Tillade andre at styre din e-mail og kalender

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne funktion kræver, at du bruger en Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- eller Exchange Server 2007-konto. De fleste private og personlige konti bruger ikke Microsoft Exchange. Du kan finde flere oplysninger om Microsoft Exchange-konti og om, hvordan du finder ud af, hvilken version af Exchange din konto er knyttet til, via linkene i afsnittet Se også.

På samme måde som en medarbejder kan hjælpe dig med at håndtere den indgående post, kan du bruge Microsoft Outlook til at lade en anden person, kaldet en uddeleger, modtage og svare på mødeindkaldelser eller svar og sende mails på dine vegne. Du kan også give flere tilladelser, der giver stedfortræderen mulighed for at læse, oprette eller have fuld kontrol over emner i din Exchange-postkasse.

Stedfortræderadgang bruges mest almindeligt mellem en overordnet og hans eller hendes assistant, hvor Planlægningsassistent (stedfortræder) er ansvarlig for at behandle anden persons indgående mødeindkaldelser eller e-mail-meddelelser og koordinere chefens tidsplan. I denne artikel antages det pågældende scenarie for at funktionen; Stedfortræderadgang kan dog bruges mellem peers.

Denne artikel indeholder

Om stedfortræderadgang

Aktivér stedfortræderadgang

Ændr tilladelser for stedfortræderen

Vælge emner, der ikke kan ses af en stedfortræder

Om stedfortræderadgang

To Microsoft Office Outlook 2007-brugere, der begge bruger en Exchange-konto i den samme organisation, kan dele deres Exchange-mapper med hinanden. Deling af mapper er en af samarbejdsfunktionerne i Exchange. Når du giver en anden Outlook-bruger adgang til dine Outlook-mapper, kan du styre, om stedfortræderen kun har læseadgang eller mere avancerede tilladelser. Emner, du markerer som private, kan som standard ikke åbnes af andre.

Vigtigt: Du bør ikke stole på funktionen Privat kan forhindre andre i at få adgang til oplysninger om dine aftaler, kontakter eller opgaver, via programmering eller ved hjælp af andre e-mail-programmer.

Stedfortræderadgang er en mere avanceret funktion end blot deling af dine Outlook-mapper. Hvis du vil give yderligere tilladelser, f.eks. give en stedfortræder mulighed for at oprette e-mails eller svare på mødeindkaldelser på dine vegne, skal du bruge stedfortræderadgang.

Bemærkninger: 

 • Som overordnet skal din post modtages i din postkasse på Exchange-serveren, ikke i en Personal Folders file (.pst) på computeren.

 • Du og stedfortræderen skal bruge den samme version af Office Outlook.

Når en stedfortræder har Send på vegne tilladelser, kan stedfortræderen skriver en e-mail og Angiv den anden persons navn i feltet fra. Modtagerne af e-mailen vises teksten Navn på stedfortræder på vegne af Manager navn ud for fra.

Bemærk: Der findes en avanceret Exchange-funktion, der giver en eller flere personer mulighed for at få Send som-tilladelser til en anden Exchange-postkasse. Derved kan en person sende en meddelelse, som om han eller hun er ejeren af postkassen. Send som-tilladelser kan bruges med eller uden stedfortræderadgang. Når Send som-tilladelser aktiveres, kan modtageren kun se den overordnedes navn ud for Fra. En Exchange- eller Microsoft Windows-administrator skal konfigurere denne indstilling. Dette scenarie forekommer almindeligvis, når der er en delt Exchange-postkasse, f.eks. en medarbejder, der sender e-mails til kunder fra en delt Exchange-mappe og ikke fra sin egen Exchange-konto.

Instruktioner til Exchange-administratorer om aktivering af Send som-tilladelser

 1. Åbn Active Directory-brugere og -computere i Microsoft Windows Server 2003.

 2. Menuen Vis, klik på Avancerede funktioner.

 3. Klik på Brugere under domænenoden.

 4. Åbn den brugerkonto, du vil føje Send som-tilladelser til.

 5. Klik på Tilføj under fanen Sikkerhed.

 6. Skriv i boksen Skriv objektnavnet, der skal vælges det navn, der skal vises, eller brugernavnet for den person, du vil give Send som-tilladelser. Der kan tilføjes flere brugere ved at adskille hvert enkelt navn med et semikolon.

 7. Klik på OK.

 8. Klik på Send som på listen Tilladelser, og marker derefter afkrydsningsfeltet Tillad.

Tip: For at bestemme, om en stedfortræder har Exchange Send som-tilladelser eller kun uddelegere Access sender Outlook på vegne tilladelser skal du bede stedfortræderen til at oprette en ny meddelelse og sende det til sin egen e-mail-konto. Kontrollér, at stedfortræderen angiver navnet på anden postkassen i feltet fra, f.eks, den anden persons navn. Når meddelelsen modtages, hvis begge navne vises i feltet fra sammen med teksten "på vegne af", har stedfortræderen kun uddelegere Access sender Outlook vegne tilladelser.

Som den person, der giver tilladelse, kan du bestemme adgangsniveauet, som stedfortræderen har til dine mapper. Du kan give en stedfortræder tilladelse til at læse elementer i dine mapper eller til at læse, oprette, ændre og slette elementer. Som standard, når du tilføjer en stedfortræder har stedfortræderen fuld adgang til din kalender og opgaver mapper. Stedfortræderen kan også svare på mødeindkaldelser på dine vegne.

Hvis du vil give en stedfortræder tilladelse til at se alle meddelelserne i din indbakke, skal du give yderligere tilladelser. Der findes instruktioner til, hvordan du giver tilladelser, i afsnittet Aktivere stedfortræderadgang.

Hvis du giver nogen adgang til dine Exchange-mapper, har den pågældende person adgang til alle emnerne i mapperne, undtagen dem, der er markeret som private. Du finder instruktioner til, hvordan du giver stedfortrædere tilladelse til at se private emner, i afsnittet Vælge emner, der ikke kan ses af en stedfortræder. Emner i undermapper er ikke tilgængelige for stedfortræderen, medmindre du ændrer tilladelserne for deling til undermappen eller opretter en ny undermappe. Nye undermapper arver mappeadgangstilladelserne for den overordnede mappe.

Øverst på siden

Aktivere stedfortræderadgang

En stedfortræder får automatisk Send på vegne af-tilladelser. Det betyder, at stedfortræderen kan gøre følgende:

 • Svare på en mødeindkaldelse, der sendes til dig, den overordnede.

 • Modtage svar på mødeindkaldelser, der sendes til dig, den overordnede.

 • Skriv og send en e-mail-meddelelse, når du har modtaget, Navn på stedfortræder på vegne af Manager navn ud for fra.

Stedfortræderen kan som standard kun læse de mødeindkaldelser og svar, der sendes til den overordnede. Stedfortræderen har ikke adgang til at læse andre meddelelser i din indbakke.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på fanen Stedfortrædere, og klik derefter på Tilføj.

  Stedfortræderadgang

  Hvis der mangler fanen Stedfortrædere eller knappen Tilføj

  Hvis fanen Stedfortrædere eller knappen Tilføj mangler, kan det skyldes en eller flere af følgende muligheder:

  • Der findes ikke en aktiv forbindelse mellem Outlook og Exchange. På statuslinjen i Outlook skal der stå Forbindelse til Microsoft Exchange eller Online.

  • Dine meddelelser modtages ikke i din Exchange-postkasse. Dine e-mails skal modtages i din Exchange-postkasse og ikke i en privatmappefil (.pst-fil) på harddisken.

  • Det tilføjelsesprogram, der indeholder funktionen Stedfortræderadgang, er ikke installeret eller slået til.

   1. Klik på Sikkerhedscenter i menuen Funktioner, og klik derefter på Tilføjelsesprogrammer.

   2. Klik på Exchange-klientudvidelser på listen Formularstyring, og klik derefter på Søg.

   3. Marker afkrydsningsfeltet Stedfortræderadgang i dialogboksen Styring af tilføjelsesprogrammer.

    Hvis Stedfortræderadgang ikke vises, skal du installere tilføjelsesprogrammet.

    1. Klik på Installer i dialogboksen Styring af tilføjelsesprogrammer.

    2. Marker dlgsetp.ecf, og klik derefter på Åbn.

    3. Klik på OK for at lukke dialogboksen Styring af tilføjelsesprogrammer.

     Vi anbefaler, at du genstarte Outlook.

 3. Skriv navnet på den person, du vil give stedfortræderadgang, eller søg efter og klik derefter på navnet på listen med søgeresultater.

  Bemærk: Stedfortræderen skal være en person på den global adresseliste i Exchange.

 4. Klik på Tilføj, og klik derefter på OK.

 5. I dialogboksen Stedfortrædertilladelser kan du acceptere indstillingerne for standardtilladelser eller vælge brugerdefinerede adgangsniveauer for Exchange-mapper.

  Hvis en stedfortræder har brug for tilladelse til kun at håndtere mødeindkaldelser og svar, er indstillingerne for standardtilladelser, herunder Stedfortræderen modtager kopier af møderelaterede meddelelser, som er sendt til mig, tilstrækkelige. Du kan lade tilladelsesindstillingen Indbakke være angivet til Ingen. Mødeindkaldelser og svar går direkte til stedfortræderens indbakke.

  Bemærk: Som standard stedfortræderen tildeles Redaktør (kan læse, oprette og ændre emner) tilladelse til mappen kalender fordi Når stedfortræderen svarer til mødet på dine vegne, føjes mødet automatisk til mappen kalender.

  Beskrivelser af niveauer af stedfortrædertilladelser

  • Læser     Med denne tilladelse kan stedfortræderen læse i lederens mappe.

  • Forfatter     Med denne tilladelse kan en stedfortræder læse og oprette emner og ændre og slette emner, du opretter. En stedfortræder kan f.eks. oprette opgaveanmodninger og mødeindkaldelser direkte i den overordnedes Opgave- og Kalender-mapper og derefter sende emnet på vegne af den overordnede.

  • Redaktør     Med denne tilladelse kan stedfortræderen gøre alt, som en forfatter har tilladelse til at gøre, og desuden ændre og slette de emner, den overordnede har oprettet.

  Stedfortræderadgang

 6. Marker afkrydsningsfeltet Send automatisk en meddelelse til stedfortrædere med en kort beskrivelse af disse tilladelser, hvis du vil sende en meddelelse til stedfortræderen om de ændrede tilladelser.

 7. Hvis du vil, kan du markere afkrydsningsfeltet Stedfortræderen kan se mine private emner.

  Vigtigt: Dette er en global indstilling, der påvirker alle Exchange-mapperne, herunder alle mapper af typen Post, Kalender, Opgaver, Noter og Journal. Du kan ikke tillade adgang til private emner i kun én mappe.

 8. Klik på OK.

Bemærk: Meddelelser, der sendes med Send på vegne af-tilladelser, omfatter både stedfortræderens og den overordnedes navne ud for Fra. Når en meddelelse sendes med Send som-tilladelser, vises kun den overordnedes navn. Se afsnittet Om stedfortræderadgang for at få yderligere oplysninger om Send som-tilladelser.

Øverst på siden

Ændre tilladelser for stedfortræderen

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Stedfortrædere.

  Fanen Stedfortrædere mangler

  Fanen Stedfortrædere mangler muligvis af en eller flere af følgende årsager:

  • Der findes ikke en aktiv forbindelse mellem Outlook og Exchange. På statuslinjen i Outlook skal der stå Forbindelse til Microsoft Exchange eller Online.

  • Dine meddelelser modtages ikke i din Exchange-postkasse. Dine e-mails skal modtages i din Exchange-postkasse og ikke i en privatmappefil (.pst-fil) på harddisken.

  • Det tilføjelsesprogram, der indeholder funktionen Stedfortræderadgang, er ikke installeret eller slået til.

   1. Klik på Sikkerhedscenter i menuen Funktioner, og klik derefter på Tilføjelsesprogrammer.

   2. Klik på Exchange-klientudvidelser på listen Formularstyring, og klik derefter på Søg.

   3. Marker afkrydsningsfeltet Stedfortræderadgang i dialogboksen Styring af tilføjelsesprogrammer.

    Hvis Stedfortræderadgang ikke vises, skal du installere tilføjelsesprogrammet.

    1. Klik på Installer i dialogboksen Styring af tilføjelsesprogrammer.

    2. Marker dlgsetp.ecf, og klik derefter på Åbn.

    3. Klik på OK for at lukke dialogboksen Styring af tilføjelsesprogrammer.

     Vi anbefaler, at du genstarte Outlook.

 2. Klik på navnet på den stedfortræder, du vil ændre tilladelser for, og klik derefter på Tilladelser.

  Hvis du vil fjerne alle stedfortrædertilladelser, skal du klikke på Fjern og springe over de resterende trin.

  Stedfortræderadgang

 3. Rediger tilladelserne til de Outlook-mapper, som stedfortræderen har adgang til.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Send automatisk en meddelelse til stedfortrædere med en kort beskrivelse af disse tilladelser, hvis du vil sende en meddelelse til stedfortræderen om de ændrede tilladelser.

Bemærk: Hvis stedfortræderen skal modtage kopier af mødeindkaldelser og svar, der sendes til dig, skal du give stedfortræderen Redaktør (kan læse, oprette og redigere emner)-tilladelse til mappen Kalender og derefter markere afkrydsningsfeltet Stedfortræderen modtager kopier af møderelaterede meddelelser, som er sendt til mig.

Øverst på siden

Vælge emner, der ikke kan ses af en stedfortræder

Hvis du har givet en stedfortræder adgang til dine Outlook-mapper, kan du skjule private oplysninger i aftaler, møder, opgaver og kontaktpersoner. Åbn hvert personligt emne, og klik på Privat i gruppen Indstillinger.

Hvis du vil have, at en stedfortræder skal kunne se dine private emner, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Stedfortrædere.

  Fanen Stedfortrædere mangler

  Fanen Stedfortrædere mangler muligvis af en eller flere af følgende årsager:

  • Der findes ikke en aktiv forbindelse mellem Outlook og Exchange. På statuslinjen i Outlook skal der stå Forbindelse til Microsoft Exchange eller Online.

  • Dine meddelelser modtages ikke i din Exchange-postkasse. Dine e-mails skal modtages i din Exchange-postkasse og ikke i en privatmappefil (.pst-fil) på harddisken.

  • Det tilføjelsesprogram, der indeholder funktionen Stedfortræderadgang, er ikke installeret eller slået til.

   1. Klik på Sikkerhedscenter i menuen Funktioner, og klik derefter på Tilføjelsesprogrammer.

   2. Klik på Exchange-klientudvidelser på listen Formularstyring, og klik derefter på Søg.

   3. Marker afkrydsningsfeltet Stedfortræderadgang i dialogboksen Styring af tilføjelsesprogrammer.

    Hvis Stedfortræderadgang ikke vises, skal du installere tilføjelsesprogrammet.

    1. Klik på Installer i dialogboksen Styring af tilføjelsesprogrammer.

    2. Marker dlgsetp.ecf, og klik derefter på Åbn.

    3. Klik på OK for at lukke dialogboksen Styring af tilføjelsesprogrammer.

     Vi anbefaler, at du genstarte Outlook.

 2. Klik på listen på navnet på den stedfortræder, du vil give tilladelse til at se dine private aftaler.

 3. Klik på Tilladelser.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Stedfortræderen kan se mine private emner.

  Stedfortræderadgang private emner

Vigtigt: Du bør ikke stole på funktionen Privat kan forhindre andre i at få adgang til oplysninger om dine aftaler, kontakter eller opgaver. Hvis du vil sikre dig, at andre ikke kan læse de elementer, du har markeret som privat, skal du ikke give dem (kan læse elementer) læsetilladelse til mappen kalender, kontakter eller opgaver. En person, der er givet læser (kan læse elementer) tilladelse til at få adgang til dine mapper kan bruge programmering eller andre mailprogrammer til at få vist oplysninger i et privat element. Brug funktionen Privat, kun, når du deler mapper med personer, som du har tillid til.

Tilbage til toppen

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×