Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Office Communicator 2007 R2

Senest opdateret: December 2008

Denne side er et tillæg til erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Office Communications-produkter. For at forstå de fremgangsmåder, der benyttes i forbindelse med indsamling og anvendelse af data for et bestemt Office Communications-produkt eller en bestemt Office Communications-tjeneste, bør du læse både Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Office Communications-produkter og dette tillæg.

Arkivering

Hvad denne funktion bruges til: Administratoren har mulighed for at arkivere chatsamtaler, mødeaktiviteter og -indhold samt anvendelseskarakteristika, f.eks. brugerlogon og start af og deltagelse i samtaler.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Ved arkivering gemmes indhold af chatsamtaler og oplysninger om din chatanvendelse på en server, som administratoren konfigurerer. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Administratoren kan bruge oplysningerne til at administrere din virksomheds brug af Office Communicator.

Valg/styring: Arkivering er som standard deaktiveret og skal aktiveres af en virksomhedsadministrator. Du bør gennemgå dit firmas politikker for dataanvendelse og overvågning for at se, om arkivering må aktiveres.

Automatiske opdateringer

Hvad denne funktion bruges til: Automatiske opdateringer henter opdateringer til Office Communicator-software fra virksomhedens netværk og installerer dem på computeren.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du eller din administrator vælger at aktivere Automatiske opdateringer, bliver oplysninger som versionen af din Office Communicator-software og standardcomputeroplysninger sendt til en server i virksomheden. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Hvis der findes en nyere version af Office Communicator-softwaren, henter Automatiske opdateringer den automatisk og installerer den på computeren på det tidspunkt, som er angivet i indstillingerne for Automatiske opdateringer. Opdateringen hentes fra virksomhedens netværk.

Valg/styring: Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre Automatiske opdateringer, kan du ændre indstillingerne på følgende måde:

 1. Vælg Indstillinger i menuen Handlinger.

 2. Konfigurer indstillingerne i menuen Automatiske opdateringer på fanen Beskeder.

 3. Klik på OK.

Logfiler over opkald

Hvad denne funktion bruges til: Med Logfiler over opkald kan du gemme en oversigt over taleopkald, der er udført i Office Communicator, i en Microsoft Office Outlook®-mappe.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger om dine taleopkald, f.eks. starttidspunkt, sluttidspunkt, varighed og deltagere i opkaldet, gemmes i Microsoft Office Outlook-mappen Samtaleoversigt. Du eller administratoren kan også registrere mødeemner og -steder ved at vælge at bruge Microsoft Office Outlook som kalender- og adresseprogram på fanen Personligt på panelet Indstillinger. Logfiler over samtaler gemmer ikke indholdet af samtalerne. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge oplysningerne til at gennemse en oversigt over opkaldet.

Valg/styring: Logfiler over opkald er som standard aktiveret. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre Logfiler over opkald, kan du ændre indstillingerne på følgende måde:

 1. Vælg Indstillinger i menuen Handlinger.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gem mine opkaldslogfiler i mappen Samtaleoversigt i Outlook på fanen Personligt.

 3. Klik på OK.

Logføring på klientsiden

Hvad denne funktion bruges til: Med Logføring på klientsiden kan du registrere oplysninger om din brug af Office Communicator på computeren i din brugerprofil. Oplysningerne kan bruges til fejlfinding i forbindelse med eventuelle problemer, du oplever i Office Communicator.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du eller din administrator aktiverer Logføring på klientsiden, bliver oplysninger som mødeemne og -sted samt SIP-meddelelser (Session Initiation Protocol) og -svar for dine Office Communicator-samtaler gemt på computeren. Dette omfatter oplysninger om afsender og modtager af de enkelte Office Communicator-meddelelser og den rute, som meddelelsen følger. Desuden bliver din liste over kontaktpersoner og dine tilstedeværelsesoplysninger registreret. Men indholdet af Office Communicator-samtalerne gemmes ikke. Ved Logføring på klientsiden bliver ingen af disse oplysninger sendt væk fra computeren.

Brug af oplysninger: Logfilerne kan bruges til fejlfinding i forbindelse med eventuelle problemer, du oplever i Office Communicator. De sendes ikke automatisk til Microsoft, men du kan vælge at sende dem manuelt.

Valg/styring: Logføring på klientsiden er som standard deaktiveret og skal aktiveres af en virksomhedsadministrator. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre logføring, kan du ændre indstillingerne på følgende måde:

 1. Vælg Indstillinger i menuen Handlinger.

 2. Klik på Aktiver logføring og Aktiver Windows-hændelseslogføring i Communicator på fanen Generelt.

 3. Klik på OK.

Samtaleoversigt

Hvad denne funktion bruges til: Med funktionen Samtaleoversigt kan du gemme indholdet af dine chatsamtaler i en Microsoft Office Outlook-mappe.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du aktiverer Samtaleoversigt, gemmes indholdet af dine chatsamtaler i mappen Samtaleoversigt i Microsoft Office Outlook. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge oplysningerne til at gennemse indholdet af tidligere chatsamtaler.

Valg/styring: Samtaleoversigt er som standard deaktiveret og skal aktiveres af en virksomhedsadministrator. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre Samtaleoversigt, kan du ændre indstillingerne på følgende måde:

 1. Vælg Indstillinger i menuen Handlinger.

 2. Marker Gem mine samtaler via onlinemeddelelser i mappen Samtaleoversigt i Outlook på fanen Personligt.

 3. Klik på OK.

Hvis du aktiverer Samtaleoversigt, skal du give dine kontaktpersoner besked om, at deres chatsessioner bliver gemt.

Program til forbedring af kundeoplevelsen

Hvad denne funktion bruges til: Hvis du vælger at deltage, indsamler programmet til forbedring af kundeoplevelsen grundlæggende oplysninger om din hardwarekonfiguration, og hvordan du bruger vores programmer og tjenester, for at finde tendenser og forbrugsmønstre. Programmet til forbedring af kundeoplevelsen indsamler også oplysninger om typen og antallet af fejl, du støder på, ydeevne af software og hardware samt tjenesternes hastighed. Vi indsamler ikke oplysninger om dit navn, din adresse eller andre kontaktoplysninger.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger fra programmet til forbedring af kundeoplevelsen sendes automatisk til Microsoft, når funktionen er aktiveret. Du kan finde oplysninger om de data, som programmet til forbedring af kundeoplevelsen indsamler, behandler eller overfører, i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft-programmet til forbedring af kundeoplevelsen.

Brug af oplysninger: Vi bruger disse oplysninger til at forbedre kvaliteten, pålideligheden og ydeevnen i Microsoft-software og -tjenester.

Valg/styring: Valg/styring: Programmet til forbedring af kundeoplevelsen er som standard deaktiveret, medmindre din administrator har valgt at aktivere det for dig. Medmindre administratoren har deaktiveret funktionen, kan du til enhver tid ændre dine indstillinger:

 1. Vælg Indstillinger i menuen Handlinger.

 2. Marker eller fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Giv Microsoft tilladelse til at indhente oplysninger om, hvordan jeg bruger Communicator på fanen Generelt.

 3. Klik på OK.

Hvis du aktiverer Samtaleoversigt, skal du give dine kontaktpersoner besked om, at deres chatsessioner bliver gemt.

Styring af skrivebord

Hvad denne funktion bruges til: Med Styring af skrivebord kan du overgive styringen af dit skrivebord til en anden, som bruger en Office Communicator-klient på en anden computer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når du har overgivet styringen af dit skrivebord til en anden, kan personen styre din computer og foretage ændringer, som om vedkommende brugte din computer direkte. Du og de øvrige deltagere i Office Communicator-samtalen kan se disse ændringer, efterhånden som de foretages. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge Styring af skrivebord til at give andre mulighed for at teste, demonstrere og opdatere dokumenter eller programmer på din computer, mens du og andre samtaledeltagere kigger med.

Valg/styring: Sådan deles styringen af dit skrivebord med en ekstern part:

 1. Start en samtale af typen Deling af skrivebord.

 2. Klik på ikonet Deling i det aktive samtalevindue.

 3. Vælg en af indstillingerne for Del styringen.

Sådan tilbagekaldes styringen af dit skrivebord fra en ekstern part:

 1. Klik på ikonet Deling i det aktive samtalevindue.

 2. Vælg Overtag styringen igen.

Deling af skrivebord

Hvad denne funktion bruges til: Med Deling af skrivebord kan du dele en visning af din computerskærm med andre deltagere i din Office Communicator-samtale.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du aktiverer Deling af skrivebord, kan alle samtaledeltagere se alt på din computerskærm. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge Deling af skrivebord til at samarbejde med samtaledeltagere.

Valg/styring: Sådan aktiveres Deling af skrivebord i en ny Office Communicator-samtale:

 1. Højreklik på den eller de brugere, du vil dele med, på listen over kontaktpersoner.

 2. Klik på Del og derefter på Del skrivebordet.

Sådan aktiveres Deling af skrivebord under en igangværende Office Communicator-samtale:

 1. Klik på ikonet Deling.

 2. Vælg Del skrivebordet.

Sådan stoppes deling af dit skrivebord:

 1. Klik på ikonet Deling.

 2. Vælg Stop deling.

Vigtigt!: Åbne dokumenter eller billeder på skrivebordet, der er beskyttet af software til administration af digitale rettigheder, kan være synlige for andre, som du deler skrivebordet med i en Office Communicator-samtale.

Tilstedeværelses- og kontaktoplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Office Communicator er en integreret kommunikationsklient, som giver dig mulighed for at kommunikere med kontaktpersoner inden og uden for virksomheden. Office Communicator giver dig mulighed for at få adgang til oplysninger, som er udgivet om andre brugere, og giver andre brugere adgang til oplysninger, der er udgivet om dig, f.eks. status, titel, telefonnummer og noter. Din administrator kan også konfigurere integration med Microsoft Office Outlook og Microsoft Exchange Server for at vise ikke til stede-meddelelser og andre statusoplysninger, f.eks. hvornår du har planlagt et møde i din Outlook-kalender.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Du skal bruge din logonadresse og en adgangskode til at oprette forbindelse til Office Communications Server. Du og administratoren kan udgive oplysninger om din status. Disse oplysninger knyttes til dine logonoplysninger.

Brug af oplysninger: Andre Office Communicator-brugere og -programmer kan få adgang til dine tilstedeværelses- og kontaktoplysninger for at bestemme din udgivelsesstatus og kommunikere bedre med dig.

Valg/styring: Du kan vælge, hvilke oplysninger der udgives om dig. Din administrator kan også konfigurere udgivelsesoplysninger på dine vegne. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre dine udgivelsesoplysninger, kan du når som helst ændre indstillingerne:

 1. Klik på knappen Menu, klik på Funktioner, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Angiv din logonadresse under Min konto på fanen Personligt. Du kan bruge knappen Avanceret til at angive navnet på den server, der skal oprettes forbindelse til.

 3. På fanen Telefoner kan du se oplysninger om telefonnumre, som administratoren har udgivet. Du kan også angive flere numre og bestemme, hvad der skal udgives til andre brugere.

 4. Klik på OK.

Du kan også angive adgangsniveauer for at bestemme, hvad de enkelte brugere kan se vedrørende dit tilstedeværelsesniveau og dine tilstedeværelsesoplysninger. Sådan gør du:

 1. Højreklik på en kontaktperson.

 2. Vælg indstillingen Skift adgangsniveau.

 3. Vælg det ønskede adgangsniveau for brugeren.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×