Tilpasse en formularskabelon ved hjælp af et script

Hvis du er bekendt med at skrive scripts, kan du føje et script til en Microsoft Office InfoPath-formularskabelon ved hjælp af scriptsproget Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Ved at tilføje scripts kan du tilpasse formularskabelonen, ud over hvad der er muligt med regler, formler, datavalidering og betinget formatering. Du kan f.eks. tilføje et script, der opretter og sender en e-mail, når en bruger skifter visning i en formular, der er baseret på formularskabelonen. Du kan kun konfigurere en formularskabelon til at oprette og sende en e-mail ved hjælp af et script.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Overvejelser om kompatibilitet

Angive scriptsproget for en formularskabelon

Vise en meddelelse, hver gang en hændelse forekommer

Tilføje et script, der kører, når en bruger gemmer formulardataene

Tilføje et script, der kører, når en bruger sender formulardataene

Tilføje et script, der kører, når en bruger klikker på en knap

Tilføje et script, der kører, når eksisterende formularer flettes

Tilføje et script for at opdatere de eksisterende formularer

Tilføje et script for andre hændelser

Oversigt

Du kan tilpasse en InfoPath-formularskabelon ved hjælp af regler, formler, datavalidering og betinget formatering. Selvom disse funktioner er meget fleksible og kan håndtere en lang række forskellige opgaver, kan disse funktioner ikke klare alle opgaver. Du kan f.eks. ikke bruge regler til at sende en e-mail, når en bruger indtaster en værdi i en tekstboks i en formular. Hvis du skal tilpasse formularskabelonen på en måde, der ikke er muligt med disse funktioner, og hvis du er bekendt med at skrive scripts ved hjælp af scriptsproget JScript eller VBScript, kan du tilføje et script, der kører, når en bruger åbner en ny formular eller ændrer en eksisterende formular, der er baseret på formularskabelonen.

Når du føjer et script til en formularskabelon, starter InfoPath programmet Microsoft Script Editor (MSE), hvor du kan tilføje, redigere og foretage fejlfinding i scripts i en formularskabelon, og som placerer markøren i den valgte hændelse. InfoPath føjer automatisk en hændelse til scriptet. En hændelseshandler er den funktionskode i en InfoPath-formularskabelon, der reagerer på en brugerhandling eller en ændring i XML-dataene i en formular. Hvis brugerne f.eks. skal kunne gemme deres formularer på flere netværksplaceringer, kan du føje et script til hændelseshandleren OnSaveRequest. Når du tilføjer et script, der skal køre, når brugeren gemmer en formular, der er baseret på formularskabelonen, starter InfoPath scripteditoren og tilføjer en af følgende koder i scriptet.

Bemærk: Hvilken kode InfoPath tilføjer, afhænger af det valgte scriptsprog.

JScript

//=======
// The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
// Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
//=======
function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
{
// Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
// Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = true;
}

VBScript

'=======
' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
'=======
Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
' Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
' Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = True
End Sub

Du kan derefter tilføje kode på de relevante steder i hændelseshandleren, der gemmer formularen på de forskellige netværksplaceringer. Når en bruger gemmer en formular, der er baseret på denne formularskabelon, kører InfoPath koden i hændelseshandleren OnSaveRequest.

Bemærk: I denne artikel gives der et overordnet overblik over oprettelse af scripts i en formularskabelon. Du kan lære mere om Microsoft Script Editor og de objekter, metoder, hændelser og egenskaber, der bruges i InfoPath, i InfoPath Developer's reference.

InfoPath tilføjer automatisk hændelseshandlere for alle følgende hændelser med undtagelse af en.

Hændelseshandler

Beskrivelse

Fremgangsmåde for at oprette

OnAfterChange

Denne hændelse køres, efter at en bruger har ændret værdien i det angivne kontrolelement, der er bundet til et felt. Du kan f.eks. få vist en brugerdefineret HTML-opgaverude, efter at en bruger har valgt et element på en liste. Denne hændelse køres efter hændelsen OnValidate.

Højreklik på et kontrolelement på formularskabelonen eller i et felt i opgaveruden Datakilde, peg på Programmering i genvejsmenuen, og klik derefter på Ved hændelsen Efter ændring.

OnAfterImport

Denne hændelse køres, når brugeren har flettet flere formularer i en enkelt formular.

Tilføj hændelseshandlererklæringen OnAfterImport manuelt direkte til scriptfilen ved hjælp af MSE. Denne hændelseshandler kan ikke oprettes i designtilstand.

OnBeforeChange

Denne hændelse køres, når en bruger har ændret værdien i et kontrolelement, og før værdien er føjet til det angivne felt, der er bundet til det pågældende kontrolelement. Du kan f.eks. forhindre en bruger i at tilføje en ekstra række, inden den sidste række i en gentaget tabel udfyldes.

Højreklik på et kontrolelement på formularskabelonen eller i et felt i opgaveruden Datakilde, peg på Programmering i genvejsmenuen, og klik derefter på Ved hændelsen Før ændring.

OnClick

Denne hændelse køres, når en bruger klikker på en knap, der er knyttet til denne hændelse. Hændelsen er tilgængelig, når du har føjet en knap til formularskabelonen. Du kan f.eks. udføre en kompleks beregning ved hjælp af værdierne i felterrne i hoveddatakilden, når en bruger klikker på knappen.

Dobbeltklik på knappen og derefter på fanen Generelt i dialogboksen Knapegenskaber, klik på Rediger formularkode.

OnContextChange

Denne hændelse køres, når fokus ændres i formularen. Hændelsen køres f.eks., når en bruger navigerer fra en tekstboks til en datovælger, eller når en bruger skifter visning. Denne hændelse indtræffer, efter at alle andre hændelser er indtruffet.

Peg på Programmering i menuen Funktioner, og klik derefter på Hændelsen Ved kontekstændring.

OnLoad

Denne hændelse køres, når en bruger opretter en ny formular eller åbner en eksisterende formular på basis af formularskabelonen. Du kan f.eks. kopiere en liste med elementer fra en sekundær datakilde til hoveddatakilden, når en bruger åbner formularen.

Peg på Programmering i menuen Funktioner, og klik derefter på Hændelsen Ved indlæsning.

OnMergeRequest

Denne hændelse køres, når formularer på basis af formularskabelonen flettes. Du kan f.eks. få vist det antal formularer, der er flettet, for at give en bruger en status under fletningen.

Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner. Klik på Avanceret på listen Kategori. Marker afkrydsningsfeltet Flet ved hjælp af brugerdefineret kode under Flet formularer, og klik derefter på Rediger.

OnSaveRequest

Denne hændelse køres, når en bruger gemmer en formular på basis af formularskabelonen. Du kan f.eks. gemme formularen på basis af denne formularskabelon på mere end én placering, når en bruger gemmer formularen. Der føjes to ekstra kodelinjer til denne hændelse: en linje, der gemmer formularen, og en anden linje, der fortæller dig, at formularen er blevet gemt.

Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner. Klik på Åbn og gem på listen Kategori. Marker afkrydsningsfeltet Gem vha. brugerdefineret kode under Funktionsmåde ved lagring, og klik derefter på Rediger.

OnSign

Denne hændelse køres, når en bruger anvender en digital signatur i en formular. Du kan f.eks. føje flere oplysninger til den digitale signatur i en udgiftsbilagsformular, når en bruger underskriver den.

Peg på Programmering i menuen Funktioner, og klik derefter på Hændelsen Ved signering.

OnSubmitRequest

Denne hændelse køres, når en bruger sender sine formulardata. Du kan f.eks. sende formulardataene til en sikker webtjeneste, når brugeren klikker på Send i menuen Filer. Da InfoPath ikke understøtter en dataforbindelse til en sikker webtjeneste, skal du tilføje en brugerdefineret dataforbindelse, der fungerer sammen med den sikre webtjeneste.

Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner. Marker afkrydsningsfeltet Tillad brugere at afsende denne formular, klik på Udfør en brugerdefineret handling vha. kode, og klik derefter på Rediger kode.

OnSwitchView

Denne hændelse køres, når en bruger åbner en formular på basis af din formularskabelon eller skifter til en anden visning i formularen. Når en bruger f.eks. skifter til en bestemt visning, kan du oprette en e-mail, der indeholder data fra felterne i formularens hoveddatakilde.

Klik på Programmering i menuen Funktioner, og klik derefter på Ved hændelsen Skift visning.

OnValidate

Denne hændelse køres, når en bruger har ændret værdien i et kontrolelement, der er bundet til et felt. Når en bruger f.eks. ændrer værdien i et bestemt kontrolelement, kan du beregne en ny værdi for et andet kontrolelement ved hjælp af det tal, brugeren har angivet, og et tal, der er i scriptet. Denne hændelse forekommer, efter at hændelseshandleren OnBeforeChange er kørt.

Højreklik på et kontrolelement på formularskabelonen eller i et felt i opgaveruden Datakilde, peg på Programmering i genvejsmenuen, og klik derefter på Ved hændelsen Efter validering.

OnVersionUpgrade

Denne hændelse kører, når en bruger åbner en eksisterende formular, og versionsnummeret for den formularskabelon, der anvendes af en eksisterende formular, er ældre end versionsnummeret for formularskabelonen i den udgivne version. Når en bruger åbner en eksisterende formular, kontrolleres versionsnummeret for den formularskabelon, der er knyttet til den eksisterende formular. Hvis formularskabelonen har et nyere versionsnummer, køres hændelseshandleren OnVersion, når brugeren åbner den eksisterende formular. Forestil dig f.eks., at du føjer et nyt felt til en eksisterende formularskabelon og udgiver den igen, og du ønsker, at det nye felt skal føjes til hoveddatakilden, hvis en bruger åbner en eksisterende formular. Ved denne hændelse føjes det nye felt til hoveddatakilden, når en bruger åbner en eksisterende formular.

Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner. Klik på Versioner på listen Kategori. Klik på Benyt brugerdefineret hændelse på listen Ved opgradering, og klik derefter på Rediger.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Du kan ikke føje scripts til en webbrowserkompatibel formularskabelon. Du kan kun føje scripts til en formularskabelon, hvis formularer skal udfyldes i InfoPath. Du kan kun tilpasse en webbrowserkompatibel formularskabelon ved hjælp af administreret kode.

Toppen af siden

Angive scriptsproget for en formularskabelon

Hvis du vil tilpasse en formularskabelon ved hjælp af script, kan du enten bruge Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). InfoPath er som standard konfigureret til at tilføje script ved hjælp af JScript. Hvis formularskabelonen ikke indeholder script eller administreret kode, og du ønsker at bruge VBScript som scriptsprog, kan du ændre scriptsproget for formularskabelonen til VBScript. Du kan ikke bruge begge scriptsprog i den samme formularskabelon.

Hvis formularskabelonen allerede indeholder script i ét sprog, og du vil bruge det andet sprog, skal du gemme det eksisterende script, så du kan konvertere scriptet til det andet sprog, fjerne scriptet fra formularskabelonen via dialogboksen Formularindstillinger og derefter tilføje det konverterede script i formularskabelonen igen. InfoPath kan ikke konvertere script til et nyt scriptsprog. Ændring af scriptsproget i dialogboksen Formularindstillinger påvirker kun denne formularskabelon. Andre formularskabeloner har JScript som standarscriptsprog.

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Programmering på listen Kategori i dialogboksen Formularindstillinger.

 3. Klik på VBScript på listen Formularskabelonens kodesprog under Programmeringssprog.

  Bemærkninger: 

  • Når du har angivet scriptsproget og oprettet en eller flere hændelseshandler til en formularskabelon, kan du ikke ændre scriptsproget for formularskabelonen.

  • Hvis du har installeret Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications, er standardsproget Microsoft Visual Basic .NET. Du kan stadig bruge denne fremgangsmåde til at ændre scriptsproget til VBScript.

Toppen af siden

Vise en meddelelse, hver gang en hændelse forekommer

Hvis du vil vide, hvilke hændelseshandlere der kører som en reaktion på en handling eller en anden hændelse, kan du tilføje midlertidig kode for at få vist en dialogboks, når hændelseshandleren kører. Du bør kun bruge denne kode til at finde ud af, hvornår en hændelseshandler kører. Når du har tilføjet denne kode, kan du bruge eksempelvisningen til at få vist en formular, der er baseret på denne formularskabelon, eller til at udgive formularskabelonen og derefter oprette en ny formularskabelon. Nogle hændelseshandlere kører, kun hvis du opretter en formular, efter at du har udgivet formularskabelonen. Du kan derefter udføre en handling, som du mener kører hændelseshandleren. Når hændelseshandleren kører, vises der en meddelelsesboks.

Når du har bekræftet, hvilke handlinger eller hændelser der kører hændelseshandleren, skal du fjerne koden og derefter fortsætte med at udforme formularskabelonen. Hvis du ikke fjerner denne kode og derefter udgiver formularskabelonen, vises denne meddelelsesboks for brugerne, når hændelseshandleren kører.

 1. Tilføje hændelseshandleren.

 2. Du kan tilføje kode i JScript ved at skrive XDocument.UI.Alert("Hændelsen hændelsesnavn har lige kørt"); Udskift navnet på hændelseshandleren. Hvis du f.eks. føjer denne kode til hændelseshandleren OnValidate, skal du skrive XDocument.UI.Alert("Hændelseshandleren OnValidate har lige kørt");

 3. Du kan tilføje kode i VBScript ved at skrive XDocument.UI.Alert("Hændelsen hændelsesnavn har lige kørt") Hvis du f.eks. føjer denne kode til hændelseshandleren OnSaveRequest, skal du skrive XDocument.UI.Alert("Hændelseshandleren OnSaveRequest har lige kørt")

 4. Du kan afprøve koden ved at klikke på Eksempel i menuen Filer, eller tryk på CTRL+SKIFT+B, og udfør derefter en brugerhandling, der kan starte hændelsen. Når hændelsen med kodelinjen forekommer, bør der vises en meddelelsesboks med meddelelsen.

  Bemærk: Nogle hændelser kræver muligvis, at du udgiver formularskabelonen og derefter opretter en formularskabelon, før du kan udføre en brugerhandling for at starte hændelsen.

 5. Før du udgiver formularskabelonen og giver brugerne mulighed for at udfylde formularer på grundlag af denne formularskabelon, skal du slette den kode, som du har brugt til at vise meddelelsesboksen med.

Toppen af siden

Tilføje et script, der kører, når en bruger gemmer formulardataene

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Åbn og Gem på listen Kategori i dialogboksen Formularindstillinger.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Gem vha. brugerdefineret kode under Funktionsmåde ved lagring, og klik derefter på Rediger. Microsoft Script Editor starter med markøren ved hændelseshandleren OnSaveRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
  {
  // Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
  // Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
  ' Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
  ' Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 4. Benyt en af eller begge fremgangsmåder:

  • Tilføj et script, der kører, før InfoPath gemmer formularen, ved at erstatte kommentaren Write the code to be run before saving here. med din kode.

  • Tilføj et script, der kører, efter at InfoPath gemmer formularen, ved at erstatte kommentaren Write the code to be run after saving here. med din kode.

 5. Klik på Vis formularstandardværktøjslinjen, eller tryk på Ctrl+Skift+B for at teste ændringerne.

  Bemærk: Hvis hændelseshandleren kun kører, efter at du opretter en formular, der er baseret på formularskabelonen, skal du udgive formularskabelonen ved at klikke på Udgiv i menuen Filer og derefter fuldføre guiden Udgivelse. Når du har udgivet formularskabelonen, skal du oprette en formular og derefter udføre en handling for at køre hændelseshandleren.

Toppen af siden

Tilføje et script, der kører, når en bruger sender formulardataene

 1. Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Tillad brugere at afsende denne formular i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

 3. Klik på Udfør en brugerdefineret handling vha. kode, og klik derefter på Rediger programkode. Microsoft Script Editor starter med markøren ved hændelseshandleren OnSubmitRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSubmitRequest(eventObj)
  {
  // If the submit operation is successful, set
  // eventObj.ReturnStatus = true;
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSubmitRequest(eventObj)
  ' If the submit operation is successful, set
  ' eventObj.ReturnStatus = True
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Erstat kommentaren If the submit operation is successful, set eventObj.ReturnStatus = true Write your code here med din kode.

 5. Klik på Vis formularstandardværktøjslinjen, eller tryk på Ctrl+Skift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Tilføje et script, der kører, når en bruger klikker på en knap

 1. Føj en ny knap til en visning i formularskabelonen, og dobbeltklik derefter på knappen.

  Bemærk: Hvis du føjer et script til en eksisterende knap, skal du dobbeltklikke på den eksisterende knap i stedet.

 2. Klik på fanen Generelt.

 3. Klik på Rediger formularkode. Microsoft Script Editor starter med markøren ved hændelseshandleren OnClick.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function Button Name::OnClick(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub Button Name_OnClick(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Erstat kommentaren Write your code here med din kode.

 5. Klik på Vis formularstandardværktøjslinjen, eller tryk på Ctrl+Skift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Tilføje et script, der kører, når eksisterende formularer flettes

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Avanceret på listen Kategori i dialogboksen Formularindstillinger.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver fletning af formularer under Flet formularer.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Flet ved hjælp af brugerdefineret kode, og klik derefter på Rediger. Microsoft Script Editor starter med markøren ved hændelseshandleren OnMergeRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnMergeRequest(eventObj)
  {
  // Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM);
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnMergeRequest(eventObj)
  ' Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM)
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 5. Erstat kommentaren Write the code that handles each form being merged here. med din kode.

 6. Du kan afprøve koden i denne hændelse ved at udgive formularskabelonen, oprette flere formularer, der er baseret på denne formularskabelon, og derefter flette formularskabelonerne.

  Bemærk: Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om udgivelse af formularskabelonen i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Tilføje et script for at opdatere de eksisterende formularer

Hvis du har opdateret en tidligere udgivet formularskabelon, og du vil opdatere de eksisterende formularer, der er baseret på den pågældende formularskabelon, kan du føje scripts til den opdaterede formularskabelon, der kører, når en bruger åbner en af de eksisterende formularer. Når en bruger åbner en eksisterende formular, kontrollerer InfoPath versionsnummeret for den tilknyttede formularskabelon ved udgivelsesstedet. Hvis versionsnummeret for formularskabelonen ved udgivelsesstedet er nyere end versionsnummeret i den eksisterende formular, hvilket angiver, at den er blevet opdateret, kører InfoPath koden i denne hændelse for at opdatere den eksisterende formular.

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Versioner på listen Kategori i dialogboksen Formularindstillinger.

 3. Klik på Benyt brugerdefineret hændelse på listen Ved opgradering, og klik derefter på Rediger. Microsoft Script Editor starter med markøren ved hændelseshandleren OnVersionUpgrade.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnVersionUpgrade(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnVersionUpgrade(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Erstat kommentaren Write your code here med din kode.

 5. Du kan afprøve koden i denne hændelse, udgive formularskabelonen, oprette flere formularer, der er baseret på denne formularskabelon, redigere og udgive en opdateret version af formularskabelonen og derefter åbne en eksisterende formular, der er baseret på en ældre version af denne formularskabelon.

  Bemærk: Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om udgivelse af formularskabelonen i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Tilføje et script for andre hændelser

Denne fremgangsmåde kan bruges til at føje følgende hændelseshandlere til formularskabelonen:

 • OnAfterChange

 • OnBeforeChange

 • OnContextChange

 • OnLoad

 • OnSwitchView

 • OnSign

 • OnValidate

 • Peg på Programmering i menuen Funktioner, og klik derefter på den hændelse, der skal føjes til hændelseshandleren. Microsoft Script Editor starter med markøren ved den valgte hændelseshandler.

 • Erstat kommentaren Write your code here med din kode.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×