Tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Office Groove 2007

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Sidst opdateret: Oktober 2006

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for 2007 Microsoft Office system. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan data indsamles og bruges i specifikke Office-programmer eller -tjenester, skal du læse både erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for 2007 Microsoft Office-system og dette tillæg.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger indeholder en beskrivelse af mange funktioner til dataindsamling i og brug af Microsoft Office Groove 2007 og af programmets tjenester og servere (“Groove”). Groove-softwaren og de tilknyttede tjenester er udviklet af Groove Networks, som er et datterselskab, der er 100 % ejet af Microsoft Corporation. Dette er en foreløbig beskrivelse, der ikke kan betragtes som en fuldstændig oversigt. Den gælder ikke for andre online eller offline Microsoft-websteder, -produkter eller -tjenester. Vi har en særskilt erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der fastlægger vores procedurer med hensyn til de oplysninger, der indsamles, når du besøger vores websteder. Hvis du har modtaget Groove-softwaren, en Groove-identitet, Groove-softwarefunktioner eller -komponenter (f.eks. brugerdefinerede arbejdsområder eller værktøjer) fra en anden part end Microsoft, eller hvis du bruger software eller tjenester fra tredjeparter, der er udviklet til brug sammen med Groove-softwaren, er brugen af de oplysninger, som indsamles af Groove-softwaren eller softwaren fra tredjepart, underlagt tredjepartens procedurer til beskyttelse af personlige oplysninger.

Vigtige begreber i Groove

Alle brugere af Groove-softwaren har en kontofil (“brugerkonto”), der indeholder nødvendige oplysninger, herunder brugerens identiteter, hemmelige krypteringsnøgler, en liste med de enheder, brugeren kan køre Groove på, en liste med kendte arbejdsområder og en liste med kendte kontaktpersoner. En brugers identitet kan være administreret eller ikke-administreret. Administrerede identiteter oprettes og styres af en administrator vha. en Groove Manager-server eller Microsoft Office Groove Enterprise Services (“Groove Enterprise Services”). Ikke-administrerede identiteter oprettes af brugere og styres ikke af en administrator. En brugerkonto kan både indeholde administrerede og ikke-administrerede identiteter.

Groove-softwaren bruger GUID'er (Globally Unique Identifiers) til at identificere brugerkonti (“brugerkonto-GUID”) samt brugeridentiteter ("identitets-GUID") i hver konto. GUID'er genereres ud fra tilfældige tal, som ikke udledes af brugerens eller computerens oplysninger. Brugen af GUID'er gør det muligt for brugere af Groove-softwaren at kommunikere med hinanden, fordi de alle har en entydig identifikation, selvom deres navn, IP-adresse eller andre oplysninger, som er knyttet til deres Groove-konto eller Groove-identiteter, ændres. Groove-softwaren bruger også GUID'er til at identificere computere eller enheder ("enheds-GUID”), softwaren bruges på. GUID'er og IP-adresser er en forudsætning, for at Groove-softwaren fungerer korrekt, og kan ikke deaktiveres.

Oplysninger i arbejdsområder

Internettet er et offentligt netværk. Mange af de kommunikationsmetoder, der bruges over internettet, giver ikke den sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger, vi er vant til, når vi kommunikerer på kontoret, hjemme eller andre fysiske steder. Groove-kommunikationssoftwaren giver små grupper personer mulighed for at kommunikere og arbejde sammen i virtuelle "arbejdsområder", som vi har forsøgt at gøre rimeligt private og sikre. Vi har designet Groove-softwaren og vores interne politikker på en sådan måde, at vi ikke inspicerer brugernes arbejdsområder eller de data, de indeholder, bortset fra de begrænsede tilfælde, som er beskrevet nedenfor i afsnittet Sikkerhed. Microsoft tager forholdsregler i rimeligt omfang for at forhindre, at ikke-autoriserede tredjeparter får adgang til brugernes oplysninger.

Microsoft har ikke adgang til de arbejdsområdedata, der er placeret på din computer eller enhed. Alle de arbejdsområdedata, som forlader din computer eller enhed, krypteres, og de data, der midlertidigt kan blive opbevaret på vores relæservere (servere, der kører Groove Relay 2007, som stiller en anden netværkssti til rådighed, der understøtter firewallgennemgang og midlertidig lagring og bruges, når modtagere er offline), krypteres ligeledes vha. nøgler fra computeren eller enheden. Vi har derfor ikke adgang til disse data. Hvis du vælger at udnytte visse valgfri funktioner i Groove til administrerede identiteter, vil Microsoft imidlertid have adgang til dine krypteringsnøgler, men det er ikke vores praksis eller hensigt nogensinde at benytte nøglerne til at få adgang til dine data, bortset fra de tilfælde der er beskrevet i denne erklæring. Som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger indsamler Microsoft visse oplysninger om brugen af Groove-softwaren og andre aktiviteter uden for arbejdsområderne.

Indsamling og brug af oplysninger

Groove indsamler oplysninger om dig eller din computer, når du:

 • Bruger tilknyttede servere

 • Administrerer et tilknyttet domæne

 • Har en administreret identitet på en tilknyttet server

 • Opretter en konto

 • Aktiverer nulstilling af kontoadgangskode

 • Anmoder om automatisk nulstilling af adgangskode

 • Udgiver dit navn eller kontaktoplysninger i det offentlige Groove-adressekartotek

 • Udgiver dit navn eller kontaktoplysninger i det lokale netværks adressekartotek

 • Tilføjer en kontaktperson til listen med dine kontaktpersoner, importerer din brugerkonto til en ny enhed

 • Accepterer en invitation til et område, sender en onlinemeddelelse, inviterer en person til et område, sender en eksporteret kontaktperson som en fil, er medlem af et område, når et nyt medlem tilmelder sig

 • Søger efter en kontaktperson i det offentlige Groove-adressekartotek

 • Sender en invitation til et arbejdsområde vha. en URL, der henviser til invitationsfilen

 • Sender en kontaktperson vha. en URL, der henviser til kontaktpersonen

 • Anmoder om Hjælp-oplysninger om et bestemt emne

 • Opretter forbindelse til en netværksserver, der anmoder om dit netværksbruger-id og adgangskoden

 • Tilmelder dig programmet til forbedringen af brugeroplevelsen

 • Sender oplysninger om fejl via Microsoft Fejlrapportering

Bruger tilknyttede servere

Groove-software kan konfigureres til at bruge relæ- og Manager-servere, der ejes og drives af Microsoft, din virksomhed eller en tredjepart. Hvis Groove-softwaren konfigureres, så den bruger Groove Enterprise Services, vil disse servere indsamle de IP-adresser og GUID'er, som er knyttet til dine computere og brugerkonti.

Før du kan bruge Microsoft Manager- eller relæservere, vil Groove sende klargøringsanmodninger, som returnerer de Manager- og relæservere, der skal bruges af din konto. Klargøringsanmodningerne indeholder dit brugerkonto-GUID, computerens tidszone og internationale og sproglige indstillinger, din Office-licenstype og nogle kryptografiske oplysninger, der bruges til at kontrollere dit brugerkonto-GUID's autenticitet. Når de relevante tilknyttede servere er identificeret, sender Groove dit produkt-id og brugerkonto-GUID til Groove Manager-serveren. Alle disse oplysninger er en forudsætning for, at Groove-softwaren fungerer korrekt, og kan ikke deaktiveres.

Administrerer et tilknyttet domæne

If you administer a domain hosted with Groove Enterprise Services, we will ask you to sign in with your Windows Live ID credentials (an e-mail address and password) to authenticate you and anyone you add as domain administrators. After you create these credentials, you can use them to sign in to other sites that are part of Windows Live ID. To learn more about Windows Live ID, and learn how your credential information may be used and shared if you sign in to other sites using Windows Live ID, read the Windows Live ID privacy statement.

The e-mail address of each domain administrator will be stored on a Groove Enterprise Services server, together with a user name and domain identification information, such as the domain’s name. We may use these e-mail addresses to send you customer account or service notifications.

Når du anmoder om assistance fra Microsoft Support med hensyn til levering af Groove Enterprise Services-funktioner, vil en eller flere Microsoft-teknikere muligvis logge midlertidigt på dit domæne som domæneadministrator ("supportadministrator"), hvis det indgår i din supportkontrakt. En supportadministrator kan hjælpe dig med at udføre administrative funktioner for domænet som f.eks. at fjerne andre administratorer fra domænet eller kontrollere, at relæserverne er klargjort korrekt. Mens supportadministratorerne giver assistance, kan de have adgang til personlige oplysninger på samme måde og i samme format som andre domæneadministratorer.

Har en administreret identitet på en tilknyttet server

Hvis din identitet administreres på servere, som drives af Microsoft eller en tredjepart (“administreret identitet”), indeholder disse servere dine kontaktoplysninger, politikindstillinger for identitet og enheder, en sikkerhedskopi af kontoen og statistik for din brug af Groove. Hvis du er godkendt via rollebaserede adgangskontrolindstillinger, har din domæneadministrator (eller domæneadministratorer) adgang til disse oplysninger. Herunder vises nogle eksempler på de statistiske oplysninger, som Groove indsamler:

 • Antal accepterede og afviste invitationer

 • Antal chat- og onlinemeddelelser, der er sendt fra Groove

 • Antal oprettede eller slettede permanente eller midlertidige arbejdsområder

 • Antal medlemmer i arbejdsområder

 • Antal oprettede og slettede værktøjer

 • Tidsforbrug i arbejdsområder på et bestemt værktøj eller en bestemt funktion i Groove og på brug af Groove-softwaren alene og sammen med andre

 • Den anvendte udgave og version af Groove-softwaren

 • Brug af de automatiske Hjælp-funktioner.

Microsoft indsamler konsoliderede brugsoplysninger fra tilknyttede servere, men bruger ikke domæneoplysningerne på en måde, der kan identificere dig personligt, bortset fra med det formål at levere automatiske Groove-tjenester til dig (f.eks. relæservere) og, med din tilladelse, at yde support. Du finder oplysninger om domæner, der drives af en tredjepart, under Tredjeparters politikker herunder.

Domæneadministratorer kan fastlægge politikker, der påvirker fortroligheden, omfanget og beskyttelsen af de oplysninger, der er adgang til via din konto. Politikkerne kan bl.a. styre:

 • Gendannelse af data og nulstilling af adgangskoden. Hvis indstillingen aktiveres, kan domæneadministratorer få adgang til arbejdsområder, meddelelser og alle andre oplysninger i din konto. Hvis kontoen misbruges, er administratorer også i stand til at repræsentere dig.

 • Tilladelse eller begrænsning af muligheden for at udgive kontaktoplysninger i offentlige adressekartoteker.

 • Om din konto (og kontoens arbejdsområdedata) kan være placeret på en ikke-administreret computer uden for kontoens domæne.

Domæneadministratorer kan desuden slette din konto og forhindre adgang til de arbejdsområder, du har været medlem af.

Opretter en konto

Når du opretter en konto, indsamler Groove dit fulde navn og din e-mail-adresse. Disse påkrævede oplysninger gemmes sammen med andre oplysninger (f.eks. telefonnummer og postadresse), som du eller administratoren har angivet, på din lokale computer. De føjes til dine kontaktoplysninger og kan ses de steder, hvor kontaktoplysningerne er tilgængelige, f.eks. af andre medlemmer af arbejdsområderne.

Aktiverer nulstilling af kontoadgangskode (ikke-administrerede identiteter)

Når du aktiverer automatisk nulstilling af kontoadgangskoden (dvs. aktiverer fremtidige nulstillinger af adgangskoden uden administrators medvirken), sendes din e-mail-adresse til en Groove Manager-server, der drives af Microsoft, sammen med din identitets-URL, dit brugerkonto-GUID og nogle kryptografiske data, der skal sikre, at en fremtidig anmodning om nulstilling af kontoadgangskoden matcher din konto. Oplysningerne er nødvendige, for at funktionen virker. Selvom protokollen til nulstilling af adgangskoden involverer samarbejde med Grooves servere, har Microsoft ikke alle de oplysninger, der kræves for at få kryptografisk adgang til dine data. De hemmelige nøgler, der er nødvendige for at få adgang til dine område- og kontodata, findes kun på din enhed. Brug af automatisk nulstilling af kontoadgangskoden er valgfri og som standard deaktiveret. Den kan kun aktiveres, når kontoen oprettes.

Aktiverer nulstilling af kontoadgangskode (administrerede identiteter)

For administrerede identiteter er det en politik, som domæneadministratoren angiver, der styrer, om funktionen til automatisk nulstilling af adgangskoden er aktiveret. Du kan med andre ord ikke selv styre indstillingen for nulstilling af adgangskoden, hvis din identitet er administreret. Hvis administratoren vælger at aktivere funktionen, har administratoren (og også Microsoft, når der bruges tjenester, som drives af Microsoft) adgang til dine personlige Groove-data, herunder din konto, dine områder, meddelelser og identiteter.

Anmoder om automatisk nulstilling af adgangskode (ikke-administrerede identiteter)

Når du anmoder om automatisk nulstilling af adgangskoden (ved at vælge “Har du glemt din adgangskode?” i dialogboksen til kontologon ), sendes din e-mail-adresse og dit viste navn til en Groove Manager-server sammen med identitets-URL, brugerkonto-GUID og offentlige og private krypteringsnøgler til din konto. Oplysningerne sendes kun til Microsoft, hvis du bruger en Groove Manager-server, der drives af Microsoft. Som svar på anmodningen modtager du en e-mail med en midlertidig adgangskode. Brugen af funktionen til automatisk nulstilling af adgangskoden er valgfri.

Udgiver dit navn eller kontaktoplysninger i det offentlige Groove-adressekartotek

Hvis du vælger at få vist dit navn eller alle kontaktoplysninger i det offentlige Groove-adressekartotek, gemmes din kontaktperson på Microsoft-servere. Det offentlige Groove-adressekartotek, som kan bruges via Groove-softwaren, er tilgængeligt for alle på internettet. Alle med adgang til det offentlige Groove-adressekartotek kan finde og bruge din kontaktperson, hvilket giver dem adgang til virksomhedsoplysninger og personlige oplysninger i kontaktpersonen og mulighed for at bruge Groove til at udføre funktioner som f.eks. overvåge status for din tilstedeværelse, sende onlinemeddelelser til dig og invitere dig til arbejdsområder. Det er valgfrit, om du vil udgive dit navn eller kontaktoplysninger i det offentlige Groove-adressekartotek. Du kan trække udgivelsen af dine kontaktoplysninger tilbage ved at ændre præferencen for "Det offentlige Groove-adressekartotek" til "Ingen steder" for din identitet, men du kan ikke trække din kontaktperson tilbage fra dem, der allerede har den. Det vil sige, at når modtagere har din kontaktperson, vil de fortsat modtage opdateringer, når kontaktpersonen ændres, og kan bruge den til at sende meddelelser til dig.

Udgiver dit navn eller kontaktoplysninger i det lokale netværks adressekartotek

Hvis du vælger at få vist dit navn eller alle kontaktoplysninger i det lokale netværks adressekartotek, gemmes din kontaktperson på andre computere, der kører Groove i samme netværkssegment og kan modtage broadcast-netværksmeddelelser. Hvis din computer har direkte forbindelse til internettet, bestemmer internetudbyderens konfiguration af netværket, hvilke computere der kan have din kontaktperson. Hvis du deler en forbindelse til internettet, f.eks. via et trådløst netværksadgangspunkt i et internet-hotspot, vil andre computere, der bruger samme forbindelse og kører Groove, modtage din kontaktperson. Alle, som søger i det lokale netværks adressekartotek, kan finde og bruge din kontaktperson, hvilket giver dem adgang til virksomhedsoplysninger og personlige oplysninger i kontaktpersonen og mulighed for at bruge Groove til at udføre funktioner som f.eks. overvåge status for din tilstedeværelse, sende onlinemeddelelser til dig og invitere dig til arbejdsområder. Det er valgfrit, om du vil udgive dit navn eller kontaktoplysninger i det lokale netværks adressekartotek. Du kan trække udgivelsen af dine kontaktoplysninger tilbage ved at ændre præferencen for "Det lokale netværks adressekartotek" til "Ingen steder" for dine identiteter, men du kan ikke trække din kontaktperson tilbage fra dem, der allerede har den. Det vil sige, at når modtagere har din kontaktperson, vil de fortsat modtage opdateringer, når kontaktpersonen ændres, og kan bruge den til at sende meddelelser til dig.

Tilføjer en kontaktperson til listen med dine kontaktpersoner, importerer din brugerkonto til en ny enhed

Hvis du føjer en persons kontaktperson til din personlige liste med kontaktpersoner, vil din “identitetskontaktperson” blive sendt til den pågældende. Din identitetskontaktperson indeholder dit navn, offentlige nøgler, der identificerer dig kryptografisk, og en liste med de klient- og relæenheder, du bruger. Når du importerer din brugerkonto i en ny enhed, sendes identitetskontaktpersoner for hver identitet i din konto til de computere, som bruges af alle dem, der identificeres i din konto, og gemmes på computerne. Det omfatter alle brugere på din personlige liste med kontaktpersoner og alle medlemmer i alle områder, du er medlem af. Modtagerne af din identitetskontaktperson vil modtage en opdatering, hver gang oplysninger i din identitetskontaktperson ændres. De vil også modtage kontaktoplysninger for alle identiteter i din konto.

Accepterer en invitation til et område, sender en onlinemeddelelse, inviterer en person til et område, sender en eksporteret kontaktperson som en fil, er medlem af et område, når et nyt medlem tilmelder sig

Når du accepterer en invitation til et område, sender en onlinemeddelelse, inviterer en person til et område eller sender en eksporteret kontaktpersonfil til en person, vil modtageren få tilsendt alle kontaktoplysninger for din identitet. Oplysningerne vil omfatte alle vCard-felter (f.eks. navn, adresse og telefonnumre) samt alle identitetskontaktoplysninger.

Søger efter en kontaktperson i det offentlige Groove-adressekartotek

Når du søger efter en Groove-brugers kontaktoplysninger (f.eks. for at føje brugeren til din liste med kontaktpersoner eller invitere brugeren til et område), sendes den indtastede søgetekst til en Groove-server, der drives af Microsoft. Søgning efter en kontaktperson i det offentlige Groove-adressekartotek er en valgfri funktion.

Sender en invitation til et arbejdsområde vha. en URL, der henviser til invitationsfilen

Når du sender en invitation til et arbejdsområde via et andet produkt, f.eks. via en e-mail, der indeholder en URL, som henviser til invitationsfilen, gemmes invitationen på en Groove-server, der drives af Microsoft. Alle, som modtager URL'en, kan bruge den til at hente din invitation. Invitationen inkluderer din kontaktperson, som indeholder de virksomhedsmæssige og personlige oplysninger i din kontaktperson. Alle kan forsøge at acceptere invitationen, men du skal bekræfte deres accept, hvis du markerede indstillingen “Kræv bekræftelse af accept”, da du oprettede invitationen. Afsendte invitationer kan trækkes tilbage, før de accepteres.

Sender en kontaktperson vha. en URL, der henviser til kontaktpersonen

Når du bruger Groove til at sende en kontaktperson i form af en e-mail, der indeholder en URL, som henviser til kontaktperson, gemmes kontaktpersonen på en Groove-server, der drives af Microsoft. Alle, som modtager URL'en, kan bruge den til at hente din invitation, som indeholder kontaktpersonens virksomhedsmæssige og personlige oplysninger.

Opretter forbindelse til en netværksserver, der anmoder om dit netværksbruger-id og adgangskoden

Hvis netværkskonfigurationen omfatter en proxy- eller administrationsserver (“netværksserver”), der kræver bruger-id og adgangskode, når Groove opretter forbindelse via enheden, vil Groove anmode dig om oplysningerne. Hvis netværksserverens godkendelsesressource er angivet til "Basis", overføres dit netværksbruger-id og din adgangskode som almindelig tekst uden kryptering. Hvis netværksserverens godkendelsesressource er angivet til “NTLM”, krypteres netværksbruger-id og adgangskode. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet “Gem adgangskode”, gemmer Groove dit netværksbruger-id og adgangskoden i en krypteret fil på din computer og bruger den automatisk, næste gang netværksserveren skal bruge oplysningerne.

Tredjeparters politikker

Hvis du har modtaget Groove-softwaren, en Groove-identitet eller et brugerdefineret arbejdsområde eller værktøj fra en tredjepart (f.eks. din arbejdsgiver eller en samarbejdspartner), eller hvis du deltager i et arbejdsområde med andre, hvis brug af Groove-softwaren administreres af en tredjepart, bør du læse tredjepartens erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller på anden vis sætte dig ind i tredjepartens beskyttelsespolitik. Det er vigtigt, da parterne kan have adgang til brugsoplysninger eller arbejdsområdeindhold, og disse oplysninger kan knyttes til personlige oplysninger om brugere.

Hvis en tredjepart som f.eks. din arbejdsgiver eller en samarbejdspartner har stillet Groove-softwaren til rådighed for dig, kan tredjeparten have oprettet en Groove-identitet til dig og knyttet dens identitets-GUID til personlige oplysninger, f.eks. dit navn og din e-mail-adresse. Hvis tredjeparten driver en Groove Manager-server eller benytter Microsofts Groove Enterprise Services, kan de personlige oplysninger, som tredjeparten har knyttet til identitetens GUID, kombineres med statistiske oplysninger om, hvordan identiteten bruger Groove-softwaren. Yderligere oplysninger om brugsstatistik finder du under “Har en administreret identitet på en tilknyttet server”.

Groove-arbejdsområder indeholder ofte en browser eller et formularværktøj, der bruger en browser. Vi er ikke ansvarlige for sikkerhedspolitikken eller politikken til beskyttelse af personlige oplysninger for de websteder, du besøger vha. browseren, for den indflydelse som software, andre har stillet til rådighed for dig, har på vores softwares sikkerhed eller beskyttelse, eller for handlinger udført af andre brugere af Groove-softwaren, som kan kompromittere din sikkerhed eller beskyttelse.

I næste afsnit om sikkerhed findes oplysninger om yderligere situationer, hvor data kan være synlige for tredjeparter.

Sikkerhed

Microsoft gør alt for at beskytte dine oplysningers sikkerhed. Vi bruger forskellige sikkerhedsteknologier og -procedurer, der er med til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller afsløring. Vi gemmer for eksempel de oplysninger, du angiver, på computerservere med begrænset adgang på sikrede placeringer. Når vi sender følsomme personoplysninger over et netværk, beskytter vi dem vha. kryptering. I de fleste tilfælde krypterer vi alle overførte oplysninger med undtagelse af oplysninger om enhedsstatus, webtjenesters SOAP-meddelelser og identitetsmeddelelser, der sendes til Groove-versioner før 3.0. Der er dog stadig situationer uden for Microsofts kontrol - faktisk mest i brugerens hænder - hvor tredjeparter alligevel kan få adgang til arbejdsområdedata eller finde ud af, at bestemte brugere arbejder sammen i et arbejdsområde.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger i arbejdsområder

Arbejdsområdedata og kontooplysninger gemmes krypteret på din computer. Andre brugere, der anvender din computer, kan ikke læse dine data, medmindre de kender adgangskoden til din konto, dataene er gemt i et arbejdsområde til fildeling, eller du gemmer arbejdsområdedataene på computerens harddisk i ukrypteret format vha. eksportfunktionen i Groove-softwaren eller vælger at bruge funktioner i Groove-softwaren, som sender data til tredjeparters programmer.

Hvis du overfører dataene, krypteres arbejdsområdedata og kontooplysninger, inden de forlader computeren, og vi har derfor ikke mulighed for at læse oplysninger, der findes på vores servere.

Alle arbejdsområdedata, der overføres til andre med Groove-software, krypteres også, før de forlader computeren, og dataene forbliver krypteret (vha. nøgler, som Groove-serverne ikke kender) undervejs mellem relæservere, der drives af Microsoft eller tredjeparter. Selvom de ændringer, du foretager af et arbejdsområdes indhold, kan blive gemt midlertidigt på en Microsoft-relæserver, før de sendes til andre brugere af arbejdsområdet (igen, krypteret vha. nøgler, som Groove-serverne ikke kender), opretter vi ikke sikkerhedskopier eller arkiver af de krypterede oplysninger (bortset fra, at der oprettes midlertidige, redundante kopier for at forbedre relætjenestens kvalitet og pålidelighed). Umiddelbart efter en ændring er leveret fra relæserveren til alle andre brugere af arbejdsområdet, slettes dataene fra den anvendte relæserver.

Vær opmærksom på følgende situationer, hvor tredjeparter har adgang til nogle af arbejdsområdets data eller dem alle, og tag dine forholdsregler:

 • Hvis din brug af Groove-softwaren eller en Groove-identitet administreres af en tredjepart, som driver en Groove Manager-server (med eller uden at benytte funktionerne i dens Overvågningstjeneste) eller benytter vores Groove Enterprise Services, og nulstilling af adgangskoden er aktiveret, har tredjeparten mulighed for at få adgang til indholdet af Groove-onlinemeddelelser, indholdet af de arbejdsområder, du deltager i, og dine identiteter. Hvis du deltager i et arbejdsområde med andre, hvis brug af Groove-softwaren administreres af en tredjepart, kan tredjeparten få direkte adgang til indholdet af det pågældende arbejdsområde via den administrerede brugers computer (eller via fjernadgang, hvis tredjeparten bruger funktioner i Groove Manager-serverens Overvågningstjeneste). Du kan se, om din egen eller en anden persons brug af Groove-softwaren administreres af en tredjepart, ud fra skråstregen og domænenavnet efter brugernavnet på listen med arbejdsområdemedlemmer (f.eks. Ole Larsen/Microsoft). (Bemærk! Der er ikke tillid til domænenavnet, medmindre det er valideret med funktionerne i Groove til sikker godkendelse, f.eks. de forskellige farver, der bruges til at angive tillidsniveauer for kontaktpersoner, eller de forskellige tillidsniveauer, du kan få vist vha. indstillingen Vis kontaktpersoner efter Godkendelse).

 • Andre medlemmer af et arbejdsområde, herunder visse automatiske agenter, der kører på en Groove Data Bridge-server, kan få adgang til data i arbejdsområdet eller fjerne data fra arbejdsområdet (hvis det tillades af arbejdsområdets adgangskontrolregler). Automatiske agenter vises på listen med arbejdsområdets medlemmer.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger uden for arbejdsområder

There are certain limited circumstances outside of the context of workspaces in which your data may be transported in an unencrypted form, and thus may be visible to us or to third parties administering or otherwise monitoring networks or servers that may transport the information to its recipients. These include, under certain circumstances, when you use the “Invite,” “Launch,” or “Open” functions or when data is transferred between the Groove software and another software system, whether using the Groove Enterprise Data Bridge technology or otherwise. Note that unlike other workspaces, all information stored in File Sharing workspaces is stored unencrypted in the Windows file system.

Kontrollere personlige oplysninger og deaktivere konti

Du kan gennemse og redigere dine personlige oplysninger ved at klikke på Præferencer i menuen Funktioner og derefter klikke på Rediger under fanen Identitet. Du kan ændre præferencerne eller slette kontoen ved at vælge Præferencer i menuen Funktioner og vælge fanen Konto. Du kan f.eks. vælge, hvem der må se din onlinestatus, eller ændre adgangskoden til kontoen.

Du kan når som helst stoppe indsamlingen af oplysninger, der skyldes installationen af Groove-programmer, ved at fjerne alle Groove-programmer fra computeren. Alle oplysninger, der er indsamlet indtil det tidspunkt, hvor du fjerner alle Groove-programmer fra computeren, vil blive behandlet i overensstemmelse med denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og de præferencer, du angiver.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×