Tilpasse e-mails

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du opretter en mail i Microsoft Outlook 2010, får du adgang til de fleste indstillinger og konfigurationer, der findes i en Outlook-funktion. Uanset hvilken type meddelelse du opretter – arbejdsrelateret eller privat –, kan du altid tilføje din egen personlige stil.

Bemærk: Outlook 2010 anvender en editor, der er baseret på Microsoft Word 2010 til mails. Hvis du har brug for hjælp med redigeringsfunktioner, kan du starte Word 2010, trykke på F1 og derefter søge i Word-hjælp.

Hvad vil du foretage dig?

Angive indstillinger for levering

Ændre meddelelsens udseende

Føje registrering til din meddelelse

Medtage et elektronisk visitkort

Angive indstillinger for levering

Indstillinger for levering omfatter tildeling af prioritetsniveauet for meddelelsen, angivelse af en udløbsdato og angivelse af dato og klokkeslæt for forsinkelse af meddelelsens afsendelse.

Tildele prioritetsniveau

Angive udløbsdatoen

Forsinke afsendelsen af meddelelsen

Tildele prioritetsniveau

Du kan angive meddelelsens prioritetsniveau, så modtagerne kan se indikatoren i deres indbakke, før de åbner meddelelsen. Når prioritetsniveauet angives, er det også muligt for modtageren at sortere meddelelser efter prioritet.

 • Vælg Høj prioritet eller Lav prioritet under fanen Meddelelse i gruppen Mærker. Det valgte ikon vil blive fremhævet for at vise, at det er aktiveret.

  Gruppen Mærker på båndet

Angive udløbsdatoen

Når en meddelelse udløber, bliver brevhovedet ved med at være synligt i Outlook-mapper. Meddelelsen er dog markeret med en gennemstregning og kan stadig åbnes.

 1. Vælg Dialogboksstarter i gruppen Flere indstillinger under fanen IndstillingerDialogboksstarter.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Udløber efter under Indstillinger for levering i dialogboksen Egenskaber, og vælg derefter dato og klokkeslæt.

Forsinke afsendelsen af meddelelsen

Hvis du bruger en Microsoft Exchange-mailkonto, kan du forsinke leveringen af en enkelt meddelelse. Uanset mailkontotypen kan alle bruge regler til at forsinke leveringen af alle meddelelser ved at beholde dem i udbakken i et vist tidsrum efter at have klikket på Send.

At udelukkende forsinke leveringen af en mail til Exchange-konti

 1. Vælg Udskyd levering i gruppen Flere indstillinger under fanen Indstillinger. Dialogboksen Egenskaber vises, hvis afkrydsningsfeltet Levér ikke før er markeret.

 2. Klik på den ønskede leveringsdato og det ønskede leveringsklokkeslæt.

  Bemærk: Du skal vælge Udskyd levering for alle de meddelelser, du vil forsinke. Hvis du vil forsinke starten alle meddelelser, skal du se følgende fremgangsmåde for at forsinke leveringen af en e-mail-meddelelse til alle mailkonti.

At forsinke leveringen af en mail til alle mailkonti

Du kan tilpasse indstillingerne i guiden Regler, hvis du vil begrænse kriterierne for, hvornår forsinkelsen skal pålægges.

 1. I en Outlook-visning skal du vælge fanen Filer.

 2. Vælg Administrer regler og beskeder > Ny regel.

 3. Vælg Anvend regel på meddelelser, jeg sender, og vælg derefter Næste under Trin 1: Vælg en skabelon under Start fra en tom regel.

 4. Klik på Næste igen, og når du ser meddelelsen Denne regel vil blive anvendt på hver meddelelse, du sender, skal du vælge Ja.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Udskyd levering med et antal minutter under Trin 1: Vælg handling(er).

 6. Under Trin 2: Rediger beskrivelsen af reglen (klik på en understreget værdi) skal du vælge det understregede udtryk et antal.

 7. Angiv et tal mellem 1 og 120, og vælg derefter OK.

 8. Vælg Udfør, og når du ser meddelelsen Denne regel er en klientsideregel, og vil kun blive behandlet, når Outlook kører, skal du vælge OK.

  Bemærk:  Denne nye regel forsinker alle meddelelser, du sender med antallet af minutter, du angav i trin 7. Outlook skal forblive kørende i disse antal minutter, efter at du vælger Send til at give plads til den angivne forsinkelse.

Toppen af siden

Ændre meddelelsens udseende

Der findes mindst otte måder at ændre udseendet af en meddelelse på.

Tilføje baggrundsfarve, graduering, struktur, mønster eller billede

Ændre skrifttypen

Tilføje grafik

Tilføje en punktopstilling eller opstilling med tal/bogstaver

Tilføje en tabel

Tilføje en signatur

Tilføje ligninger, symboler og vandrette streger

Ændre tema

Tilføje baggrundsfarve, graduering, struktur, mønster eller billede

 1. Vælg Sidefarve i gruppen Temaer under fanen Indstillinger.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg en farve i paletten Temafarver eller Standardfarver.

  • Vælg Flere farver for at få en mere detaljeret palet.

  • Vælg Ingen farve for at fjerne alle farver.

 3. Vælg Fyldeffekter for at tilføje graduering, struktur, mønster eller billede, og vælg derefter de ønskede udfyldning.

  Bemærk:  Hvis du vælger en farve i trin 2, er graduering, struktur eller mønstre baseret på den pågældende farve.

Tilpasse skrifttypen

Der er flere måder, du kan ændre skrifttypen i din meddelelse, på.

 • Vælg skrifttype, skriftstørrelse, typografi (fed, kursiv og understreget), skriftfarve og fremhævelse af teksten under fanen Meddelelse i gruppen Grundlæggende tekst.

 • Under fanen Formatér tekst i gruppen Skrifttype kan du vælge skrifttype og skriftstørrelse og øge eller mindske størrelsen i ét interval ad gangen. Du kan også ændre typografien (fed, kursiv og understreget, hævet eller sænket skrift), skifte mellem store og små bogstaver, ændre skriftfarve og fremhævelse af teksten og fjerne alle formateringer af skrifttypen.

 • På den miniværktøjslinje, der vises, når du markerer teksten, kan du vælge skrifttype, mindske eller øge størrelsen i ét interval ad gangen, vælge et tema, bruge formatpenslen, vælge typografi (fed, kursiv og understreget) og fremhæve tekst.

  Miniværktøjslinjen

 • På fanen Formater tekst i gruppen Typografier kan du vælge typografier.

Tip: Brug typografi til at give meddelelsen et professionelt udseende.

Tilføje grafik

Grafik kan fange meddelelsesmodtagerens opmærksomhed, men kan også øge mailens filstørrelse, så grafik skal bruges med måde. Hvis du vil ændre meddelelsens baggrund, kan du se Tilføje baggrundsfarve, graduering, struktur, mønster eller billede.

Tilføje grafik

 1. På fanen Indsæt skal du vælge gruppen Illustrationer.

 2. Vælg en af følgende illustrationstyper:

  Billede

  1. Vælg Billede, og gå derefter til den mappe, hvor det ønskede billede, er gemt.

  2. Vælg billedet, og vælg derefter Indsæt.

  Du kan tilpasse størrelsen eller rotere billedet via billedets trækhåndtag. For yderligere billedindstillinger skal du højreklikke på billedet og derefter vælge en kommando.

  Clipart

  1. Vælg Clipart, angiv en beskrivelse for den grafik, du vil søge efter, og vælg derefter .

  2. Marker afkrydsningsfeltet Medtag Office.com-indhold for at medtage clipart, der er tilgængeligt fra Office.com.

  3. Vælg det billede, du vil indsætte.

  Figurer

  • Vælg Figurer, og vælg derefter den ønskede figur.

  For yderligere figurindstillinger, skal du højreklikke på figuren og derefter vælge en kommando.

  SmartArt

  1. Vælg SmartArt.

  2. Vælg et layout til SmartArt-grafik, og vælg derefter OK.

  3. Markér SmartArt-grafikken for at tilføje tekst.

  For yderligere indstillinger skal du højreklikke på SmartArt-grafikken og derefter vælge en kommando.

  Diagram

  1. Vælg Diagram.

  2. Vælg en diagramtype, og klik derefter på OK.

  3. I det Microsoft Excel 2010-regneark, der vises, skal du indtaste data til diagrammet.

  For yderligere diagramindstillinger skal du højreklikke på diagrammet og derefter vælge en kommando.

  Skærmbilleder

  1. Vælg Skærmbillede

  2. Vælg et af eksempelbillederne, eller vælg Skærmklip.

  3. Marker området på skærmen, du vil kopiere.

Indsætte WordArt

 • Vælg WordArt i gruppen Tekst i menuen Indsæt.

Tilføje en punktopstilling eller opstilling med tal/bogstaver

 1. Vælg knappen Punktopstilling eller Nummerering under fanen Meddelelse i gruppen Grundlæggende tekst.

 2. Tryk på Enter for at tilføje det næste element i opstillingen.

  Bemærk: Outlook indsætter automatisk det næste punkttegn eller tal.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk to gange på Enter for at afslutte listen.

   eller

  • Tryk på TILBAGE for at slette det sidste punkttegn eller tal/bogstav i opstillingen.

Tip!: Du kan bruge en tastaturgenvej til at oprette en punktopstilling eller en opstilling med tal/bogstaver.

 • Hvis du vil oprette en opstilling med tal/bogstaver, skal du skrive * (stjerne) og derefter trykke på mellemrumstasten eller tabulatortasten.

 • Hvis du vil oprette en opstilling med tal, skal du skrive 1 og derefter trykke på mellemrumstasten eller tabulatortasten.

Tilføje en tabel

En tabel består af celler med rækker og kolonner, som du kan udfylde med tekst eller grafik. Tabeller bruges ofte til at organisere og præsentere oplysninger.

Tabel brugt til at præsentere oplysninger i gitterformat

Du kan også bruge tabeller til at skabe spændende sidelayout eller til at skabe tekst, grafik og avancerede tabellayout.

Sidelayout med tabeller

Tilføje en tabel

 1. Vælg det sted, hvor tabellen skal indsættes.

 2. Vælg Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Peg på Hurtig tabeller, vælg den ønskede tabel, og erstat dataene i tabellen med dine data.

  • Vælg tabellens gitter, og vælg antallet af rækker og kolonner, der skal være i en ny tom tabel.

   Tabelvælger

  • Vælg Tegn tabel for at få en markør, så du kan variere størrelsen på de tabelceller, du tilføjer.

  • Vælg Excel Regneark for at åbne et nyt regneark i din meddelelse. Du kan bruge håndtagene til at ændre størrelsen på regnearket.

   Bemærk:  Når du vælger Excel Regneark, kan der vises en dialogboks, der spørger, om du har tillid til kilden for Excelprojektmappen. I de fleste tilfælde, især hvis kilden til dokumentet er Excel installeret på computeren, kan du vælge Ja. Hvis du er usikker på, om du skal vælge Ja, fordi Excel kører fra en anden kilde eller netværket, skal du kontakte din netværksadministrator.

Tilføje signatur

Du kan angive en standardsignatur, som skal indsættes i alle dine udgående meddelelser, eller du kan indsætte en signatur manuelt i hver udgående meddelelse.

Indsætte en signatur automatisk

 1. På fanen Meddelelse i gruppen Inkluder skal du vælge Signatur > Signaturer.

  Bemærk: Du kan også få adgang til de tilgængelige signaturindstillinger under fanen Meddelelse, når du har valgt Svar, Svar til alle eller Videresend i en åben meddelelse.

 2. Vælg den ønskede signatur på listen Vælg signatur, som skal redigeres under fanen E-mail-signatur i dialogboksen Signaturer og brevpapir. Du kan også vælge Ny for at oprette en ny signatur.

 3. Vælg den ønskede signatur på listen Nye meddelelser under Vælg standardsignatur øverst til højre i dialogboksen.

 4. Hvis du vil medtage en signatur i de meddelelser, du svarer på, og i de meddelelser, du videresender, skal du vælge en signatur på listen Svar/videresendelser. Hvis du ikke ønsker en signatur i disse meddelelser, skal du markere Ingen.

 5. Vælg OK.

 6. Du kan føje standardsignaturen til en aktuel meddelelse ved at klikke på Signaturer i gruppen Medtag under fanen Meddelelse og derefter vælge signaturen.

Indsætte en signatur manuelt

 • På fanen Meddelelse i gruppen Inkluder skal du vælge Signatur og derefter vælge den ønskede signatur.

  Bemærk: Du kan også få adgang til de tilgængelige signaturindstillinger under fanen Meddelelse, når du har valgt Svar, Svar til alle eller Videresend i en åben meddelelse.

Tilføje ligninger, symboler og vandrette streger

Gruppen Symboler under fanen Indsæt har knapper, som gør det muligt at indsætte en ligning, et symbol og en vandret linje i din mail.

Ligning

Du kan hurtigt tilføje komplekse ligninger i en meddelelse. Når du vælger knappen Ligning, får du adgang til fanen Design og en samling af funktioner, matematiske symboler og strukturer.

Symbol

Du kan bruge knappen Symbol til at tilføje:

 • Symboler, f.eks. ¼ og ©, der ikke er på tastaturet.

 • Specialtegn, f.eks. tankestreg (–) eller ellipse (…), der ikke er på tastaturet.

 • Unicode-tegn.

Hvis du bruger en udvidet skrifttype, f.eks. Arial eller Times New Roman, vises listen Undersæt. På denne liste kan du vælge fra en udvidet liste med sprogtegn, herunder undersæt for græsk eller russisk (kyrillisk), hvis dette er tilgængeligt.

Vandret streg

Knappen Vandret streg gør det muligt at adskille sektioner i din meddelelse. En streg har en bredde (tykkelse) på ½ pkt. og bruger den automatiske farve som standard.

Ændre tema

Et tema – et sæt designelementer og farveskemaer – hjælper med at oprette professionelt udseende og flotte meddelelser. Når du anvender et tema på et dokument, tilpasser Outlook baggrundsfarver og grafik, brødtekst og overskriftstypografier, lister, vandrette streger, linkfarver og farver til tabelkanter. Lister på et eller flere niveauer tilpasses også.

Ændre tema

 1. Vælg Temaer i gruppen Temaer under fanen Indstillinger.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Temaer, og nulstil det aktuelle tema fra en skabelon, søg efter et andet tema eller gør det tema, du bruger, til standardindstillingen.

  • Vælg Farver, og vælg derefter en foruddefineret farvepalet til et tema eller opret dine egen.

  • Vælg Skrifttyper, og vælg en skrifttype fra standardlisten, eller vælg din egen.

  • Vælg Effekter, og vælg derefter en foruddefineret effekt.

  • Vælg Sidefarve, og vælg derefter en foruddefineret temafarve på farvepaletten eller ingen farve, eller vælg en brugerdefineret farve eller tilføj effekter.

Toppen af siden

Føje sporing til din meddelelse

Du kan bruge indstillinger, der er tilgængelige i gruppen Mærker under fanen Meddelelse for at spore meddelelser, enten med et flag eller en kvittering for levering eller læsning. Og du kan også bruge mulighederne med responsknapper.

Markere en meddelelse med flag

Tilføje responsknapper

Få en kvittering på levering eller læsning

Markere en meddelelse med flag

Du kan nemmere administrere dine mails, hvis de er markeret med flag. Ved hjælp af de markerede mail oprettes der opgavelister til enten kun dig selv eller til dig og modtagerne af mailen. Du kan f.eks. markere en mail med et flag, når du anmoder om oplysninger, som du har brug for inden en bestemt dato. Når modtageren får meddelelsen, vises der et flag ud for den, og der vises en meddelelse i Oplysningspanel i læseruden og øverst i meddelelsen, når den åbnes i Outlook.

Når du markerer en meddelelse med et flag til dig selv, kan du nemmere finde ud af, hvem der har svaret på meddelelsen. I det tidligere eksempel sendte du en mail, der var markeret med et flag, hvor du anmodede om oplysninger inden en bestemt dato. Når du også markerer meddelelsen med et flag til dig selv, bliver du mindet om, at du skal kontrollere, om der bliver svaret på meddelelsen. Med Outlook kan du endda automatisk finde svar på den meddelelse, der oprindeligt er markeret med et flag.

 1. Vælg Opfølgning i gruppen Mærker under fanen Meddelelse, og vælg derefter forfaldsdatoen for opfølgningen, eller vælg Brugerdefineret.

 2. Hvis du vil have en påmindelse om en meddelelse, der er markeret med et flag, skal du vælge Opfølgning i gruppen Mærker under fanen Meddelelse og derefter vælge Tilføj påmindelse. Du kan evt. ændre påmindelsesdatoen og -klokkeslættet.

 3. Du kan medtage et flag til modtagerne, så de får besked, hvis der er en deadline. Vælg Opfølgning i gruppen Mærker under fanen Meddelelse, og vælg derefter Flag for modtagere. Hvis du vil medtage en påmindelse om denne afmærkede meddelelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse og derefter evt. ændre datoen og klokkeslættet.

Tilføje responsknapper

Det er nemt at oprette en afstemning i Microsoft Outlook ved at medtage responsknapper i en mail.

 1. Vælg Brug responsknapper i gruppen Registrering under fanen Indstillinger.

 2. Vælg en af følgende:

  • Godkend; Afvis    
   Når du har f.eks. et emne eller en begivenhed, der skal godkendes eller afvises.

  • Ja;Nej    
   Når det eneste, du har brug for, er enten et ja eller nej, er dette en hurtig måde at foretage en hurtig afstemning på.

  • Ja;Nej;Måske    
   Når du ikke ønsker at begrænse valgene til ja og nej, giver denne responsfunktion et alternativt svar.

  • Brugerdefineret    
   Vælg denne mulighed for at oprette dine egne brugerdefinerede navne til responsknapperne. Du kan f.eks. bede dine kolleger om at vælge mellem tre ugedage for et ugentligt tilbagevendende medarbejdermøde.

   • Når dialogboksen Meddelelsesindstillinger vises, skal du markere afkrydsningsfeltet Anvend responsknapper under Indstillinger for svar og registrering.

   • Markér og slet standardnavnene til responsknapperne, og skriv derefter den ønskede tekst. Adskil knapnavnene med semikolon.

Få en kvittering på levering eller læsning

En kvittering for modtagelse fortæller dig, at din mail er leveret til modtagerens postkasse, men ikke om modtageren har set eller læst den. En kvittering for læsning fortæller dig, at din meddelelse er åbnet. I begge tilfælde modtager du besked, når din meddelelse er modtaget eller læst. Beskedens indhold registreres automatisk i den oprindelige meddelelse i mappen Sendt post.

Du må dog ikke stole blindt på disse kvitteringer. Meddelelsens modtager kan undersøge, om der er anmodet om en kvittering for læsning og afvise at sende en kvittering. Hvis meddelelsen er skrivebeskyttet i læseruden, bliver der måske ikke sendt en kvittering for læsning. Det kan også være, at modtagerens mailprogram ikke understøtter kvittering for læsning.

Tilføje en kvittering på levering eller læsning

 • Marker afkrydsningsfeltet Anmod om kvittering for modtagelse eller afkrydsningsfeltet Anmod om kvittering for læsning i gruppen Registrering under fanen Indstillinger i meddelelsen.

Slå sporing af alle mails, du sender, til

 1. Vælg fanen Filer > Indstillinger > Mail.

 2. Markér de ønskede indstillinger under Registrering.

Toppen af siden

Medtage et elektronisk visitkort

Elektronisk visitkort Elektroniske visitkort gør det lettere at dele kontaktoplysninger. Elektroniske visitkort kan hurtigt indsættes i de meddelelser, som du sender, og er let genkendelige for modtageren. Du kan sende dit elektroniske virksomhedsvisitkort eller et privat visitkort, som du har tilpasset. Du kan også sende en andens kontaktoplysninger som et elektronisk visitkort, og du kan videresende kortene.

Du kan finde flere oplysninger om elektroniske visitkort under Oprette og dele kontaktpersoner som elektroniske visitkort.

 1. Vælg Vedhæft element i gruppen Medtag under fanen Meddelelse > Visitkort, og vælg derefter et navn på listen.

 2. Hvis du ikke kan se det navn, du søger, skal du vælge Andre visitkort, vælge navnet på listen Arkiveret som og derefter vælge OK.

  Bemærkninger: 

  • Menuen Visitkort indeholder de ti sidste navne på kontaktpersoner, der er blevet indsat som elektroniske visitkort i meddelelser.

  • Du kan indsætte mere end ét elektronisk kort i en meddelelse.

  • Du kan gøre det lettere at skelne mellem forekomster af identiske navne ved at klikke på Andre visitkort i menuen Visitkort. Du kan få flere oplysninger, herunder et korteksempel, i dialogboksen Indsæt visitkort.

  • Hvis du trækker et visitkort fra visitkortvisningen til en ny meddelelse, medtages der kun et vCard ( .vcf), når meddelelsen sendes. Denne vedhæftede .vcf-fil åbner kontaktpersonformularen med alle de oplysninger, som modtagerne kan gemme på deres kontaktpersonlister. Hvis en modtager bruger Microsoft Office Outlook 2007 eller Outlook 2010, er det elektroniske visitkort synligt i kontaktpersonformularen.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×