Tilpasse opgaver for at administrere dine gøremål

Du kan tilpasse opgaver i Outlook og på den måde bedre administrere dine gøremål. Du kan tilføje påmindelser, bruge statusangivelser, angive tilbagevendende emner og kategorisere opgaver.

Hvad vil du foretage dig?

Gentage en opgave

Tilføje en påmindelse

Spore opgavestatus

Tildele farvekategorier

Sammenkæde opgaver med en kontaktperson

Markere opgaver som private

Spore oplysninger om kørsel, timer og fakturering

Gentage en opgave

Du kan angive opgaver, der gentages på bestemte datoer, eller genoprette opgaver med et bestemt tidsrum mellem hver forekomst.

Hvad er forskellen på en opgave, der gentages, og en genoprettet opgave?

Hvis du har en opgave med faste, regelmæssige tidspunkter som f.eks. at sende statusrapporter til chefen hver fredag eftermiddag, skal du bruge opgaver, der gentages.

Opgaver, der genoprettes, er den bedste metode, når den næste påmindelse for en opgave ikke skal vises, før den forrige er markeret som fuldført. Hvis du f.eks. markerer, at en tilbagevendende månedlig opgave afsluttes i dag, oprettes den næste forekomst, som har forfaldsdato en måned fra i dag.

 1. Klik på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgaver.

  Kommandoen Gentagelse på båndet

 2. Klik i dialogboksen Tilbagevendende opgave på den hyppighed (Dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt), opgaven skal forekomme med, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Gentage opgaven med bestemte intervaller     Angiv indstillinger for den ønskede hyppighed i afsnittet Gentagelsesmønster. Undlad at markere Ny opgave, da opgaven ellers ikke vil forekomme med jævne mellemrum.

  • Gentage opgaven på baggrund af slutdatoen     Markér Ny opgave, og skriv i feltet, hvor meget tid der skal gå, før der oprettes en ny opgave.

   Dialogboksen Tilbagevendende opgave

Toppen af siden

Tilføje en påmindelse

Du kan tilpasse, hvornår påmindelser vises, og om påmindelsen skal afspille en lyd.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på den opgave, du vil føje en påmindelse til, i visningen Opgaver.     Klik på Opfølgning i gruppen Mærker under fanen Startside, og klik derefter på Tilføj påmindelse.

   Kommandoen Tilføj påmindelse på båndet

   Du kan også højreklikke på opgaven, klikke på Opfølgning og derefter klikke på Tilføj påmindelse.

  • Markér afkrydsningsfeltet     Påmindelse i en åben opgave.

 2. Angiv datoen og klokkeslættet for påmindelsen.

 3. Hvis du vil angive en brugerdefineret lyd, der skal afspilles sammen med påmindelsen, skal du klikke på Knapflade , klikke på Gennemse, markere den lydfil, der skal afspilles, klikke på Åbn og derefter klikke på OK. Herved ændres påmindelseslyden kun for denne opgave.

Toppen af siden

Spore opgavestatus

Du kan spore status ved afslutning af hver opgave i Outlook.

 • Skriv eller klik på de ønskede indstillinger i felterne Status, Prioritet og % fuldført i en åbn opgave.

  Felterne Status og % fuldført er afhængige af hinanden. Hvis du ændrer værdien i et af felterne, ændres værdien i det andet felt tilsvarende.

Status

% fuldført

Ikke startet

0

I gang

1-99

Fuldført

100

Venter på en anden

0-100

Udskudt

0-100

Tip:  Du kan sende en e-mail-meddelelse, der rapporterer den status, der står i disse felter. Klik på Send statusrapport i gruppen Administrer opgave under fanen Opgaver. En ny meddelelse åbnes, og du kan tilføje ekstra oplysninger om status for opgaven.

Toppen af siden

Tildele farvekategorier

Hvis du tildeler farvekategorier, bliver det lettere at spore ens eller relaterede opgaver eller relatere opgaver til andre kategoriserede emner i Outlook, f.eks. kontaktpersoner eller e-mail-meddelelser. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik     på Kategoriser i gruppen Mærker under fanen Startside i visningen Opgaver, og klik derefter på den ønskede farve. Klik på Alle kategorier for at se flere farvekategorier.

 • Klik     på Kategoriser i gruppen Mærker under fanen Opgaver i en åbn opgave, og klik derefter på den ønskede farve. Klik på Alle kategorier for at se flere farvekategorier.

  Kommandoen Alle kategorier på båndet

Første gang du bruger en farvekategori, bliver du bedt om at angive et navn, der er beskrivende for dig.

Tip:  Hvis du vil fjerne alle de farvekategorier, der er tildelt et emne, skal du højreklikke på farven eller navnet for farvekategorien i den åbne opgave og derefter klikke på Ryd "Navn på kategori" eller Ryd alle kategorier.

Toppen af siden

Sammenkæde opgaver med en kontaktperson

Hvis opgaven involverer en person eller organisation blandt dine kontaktpersoner, kan du oprette et link til kontaktpersonen.

Bemærk:  Links til kontaktpersoner skal være aktiveret.

Hvordan aktiverer jeg links til kontaktpersoner?

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Klik på Kontaktpersoner.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis kontaktpersoner, der er knyttet til det aktuelle element under Linker.

 • Klik på Kontaktpersoner nederst i vinduet i en åbn opgave, klik på en kontaktperson, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Markere opgaver som private

 • Klik på Privat i gruppen Mærker under fanen Opgaver i en åbn opgave.

  Kommandoen Privat på båndet

Spore oplysninger om kørsel, timer og fakturering

 • Klik på Detaljer i gruppen Vis under fanen Opgaver i en åbn opgave. Skriv de ønskede oplysninger i tekstfelterne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×