Tilpasse størrelsen på navigationsruden i Outlook 2010 og 2007

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Navigationsruden i Outlook 2010

Navigationsrude vises i venstre side af vinduet Outlook i alle visninger som standard og bruges til at skifte mellem de forskellige områder i Outlook, som Mail, kalender, kontakter, opgaver og noter.

Outlook 2010 og 2007 navigationsruden kan tilpasses, minimeret eller skjult. Indholdet vises i navigationsruden, varierer med visning, du arbejder i, som visningen Mail eller kalendervisning.

Bemærk!: Vejledningen gælder for Outlook 2010 og 2007 kun. For at ændre navigationspanel i Outlook 2016 og 2013 skal du se ændre visningen på navigationslinjen.

Ændre størrelsen på navigationsruden i Outlook 2010

 • Peg på den højre kant i Navigationsruden, og når markøren bliver til en dobbeltpil Billede af lodret tohovedet pil skal du trække i kanten til venstre eller højre.

Rediger skrifttypen i navigationsruden i Outlook 2010

Du kan ændre skrifttypen og skriftstørrelsen af teksten i navigationsruden i en visning i Outlook.

 1. Under fanen Vis i gruppen Layout skal du klikke på Navigationsruden, klik på Indstillinger og derefter klikke på skrifttype.

 2. Angiv de relevante indstillinger i felterne Skrifttype, Typografi og Størrelse.

 3. Klik på OK to gange for at lukke de åbne dialogbokse.

Ændre knapperne i Outlook 2010

Du kan ændre antallet og rækkefølgen af de store navigationsknapper, der vises nederst i navigationsruden.

Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre rækkefølgen af knapperne:

 1. Klik på Konfigurer knapper Ikonet Konfigurer knapper nederst i Navigationsruden, og klik derefter på Indstillinger for navigationsrude.

 2. Klik på listen Vis knapper i denne rækkefølge på den knap, du vil ændre, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

Bemærk!: Du kan gendanne det oprindelige arrangement af knapperne ved at klikke på Nulstil.

Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre antallet af knapper:

 • Klik på Konfigurer knapper Ikonet Konfigurer knapper nederst i Navigationsruden, og klik derefter på Vis flere knapper eller Vise færre knapper.

Benyt følgende fremgangsmåde for at tilføje eller fjerne knapper:

 • Klik på Konfigurer knapper Ikonet Konfigurer knapper nederst i Navigationsruden, skal du klikke på Tilføj eller fjern knapper, og klik på knappen, du vil.

  Bemærkninger!: 

  • Peg på den vandrette delelinje mellem mapperne og knapperne hurtigt få vist flere eller færre knapper eller mapper, og træk linjen op eller ned, når markøren ændres til en dobbeltpil dobbeltpil . Hvis du trækker den vandrette delelinje ned til bunden af navigationsruden, alle store knapper bliver små knapper og vises som en enkelt række af ikoner nederst i navigationsruden.

  • Hvis du vil maksimere pladsen i mapperuden, skal du trække den vandrette delelinje til bunden af navigationsruden og derefter bruge de små knapper til at skifte mapperuder.

  • Hvis du vil se alle dine mapper, og ikke kun dine e-mail-mapper, skal du ændre knappen Mappeliste til en stor knap og derefter enten placere den over knappen Post eller fjerne knappen Post fra navigationsruden.

Minimere navigationsruden i Outlook 2010

Du kan øge mængden arbejdsplads i Outlook-vinduet ved hjælp af den minimerede navigationsrude. Den minimerede navigationsrude skjuler i en lodret streg over knapper, der stadig giver adgang til dine mest anvendte mapper og visninger.

Benyt følgende fremgangsmåde for at skjule eller vise den minimerede navigationsrude:

 • Klik på Minimer navigationsruden Knappen Minimer navigationsruden eller Udvid navigationsruden Knappen Udvid navigationsruden i det øverste hjørne af Navigationsruden eller minimere Navigationsruden sidehoved.

Hvis du vil have vist mapperne i den minimerede navigationsrude, skal du klikke på knappen Mapper.

Bemærk!: Når du udvider den minimerede navigationsrude, nulstilles navigationsruden til den samme bredde, som den var tidligere. Hvis du afslutter Outlook med minimeret navigationsrude, vises det minimerede, når du genstarter Outlook.

Bruge visningen Mappeliste i navigationsruden i Outlook 2010

I denne visning er alle dine mapper, herunder mapper i din Indbakke, forbliver synlige i navigationsruden, når du skifter til andre visninger, som kalender eller kontakter. Klik på Mappelisten Knapflade nederst i navigationsruden.

Hvis du klikker på en af knapperne i navigationsruden, såsom Mail, kalender eller kontakter, navigationsruden ændres tilbage til ruden visningstilstand.

Hvis du vil bevare mappelistevisningen som hovedvisningen, skal du ikke bruge knapperne nederst i ruden til at få adgang til andre visninger. Klik på mappen, ikonet eller navnet på selve mappelisten.

Hvis du bruger visningen Mappeliste, når du forlader Outlook, åbnes på mappelisten, når du starter Outlook igen.

Ændre listen Favoritter i Outlook 2010

Med listen Favoritter kan du sørge for, at de mest benyttede mapper forbliver synlige øverst i navigationsruden. Du kan vælge, hvilke mapper der skal medtages.

Tip!: I den minimerede navigationsrude vises de mapper, der er angivet i Favoritter som lodrette knapper, gøre dem tilgængelige der også. De lodrette knapper, der vises, afhænger af den lodrette afstand i vinduet Outlook og opsætning af mapper på listen Foretrukne.

Når du slår Favoritter til og fra, påvirker det ikke mapperne på listen. Alle mapper, der vises i Favoritter, når funktionen slås fra, vises igen, når Favoritter slås til.

 • Klik på Navigationsrude i gruppen Layout under fanen Vis, og klik derefter på Favoritter.

  En markering angiver, om Favoritter er slået til.

 • Hvis du vil føje en mappe til Favoritter, skal du trække mappen til listen Favoritter. Mappen og dens indhold flyttes ikke, men der oprettes en genvej til mappen på listen Favoritter.

 • Hvis du vil fjerne mapper fra Favoritter, skal du højreklikke på den mappe, du vil fjerne, og derefter klikke på Fjern fra Favoritter.

  Bemærkninger!: 

  • Mapper i Favoritter skal fjernes enkeltvis.

  • Selvom du fjerner mapper fra Favoritter, fjernes mapperne eller deres indhold ikke fra listen Alle postmapper.

 • For at minimere Favoritter, skal du klikke på Ikonet for udvidet ud for overskriften Favoritter.

 • For at udvide Favoritter, skal du klikke på Ikonet Skjult ud for overskriften Favoritter.

Ændre arrangementet mappe i navigationsruden i Outlook 2010

Mail undermapper, som du opretter vises i alfabetisk rækkefølge i hver enkelt mappe i navigationsruden. Mapperne kan omarrangeres manuelt.

Standardmapper vises i slutningen af mappelisten, herunder kladder, Sendt post, Slettet post, Samtaleoversigt, InfoPath-formularer, Uønsket E-mail, Udbakke, RSS-Feeds og Søgemapper. Disse mapper kan omdøbes eller omarrangeres.

Som en løsning kan du overveje at tilføje en ofte anvendte mappe på listen Foretrukne øverst i navigationsruden. Mapper i dette afsnit kan arrangeres i en hvilken som helst rækkefølge.

En anden løsning er at omdøbe mapper. Angive et tal eller specialtegn som en understregningstegnet (_) eller et udråbstegn (!) flytter en mappe før mapper, der begynder med tegn A til Å. Hvis du vil omdøbe en mappe, klik på mappen, og klik derefter på Omdøb mappe i gruppen Handlinger under fanen mappe.

Bemærk!: Du kan ikke ændre skriftstørrelse, farve eller type i navigationsruden. Forstørrelse af Windows er en indstilling, der øger skriftstørrelsen på computerskærmen. Du kan finde flere oplysninger Brug Forstørrelsesglas for at se emnerne på skærmen.

Tilføje eller fjerne knapper i navigationsruden i Outlook 2007

 • Klik på Konfigurer knapper Knapflade nederst i Navigationsruden, skal du klikke på Tilføj eller fjern knapper, og klik på knappen, du vil.

Bemærk!: Selvom du kan fjerne alle knapper fra navigationsruden og maksimere pladsen i mapperuden ved at trække den vandrette delelinje til bunden af navigationsruden, er det ikke muligt at fjerne rækken af små knapper forneden.

Ændre størrelsen på navigationsruden i Outlook 2007

 • Peg på den højre kant i Navigationsruden, og når markøren bliver til en dobbeltpil Billede af lodret tohovedet pil skal du trække i kanten til venstre eller højre.

Ændre visningsrækkefølgen af knapperne i Outlook 2007

 1. Klik på Konfigurer knapper Knapflade nederst i Navigationsruden, og klik derefter på Indstillinger for navigationsrude.

 2. Hvis du vil ændre knappernes rækkefølge, skal du klikke på den knap, du vil flytte, på listen Vis knapper i denne rækkefølge og derefter klikke på Flyt op eller Flyt ned.

Bemærk!: Du kan gendanne det oprindelige arrangement af knapperne ved at klikke på Nulstil.

Ændre antallet af store og små knapper i navigationsruden i Outlook 2007

 • Klik på Konfigurer knapper Knapflade nederst i Navigationsruden, og klik derefter på Vis flere knapper eller Vise færre knapper.

Bemærk!: 

 • Peg på den vandrette delelinje mellem mapperne og knapperne hurtigt få vist flere knapper eller mapper, og træk linjen op eller ned, når markøren ændres til en dobbeltpil dobbeltpil . Hvis du trækker den vandrette delelinje ned til bunden af navigationsruden, alle store knapper er konverteret til små knapper og vises som en enkelt række af ikoner nederst i navigationsruden.

 • Hvis du vil maksimere pladsen i mapperuden, skal du trække den vandrette delelinje til bunden af navigationsruden og derefter bruge de små knapper til at skifte mapperuder.

 • Hvis du vil se alle dine mapper, og ikke kun dine e-mail-mapper, skal du ændre knappen Mappeliste til en stor knap og derefter enten placere den over knappen Post eller fjerne knappen Post fra navigationsruden.

Skjule eller vise den minimerede navigationsrude i Outlook 2007

Du kan spare plads i Outlook-vinduet ved hjælp af den minimerede navigationsrude. Denne rude er en version af navigationsruden, som omdannes til en lodret streg over knapper, der stadig giver adgang til dine mest anvendte mapper og visninger. Gøre nemmere er der flere måder at skjule eller vise den minimerede navigationsrude.

Tip!: Hvis du har mapper i Favoritmapper, får du adgang til dem med ét klik, når du bruger den minimerede navigationsrude. Hvor mange mapper der vises som knapper på den minimerede navigationsrude afhænger af, hvor meget lodret plads du har til din navigationsrude. Mappeknapperne er synlige i den rækkefølge, de vises i, fra top til bund i Foretrukne mapper.

 • Klik på pilen Knapflade i øverste højre hjørne af Navigationsruden eller minimere Navigationsruden sidehoved.

Hvis du vil se dine mapper i Navigationsrude fra den minimerede Navigationsrude, skal du klikke på knappen Navigationsrude.

Bemærk!: Når du udvider den minimerede navigationsrude i navigationsruden, nulstilles navigationsruden til den samme bredde, som den var tidligere. Hvis du afslutter Outlook med navigationsruden skjules i den minimerede navigationsrude, vises det på den måde, når du genstarter Outlook.

Tilføje eller fjerne visningsknapperne i den minimerede navigationsrude i Outlook 2007

Visningsknapperne, som ses i den minimerede navigationsrude, f.eks. Post, Kalender og Kontaktpersoner, er de samme visningsknapper, som bruges, når navigationsruden har fuld størrelse.

Knapflade
En stor visningsknap vises som en lille visningsknap i den minimerede navigationsrude.
Knappen Post i navigationsruden.

Bemærk!: Visningsknapperne er forskellige fra de lodrette mappeknapper i Foretrukne mapper, der også blive vist i den minimerede navigationsrude. Mappeknapperne, bestemmes af mængden lodret plads, der er tilgængelig i dit Outlook vindue, og den rækkefølge, hvori vises mapperne i Foretrukne mapper. Disse knapper kan fjernes ved at fjerne mapper fra Foretrukne mapper.

 • Nederst i den minimerede navigationsrude, skal du klikke på Konfigurer knapper Knapflade , skal du klikke på Tilføj eller fjern knapper og derefter klikke på knappen, du vil.

Vise eller skjule listen mappe i Outlook 2007

Du kan få en mere forenklet visning af postruden ved at bruge visningen Mappeliste.

 • Klik på Mappelisten Knapflade nederst i Navigationsruden.

 • Klik på Mail knappen Knapflade eller Mail Knappen Post i navigationsruden. nederst i Navigationsruden.

Bruge visningen Mappeliste i navigationsruden i Outlook 2007

I denne visning er alle dine mapper, herunder mapper i din Indbakke, forbliver synlige i navigationsruden, når du skifter til andre visninger, som kalender eller kontakter. Klik på Mappelisten Knapflade nederst i navigationsruden. Hvis du vil gå tilbage til ruden post, klik på Mail knappen Knapflade eller Mail Knappen Post i navigationsruden. nederst i Navigationsruden.

Hvis du skifter til visningen Mappeliste og afslut derefter Outlook, kan du se på mappelisten, når du starter Outlook igen.

Vigtigt!: Hvis du vil beholde Mappeliste som din primære visning i navigationsruden, mens du arbejder, Brug ikke knapperne nederst i ruden til at navigere til andre visninger. For at bevare visningen Mappeliste, mens du flytte rundt i Outlook, skal du klikke på den relevante mappe, ikon eller navn i mappelisten sig selv.

Hvis du klikker på knappen kalender, visningen Kalender vises i din primære Outlook vindue, men navigationsruden ændres tilbage til ruden visningstilstand. Dette nulstiller navigationsruden for at få vist de forskellige visninger i ruden.

Fjerne eller minimere Foretrukne mapper i Outlook 2007

Med Foretrukne mapper kan du sørge for, at dine mest benyttede mapper forbliver synlige øverst i navigationsruden. Du kan bestemme indholdet på listen Foretrukne mapper ved at vælge, hvilke mapper der skal medtages. Hvis du ikke vil bruge ruden Foretrukne mapper eller vil oprette mere plads i hovednavigationsruden, kan du bruge en af følgende indstillinger.

 • Reducere længden af listen Foretrukne mapper ved at fjerne nogle af mapperne på listen.

 • Minimere ruden Foretrukne mapper under sidehovedet.

 • Slå ruden Foretrukne mapper fra

Tip!: I den minimerede navigationsrude vises de mapper, der er angivet i Foretrukne mapper som lodrette knapper, gøre dem tilgængelige der også. De lodrette knapper, der vises, afhænger af den lodrette afstand i dit Outlook vindue og opsætning af mapper på listen Foretrukne mapper.

Du kan fjerne nogle af eller alle individuelle mapper på listen Foretrukne mapper for at mindske både længden af listen og størrelsen af ruden.

 1. Højreklik i Foretrukne mapper på den mappe, du vil fjerne, og klik derefter på Fjern fra Foretrukne i genvejsmenuen.

 2. Gentag trin 1 for hver mappe, du vil fjerne.

 • Mapper i Foretrukne mapper skal fjernes individuelt.

 • Selvom du fjerner mapper fra Foretrukne mapper, fjernes de ikke fra listen Alle postmapper.

 • Klik på pilen Knapflade i brevhovedet Foretrukne mapper.

  Brug pilene til at åbne og lukke Foretrukne mapper

  Klik på pilen Knapflade igen for at udvide ruden.

Du kan minimere og udvide Foretrukne mapper efter behov, så dine mapper er tilgængelige for dig, når du har brug for dem, men af vejen, når du ikke skal bruge dem.

Når du slår Foretrukne mapper til og fra, påvirker det ikke mapperne på listen. Hvis du har mapper på listen i Foretrukne mapper, når du slår funktionen fra, vil disse mapper stadig være der, når du slår funktionen til igen.

 • Peg på Navigationsrude i menuen Vis, og klik derefter på Foretrukne mapper for at fjerne markeringen.

  Klik igen på Foretrukne mapper, så slår du funktionen til igen.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×