Tilpasse et diagram i Office til Mac

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du har oprettet et diagram, kan du tilpasse det, så det præsenterer dine data bedst muligt. Du kan formatere individuelle diagramelementer, f.eks. titel, område for grafik, afbildningsområde, dataserie, akse og meget mere.

Vigtigt: Du skal have Excel installeret for at oprette eller ændre et diagram. Du kan sortere en kopi af Excel på Microsofts websted.

Et Office-diagram med billedforklaringer

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Afbildningsområde

Billedtekst 3 Forklaring

Boble 4 Aksetitler

Boble 5 Akseetiketter

Billedtekst 6 Aksemærker

Boble 7 Gitterlinjer

Bemærk: Noget af det, der står i dette emne, gælder ikke for alle sprog.

Følg disse instruktioner til at tilpasse diagrammer i Word 2016 til Mac, PowerPoint 2016 til Mac og Excel 2016 til Mac.

Du kan også føje en titel til dit diagram.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Design i diagrammet.

 3. Klik på Tilføj diagramelement > Diagramtitel, og klik derefter på den ønskede titel.

 4. Skriv titlen i feltet Diagramtitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Du kan føje en titel til hver akse i et diagram. Aksetitler er typisk tilgængelige for alle akser, der kan vises i et diagram, herunder dybdeakser (serie) i 3D-diagrammer.

Visse diagramtyper (f.eks. radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Diagramtyper, der ikke har akser (f.eks. cirkel- og kransediagrammer), kan heller ikke vise aksetitler.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Design i diagrammet.

 3. Klik på Tilføj diagramelement > Aksetitler, og vælg derefter en akse titel indstilling.

 4. Skriv teksten i feltet Aksetitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Du kan tilføje og placere en vandret akse til venstre eller højre for afbildningsområdet. Du kan tilføje og placere en lodret akse øverst eller nederst i afbildningsområdet.

Bemærk: Indstillingerne kan vendes i forbindelse med søljesammenlignede kolonnediagrammer.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Design i diagrammet.

 3. Klik på Tilføj diagramelement > akser > flere indstillinger for akse.

 4. Udvid etiketter i ruden Formater akse og derefter vælge de ønskede indstillinger. Du kan ændre intervallet etiket, afstanden fra akser og etiket placering.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

En forklaring kan gøre diagrammet lettere at læse, fordi den placerer etiketterne for dataserien uden for diagrammets afbildningsområde. Du kan ændre placeringen af forklaringen og tilpasse dens farver og skrifttyper. Du kan også redigere teksten i forklaringen og ændre rækkefølgen af teksterne i forklaringen.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Design i diagrammet.

 3. Klik på Tilføj diagramelement > forklaring.

 4. For at ændre placeringen af forklaringen skal du vælge højre, Top, venstre eller Bund. Ændre formatet for en forklaring, klikke på Flere Forklaringsindstillinger, og foretag derefter de ønskede ændringer.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Du kan tilføje dataetiketter for at få vist datapunktværdier fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Design i diagrammet.

 3. Klik på Tilføj diagramelement > datanavne.

 4. Vælge en data etiket stilling. Klik på Flere indstillinger for dataetiketter kan finde flere oplysninger, og derefter vælge de indstillinger, du vil have på ruden Dataetiketter.

En akse kan formateres til at vise overordnede og underordnede aksemærker med intervaller, du vælger.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Design i diagrammet.

 3. Klik på Tilføj diagramelement > akser > flere indstillinger for akse.

 4. Udvid Aksemærker i ruden Formater akse, og klik derefter på Indstillinger for større og mindre aksemærketyper.

  Når du har tilføjet aksemærker, kan du ændre intervallerne mellem aksemærkerne ved at ændre værdien i feltet intervallet mellem mærker.

Du kan gøre det nemmere at læse dataene i et diagram ved at få vist vandrette eller lodrette gitterlinjer, der går hen over diagrammets afbildningsområde. Du kan også få vist dybdegitterlinjer i 3D-diagrammer. Gitterlinjer kan vises for overordnede og underordnede enheder, og de passer til overordnede og underordnede aksemærker på akserne, når disse vises.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Design i diagrammet.

 3. Klik på Tilføj diagramelement > gitterlinjer.

 4. Vælg den akse, du vil anvende gitterlinjerne til, eller klik på Flere gitterlinje indstillinger for at åbne ruden Formatér overordnede gitterlinjer. Du kan ændre gennemsigtigheden linje, tilføje pile og anvende skygge, skær og bløde kant effekter.

  Afhængigt af typen af datatabel eller diagram er nogle af indstillingerne for gitterlinjer muligvis ikke tilgængelige.

Word

Du kan også føje en titel til dit diagram.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Diagramtitel under Etiketter, og klik derefter på den ønskede titel.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markér teksten i feltet Diagramtitel, og skriv derefter en diagramtitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Du kan føje en titel til hver akse i et diagram. Aksetitler er typisk tilgængelige for alle akser, der kan vises i et diagram, herunder dybdeakser (serie) i 3D-diagrammer.

Visse diagramtyper (f.eks. radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Diagramtyper, der ikke har akser (f.eks. cirkel- og kransediagrammer), kan heller ikke vise aksetitler.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Under Etiketter skal du klikke på Aksetitler, pege på den akse, hvor du vil tilføje titler, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markér teksten i feltet Aksetitel, og skriv derefter en aksetitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Du kan tilføje og placere en vandret akse til venstre eller højre for afbildningsområdet. Du kan tilføje og placere en lodret akse øverst eller nederst i afbildningsområdet.

Bemærk: Indstillingerne kan vendes i forbindelse med søljesammenlignede kolonnediagrammer.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Akser under Akser, peg på den ønskede vandrette eller lodrette akse, og klik derefter på den ønskede type akseetiket.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Som standard beregnes minimum- og maksimumskaleringsværdierne i et diagram automatisk. Du kan dog tilpasse skaleringen, så den passer bedre til dine behov. Hvis alle datapunkter i din datatabel f.eks. er mellem 60 og 90, kan det være en god ide, at værdiaksen (y) har et område på 50 til 100 i stedet for 0 til 100. Når en værdiakse dækker et meget stort område, kan du også ændre aksen til logaritmisk skala (også kaldet logaritmisk skalering).

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Akser under Akser, peg på den akse, der skal ændres, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 4. Klik på Skala i navigationsruden, og angiv derefter de ønskede indstillinger under Skala på vandret akse eller Skala på lodret akse.

En forklaring kan gøre diagrammet lettere at læse, fordi den placerer etiketterne for dataserien uden for diagrammets afbildningsområde. Du kan ændre placeringen af forklaringen og tilpasse dens farver og skrifttyper. Du kan også redigere teksten i forklaringen og ændre rækkefølgen af teksterne i forklaringen.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. For at ændre placeringen af forklaringen skal du klikke på Forklaring under Etiketter og derefter klikke på den ønskede placering.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Hvis du vil ændre formatet for en forklaring, skal du klikke på Forklaring under Etiketter, klikke på Indstillinger for forklaring og derefter foretage de ønskede ændringer.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Du kan tilføje dataetiketter for at få vist datapunktværdier fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på den type datanavne, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på det sted, datanavnet skal vises, i den nederste del af listen.

En akse kan formateres til at vise overordnede og underordnede aksemærker med intervaller, du vælger.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Akser under Akser, peg på den akse, der skal ændres, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 4. Klik på Aksemærker i navigationsruden, og klik derefter på indstillinger for større og mindre aksemærketyper.

  Når du har tilføjet aksemærker, kan du ændre intervallerne mellem aksemærkerne ved at klikke på Skala i navigationsruden og derefter foretage de ønskede ændringer.

Du kan gøre det nemmere at læse dataene i et diagram ved at få vist vandrette eller lodrette gitterlinjer, der går hen over diagrammets afbildningsområde. Du kan også få vist dybdegitterlinjer i 3D-diagrammer. Gitterlinjer kan vises for overordnede og underordnede enheder, og de passer til overordnede og underordnede aksemærker på akserne, når disse vises.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Gitterlinjer under Akser, peg på den akse, hvor du vil tilføje en gitterlinje, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Bemærk: Afhængigt af typen af datatabel eller diagram er nogle af indstillingerne for gitterlinjer muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Gitterlinjer under Akser, peg på den akse, hvor du vil formatere gitterlinjen, og klik derefter på Gitterlinjeindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 4. Klik på Linje, Skygge eller Skær og bløde kanter i navigationsruden, og rediger derefter de ønskede indstillinger.

PowerPoint

Du kan også føje en titel til dit diagram.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Diagramtitel under Etiketter, og klik derefter på den ønskede titel.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markér teksten i feltet Diagramtitel, og skriv derefter en diagramtitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Du kan føje en titel til hver akse i et diagram. Aksetitler er typisk tilgængelige for alle akser, der kan vises i et diagram, herunder dybdeakser (serie) i 3D-diagrammer.

Visse diagramtyper (f.eks. radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Diagramtyper, der ikke har akser (f.eks. cirkel- og kransediagrammer), kan heller ikke vise aksetitler.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Under Etiketter skal du klikke på Aksetitler, pege på den akse, hvor du vil tilføje titler, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markér teksten i feltet Aksetitel, og skriv derefter en aksetitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Du kan tilføje og placere en vandret akse til venstre eller højre for afbildningsområdet. Du kan tilføje og placere en lodret akse øverst eller nederst i afbildningsområdet.

Bemærk: Indstillingerne kan vendes i forbindelse med søljesammenlignede kolonnediagrammer.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Akser under Akser, peg på den ønskede vandrette eller lodrette akse, og klik derefter på den ønskede type akseetiket.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Som standard beregnes minimum- og maksimumskaleringsværdierne i et diagram automatisk. Du kan dog tilpasse skaleringen, så den passer bedre til dine behov. Hvis alle datapunkter i din datatabel f.eks. er mellem 60 og 90, kan det være en god ide, at værdiaksen (y) har et område på 50 til 100 i stedet for 0 til 100. Når en værdiakse dækker et meget stort område, kan du også ændre aksen til logaritmisk skala (også kaldet logaritmisk skalering).

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Akser under Akser, peg på den akse, der skal ændres, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 3. Klik på Skala i navigationsruden, og angiv derefter de ønskede indstillinger under Skala på vandret akse eller Skala på lodret akse.

En forklaring kan gøre diagrammet lettere at læse, fordi den placerer etiketterne for dataserien uden for diagrammets afbildningsområde. Du kan ændre placeringen af forklaringen og tilpasse dens farver og skrifttyper. Du kan også redigere teksten i forklaringen og ændre rækkefølgen af teksterne i forklaringen.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. For at ændre placeringen af forklaringen skal du klikke på Forklaring under Etiketter og derefter klikke på den ønskede placering.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Hvis du vil ændre formatet for en forklaring, skal du klikke på Forklaring under Etiketter, klikke på Indstillinger for forklaring og derefter foretage de ønskede ændringer.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Du kan tilføje dataetiketter for at få vist datapunktværdier fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på den type datanavne, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på det sted, datanavnet skal vises, i den nederste del af listen.

En akse kan formateres til at vise overordnede og underordnede aksemærker med intervaller, du vælger.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Akser under Akser, peg på den akse, der skal ændres, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 3. Klik på Aksemærker i navigationsruden, og klik derefter på indstillinger for større og mindre aksemærketyper.

  Når du har tilføjet aksemærker, kan du ændre intervallerne mellem aksemærkerne ved at klikke på Skala i navigationsruden og derefter foretage de ønskede ændringer.

Du kan gøre det nemmere at læse dataene i et diagram ved at få vist vandrette eller lodrette gitterlinjer, der går hen over diagrammets afbildningsområde. Du kan også få vist dybdegitterlinjer i 3D-diagrammer. Gitterlinjer kan vises for overordnede og underordnede enheder, og de passer til overordnede og underordnede aksemærker på akserne, når disse vises.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Gitterlinjer under Akser, peg på den akse, hvor du vil tilføje en gitterlinje, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Bemærk: Afhængigt af typen af datatabel eller diagram er nogle af indstillingerne for gitterlinjer muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Gitterlinjer under Akser, peg på den akse, hvor du vil formatere gitterlinjen, og klik derefter på Gitterlinjeindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 3. Klik på Linje, Skygge eller Skær og bløde kanter i navigationsruden, og rediger derefter de ønskede indstillinger.

Excel

Du kan også føje en titel til dit diagram.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Diagramtitel under Etiketter, og klik derefter på den ønskede titel.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markér teksten i feltet Diagramtitel, og skriv derefter en diagramtitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Du kan føje en titel til hver akse i et diagram. Aksetitler er typisk tilgængelige for alle akser, der kan vises i et diagram, herunder dybdeakser (serie) i 3D-diagrammer.

Visse diagramtyper (f.eks. radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Diagramtyper, der ikke har akser (f.eks. cirkel- og kransediagrammer), kan heller ikke vise aksetitler.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Under Etiketter skal du klikke på Aksetitler, pege på den akse, hvor du vil tilføje titler, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markér teksten i feltet Aksetitel, og skriv derefter en aksetitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Du kan tilføje og placere en vandret akse til venstre eller højre for afbildningsområdet. Du kan tilføje og placere en lodret akse øverst eller nederst i afbildningsområdet.

Bemærk: Indstillingerne kan vendes i forbindelse med søljesammenlignede kolonnediagrammer.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Akser under Akser, peg på den ønskede vandrette eller lodrette akse, og klik derefter på den ønskede type akseetiket.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Som standard beregnes minimum- og maksimumskaleringsværdierne i et diagram automatisk. Du kan dog tilpasse skaleringen, så den passer bedre til dine behov. Hvis alle datapunkter i din datatabel f.eks. er mellem 60 og 90, kan det være en god ide, at værdiaksen (y) har et område på 50 til 100 i stedet for 0 til 100. Når en værdiakse dækker et meget stort område, kan du også ændre aksen til logaritmisk skala (også kaldet logaritmisk skalering).

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Akser under Akser, peg på den akse, der skal ændres, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 3. Klik på Skala i navigationsruden, og angiv derefter de ønskede indstillinger under Skala på vandret akse eller Skala på lodret akse.

En forklaring kan gøre diagrammet lettere at læse, fordi den placerer etiketterne for dataserien uden for diagrammets afbildningsområde. Du kan ændre placeringen af forklaringen og tilpasse dens farver og skrifttyper. Du kan også redigere teksten i forklaringen og ændre rækkefølgen af teksterne i forklaringen.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. For at ændre placeringen af forklaringen skal du klikke på Forklaring under Etiketter og derefter klikke på den ønskede placering.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Hvis du vil ændre formatet for en forklaring, skal du klikke på Forklaring under Etiketter, klikke på Indstillinger for forklaring og derefter foretage de ønskede ændringer.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Du kan tilføje dataetiketter for at få vist datapunktværdier fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på den type datanavne, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på det sted, datanavnet skal vises, i den nederste del af listen.

En akse kan formateres til at vise overordnede og underordnede aksemærker med intervaller, du vælger.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Akser under Akser, peg på den akse, der skal ændres, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 3. Klik på Aksemærker i navigationsruden, og klik derefter på indstillinger for større og mindre aksemærketyper.

  Når du har tilføjet aksemærker, kan du ændre intervallerne mellem aksemærkerne ved at klikke på Skala i navigationsruden og derefter foretage de ønskede ændringer.

Du kan gøre det nemmere at læse dataene i et diagram ved at få vist vandrette eller lodrette gitterlinjer, der går hen over diagrammets afbildningsområde. Du kan også få vist dybdegitterlinjer i 3D-diagrammer. Gitterlinjer kan vises for overordnede og underordnede enheder, og de passer til overordnede og underordnede aksemærker på akserne, når disse vises.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Gitterlinjer under Akser, peg på den akse, hvor du vil tilføje en gitterlinje, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Bemærk: Afhængigt af typen af datatabel eller diagram er nogle af indstillingerne for gitterlinjer muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Gitterlinjer under Akser, peg på den akse, hvor du vil formatere gitterlinjen, og klik derefter på Gitterlinjeindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 3. Klik på Linje, Skygge eller Skær og bløde kanter i navigationsruden, og rediger derefter de ønskede indstillinger.

Se også

Oprette et diagram

Diagramtyper

Kopiere formatering mellem objekter eller tekst

Redigere data i et diagram

Animere tekst, objekter og diagrammer i PowerPoint til Mac

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×