Top 10-tip til at rydde op i dine data

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Forkert stavede ord, stubborn foranstillede eller efterstillede mellemrum, uønskede præfikser, forkert tilfælde, og tegn gør en ugyldig første indtryk i dit Excel-regneark. Og det er ikke selv en komplet liste over dine data kan få svært at arbejde med måder. Lær at rydde op i dit regneark, så mødeoplysningerne er nemmere at læse og dens tal kan bruges præcist i beregninger.

Denne artikel indeholder

Grundlæggende om rydning af unødvendig dine data

Stavekontrol

Fjerne dublerede rækker

Søge efter og erstatte tekst

Ændre bogstaver for teksten

Fjerne mellemrum og tegn, der ikke udskrives fra tekst

Løse problemer med tal og nummertegn

Løse problemer med datoer og klokkeslæt

Flette og opdele kolonner

At transformere og omarrangere kolonner og rækker

Afstemning tabeldata ved at deltage i eller tilsvarende

Udbydere af fra tredjepart

De grundlæggende begreber i forbindelse med rensning af data

Du har ikke altid styring af format og type data, du importerer fra en ekstern datakilde, som en database, text-fil eller en webside. Før du kan analysere dataene, skal du ofte til at rydde op. Heldigvis indeholder Excel mange funktioner kan hjælpe dig med at hente data til den nøjagtige format, som du vil. Nogle gange, opgaven er nemt, og der er en bestemt funktion, der gør jobbet for dig. Du kan for eksempel bruge stavekontrollen nemt for at rydde op i forkert stavede ord i kolonner, der indeholder kommentarer eller beskrivelser. Eller hvis du vil fjerne dublerede rækker, kan du nemt gøre dette ved hjælp af dialogboksen Fjern dubletter.

Andre gange kan det være nødvendigt at manipulere en eller flere kolonner ved hjælp af en formel til at konvertere de importerede værdier til nye værdier. Hvis du f.eks. vil fjerne efterstillede mellemrum, kan du oprette en ny kolonne for at rense dataene ved hjælp af en formel, udfylde den nye kolonne, konvertere den nye kolonnes formler til værdier og derefter fjerne den oprindelige kolonne.

De grundlæggende trin til rensning af data er som følger:

 1. Importér data fra en ekstern datakilde.

 2. Opret en sikkerhedskopi af de oprindelige data i en separat projektmappe.

 3. Sørg for, at dataene er i et tabelformat af rækker og kolonner, hvor ensartede data er i hver kolonne, alle kolonner og rækker er synlige, og der er ingen tomme rækker i området. Du opnår de bedste resultater ved at bruge en Excel-tabel.

 4. Udføre opgaver, der ikke kræver kolonne strengmanipulation først, som stavekontrol og ved hjælp af dialogboksen Søg og Erstat.

 5. Udfør derefter opgaver, der kræver kolonnemanipulation. De generelle trin til manipulering af en kolonne er følgende:

  1. Indsætte en ny kolonne (såsom B) ud for den oprindelige kolonne (såsom A), der skal rydning af unødvendig.

  2. Tilføj en formel, der transformerer dataene øverst i den nye kolonne (B).

  3. Udfyld nu formlen i den nye kolonne (B). Der oprettes automatisk en beregnet kolonne i en Excel-tabel, hvor værdierne er udfyldt.

  4. Markér den nye kolonne (B), kopiér den og indsæt som værdier i den nye kolonne (B).

  5. Fjern den oprindelige kolonne (A), hvilket konverterer den nye kolonne fra B til A.

Overvej at indspille en makro eller skrive VBA-kode for at automatisere hele processen for at rydde med jævne mellemrum den samme datakilde. Der er også en række eksterne tilføjelsesprogrammer skrevet af tredjepartsforhandlere, er angivet i sektionen tredjeparts udbydere , du kan overveje at bruge Hvis du ikke har tid eller ressourcer til at automatisere processen på din egen.

Flere oplysninger

Beskrivelse

Oversigt over oprettelse af forbindelse til (importere) data

Beskriver alle metoder til at importere eksterne data til Excel.

Udfylde data automatisk i regnearksceller

Viser, hvordan du kan bruge kommandoen Udfyld.

Oprette eller slette en Excel-tabel i et regneark

Viser, hvordan du opretter en Excel-tabel og tilføjer eller sletter kolonner eller beregnede kolonner.

Hurtig start: oprette en makro

Viser adskillige måder at automatisere gentagne opgaver på ved hjælp af en makro.

Toppen af siden

Stavekontrol

Du kan bruge en stavekontrol til ikke bare at finde stavefejl, men også til at finde værdier, der ikke anvendes konsekvent, f.eks. produkt- eller firmanavne, ved at føje disse værdier til en brugerordbog.

Flere oplysninger

Beskrivelse

Kontrollér stavning og grammatik

Viser, hvordan du kan rette forkert stavede ord i et regneark.

Anvende brugerordbøger til at føje ord til stavekontrollen

Beskriver, hvordan du kan bruge brugerordbøger.

Toppen af siden

Fjerne identiske rækker

Identiske rækker er et almindeligt problem, når du importerer data. Det er en god ide at filtrere efter entydige værdier først for at bekræfte, at resultaterne er som ønsket, inden du fjerner dubletværdier.

Flere oplysninger

Beskrivelse

Filtrere entydige værdier eller fjerne dublerede værdier

Viser to nært beslægtede procedurer: filtrering efter entydige rækker og fjernelse af identiske rækker.

Toppen af siden

Søge efter og erstatte tekst

Du vil fjerne en fælles foranstillet streng som en etiket, efterfulgt af et kolon og mellemrum eller et suffiks, som tekst i et par parenteser i slutningen af den streng, der er forældet eller unødvendige. Du kan gøre dette ved at finde forekomster af teksten og derefter erstatte den med nogen tekst eller anden tekst.

Flere oplysninger

Beskrivelse

Kontrollere, om en celle indeholder tekst (case-insensitive)

Markér, hvis en celle indeholder tekst (store og små bogstaver)

Viser, hvordan du bruger kommandoen Søg og flere forskellige funktioner til at søge efter tekst.

Søge efter og erstatte tekst og tal i et regneark

Viser, hvordan du bruger dialogboksene Søg og Erstat.

Funktionerne FIND og FINDB

Søg, SØGB, funktionerne

funktionerne Erstat og ERSTATB

funktionen Udskift

funktionerne venstre og VENSTREB

funktionerne højre og HØJREB

længde, LÆNGDEB

midt, MIDTB

Det er disse funktioner, som kan bruges til forskellige strengmanipulationsopgaver som f.eks. at finde og erstatte en delstreng i en streng, udtrække dele af en streng eller bestemme længden af en streng.

Toppen af siden

Ændre tekst til små eller store bogstaver

Nogle gange kan teksten være en blandet landhandel, især for hvad angår brugen af store og små bogstaver. Ved hjælp af en eller flere af de tre funktioner til store/små skrifttegn kan du konvertere tekst til små bogstaver, f.eks. mailadresser, store bogstaver, produktkoder eller tekststykker med stort begyndelsesbogstav, f.eks. navne eller bogtitler.

Flere oplysninger

Beskrivelse

Ændre tekst

Viser, hvordan du kan bruge de tre funktioner til store eller små skrifttegn.

Funktionen SMÅ.BOGSTAVER

Konverterer alle store bogstaver i en tekststreng til små bogstaver.

Funktionen STORT.FORBOGSTAV

Konverterer det første bogstav i en tekststreng og bogstaver i tekst efter tegn, der ikke er bogstaver, til stort bogstav. Konverterer alle andre bogstaver til små bogstaver.

Funktionen STORE.BOGSTAVER

Konverterer tekst til store bogstaver.

Toppen af siden

Fjerne mellemrum og tegn, som ikke udskrives, fra tekst

Tekstværdier kan sommetider indeholde foranstillede, efterstillede eller flere integrerede mellemrumstegn (værdi 32 og 160 i Unicode-tegnsæt) eller tegn, der ikke kan udskrives (værdierne 0 til 31, 127, 129, 141, 143, 144 og 157). Disse tegn kan af og til give uventede resultater, når du sorterer, filtrerer eller søger. Brugerne kan f.eks. komme til at lave typografiske fejl ved uforvarende at tilføje ekstra mellemrumstegn, eller importerede tekstdata fra eksterne kilder kan muligvis indeholde tegn, der ikke kan udskrives, og som er integreret i teksten. Fordi disse tegn nemt overses, kan det være vanskeligt at forstå de uventede resultater. Du kan fjerne disse uønskede tegn ved at bruge en kombination af funktionerne FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE, RENS og UDSKIFT.

Flere oplysninger

Beskrivelse

Funktionen KODE

Returnerer en numerisk kode for det første tegn i en tekststreng.

Funktionen RENS

Fjerner de første 32 tegn, som ikke udskrives, i 7-bit ASCII-koden (værdierne 0 til 31) fra tekst.

Funktionen FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE

Fjerner 7-bit ASCII-mellemrumstegnet (værdi 32) fra tekst.

Funktionen UDSKIFT

Du kan bruge funktionen UDSKIFT til at erstatte Unicode-tegn med højere værdier (værdierne 127, 129, 141, 143, 144, 157 og 160) med 7-bit ASCII-tegn, som funktionerne FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE og RENS blev udviklet til.

Toppen af siden

Løse problemer med tal og nummertegn

Der er to overordnede problemer med tal, som kan gøre det nødvendigt at rense dataene: tallet er utilsigtet blevet importeret som tekst, og det negative tegn skal ændres til standarden for organisationen.

Flere oplysninger

Beskrivelse

Konvertere tal, der er gemt som tekst, til tal

Viser, hvordan du kan konvertere tal, der er formateret og gemt som tekst i celler, hvilket kan medføre problemer med beregninger eller medføre forvirrende sorteringsrækkefølger, til talformat.

Funktionen KR

Konverterer et tal til tekstformat og anvender et valutasymbol.

Funktionen TEKST

Konverterer en værdi til tekst i et bestemt talformat.

Funktionen FAST

Afrunder et tal til et angivet antal decimaler, formaterer tallet i decimalformat med komma og punktummer og returnerer resultatet som tekst.

Funktionen VÆRDI

Konverterer en tekststreng, der repræsenterer et tal, til et tal.

Toppen af siden

Løse problemer med datoer og klokkeslæt

Da der er mange forskellige datoformater, og da disse formater kan forveksles med nummererede delkoder eller andre strenge, der indeholder skråstreg, anførselstegn eller bindestreger, skal datoer og klokkeslæt ofte konverteres og omformateres.

Flere oplysninger

Beskrivelse

Ændre datosystem, format eller tocifret fortolkning

I denne artikel beskrives, hvordan datosystem fungerer i Excel.

Konvertere klokkeslæt

Viser, hvordan du kan konvertere mellem forskellige tidsenheder.

Konvertere datoer, der er gemt som tekst, til datoer

Viser, hvordan du kan konvertere datoer, der er formateret og gemt som tekst i celler, hvilket kan medføre problemer med beregninger eller medføre forvirrende sorteringsrækkefølger, til datoformat.

Funktionen DATO

Returnerer serienummeret for en bestemt dato. Hvis celleformatet var Generelt, før funktionen blev anvendt, formateres resultatet som en dato.

Funktionen DATOVÆRDI

Konverterer en dato i form af tekst til et serienummer.

Funktionen TIME

Returnerer decimaltallet for et bestemt klokkeslæt. Hvis celleformatet var Generelt, før funktionen blev anvendt, formateres resultatet som en dato.

Funktionen TIDSVÆRDI

Returnerer decimaltallet for det klokkeslæt, der repræsenteres af en tekststreng. Decimaltallet er en værdi mellem 0 (nul) og 0,99999999, der repræsenterer klokkeslæt mellem 00.00.00 og 23.59.59.

Toppen af siden

Flette og opdele kolonner

En almindelig opgave efter import af data fra en ekstern datakilde er enten at flette to eller flere kolonner til én eller at opdele én kolonne i to eller flere kolonner. Det kan f.eks. være, at du vil opdele en kolonne, der indeholder et fuldt navn, i et for- og efternavn. Eller du vil måske opdele en kolonne, der indeholder et adressefelt, i separate kolonner med gade, by, region og postnummer. Det modsatte kan også være muligt. Det kan være, at du vil flette kolonnerne Fornavn og Efternavn til kolonnen Fuldt navn eller kombinere separate adressekolonner til én kolonne. Yderligere fælles værdier, som kræver fletning til én kolonne eller opdeling i flere kolonner, omfatter produktkoder, filstier og IP-adresser.

Flere oplysninger

Beskrivelse

Kombinere og efternavne

Kombinere tekst og tal

kombinere tekst med en dato eller klokkeslæt

kombinere to eller flere kolonner ved hjælp af en funktion

Viser typiske eksempler på kombination af værdier fra to eller flere kolonner.

Opdele navne ved hjælp af guiden Konverter tekst til kolonner

Viser, hvordan du kan bruge denne guide til at opdele kolonner baseret på forskellige almindelige afgrænsere.

Opdele tekst på kolonner ved hjælp af funktioner

Viser, hvordan du kan bruge funktionerne VENSTRE, MIDT, HØJRE, SØG og LÆNGDE til at opdele et navn i to eller flere kolonner.

Video: Kombinere indholdet af flere celler i én celle

Viser, hvordan du kan bruge funktionen sammenkædning og & (operatoren).

Flette og Ophæv fletning af celler

Viser, hvordan du kan bruge kommandoerne Flet celler, Flet på tværs og Flet og centrer.

Funktionen SAMMENKÆDNING

Sammenkæder to eller flere tekststrenge til en tekststreng.

Toppen af siden

Konvertere og omarrangere kolonner og rækker

De fleste analyse og formateringsfunktionerne i Excel antager, at dataene findes i en enkelt, flade todimensional tabel. Nogle gange kan du overveje at foretage rækkerne, bliver kolonner, og kolonnerne bliver rækker. Data er endnu ikke struktureret i et tabelformat (rækker og kolonner), og du har brug for en metode til at transformere data fra en ikke-tabelformat til et tabelformat på andre tidspunkter.

Flere oplysninger

Beskrivelse

Funktionen TRANSPONER

Returnerer et lodret celleområde som et vandret område eller omvendt.

Toppen af siden

Afstemme tabeldata ved sammenføjning eller afstemning

Undertiden bruger databaseadministratorer Office Excel til at finde og rette matchende fejl, når to eller flere tabeller sammenføjes. Dette kan eventuelt omfatte afstemning af to tabeller fra forskellige regneark, f.eks. for at se alle poster i begge tabeller eller for at sammenligne tabeller og finde rækker, der ikke stemmer overens.

Flere oplysninger

Beskrivelse

Slå værdier op på en liste med data

Viser almindelige måder at slå data op på ved hjælp af opslagsfunktionerne.

Funktionen SLÅ.OP

Returnerer en værdi fra et område på én række eller én kolonne eller fra enmatrix. Funktionen SLÅ.OP har to syntaksformer: vektorform og matrixform.

Funktionen VOPSLAG

Søger efter en værdi i øverste række i en tabel eller matrix og returnerer værdien i den samme kolonne eller række, du angiver i tabellen eller matrixen.

Funktionen LOPSLAG

Søger efter en værdi i den første kolonne i en tabelmatrix og returnerer en værdi i den samme række fra en anden kolonne i tabelmatrixen.

Funktionen INDEKS

Returnerer en værdi eller referencen til en værdi fra en tabel eller et område. INDEX-funktionen har to syntaksformer: matrix og reference.

Funktionen SAMMENLIGN

Returnerer den relative position for et element i en matrix , der svarer til en angivet værdi i en angivet rækkefølge. Brug SAMMENLIGN i stedet for SLÅ.OP-funktionerne, når du skal bruge positionen for et element i et område og ikke positionen for selve elementet.

Funktionen FORSKYDNING

Returnerer en reference til et område, som er et angivet antal rækker og kolonner, fra en celle eller et celleområde. Den reference, der returneres, kan være en enkelt celle eller et celleområde. Du kan angive det antal rækker og kolonner, der skal returneres.

Toppen af siden

Tredjepartsleverandører

Følgende er en delvis liste over tredjepartsleverandører, der har produkter, der bruges til at rense data på forskellige måder.

Provider

Produkt

Add-in Express Ltd.

Avanceret Søg og Erstat
Flette celler guiden

Add-Ins.com

Duplikere Finder

AddinTools

AddinTools Hjælp (Webstedet/siden er evt. på engelsk).

J-Walk & Associates, Inc.

Power Utility Pak Version 7 (Webstedet/siden er evt. på engelsk.)

Vonnix

Excel Power Expander 4.6 (Webstedet/siden er evt. på engelsk.)

WinPure

ListCleaner Lite (Webstedet/siden er evt. på engelsk.)
ListCleaner Pro (Webstedet/siden er evt. på engelsk.)
Clean and Match 2007 (Webstedet/siden er evt. på engelsk.)

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×