde kan de personer, der udfører disse opgaver, koncentrere sig om at udføre arbejdet i stedet for at administrere arbejdsprocessen.

Du kan aktivere en InfoPath-formular til at vise bestemte data, der svarer til den aktuelle status for en arbejdsproces. Du kan gøre dette ved at designe en formularskabelon til at bruge regler, der påbegyndes en handling i den formular, der er baseret på status for arbejdsprocessen. Dette kan strømline processer, som bruges til at udfylde formularer. For eksempel kan du aktivere en formular for at få vist en skrivebeskyttet visning, når status for en arbejdsproces er fuldført, og derfor dataene i formularen skal ikke ændres.

Arbejdsprocesser skal føjes til en SharePoint-liste, et -bibliotek eller en -indholdstype for at gøre dem tilgængelige til brug på InfoPath-formularskabeloner. De tilgængelige arbejdsprocesser for et websted afhænger også af typen af websted, og om brugerdefinerede arbejdsprocesser blev oprettet ved hjælp af Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

I denne artikel bruges en arbejdsproces for godkendelse til at illustrere, hvordan arbejdsprocesser kan bruges sammen med InfoPath-formularskabeloner. Arbejdsprocessen for godkendelse dirigerer en InfoPath-formular, der er gemt i et bibliotek, til en gruppe personer til godkendelse. Som standard er arbejdsprocessen for godkendelse knyttet til dokumentets indholdstype, og den er automatisk tilgængelig i dokumentet eller i formularbiblioteker.

Hver arbejdsprocessen er defineret af entydige statusser med beskrivende navne, som I gang. Navne for statusser variere, alt efter typen af arbejdsproces. For eksempel en arbejdsproces til godkendelse, som er tilgængelig på servere, der kører Microsoft Office SharePoint Server 2007 – omfatter en status for I gang, annulleret og fuldført. Status for en tre-tilstandsarbejdsprocessen – som er tilgængelig i Windows SharePoint Services 3.0 – kan defineres af den person, der tilføjer arbejdsprocessen til et bibliotek eller liste, mens andre arbejdsprocesser Brug standard statusser som nævnt tidligere I gang status. Selvom det beskrivende navn er synligt for brugeren, vises arbejdsprocessen statusser fra et program som numeriske værdier. Hvis du vil designe en formularskabelon til at reagere på en bestemt arbejdsprocesstatus, skal du kende den numeriske værdi for den status for arbejdsproces, du vil bruge. Dette skyldes, at InfoPath bruger den numeriske værdi af arbejdsprocessen til at starte en handling, som skifte mellem visningerne.

Som nævnt tidligere kan du aktivere en InfoPath-formularskabelon til at vise bestemte data, der svarer til den aktuelle status for en arbejdsproces. Selvom denne artikel beskriver, hvordan du aktiverer en formularskabelon til en udgiftsrapport, så den automatisk viser en bestemt visning, afhængigt af dens status i arbejdsprocessen, kan du også tilpasse arbejdsprocessen ved at tilføje flere handlinger. I stedet for at aktivere formularer for at få vist en bestemt visning, kan du f.eks. aktivere dem til at vise en meddelelse. Og i stedet for at bruge en arbejdsproces til godkendelse, kan du bruge arbejdsprocessen med tre tilstande.

Bemærk!: Hvis du aktiverer andre handlinger end dem, der beskrives i denne artiklen, kan du udføre ekstra trin for at sikre, at din formularskabelon virker korrekt med den arbejdsproces, du bruger.

Øverst på siden

Kompatibilitetsovervejelser

Hvis du vil oprette enwebbrowserkompatibel formularskabelon, skal du huske, at den dokumenthandlingslinje, som vises, når der udfyldes formularer i Microsoft Office-dokumenter, herunder også InfoPath-formularer, ikke vises i browserkompatible formularskabeloner, som brugerne udfylder i en webbrowser. Du kan dog stadig bruge browserbaserede formularer med arbejdsprocesser. Hvis du vil ændre arbejdsprocessens status for denne type formularer, kan deltagerne i arbejdsprocessen bruge indstillingerne i dokumentbiblioteket. Du kan finde flere oplysninger om ændring af indstillingerne for en arbejdsproces ved hjælp af SharePoint-websteder i afsnittet Se også.

Øverst på siden

Før du starter

Kontroller følgende, inden du begynder at udføre opgaverne i denne artikel:

 • Kontakt farmadministratoren for at bekræfte, at arbejdsprocesserne til godkendelse er installeret og aktiveret for det SharePoint-websted, du vil bruge.

 • Kontroller, at du mindst har tilladelsesniveau til at designe på SharePoint-webstedet. Denne rettighed er nødvendig for at kunne udgive en formularskabelon og oprette en arbejdsproces.

 • Opret en formularskabelon med to eller flere visninger, og tilpas hver visning til at vise den type data, der er relevante for hver arbejdsprocesstatus. I den visning, der skal vises, når arbejdsprocessen er fuldført, kan du f.eks. angive objekterne til at være skrivebeskyttede.

 • Opret et dokument eller et formularbibliotek, og kontroller, at biblioteket er konfigureret til at tillade flere indholdstyper.

Øverst på siden

Trin 1: Føje en arbejdsproces til godkendelse til et bibliotek

Dette scenario fokuserer på arbejdsprocessen til godkendelse, men du kan eventuelt bruge en anden type arbejdsproces. Hvis du bruger en anden type arbejdsproces, kan indstillingerne for denne arbejdsproces afvige fra dem, der beskrives i denne artikel.

 1. Åbn biblioteket, som du vil føje en arbejdsproces til.

 2. Klik på indstillingerne for den type bibliotek, du åbner, i menuen Indstillinger.

  F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 3. Klik på Indstillinger for arbejdsproces under Tilladelser og administration.

 4. Klik på Tilføj en arbejdsproces.

 5. Klik på Godkendelse i afsnittet Arbejdsproces på siden Tilføj en arbejdsproces.

 6. Skriv et entydigt navn til arbejdsprocessen i sektionen Navn.

  1. Angiv en opgaveliste, der skal bruges sammen med denne arbejdsproces, i sektionen Opgaveliste.

   Bemærkninger!: 

   • Du kan bruge standardlisten Opgaver, eller du kan oprette en ny. Hvis du bruger standardlisten Opgaver, vil arbejdsprocesdeltagerne nemt kunne finde og få vist deres arbejdsprocesopgaver ved hjælp af visningen Mine opgaver på listen Opgaver.

   • Hvis opgaverne for arbejdsprocessen kan afsløre følsomme eller fortrolige data, som du gerne vil holde adskilt fra den generelle Opgaver-liste, bør du oprette en ny opgaveliste.

   • Hvis din organisation har adskillige arbejdsprocesser, eller hvis arbejdsprocesserne omfatter adskillige opgaver, bør du oprette en ny opgaveliste. I så fald kan det være en god ide at oprette opgavelister for hver arbejdsproces.

 7. I afsnittet Oversigtsliste skal du vælge en oversigtsliste, der skal bruges til arbejdsprocessen. Oversigtslisten indeholder alle de hændelser, der forekommer i hver forekomst af arbejdsprocessen.

  Du kan bruge standardlisten Oversigt, eller du kan oprette en ny. Hvis organisationen vil have flere arbejdsprocesser, kan du oprette en separat oversigt for hver arbejdsproces.

 8. Hvis du vil tillade, at arbejdsprocessen startes manuelt, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad, at arbejdsprocessen startes manuelt af en godkendt bruger med tilladelse til at redigere emner i sektionen Startindstillinger.

 9. Hvis du vil kræve flere rettigheder for at starte arbejdsprocessen, skal du markere afkrydsningsfeltet Kræv tilladelse til at administrere lister for at starte arbejdsprocessen.

 10. Angiv eventuelt andre ønskede indstillinger, herunder hvornår arbejdsprocessen skal starte, og klik derefter på Næste.

 11. På siden Tilpas arbejdsproces skal du angive de ønskede indstillinger, herunder hvordan opgaverne dirigeres, startværdierne for standardarbejdsprocessen, og hvordan arbejdsprocessen fuldføres, og derefter klikke på OK.

  Vælg indstillinger i en af følgende sektioner. Du behøver ikke at angive indstillinger i alle sektioner:

  Arbejdsprocesopgaver

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Tildele alle deltagere opgaver på én gang (parallel arbejdsproces)

  Vælge Alle deltagere samtidigt (parallelt).

  Tildele opgaver til én deltager ad gangen. Den ene deltager skal fuldføre en opgave, inden den næste deltager modtager en opgave (seriel arbejdsproces)

  Vælge Én deltager ad gangen (serielt).

  Tillade, at arbejdsprocesdeltagere gentildeler deres opgaver til andre

  Markere afkrydsningsfeltet Tildel en anden person opgaven.

  Tillade, at deltagerne i en arbejdsproces anmoder om en ændring i dokumentet eller elementet. Ændringen skal godkendes, inden opgaven er fuldført.

  Markere afkrydsningsfeltet Anmod om en ændring før afslutning af opgaven.

  Standardstartværdier for arbejdsproces

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Angive en standarddeltagerliste for alle forekomster af denne arbejdsproces

  Skrive navnene på de deltagere, der skal medtages, når arbejdsprocessen starter, eller klikke på Godkendere og derefter vælge personer eller grupper fra katalogtjenesten.

  Bemærkninger!: 

  • Adskil navnene med semikolon.

  • Hvis du har konfigureret denne arbejdsproces som en seriel arbejdsproces, skal du tilføje navnene på arbejdsprocesdeltagerne i den rækkefølge, opgaverne skal tildeles i.

  Tildele grupper en enkelt opgave i stedet for at tildele hvert gruppemedlem individuelle opgaver

  Markere afkrydsningsfeltet Tildel en enkelt opgave til hver angivet gruppe (udvid ikke grupper).

  Tillade, at personer, som starter arbejdsprocessen, kan ændre eller tilføje deltagere

  Markere afkrydsningsfeltet Tillad ændringer til deltagerlisten, når arbejdsprocessen startes.

  Angive en standardmeddelelse, som skal vises sammen med hver opgave

  Skrive en meddelelse eller instruktioner i tekstboksen.

  Angive en forfaldsdato for parallelle arbejdsprocesser

  Skrive en dato under Opgaverne forfalder den (parallel).

  Angive, hvor længe deltagere i serielle arbejdsprocesser har til af fuldføre arbejdsprocesopgaver

  Skrive et tal under Giv hver enkelt person følgende tid til at udføre deres opgave (seriel) og derefter vælge Dag(e) eller Uge(r) som tidsinterval.

  Angive en liste over personer, som skal have besked (ikke opgavetildelinger), når arbejdsprocessen startes

  Skrive navnene på de personer, der skal have en besked, under Giv andre besked eller klikke på CC og vælge personerne eller grupperne fra katalogtjenesten.

  Bemærk!: Adskil navnene med semikolon.

  Fuldfør arbejdsprocessen

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Angive, at en parallel arbejdsproces er fuldført, når et bestemt antal deltagere har fuldført deres opgaver

  Markere afkrydsningsfeltet Følgende antal opgaver er afsluttet og derefter skrive et tal.

  Angive, at en arbejdsproces er fuldført, når dokumentet eller elementet afvises

  Markere afkrydsningsfeltet Dokumentet afvises.

  Angive, at en arbejdsproces er fuldført, når dokumentet eller elementet ændres

  Markere afkrydsningsfeltet Dokumentet ændres.

  Arbejdsprocesaktiviteter efter fuldførelse

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Opdatere godkendelsesstatus for et dokument eller et element, når arbejdsprocessen er fuldført

  Markere afkrydsningsfeltet Opdater godkendelsesstatus (brug denne arbejdsproces til at kontrollere godkendelse af indhold).

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du bruger arbejdsprocessen til godkendelse til at administrere godkendelse af indhold til et bibliotek, og du har markeret afkrydsningsfeltet Start denne arbejdsproces for at godkende udgivelsen af en overordnet version af et element på siden Tilføj en arbejdsproces. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

  • Hvis du ikke markerede afkrydsningsfeltet Start denne arbejdsproces for at godkende udgivelsen af en overordnet version af et element på siden Tilføj en arbejdsproces, fordi du ikke ønsker, at denne arbejdsproces skal være standardarbejdsprocessen til godkendelse af indhold for et bibliotek, kan du markere dette afkrydsningsfelt for at gøre denne arbejdsproces til en sekundær arbejdsproces til godkendelse af indhold, som brugere kan starte manuelt.

Øverst på siden

Trin 2: Føje en dataforbindelse til en formularskabelon

I følgende procedure beskrives det, hvordan du kan tilføje en sekundær dataforbindelse, der udfører en forespørgsel til statussen for den arbejdsproces, du tilføjede i trin 1. Denne sekundære dataforbindelse henter de data, der gør det muligt for reglerne i formularen at skifte visning baseret på arbejdsprocessens status.

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner i InfoPath.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse for at, klik på Modtage data, og klik derefter på Næste i guiden Dataforbindelse.

 4. Klik på SharePoint-bibliotek eller -liste på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. Skriv URL-adressen til SharePoint-webstedet på den næste side i guiden.

 6. Klik på navnet på det dokumentbibliotek på listen Vælg en liste eller et bibliotek, hvor du tilføjede arbejdsprocessen til godkendelse i trin 1, og klik derefter på Næste.

 7. På den næste side i guiden skal du markere afkrydsningsfeltet ud for navnet på det felt på listen Vælg felter, der stemmer overens med navnet på arbejdsprocessen.

  Navnet på feltet svarer muligvis ikke præcist til navnet på arbejdsprocessen. Hvis feltnavnet begynder med et specialtegn, som ikke er et understregningstegn eller et bogstav, vil navnet på arbejdsprocessen være tilpasset på listen.

 8. Marker afkrydsningsfeltet Inkluder kun data for den aktive formular, og klik derefter på Næste.

 9. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gem en kopi af dataene i formularskabelonen, og klik derefter på Næste.

 10. På næste side i guiden skal du skrive et beskrivende navn for den sekundære dataforbindelse i boksen Skriv et navn til dataforbindelsen. Dette navn vises på listen Datakilde i opgaveruden Datakilde.

 11. Hvis forespørgslen skal køres automatisk, når formularen åbnes af en bruger, skal du markere afkrydsningsfeltetHent data automatisk, når formularen åbnes.

 12. Klik på Udfør på den sidste side af guiden.

 13. Klik på Luk i dialogboksen Dataforbindelser.

Øverst på siden

Trin 3: Føje en regel til en formularskabelon for at vise en bestemt visning

Når du designer en formularskabelon, kan du bruge regler til automatisk få vist en dialogboks, angive et felts værdi, forespørgsel eller sende formulardata til en dataforbindelse, skifte visninger, eller åbne eller lukke en formular i forbindelse med visse hændelser og betingelser. Hændelserne, der kan omfatte en ændring af et bestemt felt eller gruppe i datakilde, klikke på en knap, indsættelse af en gentaget afsnit eller række i en gentaget tabel eller åbning eller afsendelse af en formular. Betingelserne, der kan indeholde beregninger, XPath-udtryk og brugerroller. Betingelserne, der kan også indeholde, om værdien i et felt er tomt, er i et bestemt område, er lig med værdien i et andet felt eller starter med eller indeholder bestemte tegn.

I dette tilfælde skal du oprette en regel til at skifte visninger på basis af arbejdsprocessens status.

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. På listen Kategori skal du klikke på Åbn og Gem.

 3. Under Åbn funktion skal du klikke på Regler.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen Regler for åbning af formularer.

 5. Skriv et navn til reglen i boksen Navn.

  Du kan f.eks. skrive Skift visninger.

 6. Hvis du vil angive en betingelse for, hvornår reglen skal køres, skal du klikke på Angiv betingelse.

 7. Klik på Marker et felt eller en gruppe i den første boks under Anvend reglen, når denne betingelse er sand.

 8. Klik på navnet på den sekundære datakilde, du tilføjede i trin 2, på listen Datakilde, og klik derefter på OK.

 9. Klik på navnet på det felt, der svarer til arbejdsprocessens status.

  Du skal muligvis udvide mapperne i vinduet, indtil du kan se det ønskede felt.

 10. Klik på er lig med i dialogboksen Betingelse på den anden liste.

 11. Klik på Skriv et tal på den tredje liste, og skriv derefter den værdi, der stemmer overens med arbejdsprocessens status.

  Du kan f.eks. skrive 5 for en visning, der åbnes, når arbejdsprocessen er fuldført.

  Numeriske værdier for arbejdsprocessens status i arbejdsprocessen til godkendelse

  Status

  Numerisk værdi

  I gang

  2

  Fuldført

  5

  Annulleret

  15

  Godkendt

  16

  Afvist

  17

  Bemærkninger!: 

  • De numeriske værdier for statusser i andre arbejdsprocesser kan variere.

  • I InfoPath er værdien af arbejdsprocessens status skrivebeskyttet. Det betyder, at du ikke kan udforme en formularskabelon, så en bruger manuelt kan ændre status for arbejdsprocessen ved at angive en værdi i et kontrolelement på selve formularen.

 12. Klik på OK.

 13. Klik på Tilføj handling i dialogboksen Regel.

 14. Klik på Skift visninger under Handling.

 15. Klik på navnet på den visning under Visning, som skal vises, når arbejdsprocessens status stemmer overens med statussen i denne betingelse, og klik derefter på OK.

  Hvis du f.eks. skrev 2 i trin 11, skal du klikke på navnet på den visning, der skal vises, når arbejdsprocessens status er lig med Igangværende.

 16. Klik på OK i dialogboksen Regel.

 17. Gentag trin 4-16 for at oprette flere regler til at skifte de relevante visninger i hver fase i arbejdsprocessen.

Øverst på siden

Trin 4: Udgive en formularskabelon som en webstedsindholdstype

Når du udgiver en formularskabelon, kan du enten udgive den til et dokumentbibliotek eller udgive den som en webstedsindholdstype, der kan bruges i flere dokumentbiblioteket i en gruppe af websteder. Da du allerede har oprettet et dokumentbibliotek og knyttet en arbejdsproces til det, skal du udgive formularskabelonen som en indholdstype. Senere kan du knytte formularen til formularskabelonens webstedsindholdstype til det bibliotek, du har oprettet.

Ud over at udgive en formularskabelon som en webstedsindholdstype kan du også udgive en formularskabelon til en delt netværksplacering eller oprette et nyt dokumentbibliotek, når du udgiver en formularskabelon til et SharePoint-websted. Du kan finde flere oplysninger om at udgive formularskabeloner i afsnittet Se også.

 1. Klik på Gem i menuen Filer.

 2. Gå til den placering, hvor du vil gemme skabelonen, og klik derefter på Gem i dialogboksen Gem som.

 3. Åbn opgaveruden Designkontrol ved at klikke på Designkontrol i menuen Funktioner.

 4. Hvis der vises fejl i opgaveruden Designkontrol, skal du rette disse fejl og derefter klikke på Opdater for at afgøre, om fejlene stadig findes.

 5. Klik på Udgiv i menuen Filer.

 6. Klik på På en SharePoint-server med eller uden InfoPath Forms Services i guiden Udgivelse, og klik derefter på Næste.

 7. Skriv adressen for det SharePoint-websted, hvor du vil publicere formularskabelonen på den næste side i guiden, i feltet Angiv placeringen af dit SharePoint- eller InfoPath Forms Services-websted, og klik derefter på Næste.

 8. Hvis du vil tillade, at brugerne udfylder formularen i en webbrowser, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver denne formular til udfyldelse ved hjælp af en webbrowser på den næste side i guiden.

 9. Klik på Webstedsindholdstype (avanceret), og klik derefter på Næste.

 10. Klik på Opret en ny indholdstype på næste side i guiden.

 11. Klik på Formular på listen Basér indholdstypen på, og klik derefter på Næste.

 12. Skriv et navn på og en beskrivelse af indholdstypen på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 13. I boksen Angiv en placering og et filnavn for formularskabelonen på næste side i guiden, skal du skrive placeringen af SharePoint-webstedet og derefter klikke på Gennemse.

 14. I dialogboksen Gennemse skal du finde den placering på serveren, hvor du vil udgive formularskabelonen som en indholdstypen til et websted. Derefter skal du skrive navnet på formularskabelonen i boksen Filnavn og derefter klikke på Gem.

 15. Klik på Næste.

 16. Vælg de felter i formularskabelonen, du vil have vist som kolonner i standardvisningen af dokumentbiblioteket.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tilføj.

  2. Vælg det felt, du vil tilføje som en kolonne i dokumentbiblioteket, og gør derefter et af følgende:

   • Skriv et navn til kolonnen i feltet kolonnenavn.

   • Markér webstedskolonnen på listen gruppe af webstedskolonner, Vælg et navn på listen kolonnenavn, og klik derefter på OK.

    Hvis du har valgt et gentaget felt til at vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere, hvordan du vil have vist feltet i dokumentbiblioteket ved at klikke på en værdi på listen funktion. Du kan vælge, om du vil have vist den første værdi i feltet, den sidste værdi i feltet eller en optælling af alle forekomster af feltet, eller om du vil flette alle værdierne sammen.

  3. Klik på OK.

 17. Klik på Næste.

 18. På næste side i guiden skal du bekræfte, at de viste oplysninger er rigtige, og derefter klikke på Udgiv.

 19. Klik på Luk, og bekræft derefter, at formularskabelonen er en indholdstype på SharePoint-webstedet.

  Sådan gør du

  1. Åbn SharePoint-webstedet i en webbrowser.

  2. I menuen Webstedshandlinger i øverste højre hjørne af webstedet skal du klikke på Indstillinger for websted.

  3. Klik på webstedsindholdstyper under Gallerier i Indstillinger for websted.

   Formularskabelonen skal være angivet under InfoPath-indholdstyper i Galleri med webstedsindholdstyper.

Øverst på siden

Trin 5: Føje en indholdstype til et dokumentbibliotek

Indholdstyper gør det muligt for virksomheder at organisere, administrere og håndtere indhold mere effektivt på tværs af en gruppe af websteder. Ved at definere indholdstyper for bestemte typer af dokumenter, kan en organisation sikre dig, at hver af disse grupper af indhold administreres mere effektivt. Du kan konfigurere en liste eller et bibliotek til at indeholde elementer for flere elementtyper eller dokumenttyper ved at føje indholdstyper til listen eller biblioteket.

Bemærk!: Hvis du vil føje indholdstyper til en liste eller et bibliotek, skal du mindst have designrettigheder til listen eller biblioteket.

Før du begynder, skal du sørge for, at biblioteket er konfigureret til at tillade flere indholdstyper.

Tillade flere indholdstyper

 1. Klik på Indstillinger for dokumentbibliotek i menuen Indstillinger.

 2. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger.

 3. Vælg Ja under Indholdstyper for at tillade flere indholdstyper, og klik derefter på OK.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Bemærk!: Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

 2. Klik på Indstillinger for dokumentbibliotek i menuen Indstillinger.

 3. Klik på Tilføj fra eksisterende webstedsindholdstyper under Indholdstyper.

 4. Vælg den ønskede gruppe med indholdstyper for websteder på listen Vælg webstedsindholdstyper fra under Vælg indholdstyper.

 5. På listen Tilgængelige typer af webstedsindhold skal du klikke på den indholdstype, du ønsker, og derefter klikke på Tilføj for at flytte den valgte indholdstype til listen Indholdstyper, der skal tilføjes.

 6. Gentag trin 4 og 5 for at tilføje flere indholdstyper, og klik derefter på OK.

Når en bruger opretter en ny formular i dette bibliotek, vil formularen bliver vist, afhængigt af arbejdsprocessens status.

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×