Tilpasse en webdelsside

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du er webstedsejer eller -administrator, kan du tilpasse din webdelsside på flere forskellige måder. Du kan f.eks. redigere webdelssidens titellinje, tilføje webdele, tilpasse visningerne af webdele i listevisning og ændre webdelssidens layout. Når du har føjet webdele til din webdelsside, kan du forbinde webdele for at oprette endnu flere brugerdefinerede løsninger til siden. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om at forbinde webdele i afsnittet Se også. Hvis du har et webdesignprogram, der er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du tilpasse webdelssidens layout yderligere. Du kan finde flere oplysninger om brug af Office SharePoint Designer 2007 til at redigere en webdelsside i Hjælp i Office SharePoint Designer 2007.

Hvad vil du gøre?

Oprette en personlig visning eller gendanne den delte visning af en webdelsside

Redigere webdelssidens titellinje

Tilføje en webdel

Tilpasse visningen af en liste eller et bibliotek i en webdel

Ændre layoutet for en webdelsside

Oprette en personlig visning eller gendanne den delte visning af en webdelsside

Du bruger som standard en delt visning, når du får vist et websted eller en webside. Alle ændringer, du foretager af siden, mens du bruger en delt visning, er synlige for enhver, der besøger siden. Hvis du opretter en personlig visning af en side, er de ændringer, du foretager af den pågældende side, kun synlige for dig.

Oprette en personlig visning

 1. Øverst på siden skal du klikke på Velkommen Dit navn, og derefter skal du klikke på Tilpas denne side.

 2. Foretag de ændringer, du vil, for at tilpasse siden. Du kan tilføje eller fjerne webdele og ændre egenskaberne for andre webdele på siden, tilpasse visningerne af alle webdele i listevisning på siden og tilpasse egenskaberne for andre webdele på siden.

  Bemærk!: Du kan lukke webdele i en personlig visning, men du kan ikke slette webdele fra siden.

 3. Klik på Afslut redigeringstilstand, når du er færdig.

Gendanne den delte visning

Du kan slette de personlige ændringer, du har foretaget af en webdelsside, og returnere til de aktuelle, delte egenskabsværdier for webdelene på siden.

Med kommandoen Nulstil sideindhold slettes de personlige egenskabsværdier for webdelene permanent. Hvis du vil oprette en anden personlig visning, skal du foretage dine tilpasninger igen.

 1. Øverst på siden skal du klikke på Velkommen Dit navn, og derefter skal du klikke på Nulstil sideindhold.

 2. Når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil nulstille sideindholdet, skal du klikke på OK.

Bemærk!: Kommandoen Nulstil sideindhold er kun synlig i personlig visning, hvis du tidligere har angivet personlige indstillinger for webdelssiden.

Toppen af siden

Redigere webdelssidens titellinje

Titellinjen på en webdelsside indeholder en titel, en billedtekst, en beskrivelse og et billede. En administrator eller en bruger med tilstrækkelige tilladelser til at ændre en webdelsside for alle brugere kan tilføje, ændre eller fjerne disse elementer. Titlen, billedteksten, beskrivelsen og billedet er valgfrie og kan ændres for alle de brugere, der deler webdelssiden. De kan dog ikke tilpasses en enkelt brugers behov.

En administrator kan også aktivere anonym adgang til en server, der kører med Windows SharePoint Services. Når en bruger besøger webdelssiden, vises der automatisk en godkendelsesknap, og brugeren skal logge på for at få vist siden eller for at foretage ændringer til webdelssiden.

Bemærk!: Hvis webdelssiden er gemt i et dokumentbibliotek, kan det være nødvendigt at tjekke dokumentet med webdelssiden ud, inden du foretager ændringer som f.eks. at tilføje webdele. Når du er færdig, skal du sørge for at tjekke dokumentet ind i biblioteket igen, så dine ændringer kan ses af alle brugere.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på Rediger egenskaberne for titellinjen.

 3. Du kan redigere alle følgende attributter for titellinjen i værktøjsruden: Titel, Billedtekst, Beskrivelse og Billedhyperlink.

  Egenskaber for webdelssidens titellinje

  Bemærk!: Du kan ikke få vist eller redigere nogen af disse brugerdefinerede egenskaber i en personlig visning.

  Egenskab

  Beskrivelse

  Titel

  Hovedtekstoverskriften i titellinjen på en webdelsside. Fra start er den angivet til en værdi, der er baseret på filnavnet på siden. Fordi titlen er valgfri, kan du ændre eller slette den. Der er ingen begrænsninger for længden på titlen.

  Da en lang titel fylder betydeligt på en webdelsside, kan det være en god ide at begrænse længden af titellinjen, så den passer med resten af webdelene på siden.

  Titeltekst

  En supplerende beskrivelse til en webdelsside. Titlen er valgfri. Hvis den findes, vises den over titlen på webdelssidens titellinje. Den maksimale længde for en billedtekst er 100 tegn.

  Beskrivelse

  Supplerende oplysninger om titlen eller en billedtekst på en webdelsside. Beskrivelsen er valgfri, og hvis den findes, vises den, når du placerer musemarkøren over titlen eller billedteksten på en webdelsside. Den maksimale længde for en beskrivelse er 255 tegn.

  Billedlink

  Et billede som f.eks. virksomhedens logo, der vises til venstre for webdelssidens titel. Billedet er valgfrit. Det er som standard angivet til et logo, som du kan slette eller udskifte. Et billede vises i den størrelse, det er til rådighed. Placeringen af billedfilen kan angives enten som en webadresse eller en filsti. De understøttede filtypenavne for billedfiler er .bmp, .gif, .jpg, .jpeg og .pict.

  Godkendelsesknap

  En server, der kører Windows SharePoint Services, har som standard aktiveret anonym adgang og beder automatisk brugerne om at logge på, før de få adgang til serveren. Alternativt kan en administrator aktivere anonym adgang og give brugerne mulighed for at logge på, når de vil se eller angive personlige indstillinger for en webdelsside på serveren.

 4. Hvis du vil gemme ændringerne og lukke værktøjsruden, skal du klikke på OK. Hvis du vil se ændringerne uden at lukke værktøjsruden, skal du klikke på Anvend.

Toppen af siden

Tilføje en webdel

Den hurtigste måde at føje en webdel til en webdelsside på er at bruge dialogboksen Tilføj webdele. Du kan bruge dialogboksen til hurtigt at føje lister, biblioteker og andre webdele til din webdelsside. Hvis du er webstedsadministrator, kan du føje nye webdele til den liste, der vises i dialogboksen Tilføj webdele, og du kan oprette brugerdefinerede grupper, i hvilke du kan vise bestemte webdele sammen på listen.

Bemærk!: Hvis webdelssiden er gemt i et dokumentbibliotek, kan det være nødvendigt at tjekke dokumentet med webdelssiden ud, inden du foretager ændringer som f.eks. at tilføje webdele. Når du er færdig, skal du sørge for at tjekke dokumentet ind i biblioteket igen, så dine ændringer kan ses af alle brugere.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på Tilføj en webdel i den webdelszone, du vil føje webdelen til.

 3. I dialogboksen Tilføj webdele skal du markere afkrydsningsfeltet for den webdel, du vil føje til siden.

  Webdelstyper

  Windows SharePoint Services giver dig adskillige webdele, der er klar til brug med webstedet. Du kan bruge disse indbyggede webdele, tilpasse dem efter dine behov eller oprette nye webdele og uploade dem til brug overalt på dit websted.

  Standardwebdele

  Følgende webdele er inkluderet som standard på ethvert websted og kan tilpasses til dit team. Mange af disse webdele kan også forbindes med hinanden for at skabe en række unikke løsninger:

  • Webdelen Indholdsredigering     Du kan bruge webdelen Indholdsredigering til at føje formateret tekst, tabeller, links og billeder til en webdelsside.

  • Webdelen Formular     Du kan bruge webdelen Formular til at oprette forbindelse til og filtrere en kolonne med data i en anden webdel. Begge webdele skal køre på den samme server.

  • Webdelen Billede     Du kan bruge webdelen Billede til at føje et billede eller en grafik til en webdelsside. For nemmere at kunne koordinere billedet med andre webdele på siden kan du ændre lodret justering, vandret justering og baggrundsfarve for billedet i webdelen Billede ved at redigere de brugerdefinerede egenskaber i en delt visning.

  • Webdelen Listevisning    Du kan bruge webdelen Listevisning til at få vist og redigere liste- eller biblioteksdata på dit websted og til at forbinde dem med andre webdele, herunder andre webdele af typen Listevisning. Lister er oplysninger, du deler med gruppens medlemmer, og de vises ofte i tabelformat. Listevisninger viser disse oplysninger på forskellige måder og til forskellige formål, f.eks. filtrering, sortering eller markering af bestemte kolonner.

   Bemærk!: Der findes ikke en webdel med navnet Listevisning. Når du opretter en liste på dit websted, oprettes der automatisk en webdel med listevisning med samme navn som listen. Hvis du f.eks. opretter en liste med navnet Både, vil der blive en webdel med navnet Både tilgængelig i galleriet Navn på websted. Webdelen viser automatisk dataene fra den liste eller det bibliotek, du har oprettet.

  • Webdelen Sidevisning     Du kan bruge webdelen Sidevisning til at få vist en webside, en fil eller en mappe på en webdelsside. Du skal angive et link, filsti eller et mappenavn for at oprette et link til indholdet.

  • Webdelen Webstedsbrugere    Du kan bruge webdelen Webstedsbrugere til at få vist en liste over brugere og grupper, der har tilladelse til at bruge et websted. Webdelen Webstedsbrugere vises automatisk på startsiden for et websted til et dokumentarbejdsområde. Du kan også tilføje Webdelen Webstedsbrugere på en hvilken som helst webdelsside.

   Bemærk!: På websteder, der kører på Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 og ældre, hedder webdelen Webstedsbrugere webdelen Medlemmer.

  • Webdelen XML     Du kan bruge webdelen XML til at vise XML (Extensible Markup Language) og anvende XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) til XML, før indholdet vises. Du kan f.eks. have en XML-fil, der indeholder en liste over både, priser og links til billeder af bådene. Du kan bruge XSLT til at transformere dataene for at få vist en liste over både og priser og gøre bådnavnet til et link, der åbner billedet i et separat vindue.

   Forudkonfigurerede webdele af typen Listevisning

   Følgende webdele er indbygget i teamwebstedsskabelon for Windows SharePoint Services og konfigureres automatisk og er klar til brug på en webdelsside, når du opretter et nyt teamwebsted. Der medtages forskellige kombinationer af disse webdele, når du opretter et teamwebsted eller et websted til arbejdsområder, afhængigt af hvilken webstedsskabelon du vælger.

   Bemærk!: Disse webdele er afledt af webdelen Listevisning, og de anvender forudkonfigurerede webdelsskabeloner til at oprette deres forskellige layout og design. Hvis du vil føje data til disse lister, skal du i Hurtig start klikke på Vis alt indhold på webstedet, og derefter skal du klikke på Lister. Klik på navnet på den liste, hvor du vil tilføje data, på siden Alt indhold på webstedet.

  • Meddelelser     Brug webdelen Meddelelser til at skrive nyheder, statusopdateringer og andre korte meddelelser, som du vil dele med teammedlemmerne.

  • Kalender     Brug webdelen Kalender til at vise kommende begivenheder eller teamtidsplaner.

  • Links     Brug webdelen Links til at poste links på websider, der interesserer dit team.

  • Delte dokumenter     Brug webdelen Delte dokumenter til at dele filer fra standarddokumentbibliotek med webstedets brugere.

  • Opgaver     Brug webdelen Opgaver til at tildele opgaver til medlemmer af dit team, angive forfaldsdato og prioritet, og angiv samtidig dens status og fremdrift.

  • Teamdiskussion     Brug webdelen Teamdiskussion til skabe et forum til at diskutere emner, der interesserer dit team.

   Brugerdefinerede webdele

   Ved hjælp af et programmeringsmiljø, som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Visual Studio, kan udviklere udnytte det fulde sæt af funktioner i Microsoft ASP.NET til at oprette brugerdefinerede webdele. En webdelsside er en ASP.NET-fil (.aspx), og webdele er afledt af kontrolelementer for webformularer. For at forbedre webdelssider yderligere kan udviklere oprette deres egne webdele, der giver ny funktionalitet. Udviklere kan også føje brugerdefinerede egenskaber til webdele, tilføje brugerdefinerede builders i værktøjsruden i specielle brugergrænseflader og forbinde dem med andre webdele ved hjælp af webdelsforbindelser. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du opretter og implementerer webdele, skal du se Windows SharePoint Services 3.0 SDK, som er tilgængelig fra Velkommen til Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

   Du kan også bruge webdele, som andre personer eller virksomheder har oprettet. Du skal have de rette tilladelser for at tilføje en tredjepartswebdel på din webdelsside eller dit websted. Nogle webdele skal muligvis installeres direkte på serveren. Hvis du ikke kan tilføje en tredjepartswebdel på din webdelsside eller dit websted, skal du kontakte administratoren for at få hjælp.

  Du kan tilføje mere end én type webdel ved at markere yderligere afkrydsningsfelter for de webdele, du vil tilføje.

 4. Klik på Tilføj.

Toppen af siden

Tilpasse visningen af en liste eller et bibliotek i en webdel

Når du har føjet en webdel af typen Listevisning til en webdelsside, kan du tilpasse visningen, så du kun får vist de oplysninger, du vil have vist på siden. Du redigerer den aktuelle visning fra webdelssiden.

Du kan også oprette brugerdefinerede visninger af en liste eller et bibliotek, som du kan bruge til at vise forskellige sæt af oplysninger i forskellige forekomster af webdelen for listen eller biblioteket. Du opretter brugerdefinerede visninger af en liste eller et bibliotek ved hjælp af menuen Vis Menuen Vis for den liste eller det bibliotek, du vil tilpasse. Du kan finde links til flere oplysninger om at oprette brugerdefinerede visninger af en liste eller et bibliotek i afsnittet Se også.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Klik på webdelsmenuen Webdelsmenu for den webdel, du vil tilpasse, og klik derefter på Rediger delt webdel.

 3. Klik på Rediger den aktuelle visning i værktøjsruden.

 4. Du kan vise eller skjule kolonner ved at markere de ønskede afkrydsningsfelter i sektionen Kolonner. Angiv nummeret for kolonnens rækkefølge i visningen ud for kolonnenavnet.

 5. Vælg, om og hvordan oplysningerne skal sorteres, i sektionen Sorter. Du kan bruge to kolonner til sorteringen, f.eks. først efter forfatter og derefter efter filnavn for hver forfatter.

 6. Vælg i sektionen Filtrer, om og hvordan oplysningerne skal filtreres. Med en filtreret visning får du et mindre udvalg, f.eks. elementer oprettet af en bestemt afdeling eller med en godkendt status.

 7. I sektionen Grupper efter kan du gruppere elementer med samme værdi i deres egen sektion, f.eks. en udvidelig sektion til dokumenter af en bestemt forfatter.

 8. I sektionen Totaler kan du tælle antallet af elementer i en kolonne, f.eks. det samlede antal problemer. I nogle tilfælde kan du opsummere eller uddrage yderligere oplysninger, f.eks. gennemsnit.

 9. I sektionen Typografi skal du vælge den typografi, du ønsker til visningen. Det kan f.eks. være en nedtonet liste, hvor hver anden række er nedtonet.

 10. Hvis listen eller biblioteket indeholder mapper, kan du oprette en visning, der ikke omfatter mapperne. Dette kaldes sommetider for en flad visning. Hvis du vil have vist alle listeelementerne på samme niveau, skal du klikke på Vis alle elementer uden mapper.

 11. Hvis listen eller biblioteket er stort, kan du begrænse antallet af filer, der kan vises på listen, i biblioteket eller på samme side. Vælg de ønskede indstillinger i afsnittet Elementbegrænsning.

 12. Hvis du planlægger at få vist listen eller biblioteket på en mobil enhed, skal du vælge de ønskede indstillinger i afsnittet Mobil.

 13. Klik på OK.

Toppen af siden

Ændre en webdelssides layout

Du kan flytte webdele rundt på en webdelsside for at anbringe dem i den rækkefølge og på den webdelszone, du vil. Når et websted vises i en webbrowser, kan du ikke ændre den skabelon, du valgte, da du oprettede webdelssiden. Hvis du har et webdesignprogram, der er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, f.eks. Office SharePoint Designer 2007, kan du desuden ændre webdelens struktur.

Bemærk!: Hvis webdelssiden er gemt i et dokumentbibliotek, kan det være nødvendigt at tjekke dokumentet med webdelssiden ud, inden du foretager ændringer som f.eks. at tilføje webdele. Når du er færdig, skal du sørge for at tjekke dokumentet ind i biblioteket igen, så dine ændringer kan ses af alle brugere.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 2. Træk webdelene til nye placeringer eller webdelszoner på siden.

 3. Klik på Afslut redigeringstilstand, når du er færdig.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×