Tilpasse et websted til et mødearbejdsområde

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Har du brug for at tilføje nye lister eller biblioteker til dit websted til et mødearbejdsområde, f.eks. salgskontaktpersoner eller billeder af din produktlancering? Eller måske vil du ændre den måde, som dit websted til et mødearbejdsområde er organiseret? Du kan tilpasse et websted til et mødearbejdsområde på mange forskellige måder for at gøre dine møder mere produktive.

Du skal have tilladelsen Design på webstedet til et mødearbejdsområde for at ændre dets udseende eller for at tilføje og fjerne lister eller biblioteker. Yderligere oplysninger finder du ved at kontakte ejeren af webstedet eller administratoren.

Bemærk!: Listerne og bibliotekerne på et websted til et mødearbejdsområde er indeholdt i webdele, der er komponenterne på en webdelsside i Windows SharePoint Services 3.0. De fleste emner i Hjælp om webdele og webdelssider på websteder gælder for webstedet til et mødearbejdsområde.

Hvad vil du foretage dig?

Føje en ofte anvendte liste eller et bibliotek til et mødearbejdsområde

Føje en liste eller et bibliotek til et mødearbejdsområde

Fjerne visningen af en liste eller bibliotek på et mødearbejdsområde

Gendanne visningen af en liste eller bibliotek i et mødearbejdsområde

Slette en liste eller et bibliotek fra et mødearbejdsområde

Ændre layoutet for et mødearbejdsområde

Ændre indstillinger for websted på et mødearbejdsområde

Dele lister eller bibliotekselementer for flere eller tilbagevendende møder

Tilføje en almindeligt benyttet liste eller et almindeligt benyttet bibliotek til et websted til et mødearbejdsområde

Et websted til et mødearbejdsområde oprettes ved hjælp af særlige websider kaldet webdelssider. Der vises almindeligt benyttede lister eller almindeligt benyttede biblioteker i opgaveruden Tilføj webdele, hvor du kan tilføje dem hurtigt med deres standardindstillinger til dit websted til et mødearbejdsområde.

Se alle lister og biblioteker, eller til at arbejde med brugerdefinerede lister, skal du se tilføje en liste eller bibliotek til et mødearbejdsområde.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Vælg den type liste eller bibliotek, som du vil tilføje, under Webdele i opgaveruden Tilføj webdele.

 3. Klik på det sted, hvor du vil anbringe din liste eller dit bibliotek på webstedet til et mødearbejdsområde, på listen Føj til nederst i opgaveruden Tilføj webdele. Du kan f.eks. anbringe en liste i den højre kolonne.

 4. Klik på Føj til.

 5. Gentag trin 2 til 4 for at tilføje flere lister eller biblioteker til dit websted til et mødearbejdsområde.

 6. Klik på Afslut redigeringstilstand øverst på siden Webdel.

Tip!: Hvis du foretrækker det, kan du trække elementer til siden fra opgaveruden Tilføj webdele.

Toppen af siden

Tilføje en liste eller et bibliotek til et websted til et mødearbejdsområde

Brug denne fremgangsmåde til at vælge mellem alle tilgængelige lister eller biblioteker, herunder brugerdefinerede lister, eller for at angive en titel, en beskrivelse eller nogle af indstillingerne for dine lister eller biblioteker, når du opretter dem.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på Vis alle lister nederst i opgaveruden Tilføj webdele.

 3. Klik på den liste eller det bibliotek, der skal tilføjes til webstedet til et mødearbejdsområde.

 4. Indtast et navn og en beskrivelse, og angiv evt. andre indstillinger. Nogle indstillinger varierer fra liste til liste eller fra bibliotek til bibliotek.

 5. Klik på Opret. Når du opretter en undersøgelse, bliver du bedt om at indtaste undersøgelsesspørgsmålene og klikke på Næste, indtil du er færdig.

 6. Hvis du vil vende tilbage til dit websted til et mødearbejdsområde, skal du klikke på navnet på den øverste navigationslinje.

Toppen af siden

Fjerne visningen af en liste eller et bibliotek på et websted til et mødearbejdsområde

Du kan fjerne visningen af en liste eller et bibliotek på et websted til et mødearbejdsområde, så listen eller biblioteket ikke vises på webstedet. Med denne fremgangsmåde fjernes den webdel, der indeholder listen eller biblioteket, men listen eller biblioteket eller indholdet slettes faktisk ikke. Du kan gendanne listen eller biblioteket senere.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på pilen ved siden af titlen på den liste eller det bibliotek, du vil fjerne fra visning i webdelssiden. Webdelsmenu

 3. Klik på Slet i menuen af typen Webdel, der vises.

 4. Klik på OK, hvis der vises en meddelelse om at slette webdelen.

 5. Klik på Afslut redigeringstilstand øverst til højre på siden Webdel.

Toppen af siden

Gendanne visningen for en liste eller et bibliotek på et websted til et mødearbejdsområde

Med denne fremgangsmåde gendannes visningen af en liste eller et bibliotek og indholdet på et websted til et mødearbejdsområde, hvis du har fjernet den webdel, der indeholdte listen eller biblioteket.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på Tilføj en webdel i layoutområdet på siden Webdel i det afsnit eller område af siden, hvor listen eller biblioteket skal gendannes  – Venstre, Centreret eller Højre.

  Webdel i designtilstand

 3. Marker afkrydsningsfeltet for den liste eller det bibliotek, som skal vises på webstedet igen, under Lister og biblioteker i dialogboksen Tilføj webdele.

 4. Klik på Føj til.

 5. Klik på Afslut redigeringstilstand øverst til højre på siden Webdel.

Toppen af siden

Slette en liste eller et bibliotek fra et websted til et mødearbejdsområde

Med denne fremgangsmåde slettes en liste eller et bibliotek og indholdet fra et websted til et mødearbejdsområde. Du kan oprette en ny liste eller et nyt bibliotek af samme type senere, men indholdet af den oprindelige liste eller det oprindelige bibliotek vil ikke være tilgængeligt.

 1. Åbn den side, der indeholder listen eller biblioteket, og klik derefter på navnet på listen eller biblioteket for at åbne den/det.

  Hvis listen eller biblioteket allerede er åbent, skal du gå til trin 2.

 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Listeindstillinger eller indstillinger for den type bibliotek, der skal slettes. I et dokumentbibliotek skal du f.eks. klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 3. Klik på Slet listen eller Slet denne type bibliotek , f.eks. Slet dokumentbiblioteket under Tilladelser og administration.

 4. Du kan vende tilbage til webstedet til et mødearbejdsområde ved at klikke på navnet på den øverste navigationslinje.

Toppen af siden

Ændre layoutet for et websted til et mødearbejdsområde

I redigeringstilstand kan du flytte lister og biblioteker ved at trække dem til forskellige områder eller zoner på siden Webdel.

Du kan også ændre udseendet og funktionsmåden for specifikke webdele, f.eks. om personer kan ændre størrelse på dem, og om der er rammer omkring dem.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Peg på titlen for en liste eller et bibliotek på siden Webdel, indtil markøren ændres til en firdobbelt pil.

 3. Klik på og træk listen eller biblioteket for at ændre placeringen af den/det i layoutet.

 4. Ændre udseendet eller layoutet, eller for at foretage andre avancerede ændringer til en liste eller bibliotek, klik på pilen til højre for listens eller bibliotekets titel for at få vist Menuen webdelen Webdelsmenu .

 5. Klik på Rediger delt webdel.

 6. Foretag de ønskede ændringer i opgaveruden Listevisninger.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Anvend for at vise ændringerne individuelt. Når du er færdig, skal du klikke på Afslut redigeringstilstand øverst til højre på siden Webdel.

  • Klik på OK for at acceptere alle ændringer og vende tilbage til webstedet til et mødearbejdsområde.

Toppen af siden

Ændre webstedsindstillingerne for et websted til et mødearbejdsområde

Hvis du har tilladelser til at ændre webstedsindstillingerne, hvis du er mødearrangøren, eller hvis du blev tilføjet til webstedet for ejer, kan du ændre indstillingerne for webstedet til et mødearbejdsområde. Du kan f.eks. ændre webstedets tema eller angive skabeloner, der skal bruges i et dokumentbibliotek. Fremgangsmåden svarer til at ændre indstillingerne for et hvilket som helt websted.

 1. Menuen Webstedshandlinger Knapflade , klik på Indstillinger for websted.

  Bemærk!: På et websted, for hvilket menuen Webstedshandlinger er brugertilpasset, skal du pege på Indstillinger for websted, og derefter klikke på de indstillinger, som du vil få vist.

 1. Foretag ændringer i eller vis de ønskede indstillinger.

 2. Afhængig af de indstillinger, som du ændrer, vises muligvis knappen OK, Anvend eller Udfør, som du kan klikke på, når du er færdig.

 3. Hvis du vil vende tilbage til webstedet til et mødearbejdsområde, skal du klikke på dets navn på den øverste navigationslinje.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du konfigurerer et møde fra et e-mail-program, kan du ikke ændre mødedatoen, -tidspunktet eller -stedet på webstedet til et mødearbejdsområde. Du skal bruge det program, som du har anvendt til at planlægge mødet.

  • Administratoren har muligvis angivet yderligere restriktioner for de indstillinger, som du kan ændre. Yderligere oplysninger finder du ved at kontakt administratoren.

Toppen af siden

Dele lister eller biblioteksemner for flere eller tilbagevendende møder

Denne fremgangsmåde gælder for et websted til et mødearbejdsområde og en række møder, som enten er regelmæssige møder eller flere relaterede møder, der ikke indgår i den samme tilbagevendende møderække.

Sammenligning af lister, der vises på ét møde eller på alle møder

1. Hjemmesiden og en yderligere side vises for denne mødedato.

2. Kun hjemmesiden vises for denne mødedato.

3. Webdelen Opgaver vises på hjemmesiden for begge mødedatoer, men elementerne på listen eller i biblioteket er specifikke for hver dato.

De lister og biblioteker, der allerede findes på hjemmesiden for webstedet til et mødearbejdsområde, og alle nye lister og biblioteker, som du tilføjer for hjemmesiden, vises for hvert møde.

Som standard vises de elementer, som du tilføjer til lister og biblioteker, kun når du viser det møde, hvor elementerne blev tilføjet. Hvis elementerne skal vises for alle møder, kan du bruge følgende fremgangsmåde, for at listen eller biblioteket kan dele elementer på tværs af alle møder.

 1. Menuen Webstedshandlinger Knapflade , klik på Indstillinger for websted.

  Bemærk!: På et websted, for hvilket menuen Webstedshandlinger er brugertilpasset, skal du pege på Indstillinger for websted, og derefter klikke på de indstillinger, som du vil få vist.

 1. Klik på Webstedsbiblioteker og -lister under Webstedsadministration.

 2. Klik på linket Tilpas "liste eller bibliotek" for den liste eller det bibliotek, der skal deles på tværs af møder.

 3. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger.

 4. Klik på Ja ud for Del listeobjekter mellem alle møder (serieobjekter). Du skal muligvis rulle for at se denne indstilling.

Bemærk!: Du kan tilføje sider til webstedet til et mødearbejdsområde for at organisere indholdet. Når du tilføjer en side, vælger du, om den nye side skal vises for alle møderne eller kun for det møde, der er markeret i øjeblikket. Du kan ændre, hvordan en side vises, ved at administrere indstillingerne for siden.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×