Tilpasse Business Contact Manager-formularer med brugerdefinerede felter

Når du bruger Business Contact Manager til Outlook, kan du tilpasse dine Konto, forretningskontakt, Salgsmulighed og Forretningsprojektformular, så de viser netop de oplysninger, du vil se. Hvis du f.eks. er ejendomsmægler, har du måske brug for at spore en ejendomstype (til beboelse eller erhverv), som en kunde er interesseret i. Ved at tilpasse formularerne får du mulighed for bedre at sortere, filtrere, klassificere og analysere dine data. En måde at gøre dette på er ved at oprette dine egne brugerdefineret felt og derefter tilføje eller fjerne dem for at designe dine formularer, som du ønsker.

Når du har oprettet en tilpasset formular, gemmes den som en .bcmx-fil, som du kan dele med andre i din arbejdsgruppe. Du kan også importere tilpasninger, som er oprettet af andre.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en brugerdefineret gruppe eller et brugerdefineret felt

Tilpasse en formular ved hjælp af brugerdefinerede felter

Slette et brugerdefineret felt, der ikke længere er brug for

Eksportere og importere tilpasninger

Oprette en brugerdefineret gruppe eller et brugerdefineret felt

Når du skriver data i en Business Contact Manager til Outlook-formular, skriver du dem i et felt, f.eks. Firmanavn eller Kontor, som findes i formularen Firma. Hvert felt indgår i en gruppe i den pågældende formular. Felterne Firmanavn eller Kontor indgår f.eks. begge i gruppen Firma. Gruppenavnet står som en underoverskrift på formularen.

Vigtigt: For at kunne medtages i en formular skal et felt indgå i en gruppe. Hvis du ikke angiver en gruppe, oprettes der en standardgruppe.

 1. Peg i menuen Business Contact ManagerTilpas Business Contact Manager-formularer, og klik derefter på en af følgende: formularen Tilpas firma, formularen Tilpas forretningskontaktperson, formularen Tilpas salgsmulighed eller formularen Tilpas forretningsprojekt.

 2. Klik på den side, du vil føje et brugerdefineret felt til, på listen Side i den relevante Administrer brugerdefinerede felter-dialogboks.

 3. Klik på knappen Tilføj gruppe for at oprette en identificerende gruppe til de nye brugerdefinerede felter, og skriv et navn til denne gruppe i dialogboksen Tilføj en gruppe.

 4. Marker gruppen, og klik derefter på knappen Rediger for at ændre gruppens navn.

 5. Klik på knappen Tilføj felt.

 6. Skriv det ønskede feltnavn i dialogboksen Tilføj et felt, vælg en Datatype (f.eks. Tekst, Tal eller Dato/klokkeslæt) og et Format til den datatype, du vælger.

  Bemærk: Når du har gemt feltet med en bestemt datatype, kan du ikke ændre datatypen. Du skal i stedet for slette den eksisterende datatype og vælge en ny.

  Hvad er en datatype?

  Når du opretter et felt, skal du beslutte, hvilken type data det skal indeholde. Du kan vælge imellem følgende:

  Til denne type data

  Vælg den tilsvarende datatype

  Ord eller sætninger på indtil 96 tegn

  Tekst

  Tal med og uden et decimaltegn (indtil 19 cifre på hver side af decimaltegnet).

  Tal

  Procentdele

  Procent

  Priser, indtægt eller andre valutarelaterede data

  Valuta

  Svar på simple spørgsmål, f.eks. ja, nej, til eller fra, eller sand eller falsk

  Ja/nej

  Oplysninger om dato eller klokkeslæt i et af de tilgængelige formater i Outlook

  Dato/klokkeslæt

  Hele tal

  Heltal

  En forhåndsudfyldt liste over oplysninger, som kan spare tid eller bevare ensartetheden i formularerne.

  Rulleliste

Tip: Når du har oprettet et brugerdefineret felt i en formular, kan du genbruge det andre steder. Klik i dialogboksen Tilføj et feltTilføj felt fra en anden enhed, og klik derefter på det ønskede felt.

Tilbage til toppen

Tilpasse en formular ved hjælp af brugerdefinerede felter

Du kan oprette, redigere, flytte eller slette felter og grupper af felter i dialogboksen Administrer brugerdefinerede felter.

 1. Peg i menuen Business Contact ManagerTilpas Business Contact Manager-formularer, peg på Administrer brugerdefinerede felter, og klik derefter på Firma, Forretningskontaktperson, Salgsmulighed eller Forretningsprojekt.

 2. Vælg den side, du vil tilpasse, på listen over sider i den relevante Administrer brugerdefinerede felter-dialogboks. Hvis du tidligere har tilføjet brugerdefinerede felter, vises disse i samme rækkefølge som på siden.

  Du administrerer disse felter ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil føje en ny gruppe eller et nyt felt til denne formular, kan du se under Oprette en brugerdefineret gruppe eller et brugerdefineret felt.

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af disse felter, skal du markere den gruppe eller det felt, du vil flytte, og derefter klikke på knappen Flyt op eller Flyt ned. Hvis du vil ændre placeringen af en gruppe eller et felt i den venstre eller højre kolonne, skal du markere emnet og derefter klikke på   Knappen Flyt mod venstre   for at flytte elementet mod venstre eller   Knappen Flyt mod højre for at flytte elementet mod højre.

  • Hvis du vil flytte en gruppe eller et felt til en anden side i den samme formular, skal du klikke på knappen Flyt til.

Tilbage til toppen

Slette et brugerdefineret felt, der ikke længere er brug for

Hvis du ikke længere har brug for en brugerdefineret gruppe eller et brugerdefineret felt, skal du klikke på knappen Slet, som sletter gruppen eller feltet fra siden eller formularen.

Bemærk: Når du sletter et brugerdefineret felt i en formular, sletter du også alle de oplysninger, der er sammenkædet med dette felt eller formularen, i din Business Contact Manager-database. Hvis du tror, at du får brug for disse data igen i fremtiden, skal du tage en sikkerhedskopi af databasen, før du sletter feltet. Du skal være databaseejer for at kunne sikkerhedskopiere databasen.

Sådan gør du

Hvis du er databaseejer, skal du pege på Databaseværktøjer i menuen Business Contact Manager og derefter klikke på Administrer database. Klik på Sikkerhedskopier database under fanen Sikkerhedskopiering/Gendannelse i dialogboksen Administrer database.

Tilbage til toppen

Eksporter og importer tilpasninger

Når du har oprettet et sæt formularer, som du vil bruge, kan du dele disse tilpasninger med andre medarbejdere.

Eksportere dine tilpasninger

Dine tilpasninger, herunder brugerdefinerede felter, grupper og deres placeringer, gemmes som en .bcmx-fil.

 1. Peg på Import og eksport i menuen Filer, og klik derefter på Business Contact Manager til Outlook.

 2. Klik på Eksporter en fil i guiden Import og eksport af forretningsdata.

 3. Klik på Business Contact Manager-tilpasninger (.bcmx), og klik derefter på Næste.

 4. Klik på Gennemse for at vælge en placering til tilpasningsfilen.

Sørg for, at du let kan dele denne tilpasningsfil med andre medarbejdere, ved at vælge en offentligt tilgængelig placering.

Importere tilpasninger fra andre

 1. Klik på Importer tilpasninger i menuen Business Contact Manager.

 2. Klik på Næste i guiden Import og eksport af forretningsdata.

 3. Klik på Gennemse for at finde frem til den tilpasningsfil (.bcmx), du vil importere, og klik derefter på Næste.

Tilpasningerne anvendes på de eksisterende formularer i din database.

Bemærk: Denne tilpasningsfil kan kun bruges til den aktuelle database. Du skal importere filen, hver gang du opretter eller vælger en anden database.

Tilbage til toppen

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×