Tilpasse designindstillinger for objekter i databasen

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Kategorien objekt-designere har indstillinger, der kan bruges til at ændre designet af Microsoft Access 2010 objekter. Du kan angive designindstillinger for tabel, formular, rapport og forespørgselsdesign fra dette centrale sted under Access-indstillinger. De fleste af indstillingerne, dog ignoreres i tabellen dataark og layoutvisninger. Du kan også tilpasse de valgte indstillinger fra denne kategori for fejlkontrol.

Hvad vil du foretage dig?

Tilpasse indstillingerne for design af tabeller

Tilpasse indstillingerne for forespørgselsdesign

Vælg indstillinger for design af formularer og rapporter

Ændre indstillingerne for fejlkontrol

Tilpasse indstillingerne for design af tabeller

Visningsområdet for tabeldesign indeholder indstillinger, der kan bruges til at oprette brugerdefinerede standardindstillinger for tabeller, som f.eks. skrifttypen og skriftstørrelsen til tekst, indstilling for præfikser eller suffikser til feltnavne samt indstillinger, der gør det muligt for Access at indeksere felter automatisk.

Indstillinger for design af tabeller i Access

Indstilling

Beskrivelse

Standardfelttype

Angiv eller skift standarddatatypen for felter i nye tabeller og felter, du føjer til eksisterende tabeller. Standarddatatypen er Tekst.

Standard tekstfeltstørrelse

Angiv det maksimale antal tegn, du kan indtaste for den standardfelttype, du har valgt. Du kan ikke overskride standardmaksimumgrænsen på 255 tegn.

Standard talfeltstørrelse

Angiv eller skift heltalstypen i felter, der er indstillet til datatypen Tal.

Autoindekser ved import/oprettelse

Angiv start- eller slut tegn i et feltnavn. Når du importerer felter fra en ekstern fil, eller du føjer felter til en tabel, indekserer Microsoft Access 2010 automatisk eventuelle felter med navne, der svarer til de tegn, der er angivet her. Brug et semikolon til at adskille tegnstrenge. Eksempelvis hvis du skriver enhednavn, indekserer Access 2010 felter med navnet "Enhedspris" og "Firmanavn."

Vis knapper til Indstillinger for egenskabsopdatering

Når den er valgt, vises knappen Indstillinger for egenskabsopdatering. Denne knap vises, når du ændrer en egenskab for et felt i en tabel. Du bliver spurgt, om relaterede egenskaber skal opdateres automatisk i forespørgsler, formularer og rapporter, når du ændrer bestemte feltegenskaber i et tabeldesign.

Tilpasse indstillingerne for design af forespørgsler

Når du vælger indstillinger i området Forespørgselsdesign, tilføjer Access automatisk designelementerne i dine nye forespørgsler.

Viser indstillingerne for forespørgselsdesign

Indstilling

Beskrivelse

Vis tabelnavne

Marker denne indstilling, når du vil spore kilder til felter i en forespørgsel, der er baseret på flere tabeller. Når den er valgt, vises rækken Tabel i forespørgslens designgitter. Fjern markeringen af denne indstilling, hvis du kun vil skjule rækken for nye forespørgsler.

Bemærk: Hvis du åbner en eksisterende forespørgsel, hvori der tidligere blev vist tabelnavne, tilsidesætter Access denne indstilling.

Medtag alle felter

Når denne indstilling er markeret, føjes en Vælg * sætning i dine forespørgsler. Denne sætning henter alle felterne i den underliggende tabeller eller forespørgsler til en given forespørgsel. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, når du vil have vist kun de felter, du tilføjer, når du bruger forespørgselsdesign.

Bemærk: Denne indstilling gælder kun for nye forespørgsler, du opretter med den aktuelle forekomst af Access.

Aktiver autojoinforbindelse

Når du bruger Forespørgselsdesigner, kan du vælge denne indstilling for automatisk at få oprettet en INNER JOIN mellem to tabeller. Fjern markeringen i denne indstilling, hvis du selv vil definere relationen.

Bemærk: Hvis denne indstilling skal fungere, skal tabellerne have et felt med samme navn og datatype, og et af disse felter skal være en primær nøgle.

Skrifttype i forespørgselsdesign

Skrifttype: Angiver den standardskrifttype, der bruges i Forespørgselsdesigner

Størrelse: Angiver den standardskriftstørrelse, der bruges i forespørgselsdesignet

SQL Server-kompatibel syntaks (ANSI92)

  • Denne database Vælg denne indstilling, hvis du vil køre forespørgsler i Microsoft SQL Server-databaser. Du skal bruge ANSI-92 -syntaks i alle forespørgsler, når du vælger denne indstilling. Eksisterende forespørgsler, der er skrevet med den tidligere ANSI-89-standard (standarden for Access), virker muligvis ikke eller kan returnere uventede resultater.

  • Standard for nye databaser: Vælg denne indstilling for at gøre ANSI-92 til standardsyntaksen i forespørgsler for alle nye databaser, der er oprettet i den aktuelle forekomst af Access.

Vælge indstillinger for design af formularer og rapporter

Når du designer en formular eller rapport, definerer disse indstillinger markeringens funktionsmåde, når du trækker et rektangel for at markere et eller flere kontrolelementer. De indstillinger, du vælger, gælder for alle Access-databaser, uanset om de er åbne eller ej, og også for de databaser, du opretter fremover.

Visning af indstillingerne for design af formularer og rapporter

Indstilling

Beskrivelse

Delvist omsluttet

Markeringsrektanglet dækker dele af et kontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer.

Fuldstændigt omsluttet

Markeringsrektanglet omslutter et kontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer helt.

Formularskabelon

Hvis du vil ændre standardindstillingen, skal du angive navnet på en eksisterende formular, som du vil bruge som skabelon for alle nye formularer. De formularer, der bliver oprettet ved hjælp af skabelonen, får samme sektions- og kontrolelementegenskaber som skabelonen.

Rapportskabelon

Du kan ændre standardindstillingen ved at indtaste navnet på en eksisterende rapport, som du vil bruge som skabelon for alle nye rapporter. De nye rapporter får samme sektions- og kontrolelementegenskaber som skabelonen.

Brug altid hændelsesprocedurer

Starter Visual Basic Editor i stedet for at vise dialogboksen Vælg generator. Dialogboksen vises som standard, når du klikker på en egenskab ark Knappen Generator for en hvilken som helst begivenhed.

Ændre indstillingerne for fejlkontrol

Disse indstillinger for fejlkontrol er valgt som standard, så Access automatisk kan kontrollere for forskellige fejl i formular- og rapportdesign, men du kan fjerne markeringen af en hvilken som helst indstilling, som du ikke føler, at du har brug for.

Indstillinger for fejlkontrol, der er tilgængelige i kategorien Objekt-designere

Indstilling

Beskrivelse

Aktiver fejlkontrol

Aktiverer eller deaktiverer fejlkontrol i formularer og rapporter. I Access placeres fejlindikatorer i kontrolelementer, der har en eller flere fejltyper. Indikatorerne vises som trekanter i øverste højre eller venstre hjørne af kontrolelementet, afhængig af standardtekstretningen. Standardindikatorfarven er grøn, men du kan ændre den efter behov. Fejlkontrol er som standard aktiveret, og hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, deaktiveres fejlkontrol for databasen.

Søg efter ikke-tilknyttede etiketter og kontrolelementer

Når du markerer et kontrolelement og en etiket, kontrollerer Access, om de markerede objekter er knyttet til hinanden. Hvis Access finder en fejl, vises knappen Spor fejl i stedet for den sædvanlige fejlindikator. Knappen Spor fejl vises også, selvom etiketten eller kontrolelementet er knyttet til et andet objekt.

Søg efter nye, ikke-tilknyttede etiketter

Denne indstilling gælder kun for formularer. Når den er valgt, kontrollerer Access alle nye etiketter for at sikre, at de er knyttet til et kontrolelement.

Søg efter fejl ved genvejstaster

Access undersøger, om der findes dubletter af genvejstaster og ugyldige genveje, f.eks. mellemrum, og viser en liste over alternativer. Denne indstilling gælder kun for formularer.

Søg efter ugyldige egenskaber for kontrolelementer

Access undersøger, om kontrolelementerne har ugyldige egenskabsindstillinger, f.eks. ugyldige udtryk eller feltnavne.

Søg efter almindelige rapportfejl

Rapporterne kontrolleres for almindelige fejl, f.eks. ugyldige sorteringsrækkefølger eller bredder, der er større end den valgte papirstørrelse. Denne indstilling gælder kun for rapporter.

Fejlindikatorfarve

Angiver eller ændrer farven på fejlindikatoren, der vises, når en formular, en rapport eller et kontrolelement har fejl.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×