Tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync Windows Store App

Senest opdateret: december 2013

Indhold

Tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync Windows Store App

Arkivering

Opkaldsdelegering

Logfiler over opkald

Opkalds-id på mødelisten

Visitkort

Samtaleoversigt

Program til forbedring af brugeroplevelsen

Deling af skrivebord og programmer

Logføring af diagnostik

Nødopkaldstjenester (112)

Sammenslutning

Chat under møder (flere parter)

Udgående opkald fra møde

Personligt billede

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Offentlige chattjenester

Kvalitet af oplevelse (QoE) Dataindsamling og -rapportering

Optagelse

Gemme logge

Rapportering af fejl ved logon

Kompetencesøgning

Intelligent beskæring

Samlet kontaktlager

Forbedringer af talekvalitet

Låseskærm i Windows 8

Startskærmbillede i Windows 8

Tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync Windows Store App

Denne side er et tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2013-produkter. For at forstå de fremgangsmåder, der benyttes i forbindelse med indsamling og anvendelse af data for et bestemt Microsoft Lync-produkt eller en bestemt Microsoft Lync-tjeneste, anbefaler vi, at du læser både erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er rettet mod installation og brug af Microsoft Lync Windows Store App-kommunikationssoftware, der er installeret i din virksomhed. Hvis du bruger Microsoft Lync som en del af en onlineløsning eller -tjeneste (med andre ord hvis en tredjepart [f.eks. Microsoft] er vært for de servere, hvor softwaren kører), overføres oplysningerne til denne tredjepart. Hvis du vil vide mere om anvendelsen af de data, der overføres til denne tredjepart, skal du kontakte virksomhedens administrator eller din tjenesteudbyder.

Arkivering

Hvad denne funktion bruges til: Arkivering giver organisationer, der er underlagt krav til opbevaring på baggrund af branche- eller lovkrav, eller som har deres egne krav til opbevaring, en metode til at arkivere bestemte Lync-relaterede kommunikations- og brugsdata til begrundelse for disse krav.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Arkivering gemmer indholdet for både peer-to-peer-kommunikation og chat med flere deltagere, mødeindhold, herunder overført indhold (f.eks. uddelingskopier) og begivenhedsrelateret indhold (f.eks. når en mødedeltager tilmelder sig, forlader mødet, deler indhold eller ændrer synlighed) på en server, der konfigureres af virksomhedsadministratoren. Peer-to-peer-filoverførsler, lyd/video til peer-to-peer-samtaler, programdeling under peer-to-peer-samtaler, samtaleanmærkninger og afstemninger kan ikke arkiveres. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Gør det muligt for en organisation at arkivere indhold for at imødekomme branche-, lov- eller egne krav til opbevaring.

Valg/styring: Arkivering er som standard slået fra. Der er ingen kontrolelementer på brugerniveau til denne funktion. Virksomhedsadministratoren for organisationen administrerer det.

Opkaldsdelegering

Hvad denne funktion bruges til: Opkaldsdelegering giver brugere mulighed for at udnævne en eller flere stedfortrædere, der kan foretage og besvare opkald samt oprette og deltage i onlinemøder på dine vegne. Brugere kan også vælge, at opkald automatisk skal viderestilles til telefonsvarer, et andet nummer eller en anden stedfortræder eller samtidig ringe til både deres primære nummer og et andet nummer som f.eks. en mobilenhed, en stedfortræder eller en opkaldsgruppe.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Ved udnævnelse af stedfortrædere skal brugeren angive kontaktoplysninger om stedfortrædere under konfigurationsprocessen. Brugere, der konfigureres som stedfortrædere, modtager en meddelelse om, at en person inden for organisationen har udpeget dem som stedfortræder. Når en stedfortrædere besvarer et opkald på vegne af den person, der har tildelt dem som stedfortræder, modtager vedkommende en mail med oplysninger om denne hændelse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Stedfortræderens kontaktoplysninger bruges til at give vedkommende mulighed for at foretage og modtage opkald og planlægge eller deltage i møder på vegne af den person, vedkommende er stedfortræder for.

Valg/styring: Opkaldsdelegering er som standard slået fra. Virksomhedsadministratoren kan aktivere og deaktivere Opkaldsdelegering for organisationen. Hvis funktionen Opkaldsdelegering er slået til, kan brugere konfigurere opkaldsdelegering ved at gøre følgende:

 1. Vælg Indstillinger i amuletten Indstillinger for Microsoft Lync Windows Store App.

 2. Vælg Indgående opkald under Viderestilling af opkald.

 3. Vælg Viderestil mine opkald eller Ring samtidigt til i menuen Indgående opkald.

 4. Vælg Mine stedfortrædere i menuen Viderestil mine opkald eller Ring samtidigt til.

Bemærk:  Det er kun stedfortrædere, der er defineret tidligere, som er tilgængelige på mobilenheden. Stedfortrædere skal konfigureres i Lync-klienten til stationær pc.

Opkaldsliste

Hvad denne funktion bruges til: Med Opkaldsliste kan brugeren gemme en oversigt over Lync-taleopkald i en Microsoft Outlook-mappe.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger om taleopkald som f.eks. starttidspunkt, sluttidspunkt, varighed og deltagere i opkaldet gemmes i Outlook-mappen Samtaleoversigt. Emnet og stedet for mødet kan også logføres ved at vælge Outlook som Personal Information Manager under fanen Personligt i dialogboksen Indstillinger. Opkaldslisten gemmer ikke indholdet af taleopkaldene. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Brugeren kan bruge Opkaldsliste til at registrere og få vist deres opkaldsoversigt.

Valg/styring: Opkaldslister er som standard slået til. Virksomhedsadministratoren kan aktivere og deaktivere funktionen Opkaldsliste for din virksomhed. Hvis administratoren har aktiveret funktionen Opkaldsliste, kan du administrere indstillingerne for opkaldslisten over alle dine Lync-klienter fra Lync-klienten til stationær pc.

Opkalds-id på mødelisten

Hvad denne funktion bruges til: Opkalds-id'et på mødelisten viser opkalds-id'et for alle mødedeltagere på mødelisten.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Opkalds-id'et for mødedeltagerne indsamles. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Når du deltager i et møde, vises dit opkalds-id på mødelisten, så andre kan se det.

Valg/styring: Der er ingen slutbrugerkontrolelementer til denne funktion. Opkalds-id'et modtages fra telefontjenesteudbyderen. Nogle udbydere giver brugerne mulighed for at deaktivere opkalds-id'et. Kontakt virksomhedsadministratoren eller telefontjenesteudbyderen for at få flere oplysninger.

Visitkort

Hvad denne funktion kan bruges til: Visitkortet viser oplysninger om kontakter, tilstedeværelse og placering for dig samt personerne i din organisation i både Lync og de nyeste versioner af Outlook. Visitkortet giver også hurtig adgang til kommunikation. Du kan f.eks. sende en chatbesked, foretage et opkald eller sende en mail direkte fra en persons visitkort.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De statiske oplysninger i visitkortet indsamles i virksomhedens bibliotek (f.eks. Active Directory). De dynamiske oplysninger som f.eks. oplysninger om ledig/optaget i kalenderen hentes fra Microsoft Exchange Server, placeringsoplysninger hentes på flere forskellige måder (se afsnittet Placering), telefonnumre kan hentes i virksomhedens bibliotek eller angives manuelt af brugeren, og oplysningerne om tilstedeværelse administreres af Lync via Outlook Kalender (hvis den er aktiveret af brugeren), ellers kan de angives manuelt af brugeren. Lync-serveren deler disse oplysninger med andre personer i organisationen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Visitkortet bruges til at vise oplysninger om kontakter, placering og tilstedeværelse for personerne i brugerens organisation. Mængden af oplysninger, der vises om en brugers Lync- eller Outlook-kontakter, kan kontrolleres ved at indstille "fortrolighedsforhold" og aktivere eller deaktivere tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger (se afsnittet Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger).

Valg/styring: Indstillingerne for Visitkort administreres i Lync-klienten på computeren.

Samtaleoversigt

Hvad denne funktion kan bruges til: Samtaleoversigt giver dig mulighed for at gemme tidligere, seneste eller mistede chatsamtaler og statistik om dine stemmesamtaler (f.eks. dato, tidspunkt, varighed og oplysninger om den person, der ringer op) i mappen Samtaleoversigt i Microsoft Outlook og hente dem via fanen Samtaler i Lync.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Indholdet i chatsamtaler og statistik om stemmesamtaler (f.eks. dato, tidspunkt, varighed og oplysninger om den person, der ringer op). Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Samtaleoversigten kan ses i Lync under fanen Samtaler i hovedbrugergrænsefladen, hvilket giver brugeren mulighed for at få vist og fortsætte deres tidligere samtaler.

Valg/styring: Samtaleoversigten er som standard slået fra. Du kan administrere indstillingerne for opkaldslisten over alle dine Lync-klienter fra Lync-klienten til stationær pc.

Program til forbedring af brugeroplevelsen

Hvad denne funktion bruges til: Hvis du vælger at deltage, indsamler programmet til forbedring af kundeoplevelsen grundlæggende oplysninger om, hvordan du bruger dine programmer, din computer eller enhed og tilsluttede enheder. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan de hver især konfigureres og fungerer. Disse rapporter sendes til Microsoft for at forbedre de funktioner, som hyppigst anvendes af vores kunder, og for at løse de mest almindelige problemer. Programmet til forbedring af kundeoplevelsen indsamler også typerne og antallet af fejl, du støder på, ydeevne af software og hardware samt tjenesternes hastighed. Microsoft indsamler ikke dit navn, din adresse eller andre kontaktoplysninger.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger til programmet til forbedring af kundeoplevelsen sendes automatisk til Microsoft, når funktionen aktiveres. Du kan få mere at vide om de oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres i programmet til forbedring af kundeoplevelsen i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft-programmet til forbedring af kundeoplevelsen.

Brug af oplysninger: Microsoft bruger disse oplysninger til at forbedre kvaliteten, pålideligheden og ydeevnen i Microsoft-software og -tjenester.

Valg/styring: Programmet til forbedring af kundeoplevelsen er som standard deaktiveret. Virksomhedens administrator kan aktivere eller deaktivere CEIP for deres organisation. Hvis virksomhedsadministratoren ikke har konfigureret styringen af programmet til forbedring af kundeoplevelsen for virksomheden, får brugeren muligheden for at tilmelde sig under installationsprocessen. Hvis virksomhedsadministratoren ikke har konfigureret styringen af programmet til forbedring af kundeoplevelsen, kan brugerne når som helst ændre deres valg for programmet ved at gøre følgende:

 1. Vælg Indstillinger i amuletten Indstillinger for Microsoft Lync Windows Store App.

 2. Skift mellem indstillingerne TIL og FRA for Tilmed mig programmet til forbedring af kundeoplevelsen for at deltage eller stoppe deltagelsen i programmet til forbedring af kundeoplevelsen.

Bemærk:  Hvis administratoren ændrer indstillingen for at aktivere eller deaktivere programmet til forbedring af kundeoplevelse, mens brugeren allerede anvender Lync, træder den nye indstilling først i kraft, når brugeren har afsluttet Lync og logger på igen.

Deling af skrivebord og programmer

Hvad denne funktion bruges til: Deling af skrivebord og programmer giver brugerne mulighed for at samarbejde via videochat, mens de deler deres skrivebord eller valgte program med alle deltagere i mødet, hvilket gør det muligt at dele og redigere filer, som hvis de sad i samme lokale som deres kollegaer. Brugerne kan også levere Microsoft PowerPoint-præsentationer til andre via et virtuelt whiteboard, som er en tom side til noter og tegninger, som alle mødedeltagere kan bruge sammen. Når en bruger første gang deler sit skrivebord eller et program, er det kun den pågældende bruger, der har styringen af det. Brugeren kan gøre det muligt for andre brugere at kontrollere sit delte skrivebord eller program, navigere og foretage ændringer med deres egen mus og tastatur (se sektionen Styring af deling af skrivebord og programmer).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis delingen er igangsat, vil alle samtaledeltagere kunne se skærmen(e), hele skrivebordet eller det valgte program på computerens skærm, afhængigt af hvad du deler. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge deling af skrivebord og programmer til at samarbejde med samtale- og mødedeltagerne.

Valg/styring: Brugere af Lync Windows Store App kan ikke dele deres skrivebord eller programmer. De kan kun se delte skriveborde eller programmer for brugere af Lync til computeren eller Lync Web App.

Logføring til diagnosticering

Hvad denne funktion bruges til: Logføring af diagnostik indsamler oplysninger, som supportteamet på andet niveau kan bruge til at fastslå årsagen til problemet. Diagnosticeringslogfiler gemmes lokalt på computeren.

Oplysninger indsamles, behandles eller overføres: Når logføring af diagnostik aktiveres, logføres og gemmes bestemte oplysninger om forbrug på brugerens computer. Bl.a. mødets emne og placering, SIP-meddelelser, svar på Lync-invitationer, oplysninger om afsender og modtager af chatbeskeder, meddelelsens rute, brugerens liste over kontakter og tilstedeværelsesoplysninger, navnene på alle programmer, vedhæftede filer, Microsoft PowerPoint-filer, whiteboards eller afstemninger, der er delt, for at medtage eventuelle afstemningsspørgsmål, der er delt, og et indeks over, hvordan de har stemt, logføres alt sammen i loggene på klientsiden. Indholdet af Lync-samtaler gemmes ikke (chatbeskeder, PowerPoint-slides, whiteboardindhold, noter, oplysninger om afstemninger osv.) i diagnosticeringslogfilerne. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der indsamles i diagnosticeringslogfilerne, kan anvendes af kundesupport eller sendes til Microsoft i forbindelse med fejlfinding i Lync.

Valgmuligheder: Logføring af diagnostik er som standard slået fra. Virksomhedsadministratoren kan aktivere eller deaktivere denne funktion for sin virksomhed. Hvis administratoren har aktiveret denne funktion, kan brugerne konfigurere logføring af diagnostik ved at gøre følgende.

 1. Vælg Indstillinger i amuletten Indstillinger for Microsoft Lync Windows Store App.

 2. Rul ned til Logføring, og skift til indstillingen TIL eller FRA, hvis du vil slå logføring af diagnostik til eller fra.

Bemærk: Den nye indstilling træder først i kraft, når brugeren afslutter Lync-appen. For at lukke Lync skal du afslutte Lync-jobbet i Windows Jobliste eller genstarte enheden.

Nødtjenester (112)

Hvad denne funktion bruges til: Når virksomhedsadministratoren gør Nødtjenester tilgængelige, får Lync mulighed for at overføre en placering for en tredjeparts omdirigeringsserviceudbyder, der er valgt af kunden. Tredjepartens omdirigeringsserviceudbyder overfører derefter placeringen af redningsmandskab, når der bliver ringet til en nødtjeneste (f.eks. 112 i Danmark). Når det er aktiveret, er de placeringsoplysninger, som overføres til redningsmandskab, den placering, som virksomhedsadministratoren har tildelt for hver bruger (f.eks. bygnings- og kontornummer) og angivet i placeringsdatabasen, eller hvis en sådan placering ikke er tilgængelig, den placering, som brugerne muligvis har angivet manuelt i feltet Placering. Hvis en bruger ringer til nødtjenester, mens de bruger Lync via en trådløs internetforbindelse, mens de stadig er på deres arbejdsplacering, er de placeringsoplysningerne, som overføres til redningsmandskab, kun en omtrentlig placering baseret på den placering, der er tildelt det trådløse slutpunkt, som deres computer er forbundet til. Placeringsoplysningerne for det pågældende trådløse slutpunkt angives desuden manuelt af virksomhedsadministratoren, og derfor er de placeringsoplysninger, der overføres til nødtjenesten, muligvis ikke brugerens faktiske placering. Før denne funktion kan fungere korrekt, skal virksomheden beholde en distributionsservice, som leveres af certificerede løsningsudbydere, og servicen er kun tilgængelig i USA.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De placeringsoplysninger, der indhentes af Lync, bestemmes af de automatiske placeringsoplysninger, der er udfyldt på placeringsoplysningsserveren, eller de placeringsoplysninger, brugeren har angivet manuelt i feltet Placering. Disse oplysninger gemmes i hukommelsen på brugerens computer, og når der ringes til et nødtjenestenummer, overføres disse placeringsoplysninger med opkaldet for at viderestille til den relevante nødtjenesteudbyder og angive den omtrentlige placering. Deres placering kan også sendes ved at bruge en chatbesked til en lokal sikkerhedsdesk. Ved nødopkald vil posten med opkaldsdetaljer indeholde deres placeringsoplysninger. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Placeringen bruges til at omdirigere opkaldet til den relevante nødtjenesteudbyder og til at sende nødsvar. Disse oplysninger kan også sendes til virksomhedens sikkerhedsdesk som en besked med kalderens placering og tilbagekaldsoplysninger.

Valg/styring: Denne funktion er som standard deaktiveret. Virksomhedsadministratoren aktiverer den. Kontakt virksomhedsadministratoren for at bestemme, om denne funktion er tilgængelig. Du har ingen mulighed for at kontrollere, om en placering skaffes automatisk eller overføres til nødsendere, når der foretages et nødopkald.

Bemærk:  Virksomhedsadministratoren kan begrænse muligheden for opkald til nødtjenester til din arbejdsplads, så du kan kontakte administratoren for at få oplysninger om tilgængeligheden af nødopkaldstjenesten.

Sammenslutning

Hvad denne funktion bruges til: Sammenslutning giver Lync-brugere i organisationen mulighed for at få vist tilstedeværelse, sende chatbeskeder og foretage opkald mellem computere (hvis din computer er udstyret med højttalere og en mikrofon eller et headset) til Lync-brugere fra andre organisationer, som du er knyttet til.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Visitkortoplysninger som f.eks. navn, mailadresse og tilstedeværelse deles mellem kontakter, der er medlem af organisationsnetværket. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Når denne funktion er aktiveret, kan brugere fra én organisation føje brugere fra en anden til lister over kontakter, sende dem chatbeskeder og se deres oplysninger om tilstedeværelse. Brugerne kan vælge den bedste kommunikationsmetode til den pågældende opgave – tale, video m.m. – og kan nemt eskalere sessioner mellem to personer til samtaler eller møder med flere personer.

Valg/styring: Brugere af Lync Windows Store App kan se og kommunikere med kontakter, der er medlem af organisationsnetværket, men kan ikke tilføje eller fjerne disse fra listen over Lync-kontakter i Lync Windows Store App. Kontakter, som er medlem af organisationsnetværk, administreres fra Lync-klienten på computeren. Sammenslutning er som standard slået fra og kontrolleres og konfigureres af virksomhedsadministratoren.

Bemærk: Alle eksterne kontakter, både personlige og professionelle, får tildelt fortrolighedsforholdet Eksterne kontakter, hvormed dit navn, din stilling, mailadresse, firma og billede deles. Disse kontakter vil ikke kunne se din besked om tilstedeværelse. Hvis eksterne kontakter får tildelt andre fortrolighedsforhold, f.eks. ressourcegruppe, venner og familie osv., giver det dem mulighed for at se din besked om tilstedeværelse, så de utilsigtet kan dele oplysninger, de ikke skulle få vist.

Chat under møder (flere parter)

Hvad denne funktion bruges til: Med funktionen I møde (chat med flere deltagere) kan du sende og modtage chatbeskeder til og fra deltagere i et Lync Web App-møde. Beskeder sendes til alle deltagere

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Chatbeskeder, der sendes af deltagere, overføres sammen med afsenderens navn og et tidsstempel til alle samtaledeltagere (undtagen dem, som deltager via telefon), som har tilsluttet sig samtalen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge chat til at samarbejde med andre deltagere ved blandt andet at dele skrevet tekst som f.eks. en webadresse, kladde til et dokument osv.

Valg/kontrolelement: Brugeren kan aktivere funktionen Chat under møder (flere parter) ved at klikke på knappen for chatbeskeder i samtalevinduet.

Vigtigt: Deltagere, der bruger Lync-computerprogrammet, kan gemme en udskrift af chatsamtaler automatisk på deres computer. Andre Lync Web App-brugere kan desuden evt. vælge at kopiere udskriften af chatsamtaler fra websiden for Lync Web App til et andet program.

Udgående opkald fra møde

Hvad denne funktion bruges til: Med funktionen Udgående opkald fra møde kan Lync-brugere i et møde føje et PSTN-nummer (Public Switched Telephone Network) til et eksisterende AV-møde eller en AV-samtale (lyd/video). En PSTN-bruger kan tilføjes ved at ringe op til PSTN-nummeret fra Lync-tastaturet. PSTN-brugeren tilføjes, når vedkommende besvarer opkaldet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: PSTN-brugeren kan se mødearrangørens eller -deltagerens opkalds-id, når vedkommende modtager opkaldet med invitationen til mødet.

Brug af oplysninger: Opkalds-id'et bruges til at identificere vedkommende, der kalder op, over for modtageren.

Valg/styring: Der er ingen bruger- eller virksomhedsadministratorstyring for denne funktion.

Personligt billede

Hvad denne funktion bruges til: Personligt billede giver brugerne mulighed for at vise deres personlige billede til andre personer i deres organisation på visitkortet. Hvis en bruger vælger at vise sit personlige billede på visitkortet, kan andre Lync-brugere se billedet på listen over kontakter i Lync via indstillingen "Vis fotos af kontakter". Hvis brugerne vælger at vise deres personlige billede til andre, kan de vælge at vise det standardbillede, der bruges af deres organisation, hvis denne egenskab er aktiveret for virksomheden, ellers kan de overføre et billede fra computeren.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Indstillinger for personligt billede samt alle brugerdefinerede billeder, der er overført. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysningerne gemmes på Lync-serveren og anvendes til at tilpasse brugeroplevelsen og dele med andre.

Valgmuligheder: Indstillingerne for Personligt billede administreres fra Lync-klienten på computeren.

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Tilstedeværelses- og kontaktoplysninger giver brugeren mulighed for at få vist tilstedeværelses- og kontaktoplysninger om andre brugere (både i og uden for organisationen) og dele de oplysninger, de selv har udgivet, som f.eks. tilstedeværelsesstatus, stilling, telefonnummer, placering og noter. Virksomhedsadministratoren kan også konfigurere integrationen med Outlook og Exchange Server, så en brugers fraværsmeddelelse og andre statusoplysninger (f.eks. når en bruger har planlagt et møde i sin Outlook-kalender) vises.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Brugerens logonadresse og adgangskode til logon- og godkendelsesformål. Alle andre telefonnumre, de vil gøre tilgængelige, oplysninger som f.eks. fraværsmeddelelser og andre statusoplysninger, hvis Outlook og Exchange Server-integration er konfigureret af administratoren og aktiveret i Outlook, herunder eventuelle noter eller tilgængelighed, der er foretaget manuelt af brugeren, gøres tilgængelige på visitkortet. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Logonadressen og adgangskoden bruges til at logge på Lync og oprette forbindelse til Lync Server. Afhængigt af brugerens konfiguration af indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger vil andre Lync-brugere og -programmer have mulighed for at få adgang til oplysninger om tilstedeværelse, kontakter og status, hvis de publiceres, så brugerne får nemmere ved at kommunikere med hinanden.

Valgmuligheder: Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger administreres fra Lync-klienten på computeren.

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er en indstilling, der bruges til at bestemme, hvor stor en del af oplysningerne om tilstedeværelse (f.eks. Online, Optaget, Vil ikke forstyrres osv.) der skal deles med kontakter, der står på listen over kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres, skifter Lync til en tilstand, hvor brugerne kan justere brugerindstillingerne, så oplysningerne om tilstedeværelse kun deles med kontakter, der står på listen over kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Denne indstilling giver brugerne mulighed for at bestemme, hvordan deres tilstedeværelsesdata deles.

Valg/styring: Indstillingerne for Fortrolighedstilstand administreres fra Lync-klienten på computeren.

Offentlige chattjenester (PIC)

Hvad denne funktion bruges til: Med offentlige chattjenester (PIC) kan Lync-brugere tilføje brugere af andre offentlige chattjenester, f.eks. Microsoft Live Messenger, så de kan kommunikere hurtigt og effektivt og dele deres oplysninger om tilstedeværelse og kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Visitkortoplysninger som f.eks. navn, mailadresse og tilstedeværelse deles mellem PIC-kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Når denne funktion er aktiveret, kan brugere tilføje kontakter fra andre udbydere af chattjenester til deres liste over Lync-kontakter, sende dem chatbeskeder og se deres oplysninger om tilstedeværelse. Brugerne kan vælge den bedste kommunikationsmetode til den pågældende opgave – tale, video m.m. – og kan nemt eskalere sessioner mellem to personer til samtaler eller møder med flere personer.

Valg/styring: Brugere af Lync Windows Store App kan se og kommunikere med PIC-kontakter, men kan ikke tilføje eller fjerne dem fra deres liste over Lync-kontakter i Lync Windows Store App. PIC-kontakter administreres fra Lync-klienten til stationær pc. PIC er som standard slået fra og kontrolleres og konfigureres af virksomhedsadministratoren.

Bemærk: Alle eksterne kontakter, både personlige og professionelle, får tildelt fortrolighedsforholdet Eksterne kontakter, hvormed dit navn, din stilling, mailadresse, firma og billede deles. Disse kontakter vil ikke kunne se din besked om tilstedeværelse. Hvis eksterne kontakter får tildelt andre fortrolighedsforhold, f.eks. ressourcegruppe, venner og familie osv., giver det dem mulighed for at se din besked om tilstedeværelse, så de utilsigtet kan dele oplysninger, de ikke burde have fået.

Kvalitet af oplevelse (QoE) Dataindsamling og -rapportering

Hvad denne funktion bruges til: Du kan bruge funktionen Dataindsamling og -rapportering om QoE (Quality of Experience) til at indsamle og rapportere om mediekvaliteten for peer-to-peer-kommunikation og -møder ved hjælp af Lync. Disse statistikker omfatter IP-adresser, tab, brugte enheder, oplevelser med dårlig kvalitet, der er indtruffet i opkaldet osv.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis virksomhedens administrator aktiverer QoE, optages data, der beskriver mediekvaliteten for peer-to-peer-kommunikation og -møder i QoE-databasen i Lync. Du kan ikke bruge denne funktion til at optage indholdet af Lync. QoE-dataene gemmes i backenddatabasen for overvågningsserveren, der implementeres i virksomheden og rapporteres i et sæt standardrapporter for overvågningsserveren. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Virksomhedsadministratoren har adgang til disse oplysninger og kan bruge dem til at indsamle feedback om kvaliteten af medier, der anvendes i systemet. Dette omfatter brugerens IP-adresser.

Valg/styring: QoE er som standard aktiveret, men virksomhedens administrator skal installere en overvågningsserver, der har forbindelse til en backenddatabase for overvågningsserveren, for at indsamle QoE-dataene. Virksomhedsadministratoren kan implementere standardrapporter for overvågningsserveren eller oprette brugerdefinerede rapporter ved at forespørge overvågningsserverdatabasen.

Optagelse

Hvad denne funktion bruges til: Optagelse giver mødedeltagere mulighed for at optage al lyd, video, chat, programdeling, Microsoft PowerPoint-præsentationer, whiteboard og afstemninger, der forekommer under et møde, til arkivering eller afspilning.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis mødedeltagerne vælger at optage en session, gemmes optagelsen lokalt på computeren. Hvis deltagerne deler indhold under et møde, der optages, medtages dette indhold i mødeoptagelsen. Når en deltager starter en optagelse, sendes der en meddelelse til alle deltagerne med kompatible klienter og enheder om, at optagelsen finder sted. Deltagerne i en optaget session, der bruger klienter eller enheder, som ikke er kompatible, vil stadig blive optaget, men de modtager ikke en meddelelse om optagelse. Du kan finde en liste over klienter og enheder, som ikke er kompatible, nedenfor. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Inkompatible klienter omfatter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-version)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-version)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Inkompatible enheder omfatter:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Bemærk:  Uanset hvilken enhed der bruges, vil en deltager, der bruger video i fuldskærmsvisning under et møde eller en samtale, ikke få besked om, at en optagelse er startet, før han eller hun returnerer til samtalevinduet.

Brug af oplysninger: Optagelsen gemmes lokalt på computeren og kan bruges eller deles af ejeren på samme måde som en hvilken som helst anden filtype. Hvis der opstår fejl under udgivelsen af en optagelse, kan data, der er optaget under en afbrudt optagelsestilstand, utilsigtet blive medtaget i optagelsen. Hvis en del af udgivelsesfasen mislykkes (se en advarselsstatus i Optagelsesstyring), skal optagelser ikke distribueres til andre, selvom de kan afspilles i en eller anden form.

Valg/styring: Brugere kan ikke optage møder fra Lync Windows Store App, men mødedeltagere, som bruger Lync-klienten på computeren, kan dog starte en optagelse. Lync Windows Store App viser brugeren en meddelelse, når en optagelse er blevet sat i gange eller stoppet.

Gemme logge

Hvad denne funktion bruges til: Med funktionen Gem logge kan brugeren gemme diagnosticeringslogfilerne på sin lokale harddisk, så de kan deles med supportteamet eller Microsoft (se afsnittet om logføring af diagnostik).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De oplysninger, der er gemt i diagnosticeringslogfilerne (se afsnittet om logføring af diagnostik) sammen med en lydfil, der indeholder en optagelse af de sidste 30 sekunder af det nuværende opkald. Hverken diagnosticeringslogfilerne eller lydfilen sendes automatisk til brugerens enhed. Brugeren skal sende dem manuelt ved hjælp af den foretrukne mailklient eller på anden måde.

Brug af oplysninger: Oplysningerne i diagnosticeringsloggene og lydfilerne kan bruges til fejlfinding af problemer med Lync Windows Store App.

Valg/styring: Hvis du vil bruge funktionen Gem logge, skal logføring af diagnostik være aktiveret.

Du kan sende diagnosticeringslogfiler på følgende måde:

 1. Vælg Om fra amuletten Indstillinger for Microsoft Lync Windows Store App.

 2. Vælg Gem logge.

Bemærk: Instruktioner for aflytning af stemmeoptagelser, der er blevet gemt med funktionen Gem logge, kan findes i Gem logge i Lync Windows Store app.

Rapportering af fejl ved logon

Hvad denne funktion bruges til: Funktionen til rapportering af fejl ved logon opretter automatisk en fejlrapport, når det ikke lykkes en bruger forsøger at logge på Lync.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De oplysninger, der indsamles i fejlrapporten, omfatter oplysninger som f.eks. kvaliteten af brugerens internetforbindelse og eventuelle fejlkoder eller undtagelsesdata, der oprettes som følge af de mislykkede logonforsøg. Rapporten kan også indeholde personlige oplysninger som f.eks. brugerens IP-adresse og SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Disse oplysninger sendes måske til Microsoft.

Brug af oplysninger: De data, der er indeholdt i rapporten om logonfejl, kan blive brugt af Microsoft til at hjælpe brugeren med at foretage fejlfinding af og løse logonproblemer. De bruges også af Microsoft til at identificere almindelige logonproblemer og tendenser som en hjælp til at forbedre Lync-logonoplevelsen.

Valg/styring: Denne funktion er deaktiveret som standard. Første gang brugeren oplever en fejl ved logon, vises der en dialogboks, hvor brugeren informeres om fejlen og bliver spurgt, om der skal sendes data om logonfejlen til Microsoft. Hvis brugeren vælger at sende rapporten om logonfejl til Microsoft, sendes oplysningerne om den aktuelle samt alle fremtidige logonfejl automatisk til Microsoft, uden at brugeren bliver adspurgt igen. Hvis brugeren vælger at undlade at sende fejlrapporten til Microsoft, bliver hverken den aktuelle eller nogen fremtidige rapporter om logonfejl sendt til Microsoft.

Brugeren kan ændre indstillingerne ved at udføre følgende trin:

 1. Vælg Indstillinger i amuletten Indstillinger for Microsoft Lync Windows Store App.

 2. Rul ned til Logonlogge, og skift mellem indstillingerne TIL eller FRA for at aktivere logføring af fejl ved logon.

Kompetencesøgning

Hvad denne funktion bruges til: Kompetencesøgning giver brugerne mulighed for at søge efter personer i virksomheden ved hjælp af en hvilken som helst egenskab, der vises i Microsoft SharePoint-tjenester (f.eks. navn, mail, kompetencer, ekspertiseområde osv.). Denne funktion er kun tilgængelig, hvis virksomhedsadministratoren har installeret SharePoint og har slået integration af Lync og SharePoint til.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Den søgeforespørgsel, der angives i Lync, sendes til virksomhedens SharePoint-server. Svaret fra SharePoint behandles i Lync, og søgeresultaterne og relaterede oplysninger vises. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysninger, der angives af brugeren, sendes til SharePoint for at hente søgeresultater, som vises i Lync.

Valg/styring: Virksomhedsadministratoren kan aktivere eller deaktivere kompetencesøgning for deres organisation. Hvis Kompetencesøgning er aktiveret, kan du foretage en kompetencesøgning på følgende måde:

 1. Skriv den kompetence, du vil søge efter, i søgefeltet.

 2. Vælg knappen Kompetence.

 3. Vis resultaterne.

Intelligent beskæring

Hvad denne funktion bruges til: Når en bruger deler en video under et videomøde, bestemmer Intelligent beskæring placeringen af brugerens hoved inden for synsfeltet for brugerens webcam ved hjælp af ansigtsregistrering. Når placeringen af brugerens hoved er registreret, oversætter Lync Windows Store App placeringen til koordinater og føjer koordinaterne til det videostream, der sendes. Den Lync-klient, der modtager videostreamet, bruger disse oplysninger til at beskære det modtagne videostream fra det oprindelige (vandrette) højde-bredde-forhold til de rektangulære koordinater, så brugerens hoved centreres i den beskårne video. Intelligent beskæring fungerer i realtid og registrerer hele tiden brugerens bevægelser, således at koordinaterne i videostreamet justeres, så den Lync-klient, der modtager videoen, kan justere beskæringen, og brugerens hoved forbliver centreret i visningen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Koordinaterne for brugerens hoved inden for kameraets synsfelt føjes til videostreamet. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Koordinaterne bruges til at beskære de rigtige dele af den modtagne video.

Valg/styring: Denne funktion kan ikke deaktiveres.

Bemærk:  Brugere af ældre Lync-klienter og Lync til mobilenheder får vist det fulde højde-bredde-forhold af den sendte video.

Samlet kontaktlager

Hvad bruges denne funktion til: Samlet lager til kontaktpersoner består af tre primære funktioner. Det er kun den ene, Søgefletning, der er tilgængelig i Lync Windows Store App. Søgefletning fletter dit globale adressekartotek med dine Lync-kontakter, så når du søger efter en kontakt, vises der kun et resultat i søgeresultaterne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Lync Windows Store App samler kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory og Tilstedeværelse. Lync bruger disse oplysninger internt.

Brug af oplysningerne: Kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory og Tilstedeværelse vises i brugergrænsefladen i Lync Windows Store App.

Valgmuligheder: Samlet kontaktlager administreres fra Lync-klienten på computeren.

Forbedringer af talekvalitet

Hvad denne funktion bruges til: Lync leverer beskeder til brugerne for at hjælpe dem med at forbedre kvaliteten af deres opkald, hvis der registreres enheds-, netværks- eller computerproblemer under opkaldet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger om konfigurationen af slutbrugerens lydenhed, netværkskonfiguration og andre medieforbindelser indsamles af Lync for at bestemme lydkvaliteten. Hvis Lync registrerer, at noget påvirker lydkvaliteten i negativ retning under talekommunikation, meddeles det slutbrugeren, at der er problemer med stemmekvaliteten. Andre deltagere i opkaldet får vist en besked om, at slutbrugerne bruger en enhed, som forårsager dårlig lydkvalitet. De ved ikke, hvilken enhed slutbrugeren bruger. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der sendes til andre i opkaldet, kan hjælpe dem med at forbedre kvaliteten af opkaldet.

Valg/styring: Beskeder om opkaldskvalitet kan aktiveres eller deaktiveres af virksomhedsadministratoren.

Toppen af siden

Låseskærm i Windows 8

Hvad denne funktion bruges til: Når nogen forsøger at kontakte dig via Lync, mens din Windows 8-enhed er låst, viser Lync Windows Store App en meddelelse på låseskærmen med følgende oplysninger:

 • Kommunikationsform (chat, telefon eller videoopkald)

 • Navn eller telefonnummer på den person, som forsøger at kontakte dig

 • Foto af den person, der forsøger at kontakte dig

 • Teksten i den første besked, hvis det er en chatsamtale

Hvis du ikke reagerer på meddelelsen, viser Lync en badge på låseskærmen, som angiver, at du ikke har besvaret en samtale, siden sidste gang du åbnede Lync.

Bemærk:  Hvis du trykker for at besvare videoen eller lydopkaldet, bliver opkaldet besvaret, uden at du er nødt til at angive din Windows-adgangskode. Hvis opkaldet kommer fra et igangværende møde, vil alt indhold, som deles under mødet, blive vist på skærmen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger om samtalen modtages fra Lync Server som en del af samtaleinvitationen. Oplysninger om samtaler, du ikke har besvaret, hentes af Lync fra Microsoft Exchange. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysningerne bruges kun til visning af meddelelsen og badgen.

Valg/styring: Du kan deaktivere visning af meddelelser fra alle apps på låseskærmen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Fra amuletten Indstillinger i Windows 8 skal du trykke på Skift pc-indstillinger.

 2. Tryk på Søgning og apps, tryk derefter på Meddelelser.

 3. Skub skifterknappen Vis beskeder fra apps på låseskærmen til positionen Fra.

Du kan deaktivere visning af ikonet for ubesvarede meddelelser på låseskærm ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Fra amuletten Indstillinger i Windows 8 skal du trykke på Skift pc-indstillinger.

 2. Tryk på Pc og enheder, og tryk på Låseskærm.

 3. I afsnittet Apps til låseskærm på siden med indstillinger skal du trykke på Lync-ikonet.

 4. Tryk på Vis ikke en hurtig status her.

Startskærmbillede i Windows 8

Hvad denne funktion bruges til: Når du er logget på Lync Windows Store-appen, viser feltet for Lync på startskærmbilledet i Windows 8 oplysninger om dig og din ubesvarede kommunikation (chatsamtaler, telefonopkald, videoopkald eller stemmeopkald). Typen af oplysninger, der vises, afhænger af den valgte størrelse på feltet, og om dynamisk felt er slået til.

Det dynamiske Lync-felt viser din tilstedeværelsesstatus, når du er logget på Lync, samt oplysninger om samtaler, du ikke har besvaret, siden sidste gang du åbnede Lync. Hvis du har nye, ubesvarede samtaler, viser feltet en badge for at underrette dig om, at noget ikke er besvaret, og det store dynamiske felt vises også samt følgende oplysninger:

 • Kommunikationsform

 • Navn eller telefonnummer på den person, som har forsøgt at kontakte dig

 • Tidspunkt for kommunikationsforsøget

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger om ubesvarede samtaler hentes af Lync fra Microsoft Exchange. Disse oplysninger modtages - også når du ikke aktivt bruger Lync - så længe du har aktiveret Lync til at køre i baggrunden. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysningerne bruges kun til visning på startskærmen.

Valgmuligheder: Du kan vælge, om du vil lade Lync køre i baggrunden, ved at gøre følgende:

 1. Vælg Indstillinger i amuletten Indstillinger for Microsoft Lync Windows Store App.

 2. Skub skifterknappen Log på automatisk, når jeg logger på Windows til positionen Fra.

Du kan vælge, om du vil aktivere Lync-feltet som et dynamisk felt ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Fra startskærmbilledet i Windows 8 skal du markere Lync-feltet.

 2. I programlinjen skal du trykke på Slå dynamisk felt fra.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×