Top 10 måder at rense dine data på

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Forkert stavede ord, genstridige efterstillede mellemrum, uønskede præfikser, forkert brug af store og små bogstaver og tegn, der ikke kan udskrives giver et dårligt førstehåndsindtryk. Og det er ikke engang en komplet liste over de måder, dine data se snavsede ud på. Smøg ærmerne op. Det er tid til en ordentlig omgang forårsrengøring af dine regneark med Microsoft Excel.

Du har ikke altid kontrol over formatet og typen af data, du importerer fra en ekstern datakilde, f.eks. en database, tekstfil, eller en webside. Før du kan analysere dataene, er det ofte nødvendigt at rense dem. Heldigvis, indeholder Excel mange funktioner til at hjælpe dig med at få data i præcis det format, du ønsker. Nogle gange er opgaven ligetil, og der er en specifik funktion, som gør arbejdet for dig. Det er f.eks. nemt at bruge Stavekontrol til at rydde op i forkert stavede ord i kolonner, der indeholder kommentarer eller beskrivelser. Eller hvis du vil fjerne identiske rækker, kan du nemt gøre dette ved hjælp af dialogboksen Fjern dubletter.

Andre gange kan det være nødvendigt at manipulere en eller flere kolonner ved hjælp af en formel til at konvertere de importerede værdier til nye værdier. Hvis du f.eks. vil fjerne efterstillede mellemrum, kan du oprette en ny kolonne for at rense dataene ved hjælp af en formel, udfylde den nye kolonne, konvertere den nye kolonnes formler til værdier og derefter fjerne den oprindelige kolonne.

De grundlæggende trin til rensning af data er som følger:

 1. Importér data fra en ekstern datakilde.

 2. Opret en sikkerhedskopi af de oprindelige data i en separat projektmappe.

 3. Sørg for, at dataene er i tabelformat bestående af rækker og kolonner med: ensartede data i hver kolonne, alle kolonner og synlige rækker og ingen tomme rækker inden for området. Du opnår de bedste resultater ved at bruge en Excel-tabel.

 4. Udfør opgaver, der ikke først kræver kolonnemanipulation, f.eks. stavekontrol eller brug af dialogboksen Søg og erstat.

 5. Udfør derefter opgaver, der kræver kolonnemanipulation. De generelle trin til manipulering af en kolonne er følgende:

  1. Indsæt en ny kolonne (B) ud for den oprindelige kolonne (A), der skal renses.

  2. Tilføj en formel, der transformerer dataene øverst i den nye kolonne (B).

  3. Udfyld nu formlen i den nye kolonne (B). Der oprettes automatisk en beregnet kolonne i en Excel-tabel, hvor værdierne er udfyldt.

  4. Markér den nye kolonne (B), kopiér den og indsæt som værdier i den nye kolonne (B).

  5. Fjern den oprindelige kolonne (A), hvilket konverterer den nye kolonne fra B til A.

Hvis du jævnligt vil rense den samme datakilde, skal du overveje at indspille en makro eller skrive kode til at automatisere hele processen. Der findes også en række eksterne tilføjelsesprogrammer skrevet af tredjepartsforhandlere, der er angivet i afsnittet Tredjepartsleverandører, som du kan overveje at bruge, hvis du ikke har tid eller ressourcer til at automatisere processen på egen hånd.

Yderligere oplysninger

Beskrivelse

Oversigt over, hvordan data forbindes (importeres)

Beskriver alle metoder til at importere eksterne data i Office Excel.

Udfylde regnearksceller automatisk med data

Viser, hvordan du kan bruge kommandoen Udfyld.

Oprette eller slette en Excel-tabel

Tilføj eller fjern Excel tabelrækker og -kolonner

bruge beregnede kolonner i en Excel-tabel

Viser, hvordan du opretter en Excel-tabel og tilføjer eller sletter kolonner eller beregnede kolonner.

Oprette en makro

Viser adskillige måder at automatisere gentagne opgaver på ved hjælp af en makro.

Du kan bruge en stavekontrol til ikke bare at finde stavefejl, men også til at finde værdier, der ikke anvendes konsekvent, f.eks. produkt- eller firmanavne, ved at føje disse værdier til en brugerordbog.

Yderligere oplysninger

Beskrivelse

Stavekontrol og grammatikkontrol

Viser, hvordan du kan rette forkert stavede ord i et regneark.

Anvende brugerordbøger til at føje ord til stavekontrollen

Beskriver, hvordan du kan bruge brugerordbøger.

Identiske rækker er et almindeligt problem, når du importerer data. Det er en god ide at filtrere efter entydige værdier først for at bekræfte, at resultaterne er som ønsket, inden du fjerner dubletværdier.

Yderligere oplysninger

Beskrivelse

Filtrere unikke værdier eller fjerne dublerede værdier

Viser to nært beslægtede procedurer: filtrering efter entydige rækker og fjernelse af identiske rækker.

Det kan være en god ide at fjerne en fælles foranstillet streng, f.eks. et navn efterfulgt af et kolon og et mellemrum eller et suffiks, f.eks. et parentetisk udtryk i slutningen af strengen, som er er forældet eller unødvendigt. Det kan du gøre ved at søge efter forekomster af denne tekst og derefter erstatte den med ingen tekst eller anden tekst.

Yderligere oplysninger

Beskrivelse

Kontrollere, om en celle indeholder tekst (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver)

Kontrollere, om en celle indeholder tekst (der skelnes mellem store og små bogstaver)

Viser, hvordan du bruger kommandoen Søg og flere forskellige funktioner til at søge efter tekst.

Fjerne tegn fra tekst

Viser, hvordan du kan bruge kommandoen Erstat og flere forskellige funktioner til at fjerne tekst.

Søge efter og erstatte tekst og tal i et regneark

Søg og Erstat

Viser, hvordan du bruger dialogboksene Søg og Erstat.

FIND, FINDB

SØG, SØGB

ERSTAT, ERSTATB

UDSKIFT

VENSTRE, VENSTREB

HØJRE, HØJREB

LÆNGDE, LÆNGDEB

MIDT, MIDTB

Det er disse funktioner, som kan bruges til forskellige strengmanipulationsopgaver som f.eks. at finde og erstatte en delstreng i en streng, udtrække dele af en streng eller bestemme længden af en streng.

Nogle gange kan teksten være en blandet landhandel, især for hvad angår brugen af store og små bogstaver. Ved hjælp af en eller flere af de tre funktioner til store/små skrifttegn kan du konvertere tekst til små bogstaver, f.eks. mailadresser, store bogstaver, produktkoder eller tekststykker med stort begyndelsesbogstav, f.eks. navne eller bogtitler.

Yderligere oplysninger

Beskrivelse

Ændre tekst

Viser, hvordan du kan bruge de tre funktioner til store eller små skrifttegn.

SMÅ.BOGSTAVER

Konverterer alle store bogstaver i en tekststreng til små bogstaver.

STORT.FORBOGSTAV

Konverterer det første bogstav i en tekststreng og bogstaver i tekst efter tegn, der ikke er bogstaver, til stort bogstav. Konverterer alle andre bogstaver til små bogstaver.

STORE.BOGSTAVER

Konverterer tekst til store bogstaver.

Tekstværdier kan sommetider indeholde foranstillede, efterstillede eller flere integrerede mellemrumstegn (værdi 32 og 160 i Unicode-tegnsæt) eller tegn, der ikke kan udskrives (værdierne 0 til 31, 127, 129, 141, 143, 144 og 157). Disse tegn kan af og til give uventede resultater, når du sorterer, filtrerer eller søger. Brugerne kan f.eks. komme til at lave typografiske fejl ved uforvarende at tilføje ekstra mellemrumstegn, eller importerede tekstdata fra eksterne kilder kan muligvis indeholde tegn, der ikke kan udskrives, og som er integreret i teksten. Fordi disse tegn nemt overses, kan det være vanskeligt at forstå de uventede resultater. Du kan fjerne disse uønskede tegn ved at bruge en kombination af funktionerne FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE, RENS og UDSKIFT.

Yderligere oplysninger

Beskrivelse

Fjerne mellemrum og tegn, som ikke udskrives, fra tekst

Viser, hvordan du fjerner alle mellemrum og tegn, der ikke kan udskrives fra Unicode-tegnsættet.

KODE

Returnerer en numerisk kode for det første tegn i en tekststreng.

RENS

Fjerner de første 32 tegn, som ikke udskrives, i 7-bit ASCII-koden (værdierne 0 til 31) fra tekst.

FJERN

Fjerner 7-bit ASCII-mellemrumstegnet (værdi 32) fra tekst.

UDSKIFT

Du kan bruge funktionen UDSKIFT til at erstatte Unicode-tegn med højere værdier (værdierne 127, 129, 141, 143, 144, 157 og 160) med 7-bit ASCII-tegn, som funktionerne FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE og RENS blev udviklet til.

Der er to overordnede problemer med tal, som kan gøre det nødvendigt at rense dataene: tallet er utilsigtet blevet importeret som tekst, og det negative tegn skal ændres til standarden for organisationen.

Yderligere oplysninger

Beskrivelse

Konvertere tal, der er gemt som tekst, til tal

Viser, hvordan du kan konvertere tal, der er formateret og gemt som tekst i celler, hvilket kan medføre problemer med beregninger eller medføre forvirrende sorteringsrækkefølger, til talformat.

KR

Konverterer et tal til tekstformat og anvender et valutasymbol.

TEKST

Konverterer en værdi til tekst i et bestemt talformat.

FAST

Afrunder et tal til et angivet antal decimaler, formaterer tallet i decimalformat med komma og punktummer og returnerer resultatet som tekst.

VÆRDI

Konverterer en tekststreng, der repræsenterer et tal, til et tal.

Da der er mange forskellige datoformater, og da disse formater kan forveksles med nummererede delkoder eller andre strenge, der indeholder skråstreg, anførselstegn eller bindestreger, skal datoer og klokkeslæt ofte konverteres og omformateres.

Yderligere oplysninger

Beskrivelse

Ændre datosystem, format eller tocifret årstalsfortolkning

Beskriver, hvordan datosystemet fungerer i Office Excel.

Konvertere klokkeslæt

Viser, hvordan du kan konvertere mellem forskellige tidsenheder.

Konvertere datoer, der er gemt som tekst, til datoer

Viser, hvordan du kan konvertere datoer, der er formateret og gemt som tekst i celler, hvilket kan medføre problemer med beregninger eller medføre forvirrende sorteringsrækkefølger, til datoformat.

DATO

Returnerer serienummeret for en bestemt dato. Hvis celleformatet var Generelt, før funktionen blev anvendt, formateres resultatet som en dato.

DATOVÆRDI

Konverterer en dato i form af tekst til et serienummer.

KLOKKESLÆT

Returnerer decimaltallet for et bestemt klokkeslæt. Hvis celleformatet var Generelt, før funktionen blev anvendt, formateres resultatet som en dato.

TIDSVÆRDI

Returnerer decimaltallet for det klokkeslæt, der repræsenteres af en tekststreng. Decimaltallet er en værdi mellem 0 (nul) og 0,99999999, der repræsenterer klokkeslæt mellem 00.00.00 og 23.59.59.

En almindelig opgave efter import af data fra en ekstern datakilde er enten at flette to eller flere kolonner til én eller at opdele én kolonne i to eller flere kolonner. Det kan f.eks. være, at du vil opdele en kolonne, der indeholder et fuldt navn, i et for- og efternavn. Eller du vil måske opdele en kolonne, der indeholder et adressefelt, i separate kolonner med gade, by, region og postnummer. Det modsatte kan også være muligt. Det kan være, at du vil flette kolonnerne Fornavn og Efternavn til kolonnen Fuldt navn eller kombinere separate adressekolonner til én kolonne. Yderligere fælles værdier, som kræver fletning til én kolonne eller opdeling i flere kolonner, omfatter produktkoder, filstier og IP-adresser.

Yderligere oplysninger

Beskrivelse

Kombinere fornavne og efternavne

Kombinere tekst og tal

Kombinere tekst med en dato eller et klokkeslæt

Kombinere to eller flere kolonner ved hjælp af en funktion

Viser typiske eksempler på kombination af værdier fra to eller flere kolonner.

Opdele tekst til forskellige kolonner med den guiden Konverter tekst til kolonner

Viser, hvordan du kan bruge denne guide til at opdele kolonner baseret på forskellige almindelige afgrænsere.

Opdel tekst i forskellige kolonner med funktioner

Viser, hvordan du kan bruge funktionerne VENSTRE, MIDT, HØJRE, SØG og LÆNGDE til at opdele et navn i to eller flere kolonner.

Kombinere eller opdele indholdet af celler

Viser, hvordan du kan bruge funktionen SAMMENKÆDNING, ampersand-operator (&) og guiden Konverter tekst til kolonner.

Flette celler eller dele flettede celler

Viser, hvordan du kan bruge kommandoerne Flet celler, Flet på tværs og Flet og centrer.

SAMMENKÆDNING

Sammenkæder to eller flere tekststrenge til en tekststreng.

De fleste af analyse- og formateringsfunktionerne i Office Excel forudsætter, at dataene findes i en enkelt, flad, todimensionel tabel. Nogle gange kan det være, at du gerne vil gøre rækkerne til kolonner og kolonnerne til rækker. Andre gange er data ikke engang struktureret i tabelformat, og du skal kunne transformere data fra et andet format til et tabelformat.

Yderligere oplysninger

Beskrivelse

TRANSPONER

Returnerer et lodret celleområde som et vandret område eller omvendt.

Undertiden bruger databaseadministratorer Office Excel til at finde og rette matchende fejl, når to eller flere tabeller sammenføjes. Dette kan eventuelt omfatte afstemning af to tabeller fra forskellige regneark, f.eks. for at se alle poster i begge tabeller eller for at sammenligne tabeller og finde rækker, der ikke stemmer overens.

Yderligere oplysninger

Beskrivelse

Slå værdier op på en dataliste

Viser almindelige måder at slå data op på ved hjælp af opslagsfunktionerne.

SLÅ.OP

Returnerer en værdi fra et område på én række eller én kolonne eller fra enmatrix. Funktionen SLÅ.OP har to syntaksformer: vektorform og matrixform.

VOPSLAG

Søger efter en værdi i øverste række i en tabel eller matrix og returnerer værdien i den samme kolonne eller række, du angiver i tabellen eller matrixen.

LOPSLAG

Søger efter en værdi i den første kolonne i en tabelmatrix og returnerer en værdi i den samme række fra en anden kolonne i tabelmatrixen.

INDEKS

Returnerer en værdi eller referencen til en værdi fra en tabel eller et område. INDEX-funktionen har to syntaksformer: matrix og reference.

SAMMENLIGN

Returnerer den relative position for et element i en matrix , der svarer til en angivet værdi i en angivet rækkefølge. Brug SAMMENLIGN i stedet for SLÅ.OP-funktionerne, når du skal bruge positionen for et element i et område og ikke positionen for selve elementet.

FORSKYDNING

Returnerer en reference til et område, som er et angivet antal rækker og kolonner, fra en celle eller et celleområde. Den reference, der returneres, kan være en enkelt celle eller et celleområde. Du kan angive det antal rækker og kolonner, der skal returneres.

Følgende er en delvis liste over tredjepartsleverandører, der har produkter, der bruges til at rense data på forskellige måder.

Tilbage til toppen

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×