Tilpasse typografier i Word til Mac

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge typografier til at formatere dokumentet, så du kan hurtigt og nemt at anvende et sæt af formateringsvalg konsekvent i hele dokumentet. Hvis du vil formateringsvalg, der ikke er tilgængelig fra indbyggede typografier og temaer, der er tilgængelige i Word, kan du ændre eksisterende typografier, oprette nye typografier og gemme disse ændringer i dit dokument og skabelon. Du kan også føje dem til listen over hurtige typografier for nem adgang.

Anvende et sæt af typografier

Vælg en placering eller tekst i dokumentet, og gør et af følgende:

 • Klik på den ønskede typografi i gruppen typografier under fanen Startside.

 • Klik på knappen Ruden typografier for at anvende en brugerdefineret typografi eller hurtigt typografisæt, i gruppen typografier under fanen Startside, og vælg derefter en typografi på listen Anvend en typografi.

Ændre en eksisterende typografi

 1. Klik på Typografi i menuen Formatér.

 2. Klik på Rediger i dialogboksen Typografi.

  Klik på Rediger for at ændre den valgte typografi.
 3. Skift de indstillinger, du vil redigere, f.eks. skrifttype, i dialogboksen Rediger typografi.

  I Rediger typografi kan du ændre de indstillinger, som Word implementerer, når du anvender typografien.
 4. Du kan angive, at din nye eller ændrede typografi skal føjes til den skabelon, som det aktuelle dokument er baseret på, ved at vælge Føj til skabelon.

 5. Vælg Føj til listen over hurtige typografier, hvis du vil have nem adgang til en typografi , når du bruger Word.

  Listen over hurtige typografier viser typografier på fanen Hjem.

  Med listen Hurtige typografier er det hurtigt og nemt at anvende typografier i dit dokumentet.
 6. Klik på OK.

Tilføje en ny brugerdefineret typografi

Du kan oprette en ny typografi og føje det til listen over hurtige typografier.

 1. Klik på knappen Ruden typografier i gruppen typografier under fanen Startside.

  På fanen Startside er ruden Typografier fremhævet .

 2. Klik på Ny typografi.

 3. Skriv navnet til den nye typografi i feltet Navn.

 4. Vælg eventuelt andre indstillinger under Egenskaber.

 5. Vælg de formateringsindstillinger, du vil under Formater.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Føj til listen over hurtige typografier, og klik derefter på OK.

 7. Den nye typografi anvendes føjes til gruppen typografier under fanen Startside.

Slette en brugerdefineret typografi

Du kan slette en brugerdefineret fra galleriet over hurtige typografier, når du ikke længere har brug for.

 • Under fanen Startside, gruppen typografier skal du holde CTRL + klik på eller Højreklik på den typografi, du vil slette og klik derefter på Fjern fra galleriet over hurtige typografier.

Se også

Se, hvor typografier er anvendt i et dokument

Forskelle mellem skabeloner, temaer og Word-typografier

Ændre eller fjerne et tema

Anvende en typografi

Du kan anvende formatering på tekst hurtigt og nemt ved hjælp af typografi i Word. Fire typer typografier er tilgængelige: afsnits-, tegn-, tabel- og listetypografier.

Ikon i dialogboksen Typografi

Typografitype

Ikonet Afsnitstypografi

Afsnitstypografier bestemmer udseendet af teksten i et dokument på afsnitsniveau. Når du anvender en afsnitstypografi på tekst, bliver afsnitstypografien anvendt på hele afsnittet. Afsnitstypografier bruges normalt til at styre den overordnede formatering af store tekststykker, f.eks. brødteksten i et nyhedsbrev eller en løbeseddel.

En afsnitstypografi kan omfatte alle formateringsdefinitioner, som en tegntypografi indeholder. Den styrer dog også alle aspekter af et afsnits udseende, f.eks. tekstjustering, tabulatorstop, linjeafstand og kanter.

Som standard er den normale afsnitstypografi anvendt på al tekst i et nyt tomt dokument. Ligeledes er listeafsnitstypografien anvendt på elementer på en liste – når du f.eks. bruger kommandoen Punktopstilling til at oprette en punktopstilling.

Ikonet Tegntypografi

Tegntypografier bestemmer også udseendet af teksten i et dokument, men på tegnniveau. Tegntypografier styrer normalt formateringen af mindre tekststykker, f.eks. for at fremhæve et ord i et afsnit.

Tegntypografier indeholder formateringsegenskaber som f.eks. skrifttypenavn, størrelse, farve, fed, kursiv, understregning, kanter og skygge. Tegntypografier omfatter ikke formatering, der påvirker afsnitsegenskaber, f.eks. linjeafstand, tekstjustering, indrykning og tabulatorstop.

Flere indbyggede tegntypografier er tilgængelige, f.eks. Fremhævning, Svag fremhævning og Kraftig fremhævning. Hver af disse indbyggede typografier kombinerer formatering, f.eks. fed, kursiv og markeringsfarve, for at skabe et koordineret sæt af typografiske design. F.eks. vil anvendelse af tegntypografien Fremhævning formatere tekst i fed, kursiv og en markeringsfarve.

Ikon for Tabeltypografi

Tabeltypografier bestemmer udseendet af tabeller. Dette omfatter egenskaber som f.eks. tekstformateringen af overskriftsrækken, gitterlinjer og markeringsfarver for rækker og kolonner. Du kan bruge tabeltypografier til hurtigt at anvende kompleks formatering med ét klik.

Ikonet Listetypografi

Listetypografier bestemmer udseendet af lister. Dette omfatter egenskaber som f.eks. opstilling med punkttegn eller tal, indrykning og eventuel navnetekst.

 1. Markér ord, afsnit, en liste eller tabel, du vil anvende en typografi på.

 2. Klik på den ønskede typografi under Typografier på fanen Startside.

  Fanen Hjem, gruppen Typografier

  Få vist flere typografier ved at pege på en typografi og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Bemærkninger!: 

  • Når du anvender typografier på afsnit, overskrifter og andre elementer, kan du hurtigt anvende et sæt af koordinerede typografier i dokumentet. Klik på Skift indstillinger for hurtige typografier under Typografier på fanen Startside  Knap til at skifte indstillinger for Hurtige typografier , og klik derefter på den ønskede typografi.

  • Hvis du skal anvende en typografi på en liste, skal du sørge for at vælge en af listetypografierne. Hvis du ikke gør det, kan punkttegn eller tal på listen være fjernet.

Ændre en typografi

Ændring af en typografi gør det lettere at ændre formateringen af al tekst i dit dokument, der har den pågældende typografi anvendt. Hvis du f.eks. har anvendt typografien Overskrift 1 på dine kapiteloverskrifter i et dokument, kan du hurtigt ændre formateringen af alle kapiteloverskrifter på samme tid ved at ændre typografiformateringens definition.

 1. Klik på Administrer typografier, der bruges i dokumentet under Typografier på fanen Startside Administrer typografierne anvendt i dokumentet .

 2. Peg på den typografi, du vil ændre, under Vælg den typografi, som skal anvendes, klik på Knappen Rediger typografi ud for typografien, og klik derefter på Rediger typografi.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du ændrer en typografi, som andre typografier er baseret på, bliver de andre typografier også ændret. F.eks. er de fleste typografier baseret på typografien Normal. Ændringer af typografien Normal ændrer også alle andre typografier, der er baseret på Normal.

  • For at bruge den ændrede typografi i andre dokumenter, der er baseret på den samme skabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Føj til skabelon. Word føjer den ændrede typografi til den skabelon, der er knyttet til det aktive dokument.

Oprette en typografi

Du kan oprette en typografi ved at definere alle indstillingerne selv, eller du kan spare tid ved at ændre en eksisterende typografi for at oprette en ny typografi.

 1. Klik på Administrer typografier, der bruges i dokumentet under Typografier på fanen Startside Administrer typografierne anvendt i dokumentet .

 2. Klik på Ny typografi.

  Klik på Ny typografi under Typografier

 3. Skriv navnet til den nye typografi i feltet Navn.

 4. Vælg de ønskede indstillinger, eller klik på genvejsmenuen Format for at få vist yderligere indstillinger.

  Vælg Indstillinger eller klik på Formater

  Tip!: Hvis du vil bruge formateret tekst som basis for en ny typografi, skal du markere teksten, før du klikker på Ny typografi Knappen ny typografi . Dialogboksen Ny typografi åbnes, og alle attributterne for den markerede tekst er allerede angivet, og du behøver kun at skrive et nyt navn til typografien.

Slette en typografi

I Word kan du slette alle typografier, du opretter, men du kan ikke slette de indbyggede typografier, der er inkluderet i Word. Når du sletter en typografi, anvender Word typografien Normal på alle afsnit, der blev formateret med den slettede typografi, og fjerner den slettede typografis definition fra listen over typografier.

 1. Klik på Administrer typografier, der bruges i dokumentet under Typografier på fanen Startside Administrer typografierne anvendt i dokumentet .

 2. Peg på den typografi, du vil slette, under Vælg den typografi, som skal anvendes, klik på Knappen Rediger typografi ud for typografien, og klik derefter på Slet.

Arbejde med hurtige typografier

Når du har anvendt typografier på afsnit, overskrifter og andre elementer i dokumentet, kan du anvende et sæt af koordinerede hurtige typografier. Hurtige typografisæt (f.eks. Elegant) er en samling af typografier, som er udviklet til at skabe et pænt og professionelt udseende dokument. Det kunne f.eks. være et sæt hurtige typografier, der indeholder typografier til flere forskellige overskriftsniveauer, brødtekst, et citat samt en titel. Selvom et hurtigt typografisæt sandsynligvis indeholder alle de typografier, du skal bruge, ønsker du måske at tilføje en ny typografi eller ændre et par af typografierne i et hurtigt typografisæt for at afspejle dine dokumenttypografiske præferencer. Når du tilføjer eller ændrer typografier, kan du gemme den nye kombination som et brugerdefineret hurtigt typografisæt ved hjælp af et andet navn.

Hvad vil du gerne gøre?

Når du anvender et hurtigt typografisæt i dit dokument, bliver alle typografierne i dokumentet automatisk ændret, så de svarer til det, som er defineret i det hurtige typografisæt. Hvis du ikke kan lide det hurtige typografisæt, du har anvendt, kan du nemt vælge et andet. Word opdaterer automatisk udseendet af dit dokument på basis af den nye hurtige typografi, du valgte.

 • Klik på Skift indstillinger for hurtige typografier under Typografier på fanen Startside  Knap til at skifte indstillinger for Hurtige typografier , og klik derefter på den ønskede typografi.

Du kan ændre attributterne for en eksisterende typografi, f.eks. en overskrifts- eller listetypografi, og derefter gemme den som en del af et brugerdefineret hurtigt typografisæt.

 1. Hold Ctrl nede under Typografier på fanen Startside, mens du klikker på den typografi, du vil ændre, og klik på Rediger.

 2. Foretag de ønskede ændringer af den ønskede typografi i dialogboksen Rediger typografi, markér afkrydsningsfeltet Føj til listen over hurtige typografier, og klik på OK.

 3. Klik på Skift indstillinger for hurtige typografier under Typografier på fanen Startside  Knap til at skifte indstillinger for Hurtige typografier , og klik derefter på Gem som hurtigt typografisæt.

 4. Skriv et navn til det hurtige typografisæt i feltet Gem som, og klik derefter på OK.

Du kan føje en ny typografi til et hurtigt typografisæt.

 1. Klik på Administrer typografier, der bruges i dokumentet under Typografier på fanen Startside Administrer typografierne anvendt i dokumentet .

 2. Klik på Ny typografi.

  Klik på Ny typografi under Typografier

 3. Skriv navnet til den nye typografi i feltet Navn.

 4. Vælg de ønskede indstillinger, eller klik på genvejsmenuen Format for at få vist yderligere indstillinger.

  Vælg Indstillinger eller klik på Formater

 5. Markér afkrydsningsfeltet Føj til listen over hurtige typografier, og klik derefter på OK.

 6. Klik på Skift indstillinger for hurtige typografier under Typografier på fanen Startside  Knap til at skifte indstillinger for Hurtige typografier , og klik derefter på Gem som hurtigt typografisæt.

 7. Skriv et navn til det hurtige typografisæt i feltet Gem som, og klik derefter på OK.

Du kan slette et brugerdefineret hurtigt typografisæt, når du ikke længere har brug for det.

 1. Brug Finder til at åbne mappen /Brugere/brugernavn/Bibliotek/Programunderstøttelse/Microsoft/Office/Typografisæt.

 2. Træk det brugerdefinerede hurtige typografisæt, du vil slette, til papirkurven.

Se også

Se, hvor typografier er anvendt i et dokument

Kopiere typografier og Autotekst mellem dokumenter eller skabeloner

Forskelle mellem skabeloner, temaer og Word-typografier

Ændre eller fjerne et tema

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×