Tilpas brugeradgang til mapper, listeelementer og biblioteksfiler på et SharePoint-websted

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan tilpasse en mappe på en liste eller i et bibliotek, et listeelement eller en biblioteksfil for at udvide eller begrænse, hvilke brugere kan få adgang til mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, og hvad disse brugere kan gøre. I denne artikel vises den mest almindelige metode til at tilpasse brugeradgang til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil i en trinvis rækkefølge, og derefter vises individuelle procedurer for mere tilpasning.

Vigtigt!: Dette emne gælder for SharePoint 2007. For senere versioner af SharePoint, skal du se redigere tilladelser for en liste eller et bibliotek.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Typiske trin til at tilpasse brugeradgang til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

Flere muligheder for tilpasning af brugeradgang til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

Prøv det online med en testkørsel

Oversigt

Som standard nedarver en mappe, et element på en liste og en biblioteksfil tilladelser fra den liste, det bibliotek eller den mappe, som den/det tilhører. Webstedet, listen, biblioteket eller mappen, som webstedsindholdet findes i, kaldes et overordnet niveau. Ændringer i overordnede tilladelser gælder for alt indhold, der nedarver tilladelser fra dette overordnede niveau.

Webstedsindhold, også kaldet objekter, der kan sikres, omfatter websteder, sider, lister, biblioteker, mapper, listeelementer og biblioteksfiler.

I Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan du stoppe nedarvningen af tilladelser fra et overordnet niveau og oprette unikke tilladelser for et objekt, der kan sikres. Du kan f.eks. have unikke tilladelser for en mappe, der indeholder medarbejderposter eller en salgskontrakt, der endnu ikke er færdig.

Som standard kan webstedsejer af et websted administrere tilladelser på webstedet og alt webstedets indhold, der nedarver tilladelser fra webstedet. Alle brugere med tilladelsesniveauet Fuld kontrol eller Administrer tilladelser på et bestemt objekt, der kan sikres, f.eks. et dokument, kan administrere tilladelserne for den pågældende objekt.

Toppen af siden

Typiske trin til at tilpasse brugeradgang til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

Som standard nedarver en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil tilladelser fra den liste, det bibliotek eller den mappe, som den/det tilhører. Dette afsnit indeholder typiske trin, der kræves for at oprette separate tilladelser til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil, der er konfigureret til at nedarve tilladelser. Find flere oplysninger om tilpasning af brugeradgang for en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil i det senere afsnit Flere muligheder for tilpasning af brugeradgang til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil.

Trin 1: Opret en gruppe

Trin 2: Føj brugere til en gruppe

Trin 3: Føj grupper til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

Trin 4: Fjern grupper fra en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

Toppen af siden

Trin 1: Opret en gruppe

Det første trin i tilpasning af brugeradgang til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil er at oprette SharePoint-grupper, der skal bruges til at give brugerne entydige tilladelser til mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen.

Vi anbefaler, at du bruger SharePoint-grupper til at give brugere adgang til objekter, der kan sikres, f.eks. biblioteksdokumenter. Det er nemmere at administrere et par SharePoint-grupper, der indeholder mange brugerkonti, end det er at tilføje og administrere tilladelser for mange individuelle brugerkonti.

 1. Åbn listen eller biblioteket, der indeholder mappen, elementet på listen, eller biblioteksfilen, du vil oprette separate tilladelser for.

 2. Klik på Indstillinger for dokumentbibliotek eller Listeindstillinger i menuen Indstillinger.

 3. Klik på Tilladelser til dette dokumentbibliotek eller Tilladelser til denne liste i kolonnen Tilladelser og administration.

 4. På menuen Handlinger skal du klikke på Administrer tilladelser for overordnet.

  Bemærkninger!: 

  • Dette fører dig fra listen eller biblioteket og op i webstedshierarkiet til det første websted med entydige tilladelser. F.eks. er kontraktbiblioteket konfigureret til at nedarve tilladelser fra det overordnede websted, Salg. Webstedet Salg er konfigureret til at nedarver tilladelser fra det overordnede websted, rodwebstedet Adventure Works. I dette eksempel vil du, når du klikker på Administrer tilladelser for overordnet i kontraktbiblioteket blive ført til rodwebstedet Adventure Works.

  • Alle SharePoint-grupper oprettes uanset udgangspunkt på niveauet for gruppen af websteder. Det betyder, at alle SharePoint-grupper er tilgængelige for alle websteder i gruppen af websteder.

 5. Klik på Ny gruppe i menuen Ny.

 6. På siden Ny gruppe skal du angive indstillinger for din nye SharePoint-gruppe, men undlad at vælge tilladelsesniveauer for gruppen, og klik derefter på Opret.

  Målet er at oprette en gruppe, der har tilladelser til en bestemt mappe, et bestemt element på en liste eller en bestemt biblioteksfil. Hvis du vælger tilladelser på dette trin, giver du gruppen tilladelser til webstedet og alle objekter, der nedarver tilladelser fra det.

I det foregående eksempel, Adventure Works, oprettes gruppen Contoso-salgskontrakt.

Når du klikker på Opret, vises siden Personer og grupper for den nye gruppe. Du kan nu begynde at føje brugere til gruppen.

Starten af afsnittet

Trin 2: Føj brugere til grupper

Når du opretter en SharePoint-gruppe, skal du føje brugere til gruppen. Vi anbefaler at føje Windows-sikkerhedsgrupper til SharePoint-grupper for at give brugerne adgang til objekter, der kan sikres, f.eks. et element på en kalenderliste eller et biblioteksdokument. Det er nemmere at tilføje og administrere et par Windows-sikkerhedsgrupper til nogle få SharePoint-grupper, end det er at tilføje og administrere tilladelser for mange individuelle brugerkonti.

 1. På siden Personer og grupper for din gruppe skal du på menuen Ny klikke på Tilføj brugere og derefter skrive eller søge efter de Windows-sikkerhedsgrupper og brugerkonti, du vil tilføje.

  Bemærk!: Klik på Tilføj alle godkendte brugere for at tilføje domænebrugerkonti. Du kan f.eks. gøre dette for en gruppe, der har tilladelsesniveauet Læs for et dokument for at give alle domænebrugerkonti mulighed for at læse dokumentet, men ikke foretage ændringer i det.

 2. Kontrollér, at Føj brugere til en SharePoint-gruppe er markeret, og den korrekte gruppe vises.

  Vi anbefaler, at du bruger SharePoint-grupper, når det er muligt, for at give brugere adgang til dit websted og dets indhold. I sjældne tilfælde kan du være nødt til at give tilladelse til en enkelt bruger ved at klikke på Giv brugere tilladelse direkte. Dog kan tildeling af tilladelser til et stort antal individuelle brugere hurtigt blive svært og tidskrævende at administrere.

 3. Du kan også vælge Send velkomstmail til nye brugere for at sende en mail til grupper og brugere, når de er føjet til en SharePoint-gruppe.

  Bemærk!: Udgående mail skal være aktiveret for gruppen af websteder af en serveradministrator i Central administration. Hvis Send velkomstmail til nye brugere er markeret, og udgående mail ikke er aktiveret, føjes grupper og brugere til SharePoint-gruppen, og der vises en fejlmeddelelse, der angiver, at mailen ikke kunne sendes.

 4. Klik på OK.

  Bemærk!: Hvis Vælge de ønskede tilladelser vises, skal du vælge Giv brugere tilladelse direkte, vælge Føj brugere til en SharePoint-gruppe igen og derefter klikke på OK.

I det foregående eksempel, Adventure Works, føjes de relevante Windows-sikkerhedsgrupper til gruppen Contoso-salgskontrakt.

Starten af afsnittet

Trin 3: Føj grupper til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

Det næste trin i tilpasning af brugeradgang til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil er at føje SharePoint-grupper eller brugere til mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen med de ønskede tilladelser.

 1. Åbn listen eller biblioteket, der indeholder mappen, elementet på listen, eller biblioteksfilen, du vil oprette separate tilladelser for.

 2. Placer markøren på mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, du vil tilføje brugere eller SharePoint-grupper, klik på pilen, der vises, og klik derefter på Administrer tilladelser.

 3. På menuen Handlinger skal du klikke på Rediger tilladelser og derefter klikke på OK for at bekræfte, at du vil oprette separate tilladelser.

 4. Klik på Tilføj brugere i menuen Ny.

 5. I sektionen Tilføj brugere skal du skrive eller gå til den SharePoint-gruppe, du vil føje til mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen.

 6. I sektionen Giv tilladelse skal du vælge Giv brugere tilladelse direkte og derefter vælge de tilladelser, du vil give gruppen til mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen. Du kan finde oplysninger om tilladelsesniveauer i artiklen Administrer tilladelsesniveauer

 7. Klik på OK.

  I det foregående eksempel, Adventure Works, tildeles gruppen Contoso-salgskontrakt tilladelsen Bidrag til Contoso-salgkontrakt.docx.

Starten af afsnittet

Trin 4: Fjern grupper fra en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

I det forrige trin blev der oprettet en kopi af alle SharePoint-grupper og brugere fra den overordnede niveau for det pågældende objekt, der kan sikres, da du valgte at oprette separate tilladelser til mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen. Du ønsker muligvis ikke, at alle disse grupper med deres tilknyttede tilladelsesniveauer skal vedblive med at eksistere. Derfor kan det være nødvendigt at fjerne SharePoint-grupper og brugere fra din mappe, dit element på listen eller din biblioteksfil, så kun de ønskede brugere har adgang til den/det.

Bemærk!: Vi anbefaler, at du altid har en SharePoint-gruppe eller brugere med tilladelsesniveauet Fuld kontrol for objekter, der kan sikres, f.eks. biblioteksdokumenter for at hjælpe dig med at administrere objekterne.

Hvis du netop har fuldført trin 3, er du på siden Tilladelser, der viser SharePoint-grupper og brugere for din mappe, dit element på listen eller din biblioteksfil. Udfør følgende trin for at fjerne SharePoint-grupper og brugere, du ikke ønsker.

 1. Markér afkrydsningsfelterne for de brugere og SharePoint-grupper, du vil fjerne fra denne mappe, dette element på listen eller denne biblioteksfil på siden Tilladelser for mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen.

 2. Klik på Fjern brugertilladelser i menuen Handlinger, og klik derefter på OK for at bekræfte handlingen.

I det foregående eksempel, Adventure Works, kan du f.eks. fjerne standardgrupperne Adventure Works-medlemmer fra Contoso-salgskontrakten, så de ikke længere har tilladelse til at bidrage til dokumentet.

Starten af afsnittet

Toppen af siden

Flere muligheder for tilpasning af brugeradgang til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

Hvis du eller nogen i organisationen tidligere har konfigureret separate tilladelser for mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, eller hvis du er i tvivl om, hvilke tilladelser du skal angive, kan den trinvise fremgangsmåde til at tilpasse brugeradgang, der er beskrevet ovenfor, muligvis ikke opfylde dit behov. I dette afsnit beskrives flere muligheder for tilpasning af brugeradgang til mapper, elementer på lister og biblioteksfiler.

Vis brugere og grupper, der er tilknyttet en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

Føj brugere og SharePoint-grupper til mapper, elementer på lister og biblioteksfiler

Rediger tilladelser til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

Omkonfigurer en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil til at nedarve tilladelser

Fjern brugertilladelser fra en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

Toppen af siden

Vis brugere og grupper, der er tilknyttet en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

 1. Åbn listen eller biblioteket, der indeholder mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, du vil vise brugere og SharePoint-brugere for.

 2. Placer markøren på mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, du vil se tilladelser for, klik på den viste pil, og klik derefter på Administrer tilladelser.

  Tilladelserne: Siden Navn på objekt, der kan sikres, viser alle brugere og SharePoint-grupper (og deres tilknyttede tilladelsesniveauer), der bruges af dette objekt, der kan sikres. Denne side angiver også, om listen eller biblioteket nedarver eller har separate tilladelser.

Starten af afsnittet

Føj brugere og SharePoint-grupper til mapper, elementer på lister og biblioteksfiler

Følg disse trin for at føje Windows-sikkerhedsgrupper og brugerkonti til en SharePoint-gruppe, der er knyttet til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil. Hvis mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, du konfigurerer, bruger separate tilladelser, kan du føje brugere eller SharePoint-grupper direkte til mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen med de ønskede tilladelser.

Bemærk!: Vi anbefaler at føje Windows-sikkerhedsgrupper til SharePoint-grupper for at give brugerne adgang til objekter, der kan sikres, f.eks. dokumenter. Det er nemmere at tilføje og administrere et par Windows-sikkerhedsgrupper til nogle få SharePoint-grupper, end det er at tilføje og administrere tilladelser for mange individuelle brugerkonti.

Hvis denne mappe, dette element på listen eller denne biblioteksfil nedarver tilladelser, kan du ikke føje brugere eller SharePoint-grupper direkte til mappe, elementet på listen eller biblioteksfilen. I dette tilfælde kan du kun tilføje brugere til eksisterende SharePoint-grupper på det overordnede niveau, hvis du har de nødvendige tilladelser til at gøre det på det overordnede websted. Men hvis du stopper nedarvningen og opretter separate tilladelser for mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, kan du derefter føje brugere eller SharePoint-grupper direkte til mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen.

 1. Åbn listen eller biblioteket, der indeholder mappe, dokumentet eller elementet på listen, som du vil tilføje brugere eller SharePoint-grupper.

 2. Placer markøren på mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, du vil tilføje brugere eller SharePoint-grupper, klik på den viste pil, og klik derefter på Administrer tilladelser.

  Tilladelserne: Siden Navn på objekt, der kan sikres, viser alle brugere og SharePoint-grupper (og deres tilknyttede tilladelsesniveauer), der bruges af dette objekt, der kan sikres. Denne side angiver også, om listen eller biblioteket nedarver eller har separate tilladelser.

 3. Hvis mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen nedarver tilladelser, skal du først stoppe nedarvningen af tilladelser. Det gør du ved at klikke på Rediger tilladelser i menuen Handlinger og derefter klikke på OK for at bekræft, at du vil oprette separate tilladelser.

 4. Klik på Tilføj brugere i menuen Ny.

 5. I sektionen Tilføj brugere skal du vælge de brugere eller SharePoint-grupper, du vil føje til mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen.

 6. I sektionen Giv tilladelse skal du enten føje brugerne til en eksisterende SharePoint-gruppe eller give dem tilladelse direkte på mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen og derefter markere et eller flere af afkrydsningsfelterne for at give disse brugere de ønskede tilladelser. Du kan finde oplysninger om tilladelsesniveauer i artiklen Administrer tilladelsesniveauer.

  Bemærk!: Du kan ikke føje en SharePoint-gruppe til en anden SharePoint-gruppe. Hvis du har tilføjet en SharePoint-gruppe i trin 4, skal du vælge Giv brugerne direkte tilladelse.

 7. Klik på OK.

Starten af afsnittet

Rediger tilladelser til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

Følg disse trin for at ændre tilladelsesniveauerne for udvalgte brugere og SharePoint-grupper til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil. Hvis mappe, elementet på listen eller biblioteksfilen nedarver tilladelser, skal du udføre følgende trin for at stoppe nedarvningen og oprette separate tilladelser for mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen.

 1. Åbn listen eller biblioteket, der indeholder mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, du vil redigere tilladelser for.

 2. Placer markøren på mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, du vil tilføje brugere eller SharePoint-grupper, klik på den viste pil, og klik derefter på Administrer tilladelser.

  Tilladelserne: Siden Navn på objekt, der kan sikres, viser alle brugere og SharePoint-grupper (og deres tilknyttede tilladelsesniveauer), der bruges af dette objekt, der kan sikres. Denne side angiver også, om listen eller biblioteket nedarver eller har separate tilladelser.

 3. Hvis mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen nedarver tilladelser, skal du først stoppe nedarvningen af tilladelser. På menuen Handlinger skal du klikke på Rediger tilladelser og derefter klikke på OK for at bekræfte, at du vil oprette separate tilladelser.

 4. Markér afkrydsningsfelterne for de brugere og SharePoint-grupper, du vil redigere tilladelsesniveauer for dette objekt, der kan sikres, for.

 5. Klik på Rediger brugertilladelser i menuen Handlinger.

 6. I sektionen Vælg tilladelser skal du markere de ønskede tilladelsesniveauer, fjerne markeringen fra dem, du ikke ønsker, og derefter klikke på OK. Du kan finde oplysninger om tilladelsesniveauer i artiklen Administrer tilladelsesniveauer.

Starten af afsnittet

Omkonfigurer en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil til at nedarve tilladelser

Som standard nedarver en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil tilladelser fra det overordnede niveau. Denne nedarvning kan dog stoppes for at oprette separate tilladelser til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil.

Brug følgende fremgangsmåde til at konfigurere en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil, der bruger separate tilladelser, til at nedarve tilladelser fra det overordnede niveau.

Ved igen at nedarve tilladelser ignoreres separate tilladelser, der blev oprettet for mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, f.eks. separate SharePoint-grupper eller tildeling af tilladelsesniveauer, der blev oprettet for mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, da det/den blev konfigureret til at bruge separate tilladelser.

 1. Åbn listen eller biblioteket, der indeholder mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, du vil konfigurere nedarvede tilladelser for.

 2. Placer markøren på mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, klik på den viste pil, og klik derefter på Administrer tilladelser.

  Tilladelserne: Siden Navn på objekt, der kan sikres, viser alle brugere og SharePoint-grupper (og deres tilknyttede tilladelsesniveauer), der bruges af dette objekt, der kan sikres. Denne side angiver også, om listen eller biblioteket nedarver eller har separate tilladelser.

 3. Klik på Nedarv tilladelser i menuen Handlinger, og klik derefter på OK for at bekræfte handlingen.

  Bemærk!: Valgmuligheden Nedarv tilladelser findes ikke på menuen Handlinger, hvis mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen allerede nedarver tilladelser.

Starten af afsnittet

Fjern brugertilladelser fra en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil

Når en bruger ikke har tilladelser til en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil, er det/den ikke er synlig for dem på webstedet. Hvis en bruger f.eks. ikke har tilladelser til et bestemt dokument i et bibliotek, vises dokumentet ikke for brugeren på listen over dokumenter i biblioteket. Det vil for brugeren se ud som om, at dokumentet ikke findes.

Følg disse trin for at fjerne brugere eller SharePoint-grupper fra en mappe, et element på en liste eller en biblioteksfil.

 1. Åbn listen eller biblioteket, der indeholder mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, du vil fjerne brugertilladelser fra.

 2. Placer markøren på mappen, elementet på listen eller biblioteksfilen, du vil fjerne tilladelser fra, klik på den viste pil, og klik derefter på Administrer tilladelser.

  Tilladelserne: Siden Navn på objekt, der kan sikres, viser alle brugere og SharePoint-grupper (og deres tilknyttede tilladelsesniveauer), der bruges af dette objekt, der kan sikres. Denne side angiver også, om listen eller biblioteket nedarver eller har separate tilladelser.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil administrere tilladelserne for det overordnede objekt, skal du klikke på Administrer tilladelser for overordnet i menuen Handlinger.

  • Hvis du aktuelt nedarver tilladelser fra det overordnede objekt og vil deaktivere denne nedarvning og oprette separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres, skal du klikke på Rediger tilladelser i menuen Handlinger og derefter klikke på OK for at bekræfte handlingen.

  • Hvis dette objekt, der kan sikres, allerede bruger separate tilladelser, der ikke nedarves fra det overordnede objekt, skal du gå videre til næste trin.

 4. Markér afkrydsningsfelterne for de brugere og SharePoint-grupper, du vil fjerne fra dette objekt, der kan sikres.

 5. Klik på Fjern brugertilladelser i menuen Handlinger, og klik derefter på OK for at bekræfte handlingen.

Starten af afsnittet

Toppen af siden

Prøv det online med en testkørsel

Med Testkørsel får du et gratis online-evalueringsmiljø til Microsoft Office-programmer, f.eks. SharePoint Server 2007.

Teste Drive SharePoint-produkter og teknologier

Vigtigt!: Klik på Enterprise Content Management med Office SharePoint Server på webstedet Testkørsel.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×