Tilpasse, hvordan Excel starter

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Før du starter Microsoft Office Excel, kan du sørge for, at en bestemt projektmappeeller en projektmappeskabelon eller en skabelon med brugerdefinerede indstillinger åbnes automatisk, når du starter Excel. Hvis du ikke længere har brug for, at en bestemt projektmappe åbnes, kan du forhindre den i at blive åbnet, når du starter Excel.

Hvis en projektmappe, der åbnes, når du starter Excel, indeholder automatiske makroer, som Auto_åbn, køres makroerne, når projektmappen åbnes. Du kan evt. forhindre dem i at køre automatisk, når du starter Excel.

Tip!: 

Automatisk åbne en bestemt projektmappe, når du starter Microsoft Excel

Hvis du automatisk vil åbne en bestemt projektmappe, når du starter Excel, du kan placere projektmappen i mappen XLStart, eller du kan bruge en alternativ startmappe ud over mappen XLStart.

Find mappen XLStart

En projektmappe, skabelon eller arbejdsområdefil, du placerer i mappen XLStart åbnes automatisk, når du starter Excel. Hvis du vil finde ud af stien til mappen XLStart, Kontrollér indstillingerne for Sikkerhedscenter. Gør følgende:

 1. Klik på Filer > Indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter, og klik derefter på Indstillinger for Sikkerhedscenter under Microsoft Office Excel Sikkerhedscenter.

 3. Klik på Placeringer, der er tillid til, og kontroller derefter stien til mappen XLStart på listen over placeringer, der tillid til.

Bruge en alternativ startmappe

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Avanceret.

 2. Skriv hele stien til den mappe, du vil bruge som den alternative startmappe, i boksen Ved start åbnes alle filer i under Generelt.

  Da Excel vil forsøge at åbne alle filer i den alternative startmappe, skal du sørge for at angive en mappe, der kun indeholder filer, som Excel kan åbne.

Bemærk!: Hvis en projektmappe med det samme navn er i både mappen XLStart og den alternative startmappe, åbnes filen i mappen XLStart.

Forhindre en bestemt projektmappe i at åbnes, når du starter Excel

Afhængigt placeringen af den projektmappe, der automatisk åbnes, når du starter Excel, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder for at sikre, at projektmappen ikke længere åbnes ved start.

 • Hvis projektmappen er gemt i mappen XLStart, skal du fjerne den fra den pågældende mappe.

 • Hvis projektmappen er gemt i den alternative startmappe, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  Bemærk!: Du kan finde flere oplysninger om at finde startmappen, finde mappen XLStart.

  1. Klik på Filer > Indstillinger > Avanceret.

  2. Ryd indholdet i boksen Ved start åbnes alle filer i under Generelt, og klik derefter på OK.

  3. Fjern ikoner i Windows Stifinder, der starter Excel og automatisk åbner projektmappen fra den alternative startmappe.

   Tip!: Du kan også højreklikke på det pågældende ikon, klikke på Egenskaber og derefter fjerne referencer til projektmappen under fanen Genvej.

Automatisk åbne en projektmappeskabelon eller regnearksskabelon, når du starter Excel

Du kan gemme projektmappeindstillinger, som du ofte bruger, i en projektmappeskabelon og derefter automatisk åbne denne projektmappeskabelon, hver gang du starter Excel.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at bruge en projektmappeskabelon skal du oprette en projektmappe, der indeholder ark, standardtekst (såsom sidehoveder og kolonne- og rækkeetiketter), formler, makroer, typografier og anden formatering, du vil bruge i nye projektmapper, der er baseret på skabelonen projektmappe.

  • Hvis du vil bruge en regnearksskabelon, skal du oprette en projektmappe, der indeholder ét regneark. I regnearket skal du medtage formatering, typografier, tekst og andre oplysninger, der skal vises på alle nye regneark, som skal baseres på regnearksskabelonen.

   Indstillinger, som du kan gemme i en projektmappe eller et regneark skabelon

   • Celle- og arkformater.

   • Sideformater og indstillinger for udskriftsområde for hvert ark.

   • Celletypografier.

   • Antallet og typen af ark i en projektmappe.

   • Beskyttede og skjulte områder i projektmappen. Du kan skjule ark, rækker og kolonner og forhindre ændringer af regnearksceller.

   • Tekst, du vil gentage, f.eks. sidehoveder og række- og kolonneetiketter.

   • Data, grafik, formler, diagrammer og andre oplysninger.

   • Indstillinger for datavalidering.

   • Makroer, links og ActiveX-kontrolelementer i formularer.

   • Beregningsindstillinger for projektmappen og visningsindstillinger for vinduer.

 2. Klik på Filer > Gem som.

 3. Klik på Skabelon i boksen Filtype.

 4. Marker den mappe, hvor du vil gemme skabelonen, i boksen Gem i.

  • Hvis du vil oprette standardprojektmappeskabelon eller standardregnearksskabelon, Vælg enten mappen XLStart eller den alternative startmappe. For at finde ud af stien til startmappen skal du se finde mappen XLStart.

  • Hvis du vil oprette en brugerdefineret projektmappe- eller regnearksskabelon, skal du sørge for, at mappen Skabeloner er valgt.

   Stien er typisk: C:\Users\ < brugernavn > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i boksen Filnavn:

  • For at oprette standardprojektmappeskabelonen skal du skrive Adressekartotek.

  • Hvis du vil oprette standardregnearksskabelonen, skal du skrive ark.

  • Hvis du vil oprette en brugerdefineret projektmappe- eller regnearksskabelon, skal du skrive det navn, du vil bruge.

 6. Klik på Gem.

 7. Klik på filer > Luk.

Forhindre automatiske makroer i at køre, når du starter Microsoft Excel

Automatiske makroer (som Auto_åbn), der er registreret i en projektmappe, som åbnes, når du starter Excel, vil automatisk køre, så snart projektmappen åbnes.

 • Hvis du vil forhindre makroer i at køre automatisk, skal du holde SKIFT nede, mens du starter Excel.

Tip!: Du kan finde flere oplysninger om automatiske makroer, se køre en makro.

Automatisk åbne en bestemt projektmappe, når du starter Microsoft Excel

Hvis du automatisk vil åbne en bestemt projektmappe, når du starter Excel, du kan placere projektmappen i mappen XLStart, eller du kan bruge en alternativ startmappe ud over mappen XLStart.

Placere en projektmappe i mappen XLStart

En projektmappe, skabelon eller arbejdsområdefil, du placerer i mappen XLStart, åbnes automatisk, når du starter Excel. Mappen XLStart blev oprettet, da du installerede Excel, og er normalt placeret et af følgende steder.

 • I Windows Vista er stien til mappen XLStart normalt:

  C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • I Microsoft Windows XP er stien til mappen XLStart normalt:

  C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  Tip!: Du kan finde den nøjagtige sti til mappen XLStart i Sikkerhedscenter.

  Hvordan du kan finde mappen XLStart

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Klik på Sikkerhedscenter, og klik derefter på Indstillinger for Sikkerhedscenter under Microsoft Office Excel Sikkerhedscenter.

  3. Klik på Placeringer, der er tillid til, og kontroller derefter stien til mappen XLStart på listen over placeringer, der tillid til.

Bruge en alternativ startmappe

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

 2. Skriv hele stien til den mappe, du vil bruge som den alternative startmappe, i boksen Ved start åbnes alle filer i under Generelt.

  Da Excel vil forsøge at åbne alle filer i den alternative startmappe, skal du sørge for at angive en mappe, der kun indeholder filer, som Excel kan åbne.

Bemærk!: Hvis en projektmappe med det samme navn er i både mappen XLStart og den alternative startmappe, åbnes filen i mappen XLStart.

Forhindre en bestemt projektmappe i at åbnes, når du starter Excel

Afhængigt placeringen af den projektmappe, der automatisk åbnes, når du starter Excel, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder for at sikre, at projektmappen ikke længere åbnes ved start.

 • Hvis projektmappen er gemt i mappen XLStart, skal du fjerne den fra den pågældende mappe.

  • I Windows Vista er stien til mappen XLStart normalt:

   C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • I Microsoft Windows XP er stien til mappen XLStart normalt:

   C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

 • Hvis projektmappen er gemt i den alternative startmappe, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

  2. Ryd indholdet i boksen Ved start åbnes alle filer i under Generelt, og klik derefter på OK.

  3. Fjern ikoner i Windows Stifinder, der starter Excel og automatisk åbner projektmappen fra den alternative startmappe.

   Tip!: Du kan også højreklikke på det pågældende ikon, klikke på Egenskaber og derefter fjerne referencer til projektmappen under fanen Genvej.

Automatisk åbne en projektmappeskabelon eller regnearksskabelon, når du starter Excel

Du kan gemme projektmappeindstillinger, som du ofte bruger, i en projektmappeskabelon og derefter automatisk åbne denne projektmappeskabelon, hver gang du starter Excel.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at bruge en projektmappeskabelon skal du oprette en projektmappe, der indeholder ark, standardtekst (såsom sidehoveder og kolonne- og rækkeetiketter), formler, makroer, typografier og anden formatering, du vil bruge i nye projektmapper, der er baseret på skabelonen projektmappe.

  • Hvis du vil bruge en regnearksskabelon, skal du oprette en projektmappe, der indeholder ét regneark. I regnearket skal du medtage formatering, typografier, tekst og andre oplysninger, der skal vises på alle nye regneark, som skal baseres på regnearksskabelonen.

   Indstillinger, som du kan gemme i en projektmappe eller et regneark skabelon

   • Celle- og arkformater.

   • Sideformater og indstillinger for udskriftsområde for hvert ark.

   • Celletypografier.

   • Antallet og typen af ark i en projektmappe.

   • Beskyttede og skjulte områder i projektmappen. Du kan skjule ark, rækker og kolonner og forhindre ændringer af regnearksceller.

   • Tekst, du vil gentage, f.eks. sidehoveder og række- og kolonneetiketter.

   • Data, grafik, formler, diagrammer og andre oplysninger.

   • Indstillinger for datavalidering.

   • Makroer, links og ActiveX-kontrolelementer i formularer.

   • Beregningsindstillinger for projektmappen og visningsindstillinger for vinduer.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 3. Klik på Skabelon i boksen Filtype.

 4. Marker den mappe, hvor du vil gemme skabelonen, i boksen Gem i.

  • Hvis du vil oprette standardprojektmappeskabelon eller standardregnearksskabelon, skal du enten vælge mappen XLStart eller den alternative startmappe.

   • I Windows Vista er stien til mappen XLStart som regel:

    C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • I Microsoft Windows XP er stien til mappen XLStart normalt:

   C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Hvis du vil oprette en brugerdefineret projektmappe- eller regnearksskabelon, skal du sørge for, at mappen Skabeloner er valgt.

   • I Windows Vista er mappen Skabeloner normalt:

    C:\Users\ < brugernavn > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

   • Mappen skabeloner er som regel i Microsoft Windows XP:

    C:\Documents and Settings\ < brugernavn > \Application Data\Microsoft\Templates.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i boksen Filnavn:

  • For at oprette standardprojektmappeskabelonen skal du skrive Adressekartotek.

  • Hvis du vil oprette standardregnearksskabelonen, skal du skrive ark.

  • Hvis du vil oprette en brugerdefineret projektmappe- eller regnearksskabelon, skal du skrive det navn, du vil bruge.

 6. Klik på Gem.

 7. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Luk.

Forhindre automatiske makroer i at køre, når du starter Microsoft Excel

Automatiske makroer (som Auto_åbn), der er registreret i en projektmappe, som åbnes, når du starter Excel, vil automatisk køre, så snart projektmappen åbnes.

 • Hvis du vil forhindre makroer i at køre automatisk, skal du holde SKIFT nede, mens du starter Excel.

Tip!: Du kan finde flere oplysninger om automatiske makroer, se køre en makro.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×