Tilsidesætte indstillinger for start, når du åbner en database

Hvis du har brugt en indstilling til at specificere, hvad der sker, når du åbner en Microsoft Access 2010-database, kan du tilsidesætte disse indstillinger for igen at få fuld adgang til databasen. Du kan f.eks. angive indstillinger for en Aktuel database i dialogboksen Access-indstillinger, ved at oprette en AutoExec-makro eller ved hjælp af en åben hændelsesprocedure. Hvis databasen har en startindstilling, beskriver denne artikel, hvordan du kan tilsidesætte den.

Indstillingen til at tilsidesætte startindstillingerne kan være nyttig af og til, f.eks. hvis du har valgt at skjule navigationsruden. Hvis du gerne vil kunne se navigationsruden, kan du tilsidesætte den indstilling, du tidligere har valgt. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil tilsidesætte alle startindstillinger:

  • Hold Skift-tasten nede, mens du åbner databasen.

Afhængigt af indstillingerne for makrosikkerhed for databasen kan du få vist en eller flere sikkerhedsmeddelelser ved start.

Bemærk: Du skal blive ved med at holde Skift-tasten nede, mens du lukker alle sikkerhedsmeddelelserne, ellers kan indstillingerne for start ikke tilsidesættes.

Når du åbner en database, mens du holder Skift-tasten nede, tilsidesættes mange af de indstillinger, som er angivet på siden Aktuel database i dialogboksen Access-indstillinger. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på fanen Filer, og klik på Indstillinger.

    Boksen Access-indstillinger åbnes.

  2. Klik på Aktuel database, og rediger indstillingerne for den aktuelle database.

Bemærk: Du skal muligvis lukke og åbne databasen igen, før ændringerne træder i kraft.

I følgende tabel vises hver indstilling på siden Aktuel database og den måde, de fungerer på, når du åbner databasen, mens tasten Skift holdes nede.

Gruppeboks

Indstilling

Virkemåde, når indstillinger for start tilsidesættes

Programindstillinger

Programtitel

Den brugerdefinerede programtitel vises ikke.

Programikon

Det brugerdefinerede programikon vises ikke.

Vis formular

Den angivne formular vises ikke, og ingen af formularens hændelsesprocedurer køres.

Formular til webvisning

Når den angivne formular er tilgængelig, vises den ikke, og ingen af formularens hændelsesprocedurer køres.

Navigation

Vis navigationsruden

Selvom denne indstilling ikke er valgt, vises navigationsruden.

Indstillinger for bånd og værktøjslinjer

Båndnavn

Det angivne brugerdefinerede bånd vises ikke.

Tillad lange menuer

Alle standardfaner på båndet vises, uanset hvilken indstilling der er valgt.

Tillad standardgenvejsmenuer

Alle standardgenvejsmenuer vises uanset indstilling.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kan angive indstillinger for den aktuelle database, i artiklen Angive brugerindstillinger for en aktuel database fra et centralt sted.

Hvis du føjer en Access-makro med navnet AutoExec til en database, køres makroen normalt, hver gang databasen åbnes. Når du tilsidesætter indstillingerne for start, køres AutoExec-makroen ikke.


Når databasen har flere brugere, kan du forhindre brugerne i at tilsidesætte indstillinger for start. Deaktiver tasten til tilsidesættelse (Skift-tasten) ved at bruge Visual Basic for Applications (VBA)-kode (Visual Basic for Applications) til at indstille egenskaben AllowBypassKey til Falsk.

Egenskaben AllowBypassKey bruger følgende indstillinger.

Indstilling

Beskrivelse

Sand

Aktivér Skift-tasten, så brugeren kan springe startegenskaberne og AutoExec-makroen over.

Falsk

Deaktiver Skift-tasten, så brugeren forhindres i at springe startegenskaberne og AutoExec-makroen over.

Du kan angive denne egenskab ved hjælp af en makro eller en VBA-kode.

Hvis du vil angive egenskaben AllowBypassKey ved hjælp af en makro, skal du oprette egenskaben på følgende måde:

  • I en database (.mb eller .accdb) kan du tilføje egenskaben ved hjælp af metoden CreateProperty og derefter føje den til samlingen Properties for objektet Database.

  • I et Microsoft Access-projekt (.adp) kan du føje egenskaben til samlingen AccessObjectProperties for objektet CurrentProject ved hjælp af metoden Add.

Indstillingen af egenskaben AllowBypassKey træder ikke i kraft, før databasen åbnes næste gang.

Du kan få flere oplysninger om filformaterne i Access 2010 under Introduktion til Access 2010-filformatet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×