Office
Log på

Udføre en faseinddelt migrering af mail til Office 365

Du kan over tid overføre indholdet af brugerpostkasser fra Exchange 2003- eller Exchange 2007-mail til Office 365 ved hjælp af en faseinddelt migrering.

I denne artikel får du gennemgået opgaverne i forbindelse med en faseinddelt mailmigrering. Hvad du bør vide om en faseinddelt migrering af mail til Office 365 giver et overblik over overførselsprocessen. Når du er bekendt med indholdet af den pågældende artikel, skal du bruge denne for at starte overførslen af postkasser fra ét mailsystem til et andet.

Få trin til at bruge Windows PowerShell i Bruge PowerShell til at udføre en faseinddelt overførsel til Office 365.

Overførselsopgaver

Her er de opgaver, der skal udføres, når du er klar til at gå i gang med din faseinddelte migrering.

 1. Forberede en faseinddelt migrering

 2. Bekræfte, at du ejer domænet

 3. Benytte katalogsynkronisering til at oprette brugere i Office 365

 4. Oprette en liste over postkasser, der skal overføres

 5. Forbinde Office 365 til dit mailsystem

 6. Overføre dine postkasser

 7. Starte den faseinddelte overførselsbatch

 8. Konvertere postkasser i det lokale miljø til mailaktiverede brugere

 9. Omdirigere dine mails direkte til Office 365

 10. Slette den faseinddelte overførselsbatch

 11. Udføre opgaver efter overførslen

Forberede en faseinddelt migrering

Før du overfører postkasser til Office 365 ved hjælp af en faseinddelt migrering, er der nogle få ændringer, du først skal foretage i dit Exchange Server-miljø.

Sådan forberedes en faseinddelt migrering

 1. Konfigurere Outlook overalt på din lokale Exchange Server-mail     Tjenesten til overførsel af mail anvender Outlook overalt (også kaldet RPC over HTTP) til at oprette forbindelse til dit lokale Exchange Server. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du konfigurerer Outlook overalt til Exchange 2007 og Exchange 2003, skal du se følgende:

  Vigtigt!: Du skal bruge et certifikat, som er udstedt af et pålideligt nøglecenter, med din Outlook overalt-konfiguration. Outlook overalt kan ikke konfigureres med et selvsigneret certifikat. Du kan få mere at vide under Sådan konfigureres SSL til Outlook overalt.

 2. Valgfrit: Kontrollér, at du kan oprette forbindelse til din Exchange-organisation ved hjælp Outlook overalt     Prøv en af følgende metoder til at afprøve forbindelsesindstillingerne.

 3. Angive tilladelser     Den lokale brugerkonto, du bruger til at oprette forbindelse til din lokale Exchange-organisation (også kaldet overførselsadministratoren), skal have de nødvendige tilladelser for at få adgang til de lokale postkasser, du vil overføre til Office 365. Denne brugerkonto bruges, når du Forbinder Office 365 til dit mailsystem senere i denne procedure.

 4. Administratoren skal have følgende sæt af tilladelser for at kunne overføre postkasserne:

  • Have fået tildelt FullAccess-tilladelse for hver postkasse i det lokale miljø og være tildelt WriteProperty-tilladelse for at ændre TargetAddress-egenskaben på brugerkonti i det lokale miljø.

   eller

  • Have fået tildelt Receive As-tilladelse for hver database i det lokale miljø, som lagrer postkasser, samt være tildelt WriteProperty-tilladelse for at ændre TargetAddress-egenskaben på brugerkonti i det lokale miljø.

  Du kan få vejledning til, hvordan du angiver disse tilladelser, under Tildele Exchange-tilladelser til at overføre postkasser til Office 365.

 5. Deaktivere UM (Unified Messaging)     Hvis UM er slået til for de lokale postkasser, du overfører, skal du slå UM fra før overførslen. Aktivér UM for postkasserne, når overførslen er fuldført. Du kan finde en trinvis vejledning under Deaktivere Unified Messaging.

Bekræfte, at du ejer domænet

Under overførslen bruges SMTP-adressen (Simple Mail Transfer Protocol) for hver af de lokale postkasser til at oprette mailadressen til en ny Office 365-postkasse. Hvis du vil køre en faseinddelt migrering, skal det lokale domæne være bekræftet som et domæne i din Office 365-organisation.

Brug domæneguiden til at bekræfte, at du ejer det lokale domæne

 1. Bemærk!: Du skal være global administrator i Office 365 for at udføre disse trin.

  Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Vælg Konfiguration > Domæner.

 3. På siden Administrer domæner skal du klikke på Tilføj domæne Ikonet Tilføj for at starte domæneguiden.

 4. Vælg Angiv et domænenavn, og bekræft ejerskab på siden Føj et domæne til Office 365.

 5. Skriv det domænenavn (f.eks. Contoso.com), som du bruger til din lokale Exchange-organisation, og vælg derefter Næste.

 6. På siden Bekræft, at du ejer <dit domænenavn> skal du vælge din DNS-udbyder (Domain Name System) på listen, eller vælg Generelle oplysninger, hvis det er relevant.

 7. Følg de instruktioner, du har fået fra din DNS-udbyder. TXT-posten vælges som regel for at bekræfte domæneejerskabet.

  Du kan også finde den TXT- eller MX-værdi, som er specifik for din Office 365-lejer ved at følge vejledningen i Indsamle de oplysninger, du skal bruge til at oprette Office 365 DNS-poster.

  Når du har tilføjet din TXT- eller MX-post, skal du vente 15 minutter, før du fortsætter til næste trin.

 8. I Office 365-domæneguiden skal du vælge Udført. Godkend nu, hvorefter du vil få vist en bekræftelsesside. Vælg Udfør.

  Hvis du ikke får vist bekræftelsessiden, skal du vente et øjeblik og prøve igen.

  Fortsæt ikke til næste trin i domæneguiden. Du har nu bekræftet, at du ejer domænet, for den lokale Exchange-organisation, og du er klar til at fortsætte med en mailoverførsel.

Brug af katalogsynkronisering til at oprette brugere i Office 365

Du bruger katalogsynkronisering til at oprette alle de lokale brugere i Office 365-organisationen.

Du er nødt til at tildele licenser til brugerne, efter at de er blevet oprettet. Du har 30 dage, efter at brugerne er blevet oprettet, til at tilføje licenser. Du kan finde trin til at tilføje licenser under Udføre opgaver efter overførslen.

Sådan oprettes nye brugere

 • Du kan bruge enten Microsoft Azure Active Directory-synkroniseringsværktøjet eller Microsoft Azure Active Directory Sync Services (AAD Sync) til at synkronisere og oprette de lokale brugere i Office 365. Når postkasserne er blevet overført til Office 365, skal du administrere brugerkonti i den lokale organisation, hvorefter de synkroniseres med din Office 365-organisation. Du kan få mere at vide under Katalogintegration.

Oprette en liste over postkasser til overførsel

Når du har identificeret de brugere, hvis lokale postkasser du vil overføre til Office 365, skal du bruge en fil med kommaseparerede værdier (CSV-fil) til at oprette en overførselsbatch. Hver række i CSV-filen – som anvendes af Office 365 til at køre overførslen – indeholder oplysninger om en lokal postkasse.

Bemærk!: Der er ikke nogen grænse for antallet af postkasser, du kan overføre til Office 365 ved hjælp af en faseinddelt migrering. CSV-filen for en overførselsbatch kan maksimalt indeholde 2.000 rækker. Hvis du vil overføre flere end 2.000 postkasser, skal du oprette flere CSV-filer og bruge hver enkelt fil til at oprette en ny overførselsbatch.

Understøttede attributter

CSV-filen for en faseinddelt migrering understøtter følgende tre attributter. Hver række i CSV-filen svarer til en postkasse og skal indeholde en værdi for hver af disse attributter.

Attribut

Beskrivelse

Påkrævet?

Mailadresse

Angiver den primære SMTP-mailadresse, f.eks. pilarp@contoso.com, til postkasser i det lokale miljø.

Brug den primære SMTP-adresse til postkasser i det lokale miljø og ikke bruger-id'er Office 365. Hvis f.eks. det lokale domæne hedder contoso.com, men Office 365-maildomænet hedder service.contoso.com, skal du bruge domænenavnet contoso.com til mailadresser i CSV-filen.

Obligatorisk

Adgangskode

Adgangskoden skal angives for den nye Office 365-postkasse. Eventuelle adgangskodebegrænsninger, der gælder for din Office 365-organisation, gælder også for adgangskoder i CSV-filen.

Valgfrit

ForceChangePassword

Angiver, om en bruger skal ændre adgangskoden, første gang der logges på den nye Office 365-postkasse. Brug True eller False til værdien af denne parameter.

Bemærk!: Hvis du har implementeret en løsning med enkeltlogon ved at udrulle Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 (AD FS 2.0) eller højere i din lokale organisation, skal du bruge False som værdi for attributten ForceChangePassword.

Valgfrit

CSV-filformat

Her er et eksempel på formatet for CSV-filen. I dette eksempel overføres tre lokale postkasser til Office 365.

I den første række, eller kolonneoverskriften, i CSV-filen vises navnene på de attributter eller felter, som er angivet i de efterfølgende rækker. Hvert attributnavn adskilles af et komma.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Hver række under kolonneoverskriften repræsenterer én bruger og leverer de oplysninger, der skal bruges til at overføre brugerens postkasse. Attributværdierne i hver række skal stå i samme rækkefølge som attributnavnene i kolonneoverskriften.

Brug en teksteditor eller et program som f.eks. Excel til at oprette CSV-filen. Gem filen som en .csv- eller .txt-fil.

Bemærk!: Hvis CSV-filen indeholder specialtegn eller tegn, som ikke er ASCII-tegn, skal du gemme CSV-filen med UTF-8-kodning eller en anden Unicode-kodning. Afhængigt af programmet kan det være nemmere at gemme CSV-filen med UTF-8-kodning eller en anden Unicode-kodning, når systemets landestandard på computeren stemmer overens med det sprog, der bruges i CSV-filen.

Forbinde Office 365 til dit mailsystem

Et overførselsslutpunkt indeholder de indstillinger og legitimationsoplysninger, der skal bruges til at oprette forbindelse mellem den lokale server, der hoster de postkasser, du overfører til Office 365. For en faseinddelt migrering opretter du et Outlook overalt-overførselsslutpunkt. Der oprettes ét overførselsslutpunkt, som bruges til alle dine overførselsbatches.

Sådan oprettes et overførselsslutpunkt

 1. Gå til Exchange Administration.

 2. I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel.

 3. Vælg Mere Ikonet Flere > Slutpunkter for overførsel.

  Vælg overførselsslutpunkt.
 4. På siden Slutpunkter for overførsel skal du vælge Ny Ikonet Ny .

 5. På siden Vælg slutpunktstype for overførsel skal du vælge Outlook overalt > Næste.

 6. På siden Angiv legitimationsoplysninger for on-premise-konto skal du angive følgende oplysninger:

  • Mailadresse      Skriv mailadressen til en hvilken som helst bruger i den lokale Exchange-organisation, som skal overføres. Office 365 tester forbindelsen til denne brugers postkasse.

  • Konto med rettigheder      Skriv brugernavnet (i formatet domæne\brugernavn eller en mailadresse) til en konto, der har de nødvendige administrative rettigheder i den lokale organisation. Office 365 bruger denne konto til at registrere overførselsslutpunktet og til at afprøve de tilladelser, der er tildelt til denne konto, ved at forsøge at få adgang til postkassen med den angivne mailadresse.

  • Adgangskode til konto med privilegier     Skriv adgangskoden til den konto med rettigheder, som er administratorkontoen.

 7. Vælg Næste, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis Office 365 opretter forbindelse til kildeserveren, vises forbindelsesindstillingerne. Vælg Næste.

   Bekræftet forbindelse til slutpunkt i Outlook overalt .
  • Hvis testforbindelsen til kildeserveren ikke oprettes, skal du angive følgende oplysninger:

   • Exchange-server     Skriv det fulde domænenavn for det lokale Exchange Server. Dette er værtsnavnet for postkasseserveren, f.eks. EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC-proxyserver     Skriv det fulde domænenavn for RPC-proxyserver for Outlook overalt. Typisk er proxyserveren det samme som URL-adressen for dit Outlook Web App. Eksempelvis mail.contoso.com, som også er URL-adressen for den proxyserver, som Outlook bruger til at oprette forbindelse til en Exchange Server

 8. På siden Angiv generelle oplysninger skal du skrive et navn på overførselsslutpunktet, f.eks. Test5-slutpunkt. Lad de andre to feltet stå tomme for at bruge standardværdierne.

  Slutpunktsnavn for overførsel.
 9. Vælg Ny for at oprette overførselsslutpunktet.

  For at validere at din Exchange Online, er forbundet til den lokale server, kan du køre kommandoen i eksempel 4 af Test-MigrationServerAvailability.

Overføre dine postkasser

Du opretter og kører derefter en overførselsbatch for at overføre postkasser til Office 365.

Oprette en faseinddelt overførselsbatch

Ved en faseinddelt overførsel overfører du postkasser i portioner – én portion for hver CSV-fil, du har oprettet.

Sådan oprettes en faseinddelt overførselsbatch

 1. I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel.

 2. Vælg Ny Ikonet Ny > Overførsel til Exchange Online.

  Vælg Overført til Exchange Online
 3. På siden Vælg en overførselstype skal du vælge Faseinddelt migrering > Næste.

 4. På siden Vælg brugerne skal du vælge Gennemse og vælge den CSV-fil, der skal bruges til denne overførselsbatch.

  Når du har valgt en CSV-fil, kontrollerer Office 365 CSV-filen for at sikre, at:

  • Den er ikke tom.

  • Den anvender kommasepareret formatering.

  • Den ikke indeholder flere end 2.000 rækker.

  • Den indeholder den nødvendige EmailAddress-kolonne i kolonneoverskriften.

  • Alle rækker har det samme antal kolonner som kolonneoverskriften.

  Hvis en af disse kontroller mislykkes, vises der en fejlmeddelelse, der beskriver årsagen til fejlen. På dette tidspunkt skal du rette eventuelle fejl i CSV-filen og sende den igen for at oprette en overførselsbatch. Efter at CSV-filen er blevet godkendt, vises antallet af brugere i CSV-filen som det antal postkasser, der skal overføres.

 5. Vælg Næste.

 6. På siden Bekræft overførslens slutpunkt skal du kontrollere de viste oplysninger om overførslens slutpunkt og derefter vælge Næste.

  Ny overførselsgruppe med bekræftet slutpunkt.
 7. På siden Konfiguration af flytning skal du skrive navnet (ingen mellemrum eller specialtegn) på overførselsbatchen, og derefter skal du vælge Næste. Dette navn vises på listen over overførselsbatches på siden Overførsel, efter du har oprettet overførselsbatchen.

 8. Vælg et af følgende på siden Start batchen:

  • Start automatisk batchen     Overførselsbatchen startes, så snart du gemmer den nye overførselsbatch. Batchen starter med status Synkroniserer.

  • Start kørslen manuelt senere     Overførselsbatchen oprettes, men den startes ikke. Status for batchen angives til Oprettet. Hvis du vil starte en overførselsbatch, skal du markere den på dashboardet til overførsel og derefter vælge Start.

 9. Vælg Ny for at oprette overførselsbatchen.

  Den nye overførselsbatch vises på dashboardet til overførsel.

Starte den faseinddelte overførselsbatch

Hvis du har oprettet en overførselsbatch og konfigureret den til at skulle startes manuelt, kan du starte den ved hjælp af Exchange Administration.

Sådan startes en faseinddelt overførselsbatch

 1. I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel.

 2. Markér batchen på dashboardet til overførsel, og vælg derefter Start.

 3. Hvis en overførselsbatch startes korrekt, ændres dens status på dashboardet til overførsel til Synkroniserer.

  Overførselsbatchen synkroniserer

Bekræfte, at overførselstrinnet lykkedes

Du vil kunne følge synkroniseringsstatus på dashboardet til overførsel. Hvis der opstår fejl, kan du få vist en logfil, der indeholder oplysninger om fejlene.

Du kan også kontrollere, at brugere bliver oprettet i Office 365 Administration, i takt med at overførslen skrider frem.

Konvertér postkasser i det lokale miljø til mailaktiverede brugere, således at overførte brugere kan få adgang til deres mail

Når du har overført en batch af postkasser, skal du sørge for en metode, som brugerne kan bruge til at få adgang til deres mail. En bruger, hvis postkasse er blevet overført, har nu både en postkasse lokalt og en i Office 365. Brugere, der har en postkasse i Office 365, stopper med at modtage nye mails i deres postkasse i det lokale miljø.

Da du ikke er færdig med dine overførsler, er du endnu ikke klar til at dirigere alle brugere til Office 365 for at finde deres mail. Så hvad gør du, når der er nogen, der har begge dele? Det, du kan gøre, er at ændre de lokale postkasser, du allerede har overført til mailaktiverede brugere. Når du skifter fra en postkasse til en mailaktiveret bruger, kan du dirigere brugeren til Office 365 for at finde sin mail i stedet for at gå til den lokale postkasse.

En anden vigtig grund til at konvertere lokale postkasser til mailaktiverede brugere er for at bevare proxyadresser fra Exchange Online-postkasserne ved at kopiere proxyadresser til de mailaktiverede brugere. Dette giver dig mulighed for at administrere skybaserede brugere fra organisationen i det lokale miljø ved hjælp af Active Directory. Hvis du beslutter dig for at udfase din lokale Exchange-organisation, efter at alle postkasser er blevet overført til Exchange Online, bevares de proxyadresser, du har kopieret til de mailaktiverede brugere, i din lokale Active Directory.

Hvis du vil have mere at vide og downloade scripts, som du kan køre for at konvertere postkasser til mailaktiverede brugere, skal du se følgende:

Valgfrit: Gentag overførselstrin

Du kan køre batches samtidig eller én ad gangen. Gør det, som passer bedst med din tidsplan og muligheder for at hjælpe de brugere, der fuldfører deres overførsel. Husk, at der er en grænse på 2.000 postkasser for hver overførselsbatch.

Når du er færdig med overføre alle til Office 365, er du klar til at begynde at sende mail direkte til Office 365 og udfase dit gamle mailsystem.

Valgfrit: Reducere mailforsinkelser

Du behøver ikke at udføre denne opgave, men hvis du springer den over, kan det tage længere tid, før dine mails begynder at dukke op i de nye Office 365-postkasser.

Når folk uden for organisationen sender dig mail, dobbelttjekker deres mailsystemer ikke hver gang, hvor mailen skal sendes hen. I stedet gemmer deres systemer dit mailsystems placering baseret på en indstilling i din DNS-server kendt som TTL (levetid). Hvis du ændrer dit mailsystems placering, før TTL'en udløber, vil de forsøge at sende dig mails til den gamle placering først, indtil de finder ud af, at placeringen er ændret. Dette kan resultere i en forsinkelse i leveringen af mails. Dette kan undgås ved at sænke den TTL, din DNS-server giver servere uden for din organisation. Det vil få de andre organisationer til at opdatere placeringen af dit mailsystem oftere.

Bruges et kort interval, som f.eks. 3.600 sekunder (en time) eller mindre, vil de fleste mailsystemer bede om en opdateret placering hver time. Vi anbefaler, at du indstiller intervallet mindst til dette niveau, før du starter mailoverførslen. Dette giver alle de systemer, der sender mails til dig, tilstrækkelig tid til at behandle ændringer. Når du derefter foretager det endelige skifte over til Office 365, kan du ændre TTL'en tilbage til et længere interval.

TTL-indstillingen ændres i dit mailsystems mailudvekslingspost, også kaldet en MX-post. Denne findes på dit offentlige DNS-system. Hvis du har mere end én MX-post, skal du ændre værdien for hver post til 3600 eller mindre.

Hvis du har brug for hjælp til at konfigurere DNS-indstillingerne, skal du gå til vores DNS-guide til Office 365.

Omdirigere dine mails direkte til Office 365

Mailsystemer anvender en DNS-post, som kaldes en MX-post, til at finde ud af, hvor mails skal leveres. Under mailoverførselsprocessen pegede din MX-post på dit mailsystem i det lokale miljø. Nu hvor overførslen af mail til Office 365 er fuldført for alle brugerne, er det tid til at få din MX-post til at pege på Office 365. På den måde sikres det, at indgående mail leveres til dine Office 365-postkasser. Hvis du flytter MX-posten, kan du også deaktivere dit gamle mailsystem, når du er klar.

For mange DNS-udbydere har vi specifikke instruktioner til at ændre din MX-post. Hvis din DNS-udbyder ikke er inkluderet, eller hvis du vil have en fornemmelse af de generelle retningslinjer, har vi også lavet en generel vejledning til MX-poster.

Det kan tage op til 72 timer, før dine kunders og partneres mailsystemer genkender den ændrede MX-post. Vent mindst 72 timer, inden du går videre til den næste opgave.

Slette den faseinddelte overførselsbatch

Når du har ændret MX-posten og bekræfter, at alle mails dirigeres til Office 365-postkasser, kan du slette de faseinddelte overførselsbatches. Kontrollér følgende, før du sletter en overførselsbatch:

 • Alle brugere i batchen bruger deres Office 365-postkasser. Når batchen slettes, kopieres de mails, der sendes til postkasser i det lokale Exchange Server, ikke til de tilsvarende Office 365-postkasser.

 • Office 365-postkasser blev synkroniseret mindst én gang, efter at mails begyndte at blive sendt direkte til dem. For at gøre dette skal du kontrollere, at værdien i feltet Seneste synkroniseringstidspunkt for overførselsbatchen er af nyere dato end tidspunktet, hvor mail begyndte at blive omdirigeret direkte til Office 365-postkasser.

Når du sletter en faseinddelt overførselsbatch, rydder overførselstjenesten op i poster med relation til overførselsbatchen og sletter derefter overførselsbatchen. Batchen fjernes fra listen med overførselsbatches på dashboardet for overførsel.

Sådan slettes en faseinddelt overførselsbatch

 1. I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel.

 2. Markér batchen på dashboardet til overførsel, og vælg derefter Slet.

  Det kan tage nogle minutter at slette batchen.

 3. I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel.

 4. Kontrollér, at overførselsbatchen ikke længere vises på dashboardet for overførsel.

Udføre opgaver efter overførslen

Når overførslen af postkasser til Office 365 er fuldført, er der nogle efterfølgende opgaver, der skal udføres.

Sådan færdiggøres opgaver efter overførsel

 1. Aktivér Office 365 brugerkonti for de overførte konti ved at tildele licenser.    Hvis du ikke tildeler en licens, deaktiveres postkassen, når prøveperioden udløber (efter 30 dage). Se Tildel eller fjern licenser til Office 365 til virksomheder, hvis du vil tildele en licens i Office 365 Administration.

 2. Oprette en Autodiscover DNS-post så brugerne får nem adgang til deres postkasser.    Når alle de lokale postkasser er overført til Office 365, kan du konfigurere en Autodiscover DNS-post for din Office 365-organisation til at give brugerne mulighed for nemt at oprette forbindelse til deres nye Office 365-postkasser med og Outlook og mobilklienter. Denne nye Autodiscover DNS-post skal bruge det samme navneområde, som du bruger til din Office 365-organisation. Hvis dit skybaserede navneområde f.eks. er cloud.contoso.com, er den Autodiscover DNS-post, du skal oprette, autodiscover.cloud.contoso.com.

  Office 365 anvender en CNAME-post til at implementere Autodiscover-tjenesten for Outlook og mobilklienter. Autodiscover CNAME-posten skal indeholde følgende oplysninger:

  • Alias:autodiscover

  • Destination:autodiscover.outlook.com

  Du kan få mere at vide under Oprette DNS-poster for Office 365, når du administrerer dine DNS-poster.

 3. Udfas Exchange-servere i det lokale miljø.    Når du har bekræftet, at alle mails dirigeres direkte til Office 365-postkasserne, har færdiggjort overførslen og ikke længere har brug for at bevare den lokale mailorganisation, kan du fjerne Exchange.

  Du kan finde flere oplysninger i følgende:

  Bemærk!: Afvikling af Exchange kan have utilsigtede konsekvenser. Før du afvikler din lokale Exchange-organisation, anbefaler vi, at du kontakter Microsoft Support.

Se også

Hvad du bør vide om en faseinddelt mailoverførsel til Office 365

Sådan kan du overføre mails til Office 365

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×