Tilpasse værktøjslinjen Hurtig adgang

Værktøjslinjen Hurtig adgang er en værktøjslinje, du kan tilpasse, og som indeholder et sæt kommandoer, som er uafhængige af den fane på båndet, der aktuelt vises. Du kan flytte værktøjslinjen Hurtig adgang fra en af de to mulige placeringer, og du kan føje knapper, der repræsenterer kommandoer, til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Bemærkninger  

 • Du kan ikke forøge størrelsen på de knapper, der repræsenterer kommandoer, via en indstilling i Microsoft Office. Du kan kun forøge størrelsen på knapperne ved at reducere skærmopløsningen.

 • Du kan ikke få vist værktøjslinjen Hurtig adgang på flere linjer.

 • Du kan kun føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig adgang. Indholdet af de fleste lister, f.eks. indryknings- og afstandsværdier og individuelle typografier, som også vises på båndet, kan ikke føjes til værktøjslinjen Hurtig adgang. Du kan dog tilpasse båndet for at gøre båndet personligt. Du kan f.eks. oprette brugerdefinerede faner og brugerdefinerede grupper til de kommandoer, du bruger oftest.

Hvad vil du foretage dig?

Føje en kommando til værktøjslinjen Hurtig adgang

Fjerne en kommando fra værktøjslinjen Hurtig adgang

Ændre rækkefølgen af kommandoerne på værktøjslinjen Hurtig adgang

Gruppere kommandoerne ved at tilføje en separator mellem kommandoerne

Flytte værktøjslinjen Hurtig adgang

Tilpasse værktøjslinjen Hurtig adgang ved hjælp af kommandoen Indstillinger

Nulstille værktøjslinjen Hurtig adgang til standardindstillingerne

Eksportere en tilpasset værktøjslinje for hurtig adgang

Importere en tilpasset værktøjslinje for hurtig adgang

Hvorfor ser jeg en grøn kugle?

Føje en kommando til værktøjslinjen Hurtig adgang

 1. Klik på den ønskede fane eller gruppe på båndet for at få vist den kommando, du vil føje til værktøjslinjen Hurtig adgang.

 2. Højreklik på kommandoen, og klik derefter på Føj til værktøjslinjen Hurtig adgang i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Fjerne en kommando fra værktøjslinjen Hurtig adgang

 • Højreklik på den kommando, du vil fjerne fra værktøjslinjen Hurtig adgang, og klik derefter på Fjern fra værktøjslinjen Hurtig adgang i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Ændre rækkefølgen af kommandoerne på værktøjslinjen Hurtig adgang

 1. Højreklik på værktøjslinjen Hurtig adgang, og klik derefter på Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang i genvejsmenuen.

 2. Klik på den kommando, du vil flytte, under Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang, og klik derefter på pilen Flyt op eller Flyt ned.

Toppen af siden

Gruppere kommandoerne ved at tilføje en separator mellem kommandoerne

Du kan gruppere kommandoerne ved hjælp af separatoren, hvis værktøjslinjen Hurtig skal vises med flere sektioner.

 1. Højreklik på værktøjslinjen Hurtig adgang, og klik derefter på Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang i genvejsmenuen.

 2. Klik på Populære kommandoer på listen Vælg kommandoer fra.

 3. Klik på <Separator>, og klik derefter på Tilføj.

 4. Klik på Flyt op eller Flyt ned for at placere separatoren på det ønskede sted.

Toppen af siden

Flytte værktøjslinjen Hurtig adgang

Værktøjslinjen Hurtig adgang kan placeres et af to steder:

 • I øverste venstre hjørne ved siden af ikonet for et Microsoft Office-program, f.eks. ved siden af ikonet for Word Programikon for Word 2010. (standardplacering)
  Værktøjslinjen Hurtig adgang i øverste venstre hjørne (standardplacering)

 • Under båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)
  Værktøjslinjen Hurtig adgang under båndet

Hvis du ikke ønsker at få vist værktøjslinjen Hurtig adgang på den nuværende placering, kan du flytte den til en anden placering. Hvis du synes, at standardplaceringen ved siden af knappen Microsoft Office er for langt fra arbejdsområdet og derfor er besværlig at bruge, kan du placere den tættere på arbejdsområdet. Placeringen under båndet lægger beslag på noget af arbejdsområdet. Hvis du vil maksimere arbejdsområdet, er det bedst at beholde værktøjslinjen Hurtig adgang på standardplaceringen.

 1. Klik på Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang Knapflade .

 2. Klik på Vis under båndet eller på Vis over båndet på listen.

Toppen af siden

Tilpasse værktøjslinjen Hurtig adgang ved hjælp af kommandoen Indstillinger

Du kan tilføje, fjerne og ændre rækkefølgen af kommandoerne på værktøjslinjen Hurtig adgang ved hjælp af kommandoen Indstillinger.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger under Hjælp.

 3. Klik på Værktøjslinjen Hurtig adgang.

 4. Foretag de ønskede ændringer.

Toppen af siden

Nulstille værktøjslinjen Hurtig adgang til standardindstillingerne

 1. Højreklik på værktøjslinjen Hurtig adgang, og klik derefter på Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang i genvejsmenuen.

 2. Klik på Nulstil standarder i vinduet Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang, og klik derefter på Nulstil kun værktøjslinjen Hurtig adgang.

Toppen af siden

Eksportere en tilpasset værktøjslinje for hurtig adgang

Du kan eksportere dine tilpasninger af båndet og værktøjslinjen Hurtig adgang til en fil, der kan importeres og bruges af en kollega eller på en anden computer.

 1. Klik på knappen Microsoft Backstage  .

 2. Klik på Indstillinger under Hjælp.

 3. Klik på Værktøjslinjen Hurtig adgang.

 4. Klik på Import/eksport, og klik derefter på Eksportér alle tilpasninger.

Toppen af siden

Importere en tilpasset værktøjslinje for hurtig adgang

Du kan importere tilpasningsfiler for at erstatte det aktuelle layout af båndet og værktøjslinjen Hurtig adgang. Ved at kunne importere tilpasningen kan du sørge for, at Microsoft Office-programmernes udseende er det samme som hos dine kollegaer eller fra computer til computer.

Vigtigt  Når du importerer en fil med tilpasning af båndet, mister du alle tidligere tilpasninger af båndet og værktøjslinjen Hurtig adgang. Hvis du mener, at du muligvis vil vende tilbage til de tilpasninger, du har i øjeblikket, skal du eksportere dem, før du importerer eventuelle nye tilpasninger.

 1. Klik på knappen Microsoft Backstage  .

 2. Klik på Indstillinger under Hjælp.

 3. Klik på Værktøjslinjen Hurtig adgang.

 4. Klik på Import/eksport, og klik derefter på Importér tilpasningsfil.

Toppen af siden

Hvorfor ser jeg en grøn kugle?

Du ser en grøn kugle, hvis du har føjet en brugerdefineret gruppe eller kommando til værktøjslinjen Hurtig adgang, efter at du tilpassede båndet, men ikke tildelte et ikon til at repræsentere pågældende brugerdefinerede gruppe eller kommando.

Ikonet bruges, hvis du gør følgende:

 • Føjer den brugerdefinerede gruppe til værktøjslinjen Hurtig adgang

 • Som hjælp til at skelne mellem dit eget tilpassede bånd og standardbåndet.

Tilføjer et ikon til at repræsentere den brugerdefinerede gruppe eller kommando

 1. Klik på knappen Microsoft Backstage  .

 2. Klik på Indstillinger under Hjælp.

 3. Klik på Tilpas båndet.

 4. Klik på den brugerdefinerede gruppe eller kommando, du tilføjede, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 5. Klik på Omdøb, og klik derefter på et ikon på listen Symbol.

 6. Klik på OK i dialogboksen Omdøb.

 7. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

Yderligere oplysninger om, hvordan du tilpasser båndet, finder du i Tilpasse båndet.

Toppen af siden

Gælder: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, Office 2010, InfoPath 2010, Excel 2010, Word 2010, SharePoint Workspace 2010, SharePoint Designer 2010, Access 2010, Visio 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog