Tillad eller forbyd, at slutbrugere opretter moderne webstedssider

Tillad eller forbyd, at slutbrugere opretter moderne webstedssider

Brug af SharePoint Online-siderne er en god metode til at dele idéer ved hjælp af billeder, video m.m. i Excel, Word og PowerPoint. Brugere kan hurtigt og nemt oprette og publicere moderne sider, og de ser godt ud på en hvilken som helst enhed.

Hvis du er SharePoint-administrator, kan du tillade eller forhindre brugeres oprettelse af SharePoint Online-webstedssider. Det gøres ved at ændre indstillingerne i SharePoint Administration eller ved at bruge et Windows PowerShell-script.

Bemærkninger!: 

 • Følgende procedurer er kun for SharePoint Online-sider. Når du tillader oprettelse af webstedssider, opretter kommandoen Tilføj en side i menuen Indstillinger nye webstedssider. Hvis du deaktiverer muligheden for at oprette webstedssider, kan brugere stadig føje en klassisk side til et Wiki-bibliotek ved at bruge samme kommando.

 • Du kan kun tillade eller forbyde oprettelse af webstedssider på webstedsniveau ved hjælp af et Windows PowerShell-script.

Tilladelse eller forhindring af oprettelse af webstedssider på organisationsniveau i SharePoint Administration

 1. Vælg Administration og derefter SharePoint.

  Administrator, SharePoint

 2. Vælg Indstillinger.

 3. Ud for Webstedssider skal du vælge enten Tillad, at brugere opretter webstedssider eller Forbyd, at brugere opretter webstedssider.

Tillad eller forbyd oprettelse af webstedssider på webstedsniveau ved hjælp af et Windows PowerShell-script

Bemærk!: Kørsel af Windows PowerShell-scripts kræver som minimum, at den påkrævede eksekveringspolitik for SharePoint Server 2016 er RemoteSigned, selvom standardpolitikken for Windows PowerShell er Begrænset. Hvis politikken bevares uændret som Begrænset, vil SharePoint 2016 Management Shell ændre politikken for Windows PowerShell til RemoteSigned. Det betyder, at du skal vælge Kør som administrator for at starte SharePoint 2016 Management Shell med øgede administrationstilladelser. Denne ændring vil gælde for alle Windows PowerShell-sessioner. Du finder flere oplysninger i Udførselspolitikken Optælling. Du kan finde flere oplysninger om scripts og udførselspolitikker ved at se hhv. about_scripts og about_Execution_Policies.

Det gøres ved at bruge objektmodellen på klientsiden (CSOM). Før du bruger scriptet, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

 1. Kontrollér, at følgende minimumskrav er opfyldt:

  • Du er global administrator

  • Du skal læse about_Execution_Policies.

  • Hvis dette script skal fungere, skal du installere SharePoint Online-klientkomponenter SDK.

  • Scriptet beder dig om at angive SiteUrl og WebUrl.

   SiteUrl og WebUrl er sammensat af hele URL-adressen, der i dette eksempel er https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete.

   Som SiteUrl kan du bruge: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   og som WebUrl kan du bruge sites/marketing/northwindcompete.

 2. Kopiér følgende kode, og indsæt den i en teksteditor, f.eks. Notesblok. I denne artikel giver vi scriptfilen navnet SitePagesOut.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 3. 1. Gem filen som SitePagesOut.ps1.

  Bemærk!: Du kan bruge et andet filnavn, men du skal gemme filen som en ANSI-kodet tekstfil, hvis filtypenavn er .ps1.

 4. Skift til den mappe, hvor du gemte filen.

 5. I Windows PowerShell-kommandoprompten skal du skrive følgende kommando:

  ./SitePagesOut.ps1

Det gøres ved at bruge objektmodellen på klientsiden (CSOM). Før du bruger scriptet, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

 1. Kontrollér, at følgende minimumskrav er opfyldt:

  • Du er global administrator

  • Du skal læse about_Execution_Policies.

  • Hvis dette script skal fungere, skal du installere SharePoint Online-klientkomponenter SDK.

  • Scriptet beder dig om at angive SiteUrl og WebUrl.

   SiteUrl og WebUrl er sammensat af hele URL-adressen, der i dette eksempel er https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete.

   Som SiteUrl kan du bruge: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   og som WebUrl kan du bruge sites/marketing/northwindcompete.

 2. Kopiér følgende kode, og indsæt den i en teksteditor, f.eks. Notesblok. I denne artikel giver vi scriptfilen navnet SitePagesIn.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 3. 1. Gem filen som SitePagesIn.ps1.

  Bemærk!: Du kan bruge et andet filnavn, men du skal gemme filen som en ANSI-kodet tekstfil, hvis filtypenavn er .ps1.

 4. Skift til den mappe, hvor du gemte filen.

 5. I Windows PowerShell-kommandoprompten skal du skrive følgende kommando:

  ./SitePagesIn.ps1

  Se Brug af Windows PowerShell.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×