Tilpasse et diskussionsforum

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Et diskussionsforum er et sted, hvor webstedsdeltagere kan diskutere emner med hinanden. De fleste webstedsskabeloner giver mulighed for at oprette diskussionsforummer, og mange websteder og arbejdsområder har et indbygget diskussionsforum kaldet Teamdiskussion. Som webstedsejer kan du tilpasse diskussionsforummer.

Denne artikel indeholder

Om tilpasning af diskussionsfora

Oprette en visning

Redigere en visning

Slette en visning

Angiv den offentlige standardvisning

Om at tilpasse et diskussionsforum

Du kan bruge forskellige indstillinger til at tilpasse visninger og funktionalitet, der er specifikke for diskussionsforummer. Når du opretter en ny visning til et diskussionsforum, skal du basere den på en eksisterende visning. Der findes følgende standardvisninger:

 • Emnevisning    Denne visning er kun tilgængelig i mappen på øverste niveau (det øverste niveau i et diskussionsforum) og bruges til at vise navnene på diskussionerne og andre metadata i en bestemt diskussion. Navnet på hver diskussion i forummet vises som et hyperlink i kolonnen Emne, som du kan klikke på for at gå til en mappe på et lavere niveau, hvor svarene på den pågældende diskussion vises.

  Bemærk!: Selvom du kan bruge en anden visning til mappen på øverste niveau, f.eks. flad visning eller trådet visning, anbefales det ikke. Brug i stedet emnevisning eller en visning, som du opretter ud fra emnevisning.

 • Flad visning    Som standard er denne visning kun tilgængelig i mapper af indholdstypen diskussion. Det betyder, at den ikke er tilgængelig i mappen på øverste niveau. I denne visning vises emnet for diskussionen, alle svar på diskussionen og andre svar i den ene side.

 • Trådet visning    Som standard er denne visning kun tilgængelig i mapper af indholdstypen diskussion. Det betyder, at den ikke er tilgængelig i mappen på øverste niveau. I denne visning vises emnet for diskussionen i den ene side, alle svar på diskussionen er rykket lidt ind, og alle svar på de foregående svar er rykket mere ind. I denne visning kan du nemt se, om et svar vedrører emnet direkte eller et foregående svar.

Bemærk!: Når du opretter en visning, kan du angive den som en personlig eller offentlig visning. Bemærk, at en personlig visning kun er tilgængelig for den person, der har defineret den, mens en offentlig visning er tilgængelig for alle.

I følgende tabel beskrives de konfigurationsindstillinger, som webstedsejere kan vælge, når de opretter en visning til et diskussionsforum. De fleste indstillinger er også tilgængelige ved redigering af eksisterende visninger.

Bemærk!: Du skal have tilladelse til at administrere eller ændre lister for at kunne tilpasse de fleste listeindstrillinger.

Konfigurationsindstillinger

Handlinger

Navn

Angiv et entydigt navn til visningen, og angiv, om det skal være en offentlig visning.

Bemærk!: Afkrydsningsfeltet Gør denne visning til standardvisning gælder kun for offentlige visninger, ikke personlige visninger.

Målgruppe

Angiv, om det er en personlig visning eller en offentlig visning.

Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig, når du opretter en visning.

Kolonner

Vælg de kolonner, der skal vises i visningen, og den rækkefølge, de skal vises i.

Sorter

Vælg de primære og sekundære kolonner, du vil sortere efter, og om de skal sorteres i stigende eller faldende rækkefølge.

Filtrer

Angiv, om alle elementer (diskussioner og tråde) skal vises i denne visning, eller om elementerne skal filtreres. Hvis du vil filtrere efter mere end to kolonner, skal du klikke på Vis flere kolonner.

Bemærk!: Hvis du vælger at filtrere elementer, bør du vælge en kolonne, som er indekseret, som den første delsætning for at sikre hurtigere gengivelse af siden.

Grupper efter

Angiv, om diskussioner skal grupperes efter en bestemt kolonne. Du kan f.eks. vælge at gruppere alle diskussioner, der er oprettet af en bestemt bruger eller på en bestemt dag.

Når diskussioner er grupperet, vises de på diskussionsforummets hovedside i en trævisning, som er navngivet ved hjælp af den kolonne, de er grupperet efter. Du kan vælge, om denne trævisning som standard skal være skjult eller udvidet, og det antal grupper, der skal vises på hver side.

Totaler

Angiv totalerne for hver enkelt kolonne i denne visning. Når du vælger indstillingen Antal for en bestemt kolonne, vises antallet af elementer i den pågældende kolonne på diskussionsforummets hovedside. For nogle kolonner kan du vælge indstillingerne Maksimum og Minimum, som viser maksimum- og minimumværdierne i kolonnen.

Typografi

Vælg en af flere foruddefinerede typografier til denne visning.

Mapper

Brug indstillingerne i dette afsnit til at foretage følgende valg, som kan føje mange variationer til dine visninger:

 • Vælg, om elementer skal vises i mapper eller uden mapper.

  I flad og trådet visning vises emnet for diskussionen øverst på listen for mapper på lavere niveau, når elementer vises i mapper. Når elementer vises uden mapper, vises den samme liste over elementer uden emne øverst på listen.

  Bemærk!: I emnevisning er visning af elementer i mapper den anbefalede standardindstilling.

 • Anvend denne visning på alle mapper, kun på mappen på øverste niveau eller kun på mapper med indhold af den bestemte type, du vælger.

  Bemærk!: De fleste visninger er ikke egnede til både mappen på øverste niveau og mapper på lavere niveauer. Du bør derfor typisk vælge at gøre visninger, som du opretter ud fra emnevisning, tilgængelige i mappen på øverste niveau og gøre visninger, som du opretter ud fra flad visning eller trådet visning, tilgængelige i mapper af en bestemt indholdstype.

Elementbegrænsning

Angiv det antal elementer, der skal vises i denne visning. Du kan gøre dette antal til en absolut grænse, eller du kan tillade, at brugerne viser alle elementer på listen med det angivne antal ad gangen.

Toppen af siden

Oprette en visning

Visninger, som du opretter til et bestemt diskussionsforum, er tilgængelige for alle diskussioner inden for det pågældende diskussionsforum.

 1. Klik på navnet på det diskussionsforum, hvor du vil oprette en visning, på Hurtig start.

  Hvis navnet på diskussionsforummet ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på dit diskussionsforum.

 2. Klik på Opret visning i menuen Indstillinger.

 3. Klik navnet på den eksisterende visning, du vil basere denne nye visning på, i afsnittet Start ud fra en eksisterende visning på siden Opret visning.

 4. Angiv et entydigt navn til denne nye visning i afsnittet Navn på siden Opret visning, og angiv, om visningen skal gøres til den offentlige standardvisning.

 5. Angiv, om det er en personlig eller offentlig visning, i afsnittet Målgruppe.

 6. Vælg kolonnerne og placeringen af kolonnerne i visningen i afsnittet Kolonner.

 7. Vælg den første og anden kolonne, visningen skal sorteres efter, i afsnittet Sorter.

  Hvis du ikke vil vælge en kolonne til at sortere efter, skal du vælge Ingen.

 8. Vælg de filterindstillinger, du vil anvende på visningen, i afsnittet Filtrer.

 9. Vælg de mappeindstillinger, du vil anvende på visningen, i afsnittet Mapper.

  Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne på siden Opret visning i tabellen ovenfor.

 10. Klik på OK, når du har valgt de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Redigere en visning

 1. Klik på navnet på det diskussionsforum, hvor du vil redigere en visning, på Hurtig start.

  Hvis navnet på diskussionsforummet ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på dit diskussionsforum.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil redigere en visning, som vises i mappen på øverste niveau, skal du vælge den pågældende visning i menuen Vis.

  • Hvis du vil redigere en visning for meddelelser, skal du klikke på navnet på en diskussion og derefter vælge den visning, du vil redigere, i menuen Vis.

 3. Klik på Rediger denne visning i menuen Vis.

 4. Foretag de ønskede ændringer på siden Rediger visning, og klik derefter på OK.

  Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne på siden Rediger visning i tabellen ovenfor.

Toppen af siden

Slette en visning

 1. Klik på navnet på det diskussionsforum, hvor du vil slette en visning, på Hurtig start.

  Hvis navnet på diskussionsforummet ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på dit diskussionsforum.

 2. Klik på Indstillinger for diskussionsforum i menuen Indstillinger.

 3. Klik på navnet på den visning, du vil slette, på siden Tilpas diskussion tavle navn diskussion i sektionen visninger.

 4. Klik på Slet på siden Rediger visning, og klik derefter på OK for at bekræfte.

Toppen af siden

Angive den offentlige standardvisning

Du kan angive én standardvisning for diskussioner og en anden standardvisning for svar.

 1. Klik på navnet på det diskussionsforum, hvor du vil angive den offentlige standardvisning, på Hurtig start.

  Hvis navnet på diskussionsforummet ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på dit diskussionsforum.

 2. Klik på Indstillinger for diskussionsforum i menuen Indstillinger.

 3. Klik på navnet på den visning, du vil gøre til standardvisning, i sektionen Visninger på siden Tilpas navn på diskussionsforum.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Gør denne visning til standardvisning i sektionen Navn på siden Rediger visning, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×