Tilpasse datavisninger og formularer ved hjælp af SharePoint Designer

En datavisning kan tilpasses og viser indholdet af en datakilde fra et SharePoint-websted i realtid. SharePoint Designer 2010 henter data fra en datakilde i XML-format (Extensible Markup Language) og viser eller tillader input af data ved hjælp af XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation). Datavisningen kan vise data fra en lang række kilder, herunder SharePoint-lister og ‑biblioteker, databaseforespørgsler, XML-dokumenter, webtjenester og serverscripts. Du kan tilføje og tilpasse datavisninger ved hjælp af SharePoint Designer 2010.

SharePoint Designer 2010 indeholder et sæt avancerede værktøjer, du kan bruge til at tilpasse liste‑ og datavisninger som vist her.

Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010.

WYSIWYG-værktøjerne i SharePoint Designer 2010 indsætter XSL-kode (Extensible Stylesheet Language) direkte på siden, så du ikke selv behøver at have kendskab til XSL-kode for at oprette effektive og tilpassede datavisninger. Hvis du skal tilpasse koden, kan du til enhver tid redigere XSL-koden direkte i kodevisning i SharePoint Designer 2010.

Der er en række forskellige måder, som du kan oprette visninger og formularer på i SharePoint Designer 2010. Du kan oprette en listevisning, der er knyttet til en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek, du kan oprette en datavisning og knytte den til den samme liste eller en anden datakilde, du kan oprette en formular ved at føje en datavisning til din side og derefter indsætte hvert felt som en formular osv. Få mere at vide om at oprette visninger og formularer i afsnittet Se også.

Dette giver en kombination af listevisninger (webdelen XSLT-listevisning) og datavisninger (webdelen Dataformular) på dine sider, og selvom der er forskelle mellem dem, kan du tilpasse dem på stort set samme måde. Du kan tilføje og fjerne kolonner, anvende filtre, sortere og gruppere felter, anvende betinget formatering og meget mere ved hjælp af værktøjerne i SharePoint Designer 2010.

I denne artikel beskrives de mest almindelige tilpasninger, du kan foretage i liste‑ og datavisninger ved hjælp af SharePoint Designer 2010.

I denne artikel

Åbne liste‑ og datavisninger

Tilføje, fjerne og omarrangere kolonner

Sortere og gruppere

Filtrere

Betinget formatering

Sideopdeling

Aktivere indbygget redigering

Aktivere asynkrone opdateringer

Føje indstillinger til en værktøjslinje

Anvende visningstypografier

Flere indstillinger for tilpasning

Åbne liste‑ og datavisninger

Listevisninger og datavisninger kan oprettes og åbnes på en række forskellige måder i SharePoint Designer 2010 (som forklaret i starten af artiklen). Du kan f.eks. åbne en listevisning fra den liste eller det bibliotek, som den er knyttet til, eller du kan åbne en datavisning fra den webside, hvor den er placeret. Begge funktioner findes i menuen Navigation. Tilknyttet til en liste eller et bibliotek eller et vilkårligt antal datakilder. Brug en af metoderne herunder til at åbne en listevisning eller datavisning i SharePoint Designer 2010.)

Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

Sådan åbnes en listevisning, der er knyttet til en liste

 1. Åbn dit websted i SharePoint Designer 2010.

 2. Klik på Lister og biblioteker i ruden Navigation.

 3. Åbn den liste, der indeholder listevisningen.

 4. Klik på fanen Indstillinger, og brug indstillingerne for redigering af visningen til at tilpasse listevisningen.

  Bemærk:  Du skal muligvis først klikke i visningen for at få vist indstillingerne for redigering af visningen i SharePoint Designer 2010

Sådan åbnes en datavisning eller en listevisning fra en webside

 1. Åbn dit websted i SharePoint Designer 2010.

 2. Klik på Websider i ruden Navigation.

 3. Åbn den side, som indeholder din datavisning eller listevisning.

 4. Klik på fanen Indstillinger, og brug indstillinger til redigering af visningen til at tilpasse liste‑ eller datavisningen.

  Bemærk:  Du skal muligvis først klikke i visningen for at kunne få vist indstillingerne til redigering af visningen i SharePoint Designer 2010.

I resten af denne artikel antages det, at du har udført disse eller tilsvarende trin for at åbne visningen til redigering.

Toppen af siden

Tilføje, fjerne og omarrangere kolonner

En af de første ting, du typisk vil gøre med en datavisning, er at tilføje og fjerne kolonner. Når du ændrer kolonnerne i en datavisning, tilføjer, fjerner eller omarrangerer du felterne, som de vises i datavisningen. Du kan bruge dialogboksen Rediger kolonner til at tilføje, fjerne og ændre kolonnernes rækkefølge, alt efter om der vises rækker eller kolonner. Du kan også ændre kolonner ved hjælp af kommandoerne til tabelredigering under fanen Tabel. Tabellayout gennemgås senere i denne artikel.

Bemærk:  Kommandoen Rediger kolonner er kun tilgængelig, når datavisningen viser data i en HTML-tabel.

Benyt følgende fremgangsmåde for at tilføje, fjerne og omarrangere kolonnerne i en liste‑ eller datavisning.

 1. Åbn visningen i SharePoint Designer 2010, klik på fanen Indstillinger, og klik derefter på Tilføj/fjern kolonner Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010 .

  Bemærk:  Kommandoen Rediger kolonner er ikke tilgængelig, hvis datavisningen er en HTML-tabel, der bruger attributterne rowspan eller colspan med en værdi større end 1.

 2. Dialogboksen Rediger kolonner åbnes.
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 4. Hvis du vil tilføje en kolonne, skal du vælge kolonnefeltet under Tilgængelige felter og derefter klikke på Tilføj.

 5. Hvis du vil markere flere felter på en gang, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på felterne.

 6. Hvis du vil fjerne en eksisterende kolonne, skal du vælge kolonnen under Viste kolonner og derefter klikke på Fjern.

 7. Hvis du vil markere flere felter på en gang, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på felterne.

 8. Hvis du vil omarrangere kolonner, skal du markere kolonnen under Viste kolonner og derefter klikke på Flyt op eller Flyt ned

 9. Klik på OK for at anvende dine ændringer i visningen.

Bemærk:  I dialogboksen Rediger kolonner vises kun de felter, der er medtaget i datakildeforespørgslen for datavisningen. Den faktiske datakilde kan indeholde flere felter. Hvis du vil medtage disse felter, skal du opdatere datakildeforespørgslen.

Du kan få mere at vide om datavisninger i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Sortere og gruppere

Når du sorterer data i en datavisning, ændrer du den rækkefølge, som dataene vises i. På den måde er nemmere for dig og de besøgende på webstedet at forstå dataene. Eksempler på sorteringsrækkefølge omfatter alfabetisk og numerisk rækkefølge. Du kan oprette flere sorteringsrækkefølger ved hjælp af dialogboksen Avanceret sortering i SharePoint Designer 2010.

Du kan også vælge at gruppere data. Når du grupperer data, kan du vise et sidehoved og en sidefod for en gruppe af felter i sorteringsrækkefølgen, og du kan vælge, om elementerne i gruppen som standard skal vises eller skjules. Du kan også vælge at bevare grupperne samlet, når du bladrer gennem visningen, og få vist kolonnenavne eller totaler for hver gruppe.

Sådan sorteres kolonner i en liste‑ eller datavisning

Åbn visningen i SharePoint Designer 2010, klik på fanen Indstillinger, og klik derefter på Sortér og gruppér Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010 .

Dialogboksen Sortér og gruppér åbnes.
Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 1. Klik på det felt under Tilgængelige felter, du vil sortere efter, og klik derefter på Tilføj.

 2. Vælg, hvordan du vil sortere felterne, under Egenskaber for sortering, ved at vælge Stigende (laveste til højeste) eller Faldende (højeste til laveste).

Tip:  Du kan også ændre den stigende eller faldende sorteringsrækkefølge ved at dobbeltklikke på feltet på listen Sorteringsrækkefølge.

 1. Hvis du vil bruge mere avanceret sortering end stigende og faldende, skal du klikke på Rediger sorteringsudtryk. Dette åbner dialogboksen Avanceret sortering, hvor du kan tilpasse sorteringsrækkefølgen ved hjælp af XPath-udtryk. Få mere at vide i Avanceret tilpasning af liste‑ og datavisning ved hjælp af XPath-udtryk.

 2. Hvis du vil sortere på flere felter, skal du vælge flere felter under Tilgængelige felter og derefter føje dem til sorteringsrækkefølgen.

  Hvis du føjer flere felter til sorteringsrækkefølgen, og du vil ændre, hvilket felt der sorteres først, skal du vælge feltet på listen Sorteringsrækkefølge og klikke på Flyt op eller Flyt ned.

  Klik på OK for at anvende dine ændringer i visningen.

Sådan grupperes kolonner i en liste‑ eller datavisning

Åbn visningen i SharePoint Designer 2010, klik på fanen Indstillinger, og klik derefter på Sortér og gruppér Sortér og Gruppér .

 1. Dialogboksen Sortér og gruppér åbnes.
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 2. Klik på det felt på listen Sorteringsrækkefølge, du vil gruppere efter.
  Bemærk, at hvert felt i sorteringsrækkefølge kan være tildelt separate gruppeegenskaber. Sørg for at markere det ønskede felt, før du anvender gruppeegenskaberne.

 3. Hvis du vil have vist en overskrift i starten af hver gruppe, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis gruppehoved under Egenskaber for gruppe og derefter gøre et af følgende:

  1. Hvis du vil have grupperne i visningen udvidet som standard, skal du klikke på Udvid gruppe som standard.

  2. Hvis du vil have grupperne i datavisningen skjult som standard, skal du klikke på Skjul gruppe som standard.

 4. De resterende indstillinger er kun relevante for datavisninger. Du kan finde flere oplysninger om forskellene mellem liste‑ og datavisninger i afsnittet Se også.

 5. Hvis du vil have vist en sidefod i slutningen af hver gruppe, som viser, hvor mange poster der er i gruppen, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis gruppefod .

 6. Når du har markeret et af afkrydsningsfelterne Vis gruppehoved eller Vis gruppefod, bliver knappen Avanceret gruppering tilgængelig.

 7. Klik på Avanceret gruppering. Denne indstilling bliver tilgængelig, når du markerer indstillingen Vis gruppehoved eller Vis gruppefod.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Markér afkrydsningsfeltet Skjul altid gruppedetaljer for at skjule de enkelte poster på listen.

  • Markér afkrydsningsfeltet Bevar grupper ved sideopdeling for at få vist alle elementerne i en gruppe på én side, også selvom det samlede antal overstiger det antal, der er blevet specificeret til at blive vist på en liste.

  • Markér afkrydsningsfeltet Vis kolonnenavne pr. gruppe for at indsætte en række med kolonnenavnene i hver gruppe.

  • Markér afkrydsningsfeltet Vis kolonnetotaler pr. gruppe for at indsætte en række i hver gruppe med det samlede antal poster i den pågældende gruppe.

Hvis du vil give brugerne mulighed for at sortere eller gruppere data via browseren, kan du føje en værktøjslinjen til visningen som beskrevet senere i denne artikel.

Toppen af siden

Filtrere

Du kan anvende et filter på visningen, så det kun er de data, der opfylder bestemte kriterier, der vises i liste‑ eller datavisningen. Dette er praktisk, når du har en visning, der indeholder flere hundrede eller tusinde poster, og du vil gøre det nemmere at læse dataene. Når du opretter et filter, kan du oprette et eller flere udtryk, der anvendes på dataene. Der er tre grundlæggende dele: feltnavnet (navnet på det felt, du vil filtrere), operatoren (den regel, du vil anvende på værdien) og værdien (de data, du søger efter).

Benyt følgende fremgangsmåde for at filtrere en liste‑ eller datavisning.

 1. Åbn visningen i SharePoint Designer 2010, klik på fanen Indstillinger, og klik derefter på Filter Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010 .

 2. Dialogboksen Filterkriterier åbnes.
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 3. Klik på det felt under Feltnavn, som indeholder de ønskede værdier.

 4. Klik på feltet Sammenligning, og klik derefter på den ønskede operator.

 5. Klik på feltet Værdi, og vælg eller skriv derefter de ønskede kriterier.

 6. Hvis du vil tilføje en anden delsætning til filteret, skal du klikke på feltet Og/eller sidst i den eksisterende delsætning og derefter:

  1. Klik på Og for at oprette et filter, hvor dataene skal opfylde kriterierne i begge delsætninger.

  2. Klik på Eller for at oprette et filter, hvor dataene skal opfylde kriterierne i den ene af delsætningerne.

 7. Klik på meddelelsen Klik her for at tilføje en ny delsætning.

 8. Gentag trin 3-6 for at oprette en ekstra delsætning for filteret.

 9. Hvis du arbejder med datavisninger, og du vil bruge mere avancerede betingelser, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj XSLT-filtrering og derefter klikke på Rediger.
  Dette åbner dialogboksen Avanceret betingelse, hvor du kan tilpasse sorteringsrækkefølgen ved hjælp af XPath-udtryk.

 10. Klik på OK.

Hvis du vil tillade, at besøgende sorterer og grupperer data via browseren, kan du føje en værktøjslinjen til visningen som beskrevet senere i denne artikel. Du skal dog huske på, at filtrering i browseren kun påvirker visningen af dataene. Det begrænser ikke den mængde data, der er tilgængelig i visningen.

Bemærk:  Det kan påvirke ydeevnen, når en datavisning filtreres. Det er vigtigt at filtrere en overkommelig mængde data. Når du anvender grundlæggende filtrering ved hjælp af dialogboksen Filterkriterier, anvendes filteret, før dataene returneres. Hvis du bruger indstillingen Avanceret filtrering (findes i datavisninger), anvendes filteret i XSLT-præsentationen, efter at dataene er returneret.

Toppen af siden

Betinget formatering

Med betinget formatering kan du anvende formateret tekst, baggrundsfarver, brugerdefinerede ikoner og mere på en valgt HTML-kode eller dataværdi, når dataene opfylder bestemte kriterier. Du kan også angive betingelser, der bestemmer, om du vil vise eller skjule en HTML-kode eller en dataværdi. Betinget formatering kan være en effektiv måde til at fremhæve elementer i en datavisning, der kræver handling af brugeren. Du kan f.eks. fremhæve de opgaver, der er forfaldne, de projekter, der har overskredet budgettet, eller lagerbeholdninger, der er for lave.

Udfør følgende trin for at anvende betinget formatering på en liste‑ eller datavisning.

Med visningen åben i SharePoint Designer 2010 skal du klikke på en række eller kolonne, hvor du vil anvende betinget formatering.

 1. Klik på fanen Indstillinger, klik på Filter Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010 , og vælg en af følgende:

 2. Vis indhold for at få vist data i en visning, der opfylder de angivne kriterier.

 3. Skjul indhold for at skjule data i en visning, der opfylder de angivne kriterier.

 4. Formatér række for at anvende formatering på en række, der opfylder de angivne kriterier.

 5. Formatér kolonne for at anvende formatering på en kolonne, der opfylder de angivne kriterier.

 6. Formatér det markerede for at anvende formatering på det markerede, som opfylder de angivne kriterier. Du skal først fremhæve en del af datavisningen, inden du bruger denne indstilling.

Bemærk:  Indstillingerne Vis indhold og Skjul indhold ændrer synligheden af de markerede HTML-koder eller dataværdier. Indstillingerne for formatering anvender en typografi på de markerede HTML-koder eller dataværdier.

 1. Dialogboksen Kriterier for betingelser åbnes.
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 2. Klik på det felt under Feltnavn, som indeholder de ønskede værdier.

 3. Klik på feltet Sammenligning, og klik derefter på en operator.

 4. Klik på feltet Værdi, og vælg eller skriv derefter de ønskede kriterier.

 5. Hvis du vil bruge mere avancerede betingelser i visningen, skal du klikke på Avanceret.
  Dette åbner dialogboksen Avanceret betingelse, hvor du kan tilpasse sorteringsrækkefølgende ved hjælp af XPath-udtryk.

 6. Hvis du vil føje et andet betingelseskriterium til filteret, skal du klikke på feltet Og/eller sidst i den eksisterende delsætning og derefter:

  • Klik på Og for at oprette et betingelseskriterium, hvor dataene skal opfylde kriterierne i begge delsætninger.

  • Klik på Eller for at oprette et betingelseskriterium, hvor dataene skal opfylde kriterierne i den ene af delsætningerne.

 7. Klik på meddelelsen Klik her for at tilføje en ny delsætning under den eksisterende delsætning.

 8. Gentag trin 4-7 for at oprette en ekstra delsætning for betingelseskriteriet.

 9. Hvis betingelsen bruges til at vise eller skjule data, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen. Hvis du vil anvende særlig formatering i betingelsen, skal du klikke på Angiv typografi.

 10. Dialogboksen Rediger typografi åbnes.
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 11. Vælg de formateringsindstillinger, du vil anvende på datavisningen.
  Hvis du f.eks. vil gøre teksten fed med en gul baggrund, skal du vælge bold i menuen font-weight. Klik derefter på kategorien Baggrund, og skriv yellow i menuen background-color, eller vælg en variant af farven gul.

 12. Klik på OK.

Da liste‑ og datavisninger viser data i realtid, vises den betingede formatering med det samme i visningen Designvisning.

Toppen af siden

Sideopdeling

Med Sideopdeling kan du ændre, hvor mange poster der vises på hver side i en liste‑ eller datavisning. Du kan indstille visningen, så der vises elementer i sæt af 5, 10 eller en af den andre værdier. De besøgende på webstedet får vist links til den forrige og den næste side, som de kan bruge til at navigere i visningen. Alternativt kan du angive en grænse for det maksimale antal elementer, der skal vises i visningen, hvilket igen kan være 5, 10 eller en af de andre værdier.

Udfør følgende trin for at føje en værdi for sideopdeling til en liste‑ eller datavisning.

Åbn visningen i SharePoint Designer 2010, klik på fanen Indstillinger, og klik derefter på Sideopdeling Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010 .

 1. Vælg en af følgende indstillinger for sideopdeling:

 2. Vis sæt med elementer: Vælg, om der skal vises sæt med 1, 5, 10 eller 30 elementer.

Bemærk:  Hvis du vælger denne indstilling, vises der navigationslinks i visningen, når det samlede antal poster overstiger det antal, der er angivet i denne indstilling.

 1. Begræns til elementer: Vælg det maksimale antal elementer, der skal vises i visningen: 1, 5, 10 eller 30.

 2. Vælg Flere sideopdelinger for at angive en brugerdefineret værdi for sideopdeling i datavisningen.

 3. Dialogboksen Egenskaber for datavisning åbnes.
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 4. Vælg en af følgende indstillinger under fanen Sideopdeling:

  • Vælg Vis elementer i sæt med størrelsen, og angiv et tal i feltet.
   Standardværdien i denne indstilling er 10, hvis visningen indeholder mere end 25 poster, og den er 6, hvis visningen indeholder færre end 25 poster.

  • Vælg Begræns det samlede antal elementer, der vises, til, og angiv et tal i feltet.
   Standardværdien i dette felt er 100.

 5. Klik på OK.

Foruden at ændre, hvor mange poster der vises for visningen på en webside, kan du ændre det antal poster, der vises i visningen Design i SharePoint Designer 2010. Du kan gøre dette, når du vil se, hvordan en visning gengives med et bestemt antal poster. Hvis du vil ændre antallet af poster i visningen Design, skal du klikke på fanen Design, og i gruppen Eksempel skal du vælge en af af indstillingerne for Eksempel på datavisning.

Toppen af siden

Aktivere indbygget redigering

Når indbygget redigering er aktiveret, kan besøgende på webstedet nemt redigere de enkelte poster direkte i visningen uden at skulle forlade siden eller åbne et nyt vindue. De skal blot klikke på en redigeringsknap ud for kolonnen eller rækken i datavisningen, hvorefter feltet kan redigeres. Der findes kontrolelementer for tekstfelter, menuer og felter for hver post på samme måde som i formularerne til oprettelse af et nyt element eller til redigering af et eksisterende element. Indbygget redigering kombinerer det bedste af en visning og en formular på ét sted.

Udfør følgende trin for at aktivere indbygget redigering for en liste‑ eller datavisning.

Åbn visningen i SharePoint Designer 2010, klik på fanen Indstillinger, og klik derefter på Indbygget redigering Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010 .
I listevisninger aktiverer dette linkene til at oprette nye elementer og redigere eksisterende elementer, som de besøgende kan bruge til at oprette og redigere poster.

 1. I datavisninger kan du vælge en eller alle af følgende indstillinger for indbygget redigering:

  1. Vis links til Rediger element: Aktiverer et link, som brugerne kan klikke på for at redigere posten ved hjælp af indbygget redigering.

  2. Vis link til Indsæt element: Aktiverer et link, som brugerne kan klikke på for at tilføje nye poster ved hjælp af indbygget redigering.

  3. Vis links til Slet element: Aktiverer et link, som brugerne kan klikke på for at slette poster ved hjælp af indbygget redigering.

 2. Gem ændringerne i liste‑ eller datavisningen.

Næste gang du åbner listevisningen i en browser og peger på en række eller kolonne, vises knappen Rediger Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010 . I datavisninger vises linket Rediger ud for hver række eller kolonne.

Klik på linket for at redigere posterne i rækken eller kolonnen ved hjælp af indbygget redigering som vist herunder.

Åbnet websted i SharePoint Designer 2010.

Toppen af siden

Aktivere asynkrone opdateringer

Asynkrone opdateringer er en kernekomponent på ASP.NET AJAX-platformen, og du kan aktivere dem for liste‑ og datavisninger på webstedet. Når du aktiverer asynkrone opdateringer, henter liste‑ eller datavisningen data fra serveren i realtid og gengiver dem i browseren, uden at brugeren skal opdatere siden. Liste‑ og datavisninger med asynkrone opdateringer er ideelt for dynamiske websider og dashboards med store mængder data.

Bemærk:  Asynkrone opdateringer kan deaktiveres i Central administration. Hvis indstillingen ikke er tilgængelig, skal du kontakte serveradministratoren

.

Udfør følgende trin for at aktivere asynkrone opdateringer for en liste‑ eller datavisning.

Åbn visningen i SharePoint Designer 2010, klik på fanen Indstillinger, og markér derefter afkrydsningsfeltet Asynkrone opdateringer.
Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 1. Hvis du vil tilføje en opdateringsknap på siden, skal du markere afkrydsningsfeltet Knappen Opdater.
  Dette gør det muligt for de besøgende på webstedet at klikke på en opdateringsknap Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010 for at opdatere siden manuelt.

 2. Vælg et opdateringsinterval: 15 sekunder, 30 sekunder eller 60 sekunder.

 3. Gem ændringerne i liste‑ eller datavisningen.

Toppen af siden

Føje indstillinger til en værktøjslinje

Hvis visningen bruger en liste eller et bibliotek som datakilde, kan du føje en værktøjslinjen for en SharePoint-liste til visningen, så brugerne kan arbejde mere effektivt med listen eller biblioteket. Værktøjslinjen for SharePoint-listen er den menulinje, der vises øverst på en liste eller i et bibliotek, og som indeholder forskellige indstillinger, du kan bruge til at arbejde med listen eller biblioteket. Du kan tilføje to forskellige typer værktøjslinjer:

 • SharePoint-værktøjslinje indeholder indstillinger til redigering af listen, f.eks. tilføjelse af nye elementer, oprettelse af visninger og kolonner og redigering af listens egenskaber.

 • Værktøjslinjen Gruppering indeholder indstillinger til visning af listen, f.eks. ændring af filtrering, sortering og gruppering.

Udfør følgende trin for at føje en værktøjslinje til en liste‑ eller datavisning.

Åbn visningen i SharePoint Designer 2010, klik på fanen Design, og klik derefter på Indstillinger Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010 .

 1. Hvis du vil tilføje en komplet værktøjslinje med redigeringsindstillinger, skal du klikke på SharePoint-værktøjslinje.

 2. Hvis du vil tilføje en værktøjslinje med visningsindstillinger, skal du klikke på Værktøjslinjen Gruppering.

  Bemærk:  Værktøjslinjen kan bruges til at filtrere visningen, og ikke når dataene hentes. Du bør bruge denne som den primære metode til filtrering af visningen. Til det formål skal du bruge filtrering som beskrevet tidligere i artiklen.

 3. Hvis du vil fjerne værktøjslinjen, skal du klikke på Ingen.

 4. Gem ændringerne i liste‑ eller datavisningen.

Når du åbner visningen i browseren, vises værktøjslinjen øverst på siden. Hvis du aktiverer SharePoint-værktøjslinjen og Værktøjslinjen Gruppering, vises disse indstillinger øverst i visningen.

Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

Toppen af siden

Anvende visningstypografier

Når du opretter en liste‑ eller datavisning, vises dataene som standard i et grundlæggende tabellayout. Du kan hurtigt og nemt ændre layoutet af en visning ved at anvende en anden visningstypografi. Du kan f.eks. ændre det grundlæggende tabellayout for visningen til et layout, der viser kanter, kolonner eller punktopstillinger.

Inden du anvender en visningstypografi på en liste‑ eller datavisning, er det vigtigt at være opmærksom på, at alle tidligere tilpasninger og webdelsforbindelser fjernes.

Udfør følgende trin for at anvende en visningstypografi på en liste‑ eller datavisning.

Åbn visningen i SharePoint Designer 2010, klik på fanen Design, og klik derefter på en af visningstypografierne baseret på eksemplet og beskrivelsen i værktøjstippet.

Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

Bemærk:  De visningstypografier, der er tilgængelige, afhænger af, om du anvender dem på en listevisning eller en datavisning. Antallet af typografier afhænger også af, hvad der er overført til typografigalleriet i gruppen af websteder.

 1. Hvis du vil have vist flere typografier, skal du klikke på Flere Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010 nederst til højre i gruppen Visningstypografier.

 2. Der vises en advarsel med oplysninger om, at al brugerdefineret formatering og alle webdelsforbindelser fjernes, hvis du ændrer visningstypografien. Klik på Ja for at fortsætte.

Bemærk:  Hvis du vælger en typografi, hvor der vises færre felter end i den oprindelige visning, fjernes disse felter fra visningen.

 1. Gem ændringerne i liste‑ eller datavisningen.

Toppen af siden

Flere indstillinger for tilpasning

Foruden de tilpasninger, der allerede er nævnt, kan du tilpasse en liste‑ eller datavisning på følgende måder:

 • Oprette en formularkolonne     som viser resultatet af en beregning af andre kolonner i visningen. Dette svarer til den måde, du bruger formler på i et regnearksprogram. Du kan f.eks. multiplicere enhedsprisen for en vare med antal enheder på lager for at vise den samlede værdi af varerne i en separat kolonne.

 • Vise data fra flere kilder     i en enkelt visning. Dette er en praktisk måde at kombinere datakilder på ét sted. Du kan f.eks. vise produktkategorier fra én liste og produktoplysninger fra en anden liste i den samme visning.

 • Tilføje parametre     i en liste‑ eller datavisning. Du kan f.eks. overføre en parameter fra en anden menu til datavisningen og filtrere dataene efter parameterværdien.

 • Tilføje serverkontrolelementer     i liste‑ eller datavisningen. Du kan binde SharePoint-kontrolelementer, ASP.NET-kontrolelementer og meget mere til en datakilde og derefter føje dem til en visning for at oprette en avanceret og interaktiv datagrænseflade for brugerne.

 • Ændre skrifttyper og formatering     liste‑ eller datavisningen. Du kan ændre skriftstørrelsen, skriftfarven, skrifttypefamilien og meget mere for kolonneoverskrifter og felter. Det kan gøres manuelt ved hjælp af WYSIWYG-værktøjerne i SharePoint Designer 2010 eller ved at anvende CSS-typografier på elementerne på siden.

 • Tilpasse tabellayoutet     for liste‑ eller datavisningen. Du kan tilføje og fjerne tabelceller, ændre bredden eller højden på en række eller kolonne, vise eller skjule kanter og skygge og meget mere ved hjælp af indstillingerne for redigering af tabeller i SharePoint Designer 2010.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×