Tilpasse en RTF-boks

Efter at du har indsat en RTF-boks i en formularskabelon, kan du tilpasse den ved at ændre dens egenskaber og indstillinger i dialogboksen Egenskaber for RTF-boks. For at åbne dialogboksen skal du dobbeltklikke på den RTF-boks, hvis egenskaber skal ændres, i formularskabelonen.

Nedenstående tabel beskriver nogle af de måder, du kan tilpasse en RTF-boks på, og angiver årsager til, hvorfor du kan gøre det. Selv om tabellen ikke giver detaljerede proceduremæssige oplysninger om indstillingerne i dialogboksen Egenskaber for RTF-boks, får du alligevel en ide om den række af egenskaber, der er tilgængelige.

Bemærkninger!: 

  • Hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er visse funktioner i dialogboksen Egenskaber for RTF-tekstboks ikke tilgængelige. Du kan f.eks. ikke vælge at angive RTF-formateringsindstillinger, f.eks. tegnformatering eller afsnitskift.

  • Hvis din formularskabelon er baseret på en database, et skema eller andre eksisterende datakilder, kan du muligvis ikke tilpasse alle aspekter af et kontrolelement. Du kan f.eks. muligvis godt ændre størrelsen på kontrolelementet, men ikke det tilhørende felt eller gruppenavn, der er afledt af den eksisterende datakilde.

Tab

Opgave

Detaljer

Data

Ændre det tilknyttede feltnavn

Når du designer en ny, tom formularskabelon, kan du ændre standardfeltet eller gruppenavnet for et kontrolelement til noget, der er nemmere at identificere, når du arbejder med datakilden. Feltnavnet "Mødenotater" er f.eks. nemmere at forstå end et felt med navnet "felt1."

Bemærk!: Ved ændring af feltnavnet ændres bindingen mellem en RTF-boks og feltet i datakilden ikke. Hvis du skal binde en RTF-boks til et andet felt, skal du højreklikke på RTF-boksen og derefter klikke på Skift binding i genvejsmenuen.

Data

Angive en standardværdi

Hvis du vil have vist standardtekst i et kontrolelement, første gang brugeren åbner formularen, kan du skrive teksten i feltet Værdi. Du kan også bruge værdien af et andet felt i datakilden som standardværdi for et kontrolelement. Standardværdier er anderledes end pladsholdertekst (som er beskrevet senere i denne artikel), da de altid er gemt som data i formularfilen (.xml).

Data

Tilføje datavalidering

Klik på Datavalidering for at angive valideringsregler for kontrolelementet. Hvis du skal bruge varenumre angives i et bestemt format, f.eks. – tre tal, og derefter en streg og derefter to tal – skal du bruge datavalidering til at sikre, at brugerne overholder mønsteret.

Visning

Aktivere afsnitsskift

Afsnitsskift er som standard aktiveret i RTF-bokse, så brugerne kan indsætte hele afsnit med oplysninger i RTF-boksen. Du kan forhindre, at brugerne skal kunne gøre dette ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Afsnitsskift. Aktivering af afsnitsskift i RTF-bokse understøttes ikke i webbrowserkompatible formularskabeloner.

Visning

Aktivere tegnformatering

Tegnformatering er som standard aktiveret til RTF-bokse, så brugerne kan formatere den tekst, de skriver i RTF-boksen. Du kan forhindre, at brugerne skal kunne gøre dette ved at fjerne markeringen fra afkrydningsfeltet Tegnformatering. Aktivering af tegnformatering i RTF-bokse understøttes ikke i webbrowserkompatible formularskabeloner.

Visning

Aktivere fuldt RTF-format

Afkrydsningsfeltet Fuldt RTF-format (billeder, tabeller osv.) er som standard markeret i dialogboksen Egenskaber for RTF-boks, så brugerne kan indsætte billeder og tabeller i RTF-boksen. Du kan angive, at brugere kan indlejre billeder i formularen, som gemmer de aktuelle billeddata i den underliggende (.xml)-formularfil, eller sammenkæde billeder, som lagrer en hyperlinkreference til billedet i .xml-filen. Visse indstillinger understøttes ikke i webbrowserkompatible formularskabeloner, f.eks. aktivering af sammenkædede billeder i RTF-bokse.

Visning

Vise pladsholdertekst

Hvis du vil vejlede brugerne i, hvilke data der skal indsættes i RTF-boksen, kan du skrive vejlendende tekst i boksen Pladsholder. Hvis du f.eks. foretrækker, at brugerne skal udfylde en RTF-boks på en bestemt måde, kan du benytte pladsholdertekst med vejledning herom.

På samme måde som en standardværdi vises pladsholdertekst i et kontrolelement til indtastning af tekst, når en bruger åbner en formular. Pladsholdertekst er imidlertid anderledes end standardværdier på følgende tre måder:

  • Pladsholdere gemmes aldrig som data i formularfilen (.xml).

  • I modsætning til en standardværdi, der vises som almindelig tekst i et kontrolelement, vises pladsholdertekst altid nedtonet.

  • I modsætning til en standardværdi understøttes pladsholdertekst ikke i browserkompatible formularskabeloner.

Visning

Gøre RTF-boksen skrivebeskyttet

For at forhindre, at brugere ændrer indholdet af et kontrolelement skal du markere afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet. I en visning skal brugerne f.eks. skrive data i en RTF-boks. I en anden oversigtsvisning skal brugerne f.eks. gennemse, hvad de har skrevet i en skrivebeskyttet version af RTF-boksen.Selv om en skrivebeskyttet RTF-boks ikke vises som nedtonet i formularen, forhindres brugerne i at skrive oplysninger i RTF-boksen.

Visning

Slukke stavekontrollen

Hvis du vil forhindre, at brugerne kontrollerer stavningen af teksten i en RTF-boks, kan du fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Aktiver stavekontrol, der er markeret som standard. Du kan f.eks. deaktivere stavekontrollen i RTF-bokse, som viser gyldige navne.

Visning

Forhindre tekstombrydning

Tekstombrydning er som standard aktiveret i RTF-bokse. Hvis du vil forhindre tekstombrydning, skal du fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Ombryd tekst. Hvis tekstombrydning er aktiveret, kan du vælge rulleindstillinger på listen Rulning. Du kan f.eks. indsætte rullepaneler i RTF-boksen, som vises, når brugerne skriver mere tekst end RTF-boksen som standard kan vise. Men hvis rulleindstillingerne skal kunne fungere korrekt, skal RTF-boksen have en fast højde og bredde.

Visning

Tilføje betinget formatering

Klik på Betinget formatering for at åbne dialogboksen betinget formatering, hvor du kan ændre udseendet af et kontrolelement, herunder dets synlighed, baseret på værdier, som brugerne angiver i formularen. Du kan f.eks. du bruge betinget formatering til at skjule en omfattende tekstboks, medmindre et bestemt afkrydsningsfeltet er markeret.

Størrelse

Justere størrelse, indre margen og ydre margener

Du kan manuelt angive størrelsen på et kontrolelement ved at indtaste værdier i felterne Højde og Bredde. Du kan også begrænse afstanden både i og uden for kontrolelementet ved at ændre udfyldningen, som er bufferafstanden omkring kontrolelementets indhold, eller margenerne, hvilket er afstanden mellem kontrolelementets kant og omgivende tekst eller objekter på formularskabelonen.

Størrelse

Justere RTF-boks med dens etiket

Klik på knappen Juster, så du bedre kan justere teksten i en RTF-boks med den etiketknap. Når du justerer en RTF-boks, ændres den eksisterende værdi i boksen Højde til auto i Microsoft Office InfoPath. På denne måde reduceres højden af RTF-boksen, så dens tekst er bedre justeret med den omgivende tekst. I InfoPath ændres også de forskellige margenindstillinger efter behov.

Avanceret

Angive et skærmtip

Hvis du vil vise en forklarende note, når brugere flytter markøren hen over kontrolelementet, skal du skrive den ønskede tekst i boksen Skærmtip. Hjælpemidler, f.eks. hjælpemidler til skærmvisning, der gør oplysningerne på skærmen tilgængelige som elektronisk tale eller en Braille-skærm, der kan opdateres, er ofte afhængige af disse skærmtip til at fortolke oplysninger til deres brugere.

Avanceret

Ændre tabulatorrækkefølgen

Du kan ændre placeringen af et kontrolelement i formularskabelonens overordnede tabulatorrækkefølge. Tabulatorrækkefølgen er den rækkefølge, hvori fokus flyttes i en formular fra et felt eller objekt til det næste, når brugeren trykker på TAB eller SHIFT+TAB. Standardindstillingen for tabulatorindeks for alle kontrolelementer i en formularskabelon er 0, men tabulatorrækkefølgen starter med 1. Det vil sige, at et kontrolelement med 1 i feltet Tabulatorindeks bliver besøgt først, når brugeren trykker på tabulatortasten. Alle kontrolelementer med 2 i feltet Tabulatorindeks besøges som nummer to osv. Alle kontrolelementer med 0 i feltet Tabulatorindeks kommer sidst i rækkefølgen. Hvis du vil springe over kontrolelementer i tabulatorrækkefølgen, skal du skrive -1 i feltet Tabulatorindeks.

Avanceret

Tildele en tastaturgenvej

Du kan skrive et bogstav eller tal i feltet Hurtigtast for at angive en tastaturgenvej. Tastaturgenveje giver brugerne mulighed at gå til et kontrolelement ved at trykke på en kombination af taster i stedet for at flytte musen. Hvis du vælger at bruge tastaturgenveje i formularskabelonen, skal du fortælle brugerne, at genvejene findes. Du kan f.eks. skrive (ALT+S) efter navnet på et tekstfelt for at give brugerne besked om, at der er en tastaturgenvej for et tekstfelt af typen Sælger.

Avanceret

Angive og tilpasse fletningshandlinger

Klik på Indstillinger for fletning for at angive, hvordan data, som brugere indtaster i kontrolelementet, skal vises, når flere formularer kombineres. Du kan f.eks. vælge at præfikse hvert element fra et RTF-felt med et bestemt ord eller at adskille hvert element med semikolon.

Avanceret

Få ViewContext-id'et til RTF-boksen

Du kan bruge værdien ViewContext til at identificere kontrolelementet i kode. Hvis du f.eks. kender værdien ViewContext, kan du bruge denne værdi med metoden ExecuteAction i objektet View til programmerisk at udføre en redigeringshandling på de XML-data, der er bundet til kontrolelementet.

Avanceret

Angive og tilpasse et inputfelt

Klik på Inputområde for at angive typen af brugerinput, der er beregnet til kontrolelementet. Dette kan hjælpe med at forbedre genkendelsen af håndskrift og tale for kontrolelementet. Hvis du f.eks. bruger inputområdet IS_URL til kontrolelementet, ved InfoPath, at mellemrum mellem ord skal ignoreres.

Browserformularer

Tilpasse indstillinger til afsendelse af data tilbage til serveren

Fanen Browserformularer vises kun, når du designer en browserkompatibel formularskabelon. Det giver dig mulighed for at styre, om der sendes data til serveren, når brugerne ændrer data i tekstfeltet.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×