Tip til effektive søgninger

Du kan nemmere finde de ønskede oplysninger, når du udnytter søgeværktøjerne i Microsoft Search Server 2008 til fulde. Almindelige metoder til at fokusere søgninger og forbedre søgeresultaterne omfatter justering af søgeområdet, tildeling af intuitive navne og stier til indholdet, tildeling af værdier til egenskaber og brug af egenskaber i forespørgsler.

Denne artikel indeholder

Tip til brug af boksen Søg

Tip til brug af webstedet Søgecenter

Tip til brug af egenskaber

Tip til brug af Avanceret søgning

Tip til forbedring af søgeresultater

Tip til brug af boksen Søg

Boksen Søg er et effektivt værktøj til afsendelse af forespørgsler. Her er nogle nyttige teknikker til brug af boksen Søg.

 • Vælg et søgeområde    Hvis der vises en områdeliste ved siden af boksen Søg, kan du bruge den til at justere omfanget af søgningen. Ved at begrænse søgeområdet kan du fokusere på sandsynlige kilder til de oplysninger, du har brug for. I stedet for at søge over et bredt område, f.eks. Alle websteder, kan du forsøge et mere specifikt område, f.eks. Dette websted eller Denne liste.

 • Skriv ord for at "søge efter alle"    Når du skriver ord i boksen Søg, returnerer søgningen indhold inden for det valgte område, der indeholder alle de ord, du har skrevet. Hvis du f.eks. vil finde både ordet "æbler" og ordet "appelsiner", skal du skrive æbler appelsiner og klikke på Gå til søgning Knapflade .

 • Omgiv nøjagtige udtryk med anførselstegn    Hvis du vil søge efter et bestemt udtryk, skal du sætte det i anførselstegn ("). Hvis du f.eks. vil søge efter elementer, der indeholder en bestillingsformular til reservedele, skal du skrive "bestillingsformular til reservedele" i boksen Søg. Søgningen returnerer indhold inden for det valgte område, der indeholder netop dette udtryk.

 • Prøv forslag af typen "Skulle der stå?"    På siden med søgeresultater vises funktionen Skulle der stå? oven over søgeresultaterne. Denne funktion foreslår alternative forespørgsler, du kan prøve. De enkelte forslag er formateret som hyperlinks. Hvis du vil søge igen på en alternativ forespørgsel, skal du bare klikke på den.

 • Tilføj filegenskaber    Brug egenskaber til at angive navnet på eller typen af den fil, der skal returneres. Hvis du f.eks. vil søge efter Microsoft Office Word 2007-filer, der indeholder ordet "tidsplan", skal du skrive tidsplan filetype:docx i boksen Søg.

  Bemærk: Der er flere oplysninger om egenskaber i afsnittet Tip til brug af egenskaber.

 • Udelad bestemte søgeresultater    Hvis du vil udelade søgeresultater, der indeholder bestemte ord, skal du bruge et minustegn (-) foran det ord, der skal udelades. Hvis du f.eks. vil søge efter elementer, der indeholder ordet "udgifter", men ikke indeholder ordet "skatter", skal du skrive udgifter -skatter i boksen Søg.

  Bemærk: En forespørgsel skal indeholde mindst ét udtryk, der skal søges efter. Forespørgsler, der kun består af udtryk, som skal udelades, giver en fejlmeddelelse.

Toppen af siden

Tip til brug af webstedet Søgecenter

 • Brug præfiksstrenge    Administratoren kan dirigere forespørgsler, der starter med et bestemt ord, til et eksternt websted. En forespørgsel om vejr for et bestemt postnummer kan f.eks. blive sendt til en vejrtjeneste for at returnere den lokale vejrudsigt for postnummeret i forespørgslen.

 • Sorter søgeresultater    Klik på Vis efter Dato for ændring for at sortere søgeresultaterne efter, hvor længe det er siden, at de enkelte poster blev ændret. Klik på Resultater efter Relevans for at sortere resultaterne efter, hvor nøje de svarer til forespørgslen.

  Bemærk: En række faktorer bestemmer, hvordan relevansen af et resultat beregnes. En administrator kan f.eks. have konfigureret søgningen til at forbedre relevansen af resultaterne fra bestemte websteder, f.eks. teamportaler.

Toppen af siden

Tip til brug af egenskaber

Når du skriver forespørgsler i boksen Søg eller på webstedet Søgecenter, kan du forbedre resultaterne ved at søge på egenskabsværdier, skrevet i formatet egenskab:værdi.

Indholdsegenskaber og deres værdier lagres, når webstederne indekseres. Nogle af dem knytter tjenestens administrator til administrerede egenskaber, som kan bruges i søgninger. Det er disse egenskaber, du kan vælge på listen Vælg egenskab i Avanceret søgning, eller som du kan skrive manuelt i boksen Søg.

Omgiv en egenskabsværdi med anførselstegn for at søge efter en nøjagtig forekomst, eller undlad at bruge anførselstegn for at søge efter delvise forekomster, der starter med de bogstaver, du skrev. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i værdier.

 • Søg efter filnavn     Hvis egenskaben filename er tilgængelig for søgninger, skal du skrive filename:"Budget" (med anførselstegn) for at søge efter en fil med navnet "Budget.xlsx", mens du skal skrive filename:budget (uden anførselstegn) for at søge efter både "Budget_aktuel.xlsx" og "Budget_august.xlsx."

  Tip: Du kan også bruge Avanceret søgning til at søge på en del af et filnavn. Hvis egenskaben Navn er tilgængelig på listen Vælg egenskab, kan du søge på Navn Indeholder værdi.

 • Søg efter filtype     Antag, at du leder efter budgetregneark, der er udarbejdet i Excel 2007. Tilføj filetype:xlsx efter forespørgslen for kun at vise søgeresultater, der er Excel 2007-projektmapper.

 • Søg på forskellige egenskaber    Søgetjenesten fortolker mellemrummet mellem udtryk, der bruger forskellige egenskaber, som et AND. Hvis du f.eks. søger på title:budget filetype:xlsx, returnerer søgningen kun Excel 2007-projektmapper med titler, der starter med ordet "Budget".

  Bemærk: Omgiv værdier, der indeholder mellemrum, med anførselstegn. Du kan også bruge Avanceret søgning til at søge efter flere egenskaber og til at begrænse resultaterne til en bestemt filtype.

 • Søg efter alternative værdier for den samme egenskab    Søgetjenesten fortolker mellemrummet mellem udtryk, der bruger samme egenskab, som et OR. Hvis du f.eks. søger på author:"Renee Smith" author:"Aldon Schwimmer", returnerer søgningen alle værker, der er oprettet af disse personer.

  Hvis administratoren har knyttet egenskaber som f.eks. "writer" eller "e-mail" til den administrerede egenskab "author", kan resultaterne også omfatte indhold, der indeholder disse egenskaber.

 • Udelad egenskabsværdier    Hvis du vil udelade indhold, der er markeret med en bestemt egenskabsværdi, skal du bruge et minustegn (-) foran navnet på egenskaben.

  Hvis egenskaben "technology" f.eks. er tilgængelig for søgninger, kan du tilføje -technology:mobil efter forespørgslen for at udelade indhold om mobil teknologi fra søgeresultaterne.

  Bemærk: En forespørgsel skal indeholde noget, der skal søges efter. Forespørgsler, der kun består af udtryk, som skal udelades, giver en fejlmeddelelse.

 • Fokuser på indhold fra et bestemt websted    Hvis egenskaben "site" er tilgængelig for søgninger, kan du tilføje site:webstedsnavn efter forespørgslen for at fokusere søgningen på indhold, der er lagret på en bestemt server.

Toppen af siden

Tip til brug af Avanceret søgning

Klik på hyperlinket Avanceret søgning ud for boksen Søg for at få vist siden Avanceret søgning. Du kan bruge Avanceret søgning til at udføre logisk søgning på ord eller udtryk, begrænse søgeresultaterne efter sprog eller format og vælge egenskaber, der skal matches.

 • Medtag eller udelad ord    Under overskriften Find dokumenter med kan du vælge at matche alle eller et hvilket som helst af de ord, du skriver, og at medtage eller udelade det indhold, der bliver fundet.

 • Begræns resultater til bestemte sprog    Under overskriften Begræns søgningen kan du markere et eller flere af afkrydsningsfelterne ud for udtrykket Kun sproget/sprogene for at begrænse søgeresultaterne til indhold, der er skrevet på de angivne sprog.

  Bemærk: Du kan føje afkrydsningsfelter til yderligere sprogvalg til webdelen Avanceret søgning ved at redigere siden Properties.xml og føje <Language>-udtryk til listen <Languages>. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp-emnerne i afsnittet Se også.

 • Vis kun resultater af en bestemt type    Brug listen Resultattype til at begrænse søgeresultaterne fra Alle resultater til Dokumenter eller til en bestemt type dokument eller præsentation.

 • Søg på egenskaber    Hvis du vil søge efter indhold, der er markeret med bestemte værdier, skal du bruge felterne ud for overskriften Hvor egenskaben. Du kan vælge at matche en del af eller en hel egenskabsværdi og at medtage eller udelade det indhold, der bliver fundet.

 • Søg på flere egenskaber     Vælg værdien af den første egenskab, og klik derefter på Tilføj egenskab for at søge på mere end én egenskab eller på en anden værdi for den samme egenskab. En søgning på

Titel

Indeholder

Projekt

Og

Beskrivelse

Indeholder

Aktuel

 • returner f.eks. indhold, hvor der både står "Projekt" i titlen og "Aktuel" i beskrivelsen. Hvis du ændrer den logiske operator til Eller, udvides resultaterne til at omfatte alt indhold, hvor der enten står "Projekt" i titlen eller "Aktuel" i beskrivelsen.

 • Søg efter dato    Hvis du vælger en datoegenskab, f.eks. Oprettelsesdato eller Senest ændret den, bliver valgmulighederne for den logiske operator Er lig med, Tidligere end eller Senere end. Skriv datoværdien i formatet dd/mm/åååå. Brug f.eks. disse værdier

Senest ændret den

Senere end

01/05/2007

 • for at søge efter indhold, der er ændret efter 1. maj 2007.

Toppen af siden

Tip til forbedring af søgeresultater

Søgninger fungerer bedst, når alle de, der administrerer, organiserer og forespørger om onlineindhold i organisationen, samarbejder for at forbedre søgeresultaterne. Her er nogle eksempler på handlinger, du kan udføre for at forbedre søgeresultaterne i organisationen.

 • Brug navne, som andre kan identificere    Brug intuitive dokumenttitler, filnavne og mappestier, der hjælper med at identificere indholdets emne. Når du sender tidsplanen for en fremtidig flytning til teamets websted, bør du give siden en klar titel, f.eks. Tidsplan for flytning af team og placere den et sted, der er nemt at huske, f.eks. http://voreswebsted/tidsplaner.

 • Tildel egenskabsværdier til indholdet    Du kan kun søge efter indhold efter forfatter, titel eller andre egenskaber, hvis ejerne har tildelt værdier for disse egenskaber til indholdselementer. Når du tilføjer indhold, skal du tildele værdier til de egenskaber, der ofte bruges i søgninger, f.eks. Forfatter, Titel, Beskrivelse og Teknologi.

  Tip: Ejere af dokumentbiblioteker kan definere indholdstyper, der kræver, at brugerne angiver værdier for bestemte egenskaber, når de tjekker filer ind.

 • Spørg efter egenskaber, der skal bruges i søgninger    Når indhold indekseres til søgning, gemmes dets egenskaber og deres værdier også. Administratoren kan knytte indholdsegenskaber til administrerede egenskaber, som du kan vælge i Avanceret søgning, eller som du skriver manuelt i boksen Søg.

  På den måde kan du søge på tværs af grupper af websteder ved hjælp af standardegenskabsnavne, uanset hvordan bestemte grupper af websteder eller datakilder navngiver de egenskaber, som de tildeler til indhold. Den administrative opgave med at tilknytte egenskaber kan forbedre dine søgeresultater på denne måde.

 • Spørg efter brugerdefinerede områder    Hvis organisationen eller teamet hyppigt kører forespørgsler på bestemte websteder eller servere eller bruger indhold, der er markeret med bestemte egenskabsværdier, kan du bede administratoren om at definere områder, der fokuserer på disse ressourcer. Bed derefter ejerne af de websteder, du oftest bruger, om at angive disse områder ud for boksene Søg på deres sider.

  Bemærk: En administrator af en gruppe af websteder kan redigere og tilføje områder og kan arrangere områder i visningsgrupper. Ejere af websteder kan derefter redigere forekomster af webdelen Søgeboks på deres sider og tildele en visningsgruppe for at udfylde deres områdelister, der omfatter de ønskede områder.

 • Foreslå nøgleord og guldkorn    Når du medtager et nøgleord eller et af dets synonymer i en forespørgsel, viser siden med søgeresultater dette nøgleords definition og dets hyperlinks til guldkorn i et vist område ud for søgeresultaterne. Efterhånden som administratoren tilføjer flere nøgleord, kan de blive en interaktiv ordliste, der bringer dig frem til anbefalede indholdskilder og hjælper dig med at finde og forstå komplekse dokumenter.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×